*/
  • ปลัดศักดิพงศ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sakdipong2009@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2012-03-30
  • จำนวนเรื่อง : 209
  • จำนวนผู้ชม : 338338
  • จำนวนผู้โหวต : 186
  • ส่ง msg :
  • โหวต 186 คน
วันพฤหัสบดี ที่ 21 สิงหาคม 2557
Posted by ปลัดศักดิพงศ์ , ผู้อ่าน : 3307 , 05:59:02 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

     ตามโรดแมปของ คสช. เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2557 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หน.คสช.เข้าสู่ระยะที่ 2 ที่ทุกฝ่ายจะต้องมีส่วนในการปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งในความหมายพอเข้าใจได้ ให้พวกเราทุกคน ร่วมกันคิด ร่วมกันทำและร่วมกันรับผิดชอบ มาถึงวันนี้แล้ว เดี๋ยวจะหาว่าไม่ทันสมัย ประกอบเราเป็นคนสนใจการบ้านการเมืองมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาแล้ว จึงตัดสินใจเป็นผู้ถูกเสนอเป็น สปช.หรือสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการปกครองท้องถิ่น 

     การปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่น ถูกตั้งเป็นหัวข้อ 1 ใน 11 หัวข้อของ คณะ คสช. ที่พอมองเห็นว่าสิ่งที่เป็นอยู่ คือปัญหาในปัจจุบันนี้เป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องช่วยแก้ไข ปัญหาการเมืองระดับชาติ คืออะไร ปัญหาการเมืองท้องถิ่น ก็เป็นอย่างนั้น และคนที่จะต้องปฏิรูปจะต้องเอาตัวเองออกมายืนข้างนอก แล้วมองกลับเข้าไปข้างในองค์กรว่า สายตาประชาชนเขามองท้องถิ่น อย่างไรบ้าง แล้วจะทำให้เรามองปัญหาได้อย่างชัดเจน และเดินใไปในทิศทางที่ถูกที่ควร 

     สิ่งที่ผมและทีมงานคิดนำเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปท้องถิ่น มีอยู่ 9 ประเด็นด้วยกัน

ประเด็นที่ 1 เรื่อง การแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในท้องถิ่น

                         ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในท้องถิ่น เป็นปัญหาสำคัญที่มีผลจากการมุ่งเน้นให้มีการกระจายอำนาจการบริหารท้องถิ่น โดยไม่ได้คำนึงถึงความพร้อม ในด้านความรู้ ความสามารถ จิตสำนึกและสำคัญที่สุดคิือคุณธรรมและจริยธรมของผู้ที่เข้ามาใช้อำนาจทางการบริหาร การเปิดให้ผู้บริหารเข้ามามีอำนาจในทุกขั้นตอนในการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่การตั้งงบประมาณ การอนุมัติจัดทำโครงการอนุมัติการจัดซื้อ จัดจ้าง มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง อนุมัติเบิกจ่าย ตลอดจนการลงนามในเซ็คธนาคาร ซึ่งเป็นการเกี่ยวข้องทุกขั้นตั้งแต่เริ่มต้น จนจยกระบวนการ

                         ปัญหา การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ที่ให้อำนาจไว้ที่คนคนเดียว ไม่มีองค์กรไหนเขาทำกัน ที่จะให้อำนาจคนใดคนหนึ่ง ตัดสินใจ ได้เพียงคนเดียว ตั้งแต่การอนุมัติจัดทำแผนอัตรากำลัง การกำหนดโครงสร้าง การจัดหาคนเข้าสู่ตำแหน่ง การสอบบรรจุ การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การลงโทษทางวินัย ตังแต่ข้าราชการท้องถิ่นระดับ ปลัด อปท.ลงไปถึงพนักงานจ้าง การใช้อำนาจลำพังเพียงคนเดียว ขณะที่การตรวจสอบการใช้อำนาจออ่นแอ จึงเป็นช่องที่จะการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆมากมาย

แนวทางการแก้ไข

                       1) การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นนั้น จะต้องมีการแก้ไขระเบียบพัสดุ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของท้องถิ่น เสียใหม่โดยเร็ว ควรจะมีการแบ่งอำนาจระหว่างฝ่ายประจำ กับฝ่ายการเมืองให้ชัดเจน เช่น การกำหนดแผน เสนอโครงการให้ฝ่ายการเมืองไปถามชาวบ้านแล้วมาช่วยกันคิดว่าจะทำอะไร ที่ไหน อย่างไร พอได้โครงการมาแล้ว ตลอดจนการการเสนอตั้งงบประมาณ เมื่อผ่านความเห็นชอบของสภาฯแล้ว /ฝ่ายประจำจะต้องเตรียมดำเนินการโครงการ การอนุมัติโครงการ การกำหนดราคากลาง การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ฝ่ายข้าราชการประจำรับผิดชอบไป / มาในขั้นตอนการตรวจรับงานจ้าง ก็ควรจะให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาร่วมตรวจสอบ ว่าได้ดำเนินการตามรูปแบบรายการหรือไม่ ตรงกับต้องการของฝ่ายการเมืองหรือไม่ เป็นต้น แล้วมาในขั้นตอนอนุมัติเบิกจ่ายฝ่ายประจำควรจะต้องดำเนินการเอง ซึ่งหากมีการดำเนินการเช่นนี้ ก็จะทำให้มีการตรวจสอบกันและกัน จะเป็นลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในท้องถิ่นได้ แม้จะมีคนบอกว่า ฝ่ายประจำก็เป็นไมไว้วางใจได้ แต่หากเกิดปัญหาขึ้นมา 60 ปี ก่อนเกษียณราชการก็จะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างแน่นอน 

                      2) เร่งรัดแก้ไข ร่าง พรบ.งานบุคคลท้องถิ่น ซึ่งให้อำนาจฝ่ายการเมืองแบบเบ็ดเสร็จ เพราะให้เงินไปแล้วตาม ระเบียบ มท.การจัดซื้อ จัดจ้าง และก็ให้อำนาจบังคับฝ่ายประจำจะต้องทำตาม คือ พรบ.บุคคลท้องถิ่น หากไม่ทำตา่มได้ไหม๊ ทำได้แต่จะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่น ในการบริหารงานบุคคลจะต้องมีการแชร์อำนาจ ช่วยกันทำงานร่วมกัน ทุกวันนี้ อำนาจในการบรรจุ แต่งตั้ง ให้ความดี ความชอบ ฯลฯ เอามาวางที่บุคคล เพียงคนเดียว โอกาสที่จะมีกหารใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรมากพอ ดังนั้น ควรจะมีการแชร์อำนาจหรือถ่วงดุลอำนาจ ผู้บริหารท้องถิ่น ควรจช้อำนาจได้เฉพาะตัวปลัดท้องถิ่น หรือรองปลัดท้องถิ่น ระดับถัดมาควรจะเป็นอำนาจของปลัดท้องถิ่น ที่ใช้อำนาจการบริหารงานบุคคลกับผู้อำนวยการ หรือหัวหน้ากอง และลำดับถัดมา ผอ หรือ หน.กอง ก็ไปใช้อำนาจทางการบริหารบุคคลกับพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ โดยรับผิดชอบซึ่งกันและกัน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบต่อ หัวหน้ากอง ผอ.กอง  แล้ว ผอ.กองรับผิดชอบต่อปลัด อปท. และปลัด อปฒ รับผิดชอบต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชน ที่เลือกตั้งเข้ามา  ฝ่ายการเมืองจะได้มีเวลาไปคิด ไปทำโครงการพัฒนาพื้นที่ ดีกว่ามานั่งคอนจับผิดกันและกันไปวันๆ หรือหากจะจำลอง ระบบกระทรวง กรม ตามแบบฉบับ กพ.มาใช้กับ ท้องถิ่น อำนาจของปลัดกระทรวง ย้าย อธิบดี ย้ายผู้ว่าฯ ได้ แต่ทำไมท้องถิ่น อำนาจปลัดท้องถิ่น อำนาจเหล่านี้หายไปไหนล่ะ ทำไมจึงไปอยู่ที่ฝ่ายการเมืองเพียงฝ่ายเดียวทั้งหมด เป็นต้น

 

              ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในท้องถิ่น หากแก้เรื่องการใช้อำนาจเรื่องเงิน และเรื่องคน ได้ เชื่อแน่ว่า สามารถที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ท้องถิ่น ให้เป็นองค์กรที่ประชาชนหวังพึ่งพาได้อย่างแน่นอน และการปฏิรูปของ คสช. ในครั้งนี้ ก็จะไม่เสียของอย่างที่พวกเรากังวลใจกัน

               ติดตามต่อในตอนที่ 3  ประเด็นการแก้ไขรูปแบบโครงสร้าง อปท.                               


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Rearmthai วันที่ : 21/08/2014 เวลา : 07.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/energycrop

แก้ไขปัญหาอบต.ง่ายนิดเดียว แต่ยากมากที่จะทำให้คนไทยเข้าใจ ซึ่งยากมากๆพอๆกับการบอกว่าชาวนาคือเศรษฐีบ่อน้ำมัยบนดิน แต่ชาวนาไม่ได้ยินหรือไม่เข้าใจ
อบต.ก็เหมือนกัน แต้่โอนเงินงบปรัะมาณเป็นรายหัวประชากรเข้าบัญชีเลขบัตรประชาชน โดยประชาชนนำบัตรไปขอดูยอดเงินได้ที่ธนาคารของรัฐ
แล้วให้ประชาชนเลือก อบต.เป็นผู้บริหารเงินของตนเอง ทั้งหมดทำในรูปกฏหมายนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายบริษัทจำกัดมหาชน ก็จบแล้ว
เข้าใจไหมนี่ยากมากเรยนะประเทศไทย เพราะถ้า อบต.ไหนไม่โปร่งใส ผู้สอบบัญชีก็ไม่เซนต์งบดุลย์ให้ อบต.นั้นก็ถูกผู้ถิือหุ้นคือประชาชนปลดออกเป็นรายปีได้เลย(ต้องแก้กฏหมายนะจึงยากเข้าไปอีก)

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน