• ศาลาไทย
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : salathai_arts@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-01-01
  • จำนวนเรื่อง : 42
  • จำนวนผู้ชม : 112017
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1084 คน
ศาลาไทย
วันพุธ ที่ 8 ตุลาคม 2551
Posted by ศาลาไทย , ผู้อ่าน : 2019 , 16:57:37 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน


คำประกาศเกียรติคุณ
นายสมบัติ พลายน้อย (ส. พลายน้อย)
ผู้ได้รับรางวัล “นักเขียนอมตะ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑


คณะกรรมการพิจารณารางวัล “นักเขียนอมตะ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า นายสมบัติ พลายน้อย (ส. พลายน้อย)  เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลเกียรติยศ “นักเขียนอมตะ”

นายสมบัติ พลายน้อย เป็นนักอ่าน นักค้นคว้า นักเขียน ผู้รอบรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตและพื้นฐานวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดี ทั้งได้สร้างสรรค์ผลงานด้านต่างๆ เช่น วรรณคดี ประวัติศาสตร์ โบราณคดี อักษรศาสตร์ ชีวประวัติบุคคลสำคัญ วัฒนธรรม และสารคดีทั่วไป มาเป็นเวลาต่อเนื่องนานกว่าหกทศวรรษ นอกจากนั้นยังได้จัดทำสารานุกรมวัฒนธรรมไทย และสารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย โดยที่ผลงานดังกล่าวสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่ออ้างอิงได้ อีกทั้งยังมีผลงานเขียนในรูปแบบนิทานที่ให้ความรู้ทั้งนิทานไทย และนิทานนานาชาติอีกเป็นจำนวนมาก รวมผลงานที่นายสมบัติ พลายน้อย ได้สร้างสรรค์และได้รับการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มจากอดีตตราบจนปัจจุบันกว่า ๑๐๐ เล่ม โดยที่ผลงานเขียนและการค้นคว้าเรียบเรียงของนายสมบัติ พลายน้อย ได้อำนวยประโยชน์และให้ความรู้แก่ผู้อ่านอย่างกว้างขวางทุกระดับ ทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นนายสมบัติ พลายน้อย ยังได้ทำหน้าที่ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวัฒนธรรมไทย เพื่อปลูกฝังรากฐานความภูมิใจในความเป็นชาติให้แก่คนในสังคมอีกเป็นอันมาก เช่น เป็นบรรณาธิการวารสารวัฒนธรรมไทย ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นผู้จัดรายการวิทยุศึกษา เป็นต้น นับได้ว่า นายสมบัติ  พลายน้อย เป็นผู้ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมให้แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

นายสมบัติ พลายน้อย จึงเป็นตัวอย่างอันดีที่พิสูจน์ให้สังคมได้ประจักษ์ว่าการอ่านมีความสำคัญต่อชีวิต เป็นผู้ที่อุทิศตนโดยใช้ความสามารถส่วนตัวที่ได้จากการอ่านค้นคว้า มาสร้างสรรค์ผลงานการเขียนที่ทรงคุณค่าให้แก่สังคมไทย  สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็น “นักเขียนอมตะ”

ประกาศ ณ วันอังคารที่ ๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

คณะกรรมการ

ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต
ประธานกรรมการ

ศาสตราภิชาน ล้อม เพ็งแก้ว
กรรมการ

ศาสตราจารย์ ชวน เพชรแก้ว
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
กรรมการ

อาจารย์วัฒนะ บุญจับ
กรรมการ

นางธารา กนกมณี
กรรมการ

นายภิญโญ  ไตรสุริยธรรมา
กรรมการและเลขานุการ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัล “นักเขียนอมตะ”
 ๑. เป็นนักเขียนสัญชาติไทย มีชีวิตอยู่ในวันที่ทำการเสนอชื่อ
 ๒. มีผลงานตีพิมพ์เป็นภาษาไทยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี 
 ๓. ผลงานเขียนดังกล่าวต้องมีคุณค่าสร้างสรรค์สังคมและมวลมนุษยชาติ

รางวัล “นักเขียนอมตะ” จึงถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศซึ่งเปี่ยมด้วยคุณค่าและ มาตรฐาน คงไว้ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ อิสระ และเชิดชูประวัติแห่งผู้อุทิศตนที่ทุ่มเทสร้าง ผลงาน

ผู้ได้รับรางวัล “นักเขียนอมตะ” จะได้รับเงินสนับสนุน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) พร้อมเหรียญทองคำแกะสลักรูป “นางอินทร์” ต้นตระกูลกรมดิษฐ์  และใบประกาศเกียรติคุณ

มูลนิธิอมตะจะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลแก่ “นักเขียนอมตะ” คนที่ ๔ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๒  ณ ที่ทำการมูลนิธิอมตะ โดยมี ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ญิบพันจันทร์ วันที่ : // เวลา : . น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yipphanchan
ญิบ_พันจันทร์

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
เจริญขวัญ วันที่ : 16/10/2008 เวลา : 04.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charoenkwan

เวร เขียนผิด

จะบอกว่า "สมควร" แล้ว กับรางวัล

ดันไปพิมพ์ว่า สมทรง ซะนี่

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
เจริญขวัญ วันที่ : 16/10/2008 เวลา : 04.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charoenkwan

สมทรงแล้วค่ะ กับรางวัลทรงเกียรตินี้

คุณน้องคณะสบายดีไหมจ๊ะ

นานๆ มาเจอกันที อิอิ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
คมเย็น วันที่ : 08/10/2008 เวลา : 18.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/komyen

ท่านส.พลายน้อยเคยอ่านตอนเด็กๆ
ท่าศ.ศาลาไทยเคยอ่าตอนแก่ๆ
สวัสดีครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ทิวสน วันที่ : 08/10/2008 เวลา : 17.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

ตอนทำงานที่สำนักพิมพ์เดิม
มีโอกาสได้เจอท่าน

แม้วัยจะชราแล้ว แต่ก็ยังผลิตผลงานออกมาสม่ำเสมอ

และทุกเรื่องล้วนมีคุณค่ายิ่ง

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
เกรียงไกร-หัวบุญศาล วันที่ : 08/10/2008 เวลา : 17.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kriengkrai


สวัสดีครับคุณศาลาไทย
ไม่ได้ทักทายกันนานมาก
และก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ท่าน ส.พลายน้อย ด้วยคนครับ
งานของท่านผมได้อ่านหลายชิ้น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
wadwangnoy วันที่ : 08/10/2008 เวลา : 17.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wadwangnoy

ขอเชิญร่วมบริจาคตู้พระตรัยปิฎก
เป็นจำนวน ๓ ชุด
เพื่อเป็นสมบัติของวัดวังน้อยวนาราม จ.กำแพงเพชร

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
พิราบดำ วันที่ : 08/10/2008 เวลา : 17.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pat-1
เมืองมะขามหวาน  

ขอบคุณสำหรับข้อมูล ของ ส.พลายน้อย

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2008 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

[ Add to my favorite ] [ X ]