*/
  • someone_in_somewhere
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nony@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2011-07-29
  • จำนวนเรื่อง : 80
  • จำนวนผู้ชม : 86291
  • จำนวนผู้โหวต : 12
  • ส่ง msg :
  • โหวต 12 คน
<< ตุลาคม 2021 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564
Posted by someone_in_somewhere , ผู้อ่าน : 465 , 13:36:57 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

    พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงความเสื่อม ๕ อย่างคือ ความเสื่อมญาติ, เสื่อมทรัพย์, เสื่อมเพราะโรค, เสื่อมศีล, เสื่อมเพราะทิฐิ แล้วตรัสว่า ๓ ข้อต้น ไม่ทำให้เข้าถึงอบายทุคติ วินิบาต นรก แต่ความเสื่อมศีล, เสื่อมเพราะทิฐิ ทำให้เข้าถึงอบาย ฯลฯ แล้วทรงแสดงความถึงพร้อมในทางตรงกันข้าม และว่า ๒ ข้อหลังทำให้เข้าถึงโลกสวรรค์   ดังกล่าวไว้ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ป....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561
Posted by someone_in_somewhere , ผู้อ่าน : 1246 , 17:10:12 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ปัจฉิมโอวาท          “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! บัดนี้เราเตือนท่าน สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม ( สมบรูณ์ ) เถิด” นี้เป็นปัจฉิมวาจาของพระตถาคต.     พระไตรปิฏกเล่ม 10  ทีฆนิกายมหาัคค์ ๓. มหาปรินิพพานสูตร ว่าด้วยมหาปรินิพพานของพระพุทธเจ้า   ****************************  ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 19 เมษายน 2557
Posted by someone_in_somewhere , ผู้อ่าน : 521 , 09:09:36 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                                                    ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในปทีปวิมาน                                           วันหนึ่งพระโมคคัลลานะได้เที่ยวไปยังสวรรค์   ได้พบเทพธิดาองค์หนึ่งซึ่งเกิดอยู่ในวิมานทอง   จึงถามนางเทพธิดานั้นว่า                                                       ดูกรนางเทพธิดา ท่านมีรูปงาม มีรัศมีรุ่งเรือง ส่องสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ                           เหม....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 11 เมษายน 2557
Posted by someone_in_somewhere , ผู้อ่าน : 949 , 17:52:38 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  เหตุที่พระพุทธเจ้ามีพระเนตรงาม                                        พระพุทธเจ้ามีดวงพระเนตรดังตาแห่งโค ดวงพระเนตรมีสีดำสนิท มีการเห็นแจ่มใส เพราะในชาติก่อน ภพก่อน   พระองค์ไม่ถลึงตาดู ไม่ค้อนตาดู ไม่ชำเลืองตาดู [พหุชน ด้วยอำนาจความโกรธ] เป็นผู้ตรง มีใจตรงเป็นปรกติแลดูตรงๆ และแลดูพหุชนด้วยปิยจักษุ     พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๑  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓                                          ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 10 เมษายน 2557
Posted by someone_in_somewhere , ผู้อ่าน : 1179 , 09:16:13 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

                                                                              พาลบัณฑิตสูตร                          พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสแสดงลักษณะของคนพาล 3 อย่าง  คือ คิดชั่ว   พูดชั่ว  ทำชั่ว คนพาลจะต้องประสบทุกข์โสมนัสถึง 3 ประการในปัจจุบัน  และตายไปก็จะเข้าสู่นรก, กำเนิดดิรัจฉาน   หรือถ้าเกิดในมนุษย์  ก็เกิดในตระกูลต่ำ  ยากจน  มีผิวพรรณทราม  มีโรคเบียดเบียน  ไม่มีลาภ             ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 5 เมษายน 2557
Posted by someone_in_somewhere , ผู้อ่าน : 1128 , 10:21:56 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                                                 บุพกรรมของเปรตปากเน่า              ท่านพระนารทะถามเปรตตนหนึ่งว่า                           ท่านมีผิวพรรณงามดังทิพย์ ยืนอยู่ในอากาศ แต่ปากของท่านมีกลิ่น                          เหม็น หมู่หนอนพากันมาไชชอนอยู่ เมื่อก่อนท่านทำกรรมอะไรไว้?             เปรตนั้นตอบว่า                          เมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นสมณะลามก มีวาจาชั่ว สำรวมกายเป็นปกติ ไม่  ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2556
Posted by someone_in_somewhere , ผู้อ่าน : 788 , 18:21:45 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                    พระผู้มีพระภาคตรัสแสดงถึงบุคคลในโลกนี้ 4 ประเภท คือ        1. บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้กล่าวติเตียนบุคคลผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริง โดยกาลอันควร ไม่กล่าวสรรเสริญบุคคลผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริง โดยกาลอันควร       2. บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้กล่าวสรรเสริญบุคคลผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริง โดยกาลอันควร ไม่กล่าวติเตียนบุคคลผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริง โดยกาลอันควร    ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2554
Posted by someone_in_somewhere , ผู้อ่าน : 1083 , 15:23:18 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  บริบูรณ์ด้วยมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ พระองค์มีพระเนตรผ่องใส  งามดุจดวงตาแห่งลูกโคที่เพิ่งคลอดได้ไม่นานเพราะในอดีตชาติ  พระองค์ทรงทอดพระเนตรเล็งดูมหาชนทั้งหลายด้วยพระเนตรที่เบิกบานมีอาการเป็นที่รักทรงมีพระฉวีวรรณงามดั่งทองคำเพราะในอดีตชาติ พระองค์ได้บริจาคสุขุมวัตถุทานและอามิสทานต่างๆและกระทำสัมมัชนกรรม เช่น  กวาดลานพระเจดีย์ ฯลฯและระงับเสียซึ่งความโกรธทั้งหมดเป็นมหาบุรุษล....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2554
Posted by someone_in_somewhere , ผู้อ่าน : 953 , 11:35:35 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พุทธกิจ 5 ตลอดเวลา 45 ปี  หลังตรัสรู้1. เวลาเช้าเสด็จออกบิณฑบาต  เพื่อโปรดเวไนยสัตว์ทั่วไป2. เวลาเย็น  ทรงแสดงธรรมแก่เหล่าพุทธบริษัท3. เวลาค่ำ  ทรงประทานโอวาทแก่ภิกษุ  ภิกษุณี4. เวลาเที่ยงคืน ทรงแก้ปัญหาของเทวดาที่มาทูลถาม5. เวลาใกล้รุ่ง  ทรงตรวจดูเวไนยสัตว์ผู้ควรบรรลุมรรคผลและไม่ควร*******************....

อ่านต่อ


/1