• samrotri
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : tsumruang@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-03-01
  • จำนวนเรื่อง : 37
  • จำนวนผู้ชม : 99587
  • ส่ง msg :
  • โหวต 13 คน
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน
อ่านข่าวและนำข่าวมาเก็บไว้เพื่อใช้เองและให้สมาชิกเข้ามาอ่านและนำไปใช้
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/samrotri
วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2552
Posted by samrotri , ผู้อ่าน : 7418 , 21:23:32 น.  
หมวด : สุขภาพความงาม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน
ขอนำเรื่องที่องค์การอนามัยโลกต้องการให้ประเทศสมาชิก

มีประชากรที่แข็งแรง มีสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ มีการเข้าถึงบริการได้ทั่วถึง และ

เป็นบริการที่มีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทั้งโลกมี สุขภาพดีไม่เจ็บป่วยง่าย  ด้วย

การสาธารณสุขมูลฐาน

เริ่มทำเมื่อปี 2529 จนถึง ปัจจุบัน ปี 2552 ผ่านมา 23 ปีแล้วแต่ยัง

ไม่บรรลุความสำเร็จ ประชาชน ยังอ่อนแอ เชื้อโรครุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ การเข้าถึงบริการ

ยังเข้าถึงยาก และ ไม่มีคุณภาพ ยังมีการฟ้องร้อง กันให้เห็นประจำ


จึงขอนำเรื่องการสาธารณสุขมูลฐานมาให้พวกเราได้รู้

ถ้าเห็นดีด้วย พวกเราจะได้ช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นในประเทศเรา

จากหลักการทางระบาดวิทยา การเกิดโรค เกิดจาก

การเสียสมดุลย์ของ ปัจจัย 3 อย่าง คือ

1.Host คือ ประชาชน อ่อนแอ ทำให้ป่วยง่าย และ มีโรคแทรกซ้อนรุนแรง

ถ้าแข็งแรง จะป่วยยาก ป่วยแล้วเป็นไม่รุนแรงไม่มีโรคแทรกซ้อนหายเร็ว

2.Agent คือ สิ่งที่ทำให้เกิดโรค จะรุนแรง ถ้าได้รับการรักษาช้า

การรักษาไม่ถูกต้อง ไม่มีคุณภาพ สิ่งที่ทำให้เกิดโรคจะรุนแรง

ถ้าตรงกันข้าม ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพที่เข้าถึงได้ง่าย ใกล้บ้าน ใกล้ใจ

สิ่งที่ทำให้เกิดโรค ได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มมีอาการ จะไม่รุนแรง หายง่าย

3.Environment คือ สิ่งแวดล้อม ถ้าสุขาภิบาลไม่ดี จะทำให้ป่วยง่าย

ถ้าสุขาภิบาลดี จะเกิดโรคได้ยาก และ การกระจายโรคยาก ไม่ระบาดรุนแรง

หลั่นล้า หลั่นล้า หลั่นล้า

การสาธารณสุขมูลฐาน นี้จะทำให้ปัจจัยทั้ง 3 อยู่ในเกณฑ์ ที่ดี

ทำให้สุขภาพร่างกายประชาชนแข็งแรง


เริ่มต้น ในปี พ.ศ.2529 หรือ ปี ค.ศ.1986 มีการประชุม

 องค์การอนามัยโลก : WHO เพื่อหาวิธีการทำให้ชาวโลกสุขภาพดี

ได้พบ กลวิธีที่จะทำให้เกิดความสำเร็จ ที่เมือง Ottawa

ประเทศ Canada ได้ข้อสรุป

“ Ottawa Charter ”เรื่อง “การสาธารณสุขมูลฐาน” หรือ “ Primary Health Care : PHC”

http://www.swu.ac.th/royal/book6/b6c2t2.html

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/

โดยให้แต่ละประเทศไปดำเนินการให้สำเร็จ

ประเทศไทยกำหนดตัวชี้วัดความก้าวหน้า

ของงานสาธารณสุขมูลฐาน 4 ข้อ ดังนี้ คือ

1.การที่ทุกคนได้มีสิ่งจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)

ที่จำเป็นต่อชีวิต ตามเกณฑ์พื้นฐานทุกคนถ้วนหน้า

ซึ่งแต่ละกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง รับไปดำเนินการ

ยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความสุขมีกินมีใช้

พอเพียงก่อน จึงเริ่มลงทุนด้วยเงินที่มีไม่กู้หนี้ยืมสินโดยไม่จำเป็น


ซึ่งจะแก้ปัจจัยเสี่ยงทั้ง 3 ตัวทางระบาดวิทยาได้

2.การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการมีสุขภาพดี เช่น

2.1 -ประชาชนในหมู่บ้านอาสาสมัคร มาเป็น

"อาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน"(อสม.)

เพื่อทำหน้าที่ช่วยงานสาธารณสุขด้วยการเข้ารับ

การอบรมความ รู้จาก ร.พ.หรือ สถานีอนามัย

เพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่ ตามอุดมการณ์ของ อสม.

คือ

"แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงาน

สาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน ทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี"


2.2 -การที่ประชาชนยินดีเข้าร่วมชมรมสร้างสุขภาพ

ประจำหมู่บ้าน ซึ่งมี อสม.แต่ละหมู่บ้าน เป็นแกนนำ

โดย มี ร.พ.สร้างเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งเปลี่ยนมาจาก

สถานีอนามัยเดิม ภายในอำเภอนั้น เป็นพี่เลี้ยงให้ความช่วยเหลือตามที่ ต้องการ

2.3 -ประชาชนร่วมปฏิบัติตัว เพื่อให้มีสุขภาพดี

ตามสุขบัญญัติ 10 ประการ ของ กรมอนามัย

http://www.tkc.go.th/eng/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=140&directory=2783&contents=2670

2.4 -การที่ประชาชนเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพดี

ด้วยการเสนอสภาพบังคับด้วยการเสนอออกกฏหมาย ทางเวบ

http://ilaw.or.th/

หรือ การช่วยกัน เสนอ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.)

ที่เป็นตัวแทน ในพื้นที่ตนเอง ให้เสนอออก

กฏหมายให้ผู้ไม่ปฏิบัติตัวให้มีสุขภาพดี

ต้องร่วมจ่ายค่ารักษาด้วยบางส่วน เช่น 20%

ของค่ารักษา เพื่อเป็นการเพิ่มเงินให้กับการรักษา

และ ยังเป็นการเตือนให้ผู้ไม่ดูแลสุขภาพ

จะได้ฉุกคิดไม่อยากจ่ายร่วมค่ารักษาต้อง

เปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกต้อง และ ป่วยน้อยลง

เงินที่เพิ่มขึ้นนี้ สามารถนำมาตรวจร่างกายให้

ประชาชน ฟรี ได้ปีละครั้ง

ตามแนวทาง การป้องกัน ดีกว่า การรักษา


ในประเทศอเมริกามี กฏระเบียบ ให้ผู้ไม่ปฏิบัติตัว

เพื่อการมีสุขภาพดี เช่น สูบบุหรี่ อ้วน ฯลฯ

ต้องร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วย

ตามที่ นายกแพทยสภา ศ.น.พ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

ไปเห็นมาที่เวบ.....

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=samrotri&month=06-2007&date=24&group=1&gblog=11

3.การเข้าถึงสถานบริการได้ง่ายใกล้บ้าน ไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษา

ใช้ระบบประกันแทนเสียค่ารักษาเป็นครั้งๆ ทำให้คุมราคา และ คุณภาพการรักษาได้


-ประเทศเราได้มีสถานีอนามัยอยู่ทุกตำบล ใกล้บ้าน

ใกล้ใจ ประชาชนทุกแห่งแล้ว สามารถพัฒนา

ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ด้วยการ

ปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศให้ถูกต้อง

เป็นการดูแลรูปเครือข่าย 3 ระดับช่วยเหลือส่งต่อกัน โดย

ด่านแรก คือ ร.พ.สร้างเสริมสุขภาพตำบล รวม กับ ร.พ.อำเภอ

ให้ประชาชนใกล้สถานพยาบาลเข้ารักษาได้ง่าย ที่ด่านแรก

โดยใช้แพทย์ทั่วไป ทำงาน ทั้ง 2 คือ

ร.พ.สร้างเสริมสุขภาพตำบล รวม กับ ร.พ.อำเภอ

ด่านสอง คือ ร.พ.จังหวัด มีแผนกเฉพาะทางเพื่อรับส่งต่อ

จากด่านแรก ที่เกินความสามารถส่งต่อมารักษาต่อ

ด่านสาม คือ ร.พ.ศูนย์  และ ร.พ.ที่เป็นโรงเรียนแพทย์

มีงานสอน และ งานวิจัย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

ดูแล รักษา บุคคลทั่วไปในหน่วยบริการด่านแรก ทั้งใน และ

นอก ร.พ.เพื่อสอนบุคคลากรทางการแพทย์ และ

รับส่งต่อ จากด่านแรก หรือ ด่านสอง ส่งมาให้ดูแล

 ปิ๊งๆ ปิ๊งๆ ปิ๊งๆ

ขอเน้นเรื่อง สถานพยาบาลด่านแรก ที่เข้าถึงง่าย และ

มีคุณภาพ คือ ร.พ.สร้างเสริมสุขภาพตำบล มีแพทย์ประจำครอบครัว


ที่ทำงาน 2 สถานที่ คือ

1. ร.พ.สร้างเสริมสุขภาพตำบล หรือ สถานีอนามัย เดิม ดูแล

คนไข้นอก ในพื้นที่รับผิดชอบเดินเข้ามาตรวจ ช่วงเช้า หลังตรวจ

คนไข้ใน ร.พ.อำเภอพื้นที่รับผิดชอบที่มานอนป่วยใน ร.พ.อำเภอ

2. ร.พ.อำเภอ ดูแลคนไข้ในที่ส่งต่อมาจาก ร.พ.ตำบล ที่ตนเองส่งมานอนรักษา

เพราะ ป่วยควรนอน ร.พ.แต่ไม่ป่วยถึงกับต้องพบแพทย์เฉพาะทาง ที่ ร.พ.จังหวัด

ดูคนไข้ก่อนออกตรวจที่ ร.พ.ตำบล และ หลังออกตรวจ กลับมาดู

ผลแล็ป และ ติดตามอาการผู้ป่วยช่วงบ่ายต่อเนื่อง

ตามอุดมการณ์ แพทย์ประจำครอบครัวที่ว่า

ดูแลแต่แรก แทรกทุกเรื่อง อย่างต่อเนื่องผสมผสาน

ดูแลใกล้บ้าน ประสานส่งต่อ


 win win win

ทั้ง ร.พ.สร้างเสริมสุขภาพตำบล และ ร.พ.อำเภอ

มีแพทย์ประจำรับผิดชอบ และ เชื่อมต่อกันด้วย

โทรศัพท์บ้าน หรือ มือถือ ในเวลาราชการ

ส่วน นอกเวลา ปรึกษาแพทย์เวร ร.พ. อำเภอ หรือ

เรียก รถฉุกเฉิน 1669 มารับไปรักษาในที่ที่เหมาะสม

4.การมีสถานพยาบาลที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ทุกระดับ

โดยมีเอกสารอ้างอิงการรักษา ให้แพทย์ร่วมกันเขียนขึ้น ให้

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ ร.พ.

http://www.ha.or.th/m_06_02.asp

ให้การรับรองว่า เป็นเอกสารคุณภาพ ใช้อ้างอิงได้

ทำให้การรักษาพยาบาล เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ตามเอกสารอ้างอิงที่ได้รับการรับรอง

แพทย์ , ผู้เข้ารับการรักษา , ญาติผู้ป่วย ตลอดจน ผู้พิพากษา ในศาล ใช้อ้างอิงได้

เมื่อเกิดการรัองเรียนเรื่องรักษาไม่มีมาตรฐานจะได้ใช้ตรวจสอบ

โดยใช้เอกสารอ้างอิงการรักษานี้


ปัจจุบัน มีสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ ทำหน้าที่นี้ ได้แก่

4.1 ระดับสถานีอนามัย เรียกว่า

“สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานีอนามัย”

: Health Center Accreditation:HCA


4.2 ระดับโรงพยาบาล เรียกว่า

”สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล”

: Hospital Accreditation : HA


ดังนั้น สถานพยาบาลทุกระดับ ต้องผ่านขบวน

การพัฒนาและรับรองคุณภาพ ให้ผ่านเกณฑ์

จนได้ใบประกาศรับรอง ให้ผู้ใช้บริการมั่นใจ

ในคุณภาพการบริการ ลดความผิดพลาดในการ

รักษา ทำให้ประชาชนพึงพอใจการฟ้องร้องลดลง

 เตือน เตือน เตือน

อ่านเพิ่มเติมเรื่อง

"ยกบริการปฐมภูมิออกนอก ร.พ.เพื่อลดคนไข้ที่ไม่จำเป็นต้องมา ให้รักษาที่ร.พ.สร้างเสริมสุขภาพตำบล"ที่

