• SCBFoundation
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : may_pr_nu@windowslive.com
  • วันที่สร้าง : 2013-04-02
  • จำนวนเรื่อง : 224
  • จำนวนผู้ชม : 129430
  • ส่ง msg :
  • โหวต 10 คน
SCBFoundation
มูลนิธิสยามกัมมาจลส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ มีสำนึกความเป็นพลเมือง มีจิตอาสา ใช้ศักยภาพให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
วัน จันทร์ ที่ 8 เมษายน 2556
เยาวชนต้นกล้า พลังสร้างสรรค์เพื่อดิน น้ำ ป่า
รวมภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ของน้อง ๆ เยาวชนต้นกล้า พลังสร้างสรรค์เพื่อดิน น้ำ ป่า ณ ชุมชนย่าน “บางลำพู-ป้อมพระสุเมรุ” เพื่อเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลงของชุมชน
Post by SCBFoundation : 17.17 น. | แสดงความคิดเห็น

เยาวชนต้นกล้า พลังสร้างสรรค์เพื่อดิน น้ำ ป่า
เยาวชนต้นกล้า พลังสร้างสรรค์เพื่อดิน น้ำ ป่า
เยาวชนต้นกล้า พลังสร้างสรรค์เพื่อดิน น้ำ ป่า

เยาวชนต้นกล้า พลังสร้างสรรค์เพื่อดิน น้ำ ป่า
เยาวชนต้นกล้า พลังสร้างสรรค์เพื่อดิน น้ำ ป่า
เยาวชนต้นกล้า พลังสร้างสรรค์เพื่อดิน น้ำ ป่า

เยาวชนต้นกล้า พลังสร้างสรรค์เพื่อดิน น้ำ ป่า
เยาวชนต้นกล้า พลังสร้างสรรค์เพื่อดิน น้ำ ป่า
เยาวชนต้นกล้า พลังสร้างสรรค์เพื่อดิน น้ำ ป่า

เยาวชนต้นกล้า พลังสร้างสรรค์เพื่อดิน น้ำ ป่า
เยาวชนต้นกล้า พลังสร้างสรรค์เพื่อดิน น้ำ ป่า

คอมเมนต์ถูกปิด หรือ คอมเมนต์ได้เฉพาะสมาชิก