• Dd-Samma
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-10-25
  • จำนวนเรื่อง : 162
  • จำนวนผู้ชม : 73993
  • ส่ง msg :
  • โหวต 280 คน
ธรรมะคือพระเจ้า
วันเสาร์ ที่ 1 มีนาคม 2551
Posted by Dd-Samma , ผู้อ่าน : 584 , 13:18:33 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

       ที่จริง ความเป็นพระ ไม่ได้อยู่ที่เป็นฆราวาส ( ชาวบ้าน ) หรือเป็นบรรพชิต ( นักบวช ) แต่อยู่ที่ว่างได้มาก หรือว่างได้น้อย ใครว่างได้มาก คนนั้นก็เป็นพระ ใครว่างได้น้อย ก็เป็นฆราวาส ส่วน กินอยู่ นุ่งห่ม ไม่ถือเอาเป็นประมาณ          หลักเกณฑ์เขาวางไว้ เพื่อให้บรรพชิตได้รับความสะดวกง่ายดาย ในการทำ เขาจึงให้บวช แล้วไม่ต้องทำไร่ทำนา มีคนเลี้ยง ก็ต้องอุตส่าห์รีบศึกษาปฏิบัติในเรื่องนี้ ให้ได้รับผล แล้วส....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2551
Posted by Dd-Samma , ผู้อ่าน : 860 , 17:58:33 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

        ถ้าหลักที่ว่า ไม่มีอะไรควรจะมั่นหมายว่า เป็นตัวเรา - ของเรา นี้ยังอยู่ในใจของมนุษย์แล้วละก็ พระพุทธศาสนายังไม่หมด เพราะนั่นเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนา             โดยวิธีใดก็ตามใจ ถ้ายังมีความรู้สึกในใจของมนุษย์อยู่ว่า " ไม่มีอะไรที่ควรสำคัญมั่นหมาย ว่าตัวกูว่าของกู " นี้อยู่ ไปเรื่อย ๆ แล้ว พระพุทธศาสนาก็ยังอยู่             ถ้าปุถุชนคนธรรมดา ยังทำไม่ได้ เป็นพระเป็นเณรแล้วก็ควรจะทำให้ได้ บวชช....

อ่านต่อ

Posted by Dd-Samma , ผู้อ่าน : 901 , 17:32:01 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

              พึงศึกษาเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนา เพื่อช่วยตนเองพ้นทุกข์ แล้วช่วยผู้อื่นบ้าง        เนื้อแท้ของพระพุทธศาสนา เรากลับไม่สนใจถ้าไปสอนเสียว่า สุญญตา ( ความว่าง ) ไม่ใช่เรื่องของมนุษย์สมัยปัจจุบันด้วยแล้ว อย่างนี้ก็ทำลายพระพุทธศาสนาหมดเลย ขอให้ไปอ่านเรื่องกลองอานกะที่กล่าวไว้ เป็นเนื้อแท้เรื่องสุญญตา ดังที่พระพุทธเจ้าตรัส มีเรื่องว่า กลองอานกะของพวกกษัตริย์ทสาฬหะมีแผลแตก หรือผุ หรือปริ        ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2551
Posted by Dd-Samma , ผู้อ่าน : 862 , 13:56:05 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

          พึงจำไว้เสมอว่า ทำงานนั่นแหล่ะ คือ การปฏิบัติธรรม คนโง่ ๆ ไม่เชื่อ คนที่ว่า " จิตว่าง ทำงานไม่ได้นั้น " พวกคนเหล่านี้เขาไม่เชื่อ ไม่เชื่อคำพูดที่บอกว่า การทำงานนั่นแหล่ะ คือ การปฏิบัติธรรม           เขาไม่เชื่อว่า มันเป็นเรื่องอย่างเดียวกัน เมื่อเข้าใจเรื่องทำงานด้วยจิตว่างไม่ได้ ก็ต้องเข้าใจว่า การทำงานนั่นแหล่ะ คือ การปฏิบัติธรรม ไม่ได้อยู่นั่นเอง ถ้าเข้าใจได้พร้อมกันหมดว่า เป็นอยู่ด้วยจิ....