http://www.cmadong.com/board/index.php/topic,3201.0.html

ผมโพสท์ไว้ในเวบบอร์ด  สุขภาพและความงาม ข้างล่าง

http://www.cmadong.com/board/index.php/topic,3394.0.html

นำมาไว้ที่ บอร์ด พูดคุยประสาพี่น้อง ด้วยเพื่อให้พวกเราพี่น้องได้ อ่าน 

จะรู้สึกยากที่จะทำให้ การสาฐารณสุขมูลฐาน   เกิดขึ้น

เหนื่อย เหนื่อย เหนื่อย

เหมือนการเขยื้อนภูเขา ผ่านมา 23 ปีแล้ว

แต่ยังทำไม่สำเร็จ อาจเพราะ ไม่มีการสื่อสารกันเหมือนสมัยนี้

ที่มีเวบบอร์ด สื่อสารกันเช่นปัจจุบัน

ผมจึงขออนุญาต ใช้สื่อซีมะโด่ง เวบบอร์ดของพวกเรานี้

เสนอวิธีช่วยขับเคลื่อน ให้พวกเราอ่าน

ถ้าเห็นด้วยจะได้ช่วยกันโดยใช้

สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ของ ศ.น.พ.ประเวศ วะสี

โดยขอให้พวกเรา ช่วยในด้านใดด้านหนึ่ง หรือ ทุกด้าน ของสามเหลี่ยม

เพื่อให้เกิดการแก้ไข ซึ่งควรจะทำให้สำเร็จตั้งแต่ปี 2529

ช้ามา 23 ปีแล้ว แต่ถ้าทำสำเร็จ ก็ยังดีกว่า ไม่ทำอะไรเลย เช่น

การที่ประชาชนเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพดี

ด้วยการเสนอสภาพบังคับด้วยการเสนอให้ออกกฏหมาย

ให้คนไม่ดูแลสุขภาพต้องร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล 20%

ของค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มเงินให้สถานบริการสุขภาพ

และ เตือนให้ผู้ไม่ปฏิบัติตัวต้องปฏิบัติตัว เพราะ

ไม่อยากเสียค่าบริการ

ผลทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น ค่ารักษาพยาบาลก็จะลดลง

เงินที่ได้เพิ่มขึ้นจะได้นำมาตรวจสุขภาพประชาชนฟรีได้ปีละครั้ง

เมื่อรู้ว่ามีอะไรผิดปรกติ จะได้รีบดูแลแก้ไขให้ถูกต้อง

ตามแนวทางการดูแลสุขภาพดีกว่าปล่อยให้ป่วยแล้วมารักษา


เวบไซด์ ilaw ที่ข้างล่าง ร่วมเสนอกฏหมายได้

http://ilaw.or.th/

 หลั่นล้า หลั่นล้า หลั่นล้า

สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา

ดูรายละเอียดเพิ่ม ที่

"การแก้ปัญหาสังคมที่ยากๆด้วยแนวทางสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา"

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=samrotri&month=01-2007&date=14&group=14&gblog=8

ประเทศอังกฤษ และ ฟินแลนด์ ใช้การสาธารณสุขมูลฐาน

ประสบความสำเร็จ ทำให้ประชาชนสุขภาพดี

โดยเสียค่าใช้จ่ายถูกกว่าประเทศที่ไม่ใช้

ที่เวบบ์

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=samrotri&month=11-2006&date=16&group=1&gblog=4

 bye bye bye bye bye byeอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สมดุล วันที่ : 22/10/2009 เวลา : 20.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/retailshop

In Google search of the ‘ N-Function ’ creates a new life to Thai Farmers. How to raise the National Infrastructure Economy? With the Atomic Technology working most likely the Nuclear Agriculture Visit… http://www.ainews1.com

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ภาณุมาศ_ทักษณา วันที่ : 24/07/2009 เวลา : 22.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/netmom
เฒ่า..เล่าเรื่อง

เพื่อสุขภาพดีของพวกเรา ก็คือ...

เอาเงิน 5 พันบาท ไปฟาดหัวคนจน ๆ แล้วเอาชีวิตมันมาทดลองกับวัคซีนที่เสี่ยงตาย

เพื่อที่พวกเราจะได้มีสุขภาพดีไง - ฮา

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2009 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]