*/
 • กำหนัน
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : nitipan71@gmail.com
 • วันที่สร้าง : 2009-06-20
 • จำนวนเรื่อง : 457
 • จำนวนผู้ชม : 606536
 • จำนวนผู้โหวต : 512
 • ส่ง msg :
 • โหวต 512 คน
krabi140year

krabi anniversary14 year

View All
วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2555
Posted by กำหนัน , ผู้อ่าน : 4093 , 20:05:18 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 10 คน สายน้ำพระจันทร์ , Payont และอีก 8 คนโหวตเรื่องนี้

การกรีดยางและระบบกรีด

การกรีดยางในระยะ 3 ปีแรก

การกรีดยางหลังจาก 3 ปี ไปแล้ว

การกรีดเปลือกงอกใหม่

ระบบการกรีดยาง

 

การกรีด 

การกรีด   หมายถึงการนำผลผลิตน้ำยางออกมาจากต้นยางเจ้าของสวนยางควรศึกษาและวิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้ผลผลิตที่มากแบบยั่งยืนไม่ทำให้ต้นยางเสียหาย มีอายุการกรีดนาน การเจริญเติบโตของต้นยางดี ขายไม้ได้ราคาเมื่อโค่นล้มเพื่อปลูกแทนใหมแต่ปัญหาของการกรีดยาง คือยังมีเกษตรกรหลายรายที่นิยมใช้ระบบกรีดถี่ คือ  กรีดทุกทุกวัน หรือกรีด 3-7 วัน หยุด 1 วัน อยู่ ซึ่งทำให้ผลผลิตลดลง โดยเฉพาะต้นยางที่ไม่ได้ขนาดเปิดกรีดซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่าผลตอบแทนที่ได้รับ ่ Yangpara.com จึงได้รวบรวมข้อมูลให้ท่านทราบดังนี้

ยางพันธุ์ดีไม่เหมือนยางพันธุ์พื้นเมือง กรีดครั้งหนึ่งน้ำยางออกมากกว่ายางพันธุ์พื้นเมืองประมาณ 1-3 เท่า ฉะนั้นการจะกรีดยางพันธุ ์ดีบ่อยครั้งเหมือนกับการกรีดยางพื้นเมืองจึงทำไม่ได้ จำเป็นต้องให้มีเวลาพัก มิฉะนั้นต้นยางจะเป็นโรคเปลือกแห้ง คือกรีดแล้วน้ำยางไม่ออก

 • โดยทั่วไปต้นยางเปิดกรีดได ้เมื่ออายุประมาณ 7 ปีครึ่ง ขนาดเส้นรอบต้นไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร ความสูง 150 เซนติเมตร จากพื้นดิน
 • ต้นยางในสวนต้องมีขนาดเปิดกรีดได้มากกว่า 70 % ของยางทั้งหมด
 • เปิดกรีดครึ่งลำต้นที่ระดับความสูง 150 เซนติเมตร จากพื้นดิน รอยกรีดทำมุม 30 องศากับแนวระนาบ และเอียง จากซ้ายบน ลงมาขวาล่าง
 • ติดรางรองรับน้ำยาง ห่างจากรอยกรีดด้านหน้าลงมาประมาณ 30 เซนติเมตร และติดลวด รับถ้วยน้ำยาง ให้ห่าง จากราง รับน้ำยางลง มาประมาณ 10 เซนติเมตร
 • ถ้าไม่กรีดยางควรคว่ำถ้วยไว้เพื่อไม่ให้สิ่งสกปรก ตกลงไปใน ถ้วยรับน้ำยาง

 

การกรีดยางในระยะ 3 ปีแรก ระบบกรีดที่เหมาะสมควรเป็น
- กรีดครึ่งต้นวันเว้นสองวัน (1/2 S d/ 3) ใช้กับยางทุกพันธุ์  
- กรีดครึ่งต้นวันเว้นวัน (1/2 S d/ 2) ยกเว้นพันธุ์ RRIM 628 PB 28/59 และ PB 5/63
- กรีดครึ่งต้นวันเว้นสองวัน (1/2 S d/ 3) ร่วมกับการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง ความเข้มข้น 2.5 % 
เหมาะ สำหรับ ยางที่ให้ ผลผลิตต่ำใน ระยะแรกของการกรีด