อ่านต่อ

Posted by Dd-Samma , ผู้อ่าน : 844 , 13:26:47 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

          พิจารณาแล้ว จะเห็นได้ดีว่า ไม่ว่าเรื่องอะไรมีอยู่สองแขนง คือ ทำด้วยตัวกู - ของกู ก็ได้ โดยไม่ต้องมีตัวกู - ของกู ก็ได้ นี่เป็นหน้าที่ที่จะต้องไปคิดเอาเอง สังเกตุเอาเอง จับตัวให้ได้เองว่า เรากำลังทำด้วยตัวกู หรือโดยไม่มีตัวกู            นับตั้งแต่เริ่มทำการงาน งานนั้นมันเป็นสิ่งที่จะต้องทำอยู่แล้ว เพราะการงาน เป็นการเรียนที่แท้จริงถ้าไม่มีการงาน จะไม่มีหนทางที่จะเรียนอย่างยิ่ง ที่เกี่ยวกับกิ....

อ่านต่อ

Posted by Dd-Samma , ผู้อ่าน : 800 , 12:42:50 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

         การกินพออยู่ได้ตามปกติ ก็เรียกว่า กินเพื่อเลี้ยงชีวิต ถ้ากินเพื่อเอร็ดอร่อยก็เพื่อกิเลสกิน ที่จริงอร่อยก็ได้ และก็ให้รู้สึกว่าอร่อยได้ด้วย แต่อย่าไปหลงใหลเข้า เท่านั้นเอง อย่างนี้อร่อยก็ให้รู้ อย่างนี้ไม่อร่อยก็ให้รู้ แล้วก็ทั้งสองอย่างนั้น กินเพียงเพื่อให้ชีวิตนี้ตั้งอยู่ได้ เหมือนบทปัจจเวกขณ์ที่สวดกันอยู่           กินของอร่อยก็ได้ เพราะกินแต่เพียงเพื่อเป็นอยู่เท่านั้น จะกินของอร่อยก็ได้ ก....

อ่านต่อ

Posted by Dd-Samma , ผู้อ่าน : 727 , 11:45:57 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

       ในที่สุดนี้ขอวิงวอนเพื่อนข้าราชการทั้งหลายว่าจงอย่าได้ประมาท จงตั้งอยู่ในเหตุผล จงยึดถือของจริง จงพยายามรักษาอุดมคติแห่งหน้าที่การงานของตน ให้เกิดผลสมกับสมญาแห่งหน้าที่การงานนั้น ๆ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว         ไม่ต้องมีใครมาอ้างพระรัตนตรัย แล้วอวยพรให้แก่ท่านเพื่อความสุขความเจริญของท่านดอก ท่านก็จะมีความสุขความเจริญอันสมบูรณ์แท้จริง เพราะความดีที่ทำกันนั้น เป็นตัวพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เสียเอ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2551
Posted by Dd-Samma , ผู้อ่าน : 805 , 15:36:18 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

       ทีนี้อาตมาจะมาขอร้อง ให้ท่านทั้งหลายนึกคิดดูต่อไปอย่างแยบคายอีกอันดับหนึ่ง คือ คิดดูในข้อที่ว่าแม้ว่าท่านเป็นข้าราชการโดยตรงของรัฐบาลแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนอาตมาเป็นข้าราชการของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า         แต่แล้วในที่สุดทั้งอาตมาและท่านทั้งหลาย ล้วนแต่เป็นพุทธบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยเหตุนี้แหล่ะ ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคน จึงเป็นข้าราชการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551
Posted by Dd-Samma , ผู้อ่าน : 718 , 17:38:41 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

           เรื่องที่จะต้องเอาใจใส่ต่อไป มีอยู่อีกว่า พระราชาทางฝ่ายโลก ก็ทำความยินดีปราโมทย์อย่างโลก ๆ ให้เกิดในหัวใจคน เช่น นอนไม่ต้องปิดประตูเรือน ดังที่กล่าวมาแล้ว        แต่ยังมี ความยินดี อีกประเภทหนึ่ง ซึ่งจำเป็นสำหรับคนทุกคนเหมือนกัน ได้แก่ ความยินดีทางฝ่ายธรรม หรือฝ่ายวิญญาณ ถ้าท่านคนไหนไม่หนีวัดจนเกินไป เคยฟังเทศน์ฟังธรรมมาบ้างแล้ว ท่านคงจะเคยได้ยินคำว่า " ธรรมราชา " หรือ " พระธรรมราชา " มาบ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551
Posted by Dd-Samma , ผู้อ่าน : 909 , 17:47:09 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

