• SCBFoundation
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : may_pr_nu@windowslive.com
  • วันที่สร้าง : 2013-04-02
  • จำนวนเรื่อง : 224
  • จำนวนผู้ชม : 120660
  • ส่ง msg :
  • โหวต 10 คน
SCBFoundation
มูลนิธิสยามกัมมาจลส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ มีสำนึกความเป็นพลเมือง มีจิตอาสา ใช้ศักยภาพให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/scbfoundation
วันจันทร์ ที่ 8 เมษายน 2556
Posted by SCBFoundation , ผู้อ่าน : 731 , 16:48:30 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน เเครอท , SCBFoundation โหวตเรื่องนี้

เยาวชนต้นกล้า พลังสร้างสรรค์เพื่อดิน น้ำ ป่า

 

         เพราะเชื่อว่า เยาวชน ในวันนี้ คือ ต้นกล้าที่จะเติบใหญ่ในภายภาคหน้า ผู้ใหญ่ใจดี จากองค์์การเพื่อสิ่งแวดล้อม อาทิ มูลนิธิสยามกัมมาจล ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือที่คุ้นหูในนาม RECOFTC สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park, มูลนิธิสยามกัมมาจล, องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ThaiPBS, มูลนิธิกองทุนไทย และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกันจัดค่าย เยาวชนต้นกล้า พลังสร้างสรรค์เพื่อดิน น้ำ ป่า  เพื่อเป็นสะพานให้เยาวชนทั้งเยาวชนในเมือง และนอกเมืองได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรสิ่งแวดล้ิอมภายในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่

น้องเยาวชนร่วมกิจกรรมภายใต้หัวข้อ "หนังสือพิมพ์ของฉัน"

 

         จากกิจกรรมในครั้งนี้ น้อง ๆ ได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนกับทรัพยากรของคนในชุมชนเมือง 4 ชุมชน ย่าน"บางลำพู-ป้อมพระสุเมรุ" เพื่อให้น้อง ๆ เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลงของชุมชน จากวิถีคลองสู่การสัญจรด้วยถนน ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ชุมชนจากตลาดเก่าสู่เส้นทางธุรกิจการท่องเที่ยวและการค้าย่านถนนพระอาทิตย์  การจัดการฟื้นฟูลองบางลำพู โดยประชาคมบางลำพู

  

บรรยากาศโดยรอบสวนสันติชัยปราการ

         สำหรับวันนี้น้อง ๆ แบ่งกลุ่มออกเ้ป็น 3 กลุ่ม ประกอบไปด้วย กลุ่มเรียนรู้เรื่องของศิลปวัฒนธรรมของชุมชนย่านบางลำพู ศึกษางานหัตกรรมพื้นบ้านของชุมชน เครื่องทอง เครื่องถม  กลุ่มเรียนรู้ในเรืิ่้่องของเศรษฐกิจ และกลุ่มสุดท้ายจะเรียนรู้เรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ำ ศึกษาเส้นทางการคมนาคมสมัยก่อนที่เคยอาศัยเรือเป็นยานพาหนะในการเดินทาง ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน 2 ฝากฝั่งคลองบางลำพู ล่องเรือยาวไปจนถึงชุมชนป้อมมหากาฬ 

        ถึงแม้แสงแดดจะจ้า แต่กลุ่มน้อง ๆ เยาวชนก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตา ตั้งแถวเดินตามผู้นำชุมชนเดินลัดเลาะตามตรอก ซอก ซอย เพื่อเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนเมือง ที่แตกต่างจากการดำเนินชีวิตของกลุ่มคนในสังคมชนบทมาก โปรแกรมการออกเดินทางเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 14.00 น. โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากกลุ่มผู้ใหญ่ใจดี จากชุมชนย่านบางลำพู ร่วมกันเล่าเรื่องราวจากอดีต มาจนถึงปัจจุบันให้เยาวชนได้รู้จักกับชุมชนย่้านบางลำพูมากขึ้น จากนั้นจึงแยกย้ายศึกษาประวัติความเป็นมาตามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้ข้างต้น

          ในส่วนตัวผู้เขียนนั้นได้ติดสอย ห้อยตามกลุ่มที่ 3 ไปศึกษาวิถีชีวิตของคนชุมชนริมน้ำ นั่งเรือศึกษาสภาพสองฝากฝั่งชุมชนย่านบางลำพู โดยมีพี่กบ นายธวัชชัย วรมหาคุณ คอยให้ความรู้ตลอดการเดินทาง ระหว่างทางน้อง ๆ ได้ร่วมกันทำจิตอาสา โดยการเทน้ำหมักชีวภาพลงคลอง พร้อมกับร่วมกันให้อาหารปลา เพื่อให้น้อง ๆ ที่มาเข้าค่ายในครั้งนี้ได้รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการร่วมกันอนุรักษ์คลองย่านชุมชนบางลำพู

         น้อง ๆ นั่งเรือศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำ 

พี่กบ นายธวัชชัย วรมหาคุณ ให้ความรู้ตลอดการเดินทาง

          จากชุมชนย่านบางลำพูไปจนถึงชุมชนป้อมมหากาฬ ใช้ระยะเวลาในการเดินทางเกือบชั่วโมงกว่า เมื่อเดินทางมารวมตัวกันที่สวนสันติชัยปราการอีกครั้ง พี่ ๆ ร่วมกันกำหนดโจทย์ให้น้อง ๆ สร้างหนังสือพิมพ์ขึ้นมา 1 ฉบับ โดยให้น้อง ๆ ร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่น้อง ๆ ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่จริง ทั้งจากการศึกษาเรื่องของศิลปวัฒนธรรมนั้นน้อง ๆ ได้เรียนรู้อะไรมาบ้าง ในเรื่องของเศรษฐกิจน้อง ๆ ได้เรียนรู้อะไร นำมาเล่าผ่านการทำหนังสือพิมพ์ ซึ่งจากการตั้งโจทย์นี้ทำให้น้อง ๆ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิด มุมมอง และทัศนคติที่มีต่อชุมชนเมือง

น้อง ๆ  รวมกลุ่มช่วยกันระดมความคิดจัดทำหนังสือพิมพ์เพื่อนำเสนอสิ่งที่ตนได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่ย่านชุมชนบางลำพู

น้อง ๆ ตัวแทนกลุ่มร่วมกันนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้เรียนรู้

         นอกจากน้อง ๆ จะเต็มอิ่มไปกับความรู้จากวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนเมืองแล้ว น้อง ๆ ยังอิ่มท้องตามไปด้วย เพราะได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีชุมชนย่านบางลำพู ร่วมด้วยช่วยกันทำกับข้าวทั้งคาวหวาน มาให้น้อง ๆ ในค่ายเยาวชนต้นกล้า พลังสร้างสรรค์เพื่อดิน น้ำ ป่า ได้ทานกันอย่างเอร็ดอร่อย ก่อนที่จะทยอยกันขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับที่พัก แม้เป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ของการลงพื้นที่เพื่อศึกษาเรียนรู้และร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิด และทัศนคติที่มีต่อสังคมเมืองแล้ว สิ่งหนึ่งที่เห็นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นคือ การที่เยาวชนร่วมกันลุกขึ้นมาฟื้นฟูชุมชนที่ตนเองอยู่ การที่เยาวชนต่างตระหนักเห็นถึงปัญหาที่ชุมชนที่ตนอยู่ และพบว่าหากเราทีอาศัยอยู่ในชุมชนยังนิ่งเฉย แล้วใครกันที่จะลุกมาพัฒนาบ้านเกิด /ชุมชนของเรา
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
SCBFoundation วันที่ : 09/04/2013 เวลา : 17.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/scbfoundation

ขอบพระคุณมากค่ะ คุณเม็ดฝุ่น ...สำหรับกำลังใจดี ๆ จากผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนกิจกรรมดี ๆ ของเยาวชน

ความคิดเห็นที่ 1 SCBFoundation ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Thaihippy วันที่ : 08/04/2013 เวลา : 18.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Thaihippy

มาให้กำลังใจ และ ปรบมือให้กับโครงการฯ

นายเม็ดฝุ่น เองครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน