*/
 • someone_in_somewhere
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : nony@gmail.com
 • วันที่สร้าง : 2011-07-29
 • จำนวนเรื่อง : 74
 • จำนวนผู้ชม : 77985
 • จำนวนผู้โหวต : 12
 • ส่ง msg :
 • โหวต 12 คน
<< ตุลาคม 2020 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563
Posted by someone_in_somewhere , ผู้อ่าน : 310 , 10:27:47 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน Surakant โหวตเรื่องนี้

       กฐิน  มาจากภาษาบาลี ว่า กฐินํ  แปลว่า ไม้สะดึง  กรอบไม้สะดึง 

ในสมัยพุทธกาล  ไม้สะดึงเป็นไม้แบบสำหรับตัดเย็บผ้าจีวร  มีการปูหรือลาดผ้า

โดยใช้ไม้สะดึงเป็นกรอบแล้วขึงให้ตึงเพื่อให้สะดวกในการตัดเย็บ  เมื่อตัดเย็บเสร็จแล้ว

จึงนำไปย้อม  เรียกผ้าที่สำเร็จโดยการใช้ไม้สะดึงว่า กฐินจีวร หรือ ผ้ากฐิน 

ในสมัยพุทธกาล  การตัดเย็บ ย้อม  และการทำพินทุกัปปะ( การทำเครื่องหมายที่ผ้า

ตามพระวินัยบัญญัติ )ต้องเสร็จภายในวันเดียว   เมื่อเสร็จแล้วจึงถวายพระภิกษุสงฆ์

ยกผ้ากฐินให้แก่พระภิกษุสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง   การตัดเย็บจีวรถือเป็นงานใหญ่   ในอดีต

พระมหาเถระ  พระเถระ  พระภิกษุ  สามเณร  ตลอดจนอุบาสก  อุบาสิกาต้องมาช่วยกัน

ตัดเย็บร่วมมือกันอย่างพร้อมเพรียง

           ผ้าที่จะทำเป็นผ้ากฐินได้นั้น   อาจเป็นผ้าใหม่ก็ได้  ผ้าเทียมใหม่ก็ได้  ผ้าเก่าหรือผ้าบังสุกุลก็ได้

แต่ผ้าเหล่านี้จะต้องมีพอที่จะทำไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่ง( ผ้าไตรจีวรของพระสงฆ์มี 3 ผืน  คือ

สบง = ผ้านุ่ง    จีวร = ผ้าห่ม   และสังฆาฎิ = ผ้าซ้อนห่มหรือผ้าพาด )  ผ้านี้ คือ ผ้าองค์กฐิน

ส่วนสิ่งของอื่นๆไม่ใช่องค์กฐิน  แต่เป็นบริวารกฐิน    บริวารกฐินนี้มีมากหรือน้อยก็ไม่ได้กำหนด

แล้วแต่ศรัทธาของผู้ถวาย

           ปัจจุบัน  พระภิกษุไม่ต้องเย็บจีวรใช้เอง  อุบาสก  อุบาสิกานำผ้าสำเร็จรูปไปถวาย

  แต่ยังเรียกผ้านั้นว่า ผ้ากฐิน   จึงเกิดประเพณีการถวายผ้ากฐินขึ้น เรียกว่า  การถวายผ้ากฐิน

หรือการทอดกฐิน คือ การนำผ้าที่จะถวายไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์ที่กำหนดจำนวนอย่างน้อย 5 รูป

แล้วให้พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากสงฆ์เป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับผ้ากฐิน

 

กำเนิดกฐิน

            เมื่อครั้งพุทธกาล  พระภิกษุชาวเมืองปาฐา จำนวน 30 รูป  ได้เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้า

ณ.วัดเชตวันมหาวิหาร  กรุงสาวัตถี    แคว้นโกศล   ขณะเดินทางถึงวันเข้าพรรษาก่อนจะถึงจุดหมาย

จึงต้องจำพรรษาที่เมืองสาเกต   ครั้นออกพรรษาแล้วพระภิกษุเหล่านั้นจึงเริ่มเดินทางไปเข้าเฝ้า

พระพุทธองค์  เนื่องจากฝนยังตกตลอดการเดินทาง  จีวรของพระภิกษุต่างเปียกชุ่ม

เปรอะเปื้อนโคลน   พระพุทธองค์เห็นถึงความยากลำบากของพระภิกษุเหล่านั้น

จะหาจีวรมาเปลี่ยนให้ก็ไม่มี  จึงทรงอนุญาตให้ตัดเย็บผ้ากฐินหรือผ้าที่เย็บโดยการขึงไม้สะดึง