          เมื่อพระราชา คือ ผู้ทำความยินดีให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองดังนี้แล้ว คำว่าข้าราชการหรือผู้ที่ทำงานของพระราชาก็เลยหมายความเป็น " ผู้ที่ทำความยินดีให้เกิดทั่วบ้านทั่วเมือง " ไปด้วย            เมื่อเราตีราคาของความยินดี ที่เราได้ทำให้เกิดขึ้นในหัวใจของคนทั่วบ้านทั่วเมือง ดูว่ามีราคาสักเท่าไหร่แล้ว จะรู้สึกว่ามันมากมายเกินกว่าที่จะนำมาเปรียบเทียบกันกับค่าของเงินเดือน ที่ได้รับอยู่เป็นประจำเดือนจนเกิ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551
Posted by Dd-Samma , ผู้อ่าน : 696 , 19:34:17 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

          พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสเล่าไว้ในสูตรนั้น ถึงมูลเหตุของการที่คำว่า " ราชา " คำนี้จะเกิดขึ้นในโลก ในสมัยแรกที่มนุษย์เพิ่งจะมีกันขึ้นในโลก คนอยู่กันอย่างไม่มีการปกครอง คือ อยู่กันอย่างตามธรรมชาติ        ครั้นมีมากคนขึ้น ความเดือดร้อนก็เกิดขึ้น เนื่องจากมีคนประพฤติเกเร เช่น ขโมยข้าวที่คนอื่นทำไว้ เป็นต้นและนับวัน จะมีแต่เรื่องชนิดนี้มากมายขึ้นทุกที ครั้นมาถึงวันหนึ่ง มนุษย์เหล่านั้นเหลือที่จะทน....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551
Posted by Dd-Samma , ผู้อ่าน : 1534 , 21:28:59 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

       ก่อนจะจบเทศนานี้ อาตมาใคร่จะขอร้องให้เราทุกคนทำความสนใจในคำว่า " ข้าราชการ " ทั้งอาตมาเองและท่านทั้งหลายที่นั่งฟัง ล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องอย่างสำคัญ กับคำ ๆ นี้ และทั้งธรรมเทศนาในวันนี้ ก็เป็นธรรมเทศนาชนิดที่เรียกว่า ทำการอบรมข้าราชการเราจึงควรทำความสนใจ ในคำว่า ข้าราชการ กันเป็นพิเศษ         บางท่าน อาจจะกำลังนึกหัวเราะเยาะอาตมา อยู่ในใจว่า จะเอามะพร้าวอะไรมาขายสวน ? เพราะท่านอยู่ในฐานะ ที่เป....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551
Posted by Dd-Samma , ผู้อ่าน : 840 , 21:28:29 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

       สำหรับผู้ประพฤติธรรมะนั้น แม้จะประพฤติ เพื่อประโยชน์สุขของตนเป็นเบื้องหน้าก็ตาม แต่ในที่สุด ผลได้นั้น จะแผ่ซ่านไปทั่วโลก ทำให้กลายเป็นผู้ประพฤติประโยชน์แก่โลกไปโดยไม่รู้สึกตัว         ทั้งนี้ก็เพราะว่า โลกทั้งโลกนี้เปรียบเหมือน เรือลำเดียวกัน ทุกคนที่อยู่ในโลกที่ยังมีจิตใจเป็นอย่างวิสัยชาวโลก ย่อมได้รับผลอันเป็นชะตากรรมของโลกร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางร้ายหรือทางดี         เมื่อโลกนี้เร่าร้อน พลโล....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2551
Posted by Dd-Samma , ผู้อ่าน : 436 , 11:21:11 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

         การระบายสิ่งซึ่งไม่ควรจะอยู่ในใจ ให้ออกไปเสียจากใจอยู่เสมอ ๆ นั้น เป็นการช่วยให้มีสัจจะได้โดยง่าย ช่วยให้มีการบีบบังคับใจได้สำเร็จโดยง่ายและช่วยให้ไม่มีอะไรที่ต้องทนจนมากเกินไป เพราะฉนั้นจึงเป็นข้อสุดท้ายหรือข้อสำคัญที่เราจะต้องตั้งใจทำกันจริง ๆ โดยไม่มีระยะว่างเว้น เราจะต้องพยายามเหมือนคนใช้สบู่ซักผ้าจนผ้าขาวสะอาด สบู่ซักใจ คือขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม ตลอดขึ้นไปถึงข้อวัตรปฏิบัติตามทางแห่....

อ่านต่อ

Posted by Dd-Samma , ผู้อ่าน : 527 , 10:54:58 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

        ขอให้คิดดูเถิดว่า แม้ในกรณีที่ทำชั่วทำเลว ก็ยังต้องอาศัยความอดกลั้นอดทนรอได้คอยได้เหมือนกันแล้วเหตุไรในกรณีที่เป็นการทำความดี ซึ่งยากไปกว่าการทำชั่วนั้น จะไม่ต้องมีความอดกลั้นอดทนกันเล่า โจรโขมยที่พยายามทำการปล้นสดมภ์หรือตัดช่องย่องเบาเขาก็ยังต้องอดทนต่อลมฝนยุงริ้นเหน็ดเหนื่อย ในเวลาค่ำคืนดึกดื่น บางทีก็วันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าจนกว่าจะทำโจรกรรมรายนั้น ๆ ได้สำเร็จ ซึ่งเป็นการอดกลั้นอดท....

อ่านต่อ

Posted by Dd-Samma , ผู้อ่าน : 715 , 09:21:50 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

        สำหรับการบีบบังคับใจนี้ พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างไพเราะน่าฟังที่สุดว่า " ท่านทั้งหลาย จงบีบบังคับใจของท่าน ให้อยู่ในอำนาจของท่าน เหมือนควาญช้างที่ฉลาด สามารถบังคับช้างที่ตกมันฉนั้น "        คำที่เราต้องสนใจให้ดี ๆ นั้น ก็มีอยู่คำหนึ่ง ซึ่งท่านจะต้องสนใจจริง ๆ คือ พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่า " หมอช้างที่ฉลาด " มิได้ตรัสว่า หมอช้างเฉย ๆ หรือหมอช้างที่โง่เขลา เพราะถ้าเป็นหมอช้างธรรมดา หรือหมอช้า....

อ่านต่อ

Posted by Dd-Samma , ผู้อ่าน : 642 , 09:02:51 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

         ข้อแรก คือ ความจริงใจ หรือเรียกโดยภาษาบาลีว่า สัจจะ ความจริงใจนี้ หมายถึงความซื่อตรง ไม่คดโกง ต่อบุคคล ต่อเวลา ต่อหน้าที่การงาน ต่อคำพูดของตัวเอง ซึ่งหมายถึงเกียรติยศแห่งความเป็นมนุษย์ของตนนั่นเอง          เมื่อเราเรียกตัวเราว่า " มนุษย์ " เราก็ต้องซื่อตรงต่อความหมายของคำว่า " มนุษย์ " และเป็นมนุษย์ให้ได้อย่างถูกต้องตามความหมาย คือ มีใจสูง เพราะใจสะอาด สว่าง และ สงบ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2551
Posted by Dd-Samma , ผู้อ่าน : 726 , 11:33:13 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

         ในการที่จะกำจัดศัตรูอันร้ายกาจของโลกตัวนี้เราต้องใช้อาวุธที่เป็นของตรงกันข้าม กล่าวคือ การบังคับตัวเอง เราต้องเลิกตามใจตัวเอง แล้วหันไปตามใจพระศาสดาของตน ๆ คือ การปฏิบัติตามคำสอน ในพระศาสนาอย่างเคร่งครัด ( แต่ผมคิดว่า การที่จะไปคอยบังคับจิตใจของตัวเราเอง สารพัดเรื่องอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดี อีกเหมือนกัน ทางที่ดีนั้นควรจะปล่อยจิตใจของเรานั้น ให้เป็นอิสระ และก็อยู่กันแบบสบาย ๆอยู่ตลอดเ....

อ่านต่อ

Posted by Dd-Samma , ผู้อ่าน : 451 , 10:12:48 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

         เมื่อโลกเราตกลึกเข้ามาในหล่มนี้ ถึงเพียงนี้แล้วเราก็พากันสอดส่ายตาหาลู่ทาง สำหรับแก้ไข แต่ในที่สุด ผลก็จะยังคงเป็นความล้มเหลวอย่างเดียวกันอีกเพราะผู้ที่ทำการแก้ไขยังสมัครที่จะบูชาปีศาจแห่งการตามใจตัวเอง อยู่ร่ำไป           โรคร้ายที่เกิดขึ้นมาจาก การตามใจตัวเอง แล้วยังจะขืนใช้ยาแก้คือ การตามใจตัวเองอีก มันก็เหมือนกับเอาน้ำโคลน มาล้างมือที่เปื้อนโคลนอีกนั่นเอง             รวมความว่า การที่ควา....

อ่านต่อ


/6