• SakiAndaman
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : saki391@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-11
  • จำนวนเรื่อง : 59
  • จำนวนผู้ชม : 112206
  • ส่ง msg :
  • โหวต 76 คน
สันติภาพคือชีวิต - Peace is life
สันติภาพคือชีวิต - Peace is life - ........
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/saki
วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2553
Posted by SakiAndaman , ผู้อ่าน : 1199 , 16:16:04 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  สิทธิหลังการตาย...มีจริงหรือ ออกอากาศในวันที่ 9 มีนาคม 2553 ทางทีวีไทย เวลา 11.05 น.  สิทธิ ในชีวิต ร่างกายและเกียรติ์ศักด์ศรีของมนุษย์และสิ ทธิในการเข้าถึงความยุติธรรมได้ระบุไว้ในป ระมวลวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 148 โดยกำหนดให้มีการชันสูตรพลิกศพเมื่อเกิดกา รเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติ ซึ่งมีผลการชันสูตรพลิกศพที่บ่งชี้สาเหตุแ ละพฤติการณ์การตายจะนำไปใช้ทางการดำเนินคดีอาญา ทางแพ่งและการเรียกร....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553
Posted by SakiAndaman , ผู้อ่าน : 1351 , 17:47:12 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

     ออกอากาศในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 นี้ เวลา 11 โมง ทางทีวีไทย ThaiPBS   รัฐบาลได้ประกาศนโยบายการเมืองนำการทหาร เพื่อยุติความรุนแรงและสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนใต้  อย่างไรก็ตาม คนที่อยู่ในพื้นที่ขัดแย้งรวมทั้งคนส่วนใหญ่ในสังคมยังมีความรับรู้ที่ไม่ชัดเจนและเกิดความวิตกกังวลว่าเมื่อรัฐบาลประกาศใช้พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 แทนกฎอัยการศึกและพ.ร.ก.การบริหารรา....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2553
Posted by SakiAndaman , ผู้อ่าน : 1077 , 16:52:31 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมือง ปัญหายาเสพติด ปัญหาการแย่งชิงการจัดการทรัพยากร หรือความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ บ่อยครั้งได้ขยายไปสู่การใช้ความรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบแก่เด็กและเยาวชน นอกจากนี้ กระแสบริโภคนิยมและอุดมการณ์ตลาดเสรีได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมไทยในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ก....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2552
Posted by SakiAndaman , ผู้อ่าน : 1305 , 17:43:59 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ร้อยคลิป ร้อยเสียง ร้อยมุมมอง กับหนึ่งคำถาม การเมืองการปกครองชายแดนใต้ ที่ควรจะเป็น? ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2552
Posted by SakiAndaman , ผู้อ่าน : 1105 , 17:05:35 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 สิทธิ...วิวาทะ หัวข้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...รูปแบบพิเศษ ออกอากาศในวันที่ 10 ธันวาคม 2552 เนื่องจากการที่พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ได้กล่าวกับพี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใ ต้เมื่อเร็วๆนี้ว่ากา รพัฒนาให้เกิด นครปัตตานี เป็นแนวทางในการสร้างสันติภาพ ได้ทำให้เกิดวิวาทะระหว่างกลุ่มต่างๆ ว่าเหมาะสมหรือไม่ ถึงแม้ว่าการพูดเรื่องรูปแบบการปกครองพิเศ ษมิใช่ประเด็นใหม่ เพราะมีการนำเสนอแนวทางนี้มาแล้วในการ....

อ่านต่อ

Posted by SakiAndaman , ผู้อ่าน : 929 , 14:19:55 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

    จากผลการสำรวจความคิดเห็นของคนไทยเกี่ยวกับ "การปฏิรูปรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยของประเทศไทย" ของมูลนิธิเอเชีย ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 5 กรกฎาคม พ.ศ.2552 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวไทยทั ้งหญิงชายทุกภาคทั่วประเทศ 1,500 คน (ยกเว้นสามจังหวัดชายแดนใต้) ในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พบว่าแม้ผู้ให้สัมภาษณ์มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 53) ต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือต้อ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม 2552
Posted by SakiAndaman , ผู้อ่าน : 1611 , 12:08:56 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 สิทธิ...วิวาทะ หัวข้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...รูปแบบพิเศษ เตรียมออกอากาศในวันที่ 10 ธันวาคม 2552   เนื่องจากการที่พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ได้กล่าวกับพี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อเร็วๆนี้ว่าการพัฒนาให้เกิด นครปัตตานี เป็นแนวทางในการสร้างสันติภาพ ได้ทำให้เกิดวิวาทะระหว่างกลุ่มต่างๆ ว่าเหมาะสมหรือไม่ ถึงแม้ว่าการพูดเรื่องรูปแบบการปกครองพิเศษมิใช่ประเด็นใหม่ เพราะมีการนำเสนอแนวทางนี....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2552
Posted by SakiAndaman , ผู้อ่าน : 1044 , 16:59:45 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สิทธิวิวาทะ ตอนที่ 4 ออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.05 น. ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ThaiPBS การกระทำรุนแรงต่อผู้หญิง ในที่นี้หมายถึงความรุนแรงทางเพศ ซึ่งเป็นความรุนแรงรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้น มากกับสตรี และผู้อยู่ในสถานภาพที่อ่อนแอหรือต้องพึ่ง พาผู้อื่น เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ โดยมีการกระทำในหลายลักษณะ เช่น การข่มขืน กระทำอนาจาร ลวนลามทางเพศ ละเมิดสิทธิทางเ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2552
Posted by SakiAndaman , ผู้อ่าน : 1255 , 12:42:28 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน2552  เวลา 10.05 น. ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ThaiPBSการกระทำรุนแรงต่อผู้หญิง  ในที่นี้หมายถึงความรุนแรงทางเพศ  ซึ่งเป็นความรุนแรงรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นมากกับสตรี และผู้อยู่ในสถานภาพที่อ่อนแอหรือต้องพึ่งพาผู้อื่น เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  โดยมีการกระทำในหลายลักษณะ เช่น การข่มขืน กระทำอนาจาร ลวนลามทางเพศ ละเมิดสิทธิทางเพศต่างๆ รวมถึงการแทะโลมด้วยวา....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2552
Posted by SakiAndaman , ผู้อ่าน : 1512 , 10:22:13 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สิทธิ...วิวาทะ ตอนที่สาม ฮิญาบ...ศรัทธาที่ต้องแลก (พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.05 11.00 น. ThaiPBS) ระหว่างการได้งานทำที่ต้องแลกด้วยการปลดผ้าคลุมศรีษะ (ฮิญาบ) อันแสดงถึงวิถีแห่งศรัทธาในศาสนาของผู้หญิงมุสลิม เรื่องใหญ่ที่สังคมไทยไม่เคยเรียนรู้ รายการสิทธิวิวาทะได้นำเสนอมุมมองถกเถียงแลกเปลี่ยน จากผู้ร่วมรายการ           ....

อ่านต่อ


/6
Peace Train by Yusuf Islam (Cat Stevens)

Peace Train by Yusuf Islam (Cat Stevens)

View All
<< ธันวาคม 2021 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

[ Add to my favorite ] [ X ]


พี่น้องเชื้อชาติใดหนอที่ถูกเลือกปฏิบัติมากที่สุดในประเทศไทย
คนไทยพลัดถิ่นและคนไทยถิ่นพลัด
1 คน
มลายูมุสลิม
40 คน
ชาวมอแกน มอเกล็น อุรักละโว้ย
2 คน
ม้งลาวและลาวอพยพ
1 คน
กลุ่มแรงงานข้ามชาติ
6 คน
กลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
3 คน

  โหวต 53 คน