เพื่อให้พระภิกษุได้ใช้นุ่งห่มตามระยะเวลาที่กำหนด คือ ระหว่างวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึง

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12   นางวิสาขามหาอุบาสิกา  เมื่อทราบพุทธประสงค์แล้วได้เป็นประธาน

นำผ้ากฐินถวายพระพุทธองค์   นางวิสาขาจึงเป็นคนแรกที่ได้ถวายกฐินในพระพุทธศาสนา

 

อานิสงส์ของกฐิน

        อานิสงส์ของกฐินสำหรับพระสงฆ์  พระภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ 3 เดือน  ตามกำหนดจะมีสิทธิไดรับกฐิน 

และเกิดอานิสงส์แก่พระภิกษุเหล่านั้น  คือ  พระภิกษุที่รับกฐินแล้วได้รับอานิสงส์ผลดีและประโยชน์ตามพุทธบัญญัติ 

การกำหนดอานิสงส์มีกำหนดเวลา 4 เดือนคือ ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 12 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 

 อานิสงส์มี 5 ประการคือ

1.เที่ยวไปมาโดยไม่ต้องบอกลา  หมายความว่า  พระภิกษุจะออกวัดไปที่ใดต้องบอกลาพระภิกษุที่อยู่ในวัดก่อน 

แต่ถ้าได้รับกฐินหรืออนุโมทนากฐินแล้วได้รับการยกเว้น  ไม่ต้องบอกลาพระภิกษุที่อยู่ในวัด

2. ไม่ต้องถือจีวรไปครบสำรับ  ตามปกติพระภิกษุมีผ้านุ่งห่ม 3 ผืน  เรียกว่า  ไตรจีวร คือ จีวร สบง และสังฆาฎิ  คือ  ผ้าสำหรับ

ห่มซ้อนป้องกันความหนาว  พระภิกษุต้องอยู่โดยมีจีวรครบทั้ง 3 ผืน

3. ฉันคณโภชน์ได้  คือ รับนิมนต์ไปรับประเคนฉันเป็นหมู่พร้อมกันได้

4. เก็บอดิเรกจีวรไว้ได้ตามต้องการ  ตามพุทธบัญญัติให้พระภิกษุมีไตรจีวรไว้ใช้อย่างละผืน   ผ้าส่วนเกินที่มีผู้ถวายเรียกว่า  อติเรกจีวร 

ปกติพระภิกษุจะเก็บอติเรกจีวรไว้ได้ไม่เกิน 10 วัน  หากจะเก็บไว้เกิน 10 วัน  ต้องทำวินัยกรรมที่เรียกว่า วิกัป  คือ  ขอให้พระภิกษุรูปอื่น

เป็นเจ้าของร่วมกับตน   แต่เมื่ออนุโมทนากฐินแล้ว  สามารถเก็บอติเรกจีวรไว้ได้เกิน 10 วัน 

5. จะได้จีวรที่เกิดขึ้น ณ.ที่นั้น  หมายถึง  อนุญาตให้รับปัจจัยฉายา คือ จีวร  เป็นต้น ที่เกิดขึ้นในที่นั้น  คือ  เกิดในวัดที่อยู่โดยมีผู้มาถวาย

         อานิสงส์ของผู้ทำบุญทอดกฐิน  การบุญทอดกฐิน  ถือว่าเป็นการทำบุญได้กุศลมาก  เพราะทำในช่วงเวลาจำกัดตามพุทธบัญญัติ  

สรุปความได้ว่าอานิสงส์ของผู้ทำบุญทอดกฐิน  ได้แก่

 1. เป็นที่รักของชนหมู่มาก

 2. เป็นผู้มีจิตใจแจ่มใส

 3. มีเกียรติยศชื่อเสียงขจร

 4. มีสติมั่นคง

 5. ตายแล้วไปสู่สุคติ

 

ข้อมูลจาก  หนังสือที่ระลึกในโอกาสถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ.วัดชิโนรสาราม วรวิหาร     กรุงเทพมหานคร

                   วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม  2563  พิมพ์เผยแพร่โดย กระทรวงวัฒนธรรม

 

****************************************************************************


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน