• ประชามีสุข
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-11-17
  • จำนวนเรื่อง : 128
  • จำนวนผู้ชม : 176747
  • ส่ง msg :
  • โหวต 43 คน
ฅนบ้านรงระ
ก้าวไปข้างหน้าประชามีสุข
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/sanyaa0606
วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2555
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 950 , 09:53:02 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน ลูกแม่ลำดวน โหวตเรื่องนี้

โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการองค์กรทางการเงินชุมชนเพื่อจัดสวัสดิการชุมชนบ้านรงระ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์ในวิจัย เพื่อศึกษาวิถีวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตของชุมชนบ้านรงระจากอดีตถึงปัจจุบัน เพื่อศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มองค์กรทางการเงินชุมชนบ้านรงระแต่ละกลุ่มในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกในชุมชน เพื่อศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการเดิมของชุมชนบ้านรงระทั้งที่ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการเองและองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกชุมชนเป็นผู้ดำเนินการจากอดีต ถึงปัจจุบัน เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาข้อจำกัดและแนวทางวิธีการในการจัดการปัญหาข้อจำกัดเพื่อการเสริมประสิทธิภาพกลุ่มองค์กรทางการเงินชุมชนในการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกกลุ่มและสมาชิกในชุมชนบ้านรงระ และเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารจัดการองค์กรทางการเงินชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการชุมชนบ้านรงระ
  ผลจากการศึกษา ทำให้ได้เกิดองค์ความรู้ ด้านรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรทางการเงินของชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการชุมชนที่เหมาะสมในหมู่บ้านรงระ โดยจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านรงระ ขึ้น เป็นองค์กรกลางที่ทำหน้าที่ในการจัดสวัสดิการชุมชนบ้านรงระ ให้มีเป้าหมายและเอกภาพร่วมกันในการจัดสวัสดิการชุมชน ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั่วทั้งชุมชนบ้านรงระ อย่างเสมอภาคและทั่วถึง และสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน โดยการปลูกเสริมป่าและปล่อยปลาเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชน ซึ่งเป็นสวัสดิการด้านความมั่นคงทางอาหารของชุมชน นอกจากนั้น ยังมีการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยชุมชนต่อยอดพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของคนภายในและภายนอกชุมชน ให้สามารถดำรงอยู่บนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองของครัวเรือน การบริหารจัดการองค์กรทางการเงินชุมชนเพื่อจัดสวัสดิการชุมชน สามารถดำเนินการได้จริง เพราะชุมชนเห็นความสำคัญร่วมกันในการผลักดัน ให้สมาชิกในชุมชนสามารถเข้าถึงระบบสวัสดิการชุมชนขั้นพื้นฐานที่กลุ่มองค์กรทางการเงินชุมชนจัดให้ ซึ่งเดิมมีข้อจำกัดว่า หากครัวเรือนใดมิได้เป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรทางการเงินชุมชน ก็จะไม่ได้รับสวัสดิการดังกล่าว แต่จากการดำเนินการวิจัย สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้โดยมีกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านรงระ ทำหน้าที่ในการรวบรวมเงินทุนจากองค์กรการเงินชุมชน จำนวน ๑๐ องค์กร มาจัดสวัสดิการให้สมาชิกชุมชน อย่างทั่วถึง โดยกำหนดให้มีการจัดสวัสดิการชุมชน ใน ๓ เรื่อง คือ สวัสดิการด้านการเสียชีวิต สวัสดิการด้านการเกิด และสวัสดิการการรักษาพยาบาล 
  จากองค์ความรู้และข้อค้นพบ จากการวิจัย ชุมชนบ้านรงระ ได้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย โดยได้นำข้อค้นพบ ดังกล่าวไปจัดการเรียนรู้ ในกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านรงระ
โดยผนวกกิจกรรม รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนบ้านรงระ พัฒนาเป็นสถานีเรียนรู้ ด้านการจัดการองค์กรและการจัดสวัสดิการชุมชน เพื่อถ่ายทอดบทเรียนและองค์ความรู้ ให้แก่ผู้มาศึกษาดูงาน เกี่ยวกับกิจกรรมของชุมชนที่มี บุคคลและหน่วยงานภายนอกมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นนักวิจัยชุมชนจำนวน ๒๑ คน ยังได้นำทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ไปจัดกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้ชุมชนฯ บ้านรงระ และได้รับมอบหมาย จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้จัดอบรมโครงการเกษตรกรที่เป็นหนี้นอกระบบ หลักสูตรวิถีชีวิต ประจำปี ๒๕๕๓ ดำเนินการ ๑๑ รุ่น รวม ๑,๒๐๐ คน และในปี ๒๕๕๕ อบรมโครงการพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรพักชำระหนี้ ตามนโยบายของรัฐบาล หลักสูตรการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการ ๑๙ รุ่น รวม ๒,๒๐๐ คน โดยในภาพรวมทีมวิจัยได้ร่วมการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากข้อค้นพบงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดบทเรียนประสบการณ์เพื่อสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน หน่วยงานและบุคคล มากกว่า ๓,๐๐๐ คน

  จากการดำเนินการดังกล่าว นับว่าทีมวิจัยชุมชนบ้านรงระ ได้นำบทเรียน ข้อค้นพบจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และขยายผล สร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่บุคคล หน่วยงาน เพื่อได้ประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งยั่งยืน ต่อไป


...............................................

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ลูกแม่ลำดวน วันที่ : 06/01/2015 เวลา : 08.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/FriendlygirL
         Leave Well Enough Alone        


สวัสดีปีใหม่ 2558 ค่ะ
สุข
สมหวัง
สุขภาพกายและใจแข็งแรง
มีกำลังใจในทุกๆ สิ่งนะคะ

โชคดี ตลอดปี ตลอดไปค่ะ

ลูกแม่ลำดวน...

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ลูกแม่ลำดวน วันที่ : 04/01/2013 เวลา : 11.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/FriendlygirL
         Leave Well Enough Alone        


สวัสดีปีใหม่ 2556

สุข สดใส หัวใจเบิกบานนะคะ


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< สิงหาคม 2012 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]