• หนุ่มการเรือน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sdu_pr@yahoo.com , sdu_pr@dusit.ac.th
  • วันที่สร้าง : 2008-05-15
  • จำนวนเรื่อง : 6
  • จำนวนผู้ชม : 20365
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คุณธรรมนำความรู้ ประตูสู่ความสำเร็จ เทคโนโลยีก้าวไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/sdu
วันศุกร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2551
Posted by หนุ่มการเรือน , ผู้อ่าน : 4336 , 17:34:41 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 อธิการ มสด. อัดความคิด ‘มองให้ไกล ไปให้ถึง’‘คิดใหม่ ทำเร็ว’ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กล่าวถึงแนวคิดและวิสัยทัศน์การพัฒนามหาวิทยาลัยในอีก 5 ปีข้างหน้าว่า อยากให้บุคลากรทุกฝ่ายในสวนดุสิตช่วยกันคิด พัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดความสำเร็จ และก้าวไปพร้อมๆ กัน ก่อนอื่นเราต้องมองให้ยาว อย่างน้อยในอีก 5 ปีข้างหน้านี้ต้องทำอะไร แล....

อ่านต่อ

Posted by หนุ่มการเรือน , ผู้อ่าน : 695 , 16:05:57 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

อธิการบดีสวนดุสิตยืนยันออกนอกระบบปี 52             รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กล่าวว่า การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐก็เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้มีระบบบริหารวิชาการที่ดีโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพราะที่ผ่านมาพบว่าการบริหารวิชาการในระบบราชการนั้นจะพัฒนาให้รุดหน้าก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมได้....

อ่านต่อ

Posted by หนุ่มการเรือน , ผู้อ่าน : 1095 , 15:59:00 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

อธิการบดีสวนดุสิตชี้ภาระงานหลักอาจารย์ผู้สอน คือสอนและวิจัย  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.)จะปิดศูนย์การศึกษาลง เดิมที่มีอยู่ 20 ศูนย์ทั่วประเทศจะปิดอีกจำนวน 3 ศูนย์คือศูนย์พงสวัสดิ์ ศูนย์ธนาลงกรณ์และศูนย์สันติราษฏ์ซึ่งเป็นศูนย์การศึกษาที่อยู่ในกรุงเทพทั้งสิ้น โดยสาเหตุหลักที่ปิดศูนย์ก็คือ การหมดสัญญาในการเช่าที่ ตล....

อ่านต่อ

Posted by หนุ่มการเรือน , ผู้อ่าน : 1059 , 15:53:20 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

อธิการบดีม.สวนดุสิตชี้แนวทางการพัฒนาศูนย์การศึกษา          รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กล่าวในที่ประชุมผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตว่า ทิศทางของศูนย์การศึกษาในปัจจุบัน มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปมาก เนื่องจากมีภารกิจเพิ่มมากขึ้นทั้งงานวิชาการและงานบริหาร  จะเห็นว่าปัจจุบันศูนย์การศึกษาในบางศูนย์ไม่มีนักศึกษาเรียนเลย หรือมีก็น้อยมากแต่ยั....

อ่านต่อ

Posted by หนุ่มการเรือน , ผู้อ่าน : 769 , 15:49:39 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

อธิการบดีม.สวนดุสิตชี้แนวทางการพัฒนาบนความเชี่ยวชาญแบบครบวงจร                        รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าสำหรับแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ตระหนักถึงความอยู่รอดขององค์กร  สามารถอยู่ในโลกของการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนนั้น  ต้องมีแผนกลยุทธ์และมีแนวทางในการ....

อ่านต่อ

Posted by หนุ่มการเรือน , ผู้อ่าน : 1617 , 15:33:54 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

อธิการบดีม.สวนดุสิตชูการศึกษาปฐมวัย อาหารและIT เป็นอัตลักษณ์สวนดุสิต               รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(มสด.) ว่าขณะนี้ทางสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดให้ในแต่ละมหาวิทยาลัยกำหนดตัวชี้วัดซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอง เพื่อที่จะทราบว่าจะพัฒนาไปในทิศทางไหน อะไรที่เ....

อ่านต่อ


/1
ชอบหลักสูตรไหนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การศึกษาปฐมวัย
12 คน
พยาบาลศาสตร์
7 คน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจการบิน)
15 คน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร)
11 คน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม)
14 คน
อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
8 คน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
11 คน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7 คน

  โหวต 85 คน