• SCBFoundation
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : may_pr_nu@windowslive.com
  • วันที่สร้าง : 2013-04-02
  • จำนวนเรื่อง : 224
  • จำนวนผู้ชม : 129430
  • ส่ง msg :
  • โหวต 10 คน
SCBFoundation
มูลนิธิสยามกัมมาจลส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ มีสำนึกความเป็นพลเมือง มีจิตอาสา ใช้ศักยภาพให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
วัน อังคาร ที่ 9 เมษายน 2556
เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่องราวของเยาวชนที่มีจิตอาสาและในขณะเดียวกันก็ทำงานจิตอาสาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง..
Post by SCBFoundation : 12.22 น. | แสดงความคิดเห็น

เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง
เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง
เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง

เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง
เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง
เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง

เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง
เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง

เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง
น้อง ๆ ลองทำหัวพ่อแก่ จากบล๊อกที่ชมชนป้อมมหากาฬทำขึ้นมา
เรียนรู้วิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ

เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานที่ 5 เรียนรู้และรับฟังความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน
เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง

เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง
เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง
เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง

เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง
เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง
เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง

เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง
เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง
เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง

เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง
เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง
เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง

เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง
เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง
เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง

เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง
เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง
เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง

เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง
เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียงคอมเมนต์ถูกปิด หรือ คอมเมนต์ได้เฉพาะสมาชิก