การกรีดยางหลังจาก 3 ปี ไปแล้ว ระบบกรีดที่เหมาะสมควรเป็น
- กรีดครึ่งต้นวันเว้นสองวัน (1/2 S d/ 3) เหมาะกับพันธุ์ที่เป็นโรคเปลือกแห้งได้ง่าย
- กรีดครึ่งต้นวันเว้นวัน (1/2 S d/ 2) ใช้กับยางทุกพันธุ์ ยกเว้นพันธุ์ที่เป็นโรคเปลือกแห้งได้ง่าย
- กรีดครึ่งต้นวันเว้นสองวัน (1/2 S d/ 3)ร่วมกับสารเคมีเร่งน้ำยาง เหมาะกับยางที่ให้ผลผลิตต่ำ

การกรีดเปลือกงอกใหม่
- กรีดครึ่งต้นวันเว้นวัน (1/2 S d/ 2)ใช้กับยางทุกพันธุ์
- กรีดครึ่งต้นวันเว้นสองวัน (1/2 S d/ 3) ใช้กับยางพันธุ์ที่เป็นโรคเปลือกแห้งได้ง่าย
- กรีดครึ่งต้นวันเว้นสามวัน (1/2 S d / 4) หรือกรีดครึ่งต้นวัน เว้นสองวัน (1/2 S d/ 3)ร่วมกับ
สารเคมี เร่งน้ำยาง

หมายเหตุ : การกรีดยางที่เหมาะสมสถาบันวิจัยยางสงขลาแนะนำการกรีด 5 วิธี คือ กรีดครึ่งลำต้นวันเว้นสองวัน, กรีดครึ่งลำต้นวันเว้นวัน, กรีดครึ่งลำต้นสองวันเว้นหนึ่งวัน, กรีดหนึ่งในสามของลำต้นสองวันเว้นวัน, กรีดหนึ่งในสามของลำต้นวันเว้นวันควบคู่กับการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง ความเข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ โดยระบบกรีดเหล่านี้ ให้ผลผลิตต่อครั้งกรีดดี ความสิ้นเปลืองเปลือกต่อปีน้อย เปลือกงอกใหม่หนาพอเมื่อกลับมากรีดใหม่ได้ ปริมาณเนื้อยางแห้งดี และต้นยางมีอาการเปลือกแห้งน้อย.

ระบบการกรีดยางสรุปได้ดังนี้

1. การใช้ระบบกรีดถี่ ทำให้อายุกรีดของต้นยางสั้นลง ต้นยางมีอายุระหว่าง 19-22 ปี ซึ่งแสดงว่าอายุกรีดจริงอยู่ระหว่าง 13-16 ปี ส่งผลให้ชาวสวนยางเหล่านี้ขาดรายได้ไปมากมาย   ซึ่งข้อมูลนี้ี่สรุปว่าถ้าใช้ระบบกรีดถี่ตามที่ชาวสวนปฏิบัติต้นยางจะมีอายุกรีดระหว่าง 11 -16 ปี เท่านั้น และจะสูญเสียรายได้ ถ้ารวมทั้งประเทศแล้วนับเป็นการสูญเสียเป็นปริมาณมากมาย

2. การกรีดต้นยางไม่ได้ขนาดตามมาตรฐาน โดยเปิดกรีดต้นยางที่มีขนาดลำต้นยางต่ำกว่า 50 เซนติเมตร ซึ่งต้นยางที่มีขนาดลำต้น 45 และ 40 เซนติเมตร จะให้ผลผลิตเพียง 76 และ 65 เปอร์เซ็นต์ของยางที่ได้ขนาดแล้ว

3. การสูญเสียผลผลิตเนื่องจากเปลือกงอกใหม่บาง เพราะใชัระบบกรีดถี่ เปลือกเดิมหมดเร็วเกินไป เมื่อกรีดเปลือกงอกใหม่ซึ่งยังไม่หนาพอจะสูญเสียผลผลิตไปมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ (เปรียบเทียบกับ 5 ปีแรกขณะกรีดเปลือกเดิม)

4. การกรีด 1/3 ลำต้นกับต้นยางที่ไม่ได้ขนาด ซึ่งเป็นต้นยางเล็กอยู่แล้ว รอยกรีด 1/3 ลำต้นจะสั้นมาก ผลผลิตที่ได้เพียง 30-45 เปอร์เซ็นต์ของต้นยางที่ได้ขนาดแล้ว

5. ต้นยางแสดงอาการเปลือกแห้ง เป็นการสูญเสียผลผลิตอย่างถาวร มีสาเหตุใหญ่คือกรีดต้นยางถี่เกินไป ต้นยางเปลือกแห้งอย่างถาวรเฉลี่ย 3-16 ต้น/ไร่ หรือ 5-26.7 เปอร์เซ็นต์ของต้นยางทั้งหมด

6. ต้นยางให้น้ำยางที่มีปริมาณเนื้อยางแห้ง (DRC) ต่ำกว่าการกรีดปกติเฉลี่ย 7-16 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นข้อเสียเปรียบเมื่อขายผลผลิตเป็นน้ำยางสด

7. การใช้ระบบกรีดถี่เกินไป ไม่สามารถจะใช้สารเคมีเร่งน้ำยางควบคู่ได้ จึงไม่สามารถเพิ่มผลผลิตต้นยางเหล่านี้ได้

8. ผลกระทบที่เกิดจากการกรีดต้นยางขนาดเล็กและกรีดถี่ จะส่งผลให้ต้นยางมีขนาดเล็กเกินไป การใช้ประโยชน์จากไม้ยางมีประสิทธิภาพต่ำ ปริมาณไม้มีน้อยและขายได้ราคาน้อยลง

9. การขาดแคลนแรงงานกรีด เจ้าของสวนจำเป็นต้องจ้างแรงงานกรีดฝีมือต่ำ ทำให้หน้ากรีดเสียหาย ไม่สามารถกรีดซ้ำเปลือกงอกใหม่ได้

10. ชาวสวนใช้ประโยชน์จากการกรีดหน้าสูงน้อย ซึ่งสามารถให้ผลผลิตจากส่วนนี้ได้สูง โดยเฉพาะในช่วงก่อนโค่นได้ไม่น้อยกว่า 3 ปี

  

 

ข่าวการทุจริต จัดซื้อยาป้องกันและกำจัดเชื้อราสำหรับยางพารา เบโนมิล(รามิล) ที่จังหวัดบึงกาฬ ดดยยากำจัดเชื้อราตัวนี้ใช้กับพืชผัก ไม่ใช่มารักษาโรคราเส้นดำในยางพารา  โดยใช้งบฉุกเฉินแบบรีบยัดเข้าปาก  ขนาด ครึ่งกิโลกรัม ราคาในท้องตลาด ๑๖๐ บาทฉันไปถามหาซื้อยาตัวนี้ทางร้านบอกสินค้าไม่มี ฉันคิดในใจว่า พวกไพร่มันกว้านซื้อแล้วไปให้ชาวสวนยางทางภาคอีสาน  ทำให้ฉันตั้งข้อสงสัยหลายคำถาม เช่นทำไมไม่แจกที่กระบี่บ้านฉันบ้าง ภรรยาฉันก็หน้าดำเหมือนกัน ฮา..จากกระแสตอบรับสารเคมีที่รัฐบาลเผาเมืองจัดให้เป็นสารเคมีคุณภาพต่ำ ราคาถูก ชาวสวนเขาจะซื้อเองราคา แพงกว่าสองเท่า แต่คุณภาพดีกว่า  ฉันหลอกให้พ่อค้าขายสารเคมีทางการเกษตรรายหนึ่งถามเซล ที่กรุงเทพว่ามีสินค้าพอจะส่งมาภาคใต้บ้างไหม เซลบอก สินค้าขาดตลาด ฉันจึงถึงกุยบุรีทันทีว่า มันกว้านซื้อหมดแล้วพี่น้อง..

ทำไมโรคหน้ายางระบาดในภาคอีสาน หลายปัจจัยที่พออนุมานตามความคิดเห็นส่วนตัวคือ จากการที่ราคายางพาราแพงในต้นปี เกษตรกรชาวสวนยางกรีดยางไม่มีวันหยุดไม่ตามระบบกรีดที่นักวิชาการ บอกไว้ และพี่น้องชาวอีสานเป็นเกษตรการทีมีความขยันมากที่สุด ทำให้มีวันกรีดมาก ๓๐๐ วันในหนึ่งปี ทำให้ต้นยางพาราโทรมมาก

 

กรณีการทุจริตงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) ในพื้นที่ภาคอีสานกว่า 20 จังหวัด วงเงิน 5,000 ล้านบาท กลายเป็นข่าวครึกโครมหลังอนุกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบส่งข้อมูลให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีความไม่ชอบมาพากลอย่างมโหฬาร ’ทีมข่าวการเมืองเดลินิวส์“ ได้สัมภาษณ์ วิลาศ จันทร์พิทักษ์ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการฯ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวนี้ 
 
จากนี้ไปจะดำเนินการอย่างไรต่อ หลังตรวจสอบแล้วพบว่ามีการใช้จ่ายงบประมาณไปในลักษณะการทุจริต
    

เมื่อสอบสวนเสร็จก็ต้องส่งให้หน่วยงานที่เขามีหน้าที่ลงโทษ อย่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ป.ป.ท. และก็ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อให้รับทราบด้วยเพราะว่าผมเคยอภิปรายเรื่องเหล่านี้ไว้ในสภาผู้แทนราษฎร แต่ก็ไม่เห็นท่านจะรับทราบเท่าไหร่ แล้วเรื่องมันก็จะโยงไปถึงว่า ต่อไปนี้เวลาคุณจะตั้งใครไปสอบสวน ต่อไปนี้คุณต้องหาคนมาช่วยทำงานกันแล้ว แต่ปรากฏว่าคนที่เขามาทำงานเช่น เลขาธิการ ป.ป.ท. ส่งคนของ ป.ป.ท. เข้ามาทำงานในกรรมาธิการ ส่งไปส่งมาเลขาธิการ ป.ป.ท. พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ โดนย้ายแทน แล้วที่คนที่น่าเกี่ยวข้อง เช่น อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ต่อมามาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ซึ่งก็น่ามีการจัดซื้อในลักษณะที่มีความไม่ปกติเหมือนกัน แต่กลับได้ดิบได้ดีมาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การตรวจสอบการทุจริตงบประมาณภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) ในครั้งนี้ เป็นการสะท้อนหรือไม่ว่ารัฐบาลละเลยในเรื่องการปราบปรามการคอร์รัปชั่น
   
เอาเป็นว่ารัฐบาลบริหารงานด้วยปาก ปากนี่พูดตลอดเวลาว่าจะปราบปรามการทุจริต แต่ก็ไม่เห็นทำอะไร เรื่องนี้จริง ๆ มันก็ชัดเจน ผมเคยอภิปรายก็แล้วอะไรก็แล้ว แล้วก็ประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎรก็เป็นคนของพรรครัฐบาล ก็ไม่เห็นว่าอะไร หูทวนลมมาตลอด และผมว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้นะครับ ผมว่าหลาย ๆ เรื่องมีพฤติกรรมในการทุจริตแบบแยบยล มีการวางแผนเพื่อนำไปสู่การทุจริตอย่างดีเลย มีหลายเรื่องซึ่งไม่ได้แก้ปัญหาจริงจังอะไรแต่ไปเบิกเงินกัน
 
กรณีงบประมาณภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) เริ่มมาตั้งแต่ปี 52 แต่มามีการเบิกจ่ายกันอย่างมากในช่วงปีอะไร
   
ผมว่า ตั้งแต่ปี 54 คือ ที่ราคาค่ายาฆ่าแมลงมันโดด ซื้อกันแล้วซื้อกันอีกซ้ำซากหนัก ๆ คือปี 54 เพราะในปี 53 ผมว่าเป็นช่วงของการเริ่มศึกษากระบวนการ พอมาปี 54 เอาจริงเลย ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสาน คือภาคอื่นอย่างภาคเหนืออาจจะมีซัก 1 หรือ 2 จังหวัด แต่ในการตรวจสอบนั้นเรามุ่งไปที่จังหวัดใหญ่ก่อน จังหวัดใหญ่ในที่นี้หมายความว่าเป็นจังหวัดที่ซื้อเยอะ ๆ ก่อน ที่เบิกเงินทดรองราชการไปเยอะ ๆ ตามข้อมูลที่ไปตรวจสอบ จ.อุบลราชธานี มากที่สุดคือมีการใช้งบประมาณไปถึง 1,200 ล้านบาท รองลงมาก็อย่างเช่น จ.มุกดาหาร แล้วก็จังหวัดที่แบ่งออกไปจาก จ.อุบลราชธานี จ.มหาสารคาม จ.ศรีสะเกษ และ จ.ร้อยเอ็ด
 
กรณีนี้ที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการทุจริต มีฝ่ายการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่

   
มีครับ ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่า บางครั้งเราเชิญบริษัทที่ขายยาปราบศัตรูพืชมาให้ข้อมูล เห็นว่ามีทนายเราก็ไม่อยากพูดว่าเป็นทนายพวกไหนนะครับ ที่ออกหน้าออกตาตามสังคมมาเป็นที่ปรึกษาบริษัทเหล่านี้ มีอยู่ครั้งหนึ่งเราเชิญบริษัทที่ขายยาที่ จ.ศรีสะเกษ มาปรากฏว่า ได้ข้อมูลว่าบริษัทที่ไปขายยานั้นซื้อยามาในราคา 81 บาท แต่นำไปขายในราคา 510 บาท ปรากฏว่าเวลามาชี้แจงก็มีทนาย ซึ่งเราก็ไม่อยากบอกว่าทนายเสื้อสีอะไร เพราะเขาก็หากินของเขาปกติ เราไปว่ากันไม่ได้แต่ก็อ้างว่าเป็นที่ปรึกษาแล้วก็มานั่งอยู่ในห้องประชุมตลอด
 
กระบวนการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ จนนำมาซึ่งการใช้เงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 50 ล้านบาทใช่หรือไม่
   
ใช่ครับ สามารถเบิกจ่ายได้ 50 ล้านบาทต่อ 1 ครั้ง ต่อ 1 เหตุการณ์ หมายความว่า พอมีเหตุการณ์อีกก็ประกาศอีกและก็เบิกจ่ายได้อีก
 
ตามข้อมูลที่เผยแพร่ออกไป มีการซื้อยาที่แพงกว่าราคาตลาดด้วยใช่หรือไม่
   
ซื้อแพงกว่าราคาตลาดมาก เฉลี่ยแล้วน่าจะเกิน 10 เท่าแทบจะทั้งหมด
 
นอกจากซื้อแพงแล้ว เห็นว่ามีกรณีที่ซื้อยาไม่ได้  มาตรฐานอีกด้วย

   
เท่าที่เราเรียกบริษัทที่ขายมาชี้แจงปรากฏว่า บริษัทเขาบอกว่าของเขาไม่ใช่ตัวนี้ แต่ที่ซื้อไปนั้นเพียงแต่ลอกเลียนแบบขึ้นมา พิมพ์กล่องให้คล้ายคลึงแต่ไม่ใช่ของเขา คือไปทำยาเถื่อนขึ้นมา ก่อนหน้านี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือ สตง. ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ ปรากฏว่าเขาเอาเชื้อราที่ยางพาราไปวิเคราะห์ยาปราบศัตรูพืชที่มีการซื้อกันไปปรากฏว่า ไปตรวจแล้วเป็นแป้งมันสำปะหลัง
 
มีแพง มีปลอม แล้วยังมีกรณีซื้อของไม่ครบอีกด้วย
   
คือกรณีซื้อไม่ครบมีเพียงแต่เจ้าหน้าที่มาบอกผม แต่เราก็ไม่มีหลักฐานอะไรไปยืนยันว่าครบหรือไม่ครบเพราะเราก็ไม่มีความสามารถที่จะไปตรวจ มันเยอะมากเราตรวจไม่ไหว แต่ที่เราตรวจเจอก็คือ แพง ไม่ตรงกับคุณสมบัติที่กำหนด แล้วก็เป็นบริษัทผิดกฎหมาย เพราะบริษัทที่จะต้องขายยาปราบศัตรูพืชพวกนี้ได้นั้นจะต้องจดทะเบียนขออนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัทพวกนี้ไม่ขอทะเบียน ไม่ขออะไรทั้งสิ้น บางบริษัทที่ทำงานบริษัทยังไม่มีด้วยซ้ำไป
 
กรณีนี้จะเป็นข้อมูลหนึ่งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่
   
ผมก็ยังไม่รู้ แต่ว่าจริง ๆ ตอนนี้มีหลายเรื่องเหลือเกิน เรียนกันตรง ๆ เลยว่าที่มีอยู่ในมืออีกหลายเรื่อง อย่างน้อย ๆ ก็ 4กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ดีไม่ดีก็อาจจะไปถึงประธานปราบคอร์รัปชั่นที่ชื่อ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
 
ทำไมการทุจริตถึงเกิดขึ้นอย่างโจ่งครึ่มในรัฐบาลนี้
   
ผมคิดว่าถ้ารัฐบาลยังปล่อยไว้อย่างนี้ ผลที่สุดเมื่อความจริงถูกเปิดเผยออกมาเรื่อย ๆ รัฐบาลจะทนไม่ได้ ผมมั่นใจ เพราะว่าชาวบ้านวันนี้เขายังไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าลึก ๆ มันเป็นอย่างไร แต่ผมว่าพอถึงจุดหนึ่ง โอ้โห ทำไมมันน่าเกลียดขนาดนี้ ผมว่าถึงวันนั้นรัฐบาลจะไปไม่รอด.

 ขอบคุณข้อมูลจาก yangpara.com ,ข่าวทุจริตจากเดลินิวส์ และเพลงกรีดยางสร้างฝันของ ไมค์เมืองใต้ จากยูทูปอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
สายน้ำพระจันทร์ วันที่ : 30/09/2012 เวลา : 20.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sainam-prachan
ความคิด มุมมองของผงธุลีในโลก

เรื่องยาง ..ของคนที่ไม่มี.. ยางอาย

ประชาชนต้องช่วยกันส่งเสียง ค่ะ

*ยุคมืดจริงๆ นะคะ

ขอให้มีกำลังใจดีดีเสมอ ค่ะ ..

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
กำหนัน วันที่ : 30/09/2012 เวลา : 19.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saiyai21

สวัสดีครับ บก.พูดกับสากครับ ไม่รู้เรื่องดีๆหรอกครับ
สวัสดีครับ แม่ครูแดง ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ คุณเกสรมาเฟีย ฝนตกครับเดือนนี้ยิ้มไม่ออกเลยครับ
สวัสดีครับ คุณริน ศัพท์ทางการเกษตรครับ S=spiral กรีดจากซ้ายวนขวา ๑/๒ กรีดครึ่งต้น d= day หมายถึง วันที่กรีดครับ d/๒ กรีดวันเว้นวัน
สวัสดีครับ ท่านดงละคอน ยินดีครับ นักวิชาการให้ความรู้เกษตรกรไม่ครบครับ พอเกิดปัญหามาแล้วแก้ในภายหลัง
สวัสดีครับ พี่พิทักษ์ ๖๐-๘๐ ก็เอาอยู่ครับ แต่สินค้าตัวอื่นต้องลงด้วย
สวัสดีครับ แม่หมี ลงทุนปลูกใหม่เหมือนกันครับ ซื้อที่ดินครับ
สวัสดีครับ คุณครูนรอง ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ k augustman พวกไพร่มันทำได้แค่นี้ก็หรูแล้วครับ รอวันมันถูกน้ำร้อนลวกเหมือนชีปะขาวอัลไพน์ ดิ้นไม่เป็นท่าเลยครับ พงเทพช่วยด้วยมือกดหมา..ย
สวัสดีครับ อ.พยนต์ คอรัปชั่นทุกหย่อมหญ้าครับ
สวัสดีครับ.พี่สาวเจ้าหญิงทุกอย่างโอเคครับ ยืนยันกับประธานรัดสภาแล้วครับ ฮาๆ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
Chaoying วันที่ : 29/09/2012 เวลา : 09.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

กรีดยางเสร็จแล้ว..ล้อหมุน..พาคนกรีดยางมาด้วย..แล้วเจอกันหนา..เครื่องแกงกันอย่าลืม..
อ้อ..ช่วยไปปลูกยางที่สวนให้เจ้าหญิงกันนิ..

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
Payont วันที่ : 28/09/2012 เวลา : 17.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/payont

รัฐบาลละเลยการปราบทุจริตจริงๆ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
Augustman วันที่ : 27/09/2012 เวลา : 13.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Augustman
• มอบทุกสิ่ง ด้วยใจ ใสพิสุทธิ์

☺ เพลงไพเราะเข้ากับเรื่องราวดีจัง

☺ อำมาตย์เต้นแนะให้โค่นยางทิ้งมิใช่หรือ...เวรกรรมจริง ๆ


ความคิดเห็นที่ 16 (0)
นรอง วันที่ : 26/09/2012 เวลา : 23.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nrong

มาแปะไว้ก่อนนะคะพี่กำหนัน..

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
แม่หมี วันที่ : 26/09/2012 เวลา : 15.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

ตัวจริงเสียงจริง....

กว่าจะเป็นยางสักแผ่น ลงทุนลงแรงไปหลายเลย

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
พิทักษ์ วันที่ : 26/09/2012 เวลา : 15.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jaopad

โลละร้อยยี่สิบนี่ต้องฝันนานหน่อยครับ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ดงละดอน วันที่ : 26/09/2012 เวลา : 15.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yaya2508

ขอบคุณมากครับคุณกำหนั สำหรับเอ็นทรี่นี้
มีประโยชน์มากจริงๆครับ

*ขออนุญาตนำไปแชร์ต่อนะครับผม

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
รินรู้ดี วันที่ : 26/09/2012 เวลา : 15.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rinrudeeมาหาความรู้ไว้ก่อนค่ะ

เผื่อจะเก็บไปคุยได้ กับเขามั่ง

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
เกสรมาเฟีย วันที่ : 26/09/2012 เวลา : 11.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ipammo

ช่วงนี้ฝนตก ตัดยางลำบากสักหน่อย แต่สู้ ๆ นะค่ะ

ขอให้ราคายางขึ้นเยอะ ๆๆๆๆ เฮง ๆๆ ค่ะพี่

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ครูแดง วันที่ : 26/09/2012 เวลา : 10.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

-มาให้กำลังใจหนุ่มสวนยาง.....

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
BlueHill วันที่ : 26/09/2012 เวลา : 08.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ต้่ิองอาศัย"คนรู้จริง"นี่แหละครับช่วยกันเปิดโปง

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
กำหนัน วันที่ : 26/09/2012 เวลา : 07.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saiyai21

สวัสดีครับคุณน้องชายสามหยด ยางพารา พืชเศรษฐกิจที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน ยินดีครับ
สวัสดีครับ พี่ทางแก้ว ตราด ระยอง จันทรบุรี อากาศดีมากครับยางพาราเติยโตได้ครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 26/09/2012 เวลา : 05.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

ขอบคุุณสำหรับความรู้ครับ
สมัยก่อนที่ตราดก็ไปเอาพันธุ์ยางมาจากตรัง
เอามาลงปลูกในยุคหลังสงครามกันนี่ละ
เดี๋ยวนี้ยางดูจะปลูกกันได้ทุกที่ทั่วประเทศแล้วครับ


และเดี๋ยวนี้ดูมันจะโกงพวกเราได้ทุกเรื่องเลยน่ะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ชายสามหยด วันที่ : 25/09/2012 เวลา : 22.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chartsiam
เรื่องเล่าธรรมด๊า...ธรรมดา ของผู้ชายธรรมดา

ถ้าผมมีโอกาสปลูกยางเมื่อไหร่ จะขอคำปรึกษาอีกที่ครับพี่กำหนัน

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
กำหนัน วันที่ : 25/09/2012 เวลา : 21.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saiyai21

สวัสดีครับอาจารย์คนปทุมรักสุขภาพและครอบครัว เอาคนที่โกงมาทำงาน พวกนี้เคยโกงมาก่อน เมล็ดพันธุ์พืชแจกน้ำท่วม หมดอายุ ทุกรูปแบบสกปรกมากครับ
สวัสดีครับ ท่านโลกแมวหน้าโรงหนังลุงขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างครับ อีเอ็มขยายของพด.ดีครับผมเคยใช้กับต้นกล้าปาล์มน้ำมัน เชื้อราไม่สามารถทำลายมันได้เลยครับ ฝนตกนี้ผมจิปลูกยางอีก ห้าร้อยต้น อิใช้อีเอ็มของพด.นี้แหละครับ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับข้อมูลเจ้าไมค์เมืองใต้ ตอนนี้เขาทำไหรไม่โร้นะครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ลูกแมวหน้าโรงหนังลุง วันที่ : 25/09/2012 เวลา : 21.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sri

กำหนัน.พ้มกับพี่เมียทดลองเอาอีเอ็มขยายฉีดไปไปในสวนยางทำมาประมาณ 2-3 ปี แล้ว สามารถคุมกำเหนิดการระบาดของโรคราขาวได้ แต่แปลกพ้มแนะนำเจ้าของสวนยางคนอื่นไม่มีใครอยากแก้ปัญหานั้น. ได้แต่บ่นเหมือนผีกินผึ้ง

สวนยางเล็กของพ้มที่พึ่งปลูกต้นไหน ใบออกเหลือง เอาอีเอ็มขยาย สักครึ่งลิตร ผสมน้ำสักถั่งยางราดลงไป ไม่นานใบหลดหมด รอสักเดือนเดี่ยวกะแตกยอดออกมาใหม่สมบูรณ์เหมือน ยางยอดหัก

แต่ทั้งหมดนี้บอกใครไม่เชื่อ..และถ้าใครอยากใช้ให้ฟรีไปลองใช้อีกต่างหาก

หรือว่าพ้มต้องเปลี่ยนมาขายบ้างเสียแหล้ว..

................
ส่วนเจ้าไมค์ เมืองใต้ นั้นเมื่อก่อนเป็นพนักงานขายโทรทัศน์ อยู่นครดีซี ชอบร้อง โอเกะ เข้าตา สาคร ศรีไกรไทย จึงเอาไปบันทึกเสียง ออกมา 2-3 ชุด ตอนหลังมีปัญหา หลายอย่าง จึงหายเข้ากลีบเมฆ..

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
คนปทุมรักสุขภาพและครอบครัว วันที่ : 25/09/2012 เวลา : 20.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jarinasa

มืออาชีพปลูกยางจริงๆ เลยครับคุณกำหนัน สักวันหนึ่งสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำกับชาวสวนก็จะเปิดเผยขึ้นมาเอง ใช้เวลาอีกนิดครับ

ความคิดเห็นที่ 2 ชบาตานี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
กำหนัน วันที่ : 25/09/2012 เวลา : 20.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saiyai21

สวัสดีครับคุณครู มาต๊ะปิดเทอมมาให้ยุงเขาพนมดูดเลือดดอกไม้ปลายปืนเสียบ้าง

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ชบาตานี วันที่ : 25/09/2012 เวลา : 20.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

รู้ลึก รู้จริง ต้องท่านกำหนันจ้าา
ว่าแต่หวางนี้ ยางราคาเท่าใดแล้วนิ?
มีสวนยางคะลุย ขอยางมาตัดมาหวะซักสวนต๊ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน