• shukur
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : shukur2003@yahoo.co.uk
  • วันที่สร้าง : 2007-07-26
  • จำนวนเรื่อง : 833
  • จำนวนผู้ชม : 694184
  • ส่ง msg :
  • โหวต 92 คน
shukur
วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563
Posted by shukur , ผู้อ่าน : 280 , 11:32:42 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน อดุลย์ โหวตเรื่องนี้

มองปรากฎการณ์ “โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเมื่อนักเรียนชูสามนิ้วกับการจัดการเรียนรู้”
อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)
Shukur2003@yahoo.co.uk
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก
ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด และสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

18 สิงหาคม 2563 หลังจากสถาบันข่าวอิศรารายงานว่าการชูสามนิ้วในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องคิดหลายชั้น เกรงว่าฝ่ายความมั่นคงจะตีความเป็นอย่างอื่น“ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนารายนี้ ยอมรับว่า กิจกรรมชู 3 นิ้วของเด็กในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาจะไม่ชัดเจนพร้อมเพรียงเท่าโรงเรียนของรัฐ เพราะเมื่อเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา จะทำอะไรต้องคิดหลายชั้น เกรงว่าฝ่ายความมั่นคงจะตีความเป็นอย่างอื่น ส่วนโรงเรียนรัฐบาล มีเด็กชู 3 นิ้วช่วงเคารพธงชาติ ทหารก็ไม่มองในมิติความมั่นคง เท่าที่ตรวจสอบกับเพื่อนครูโรงเรียนอื่น ทราบว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่ มีนักเรียนร่วมกิจกรรมหลายแห่ง แต่เน้นการผูกโบว์สีขาวมากกว่า ส่วนการชู 3 นิ้วจะทำกันแบบหลบๆ”(อ่านเพิ่มเติมใน https://www.isranews.org/article/south-news/south-slide/91292-fingers.html)
ปรากฎว่าหลังจากนั้นเพียงหนึ่งวันเริ่มมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาที่มีนักเรียนหลายพันคนบางโรงเรียนเริ่มแสดงสัญลักษณ์ชู 3 นิ้วหน้าแถว ปรากฎการณ์นี้สะท้อนอะไร ?
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่านหนึ่งให้ทัศนะว่า “เมื่อหลายเดือนก่อนเกิดโควิด ฝ่ายปกครองยังหนักใจกับการเล่น Tik tok ของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเต้นรำเลียนแบบดารา เอาเรื่องการแสดงของดารานักร้องมาใส่
มาตอนนี้ พลิกตำราแทบไม่ทัน เหมือนกับต้องไปเปิดตำรารัฐศาสตร์การเมืองการปกครองกันเลยทีเดียว ถึงจะตามกันรู้เรื่องขอฝากถึงนักเรียนว่า ให้เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง อย่าให้เป็นการแสดงออกที่นำไปสู่ความรุนแรง กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องด้วยเหตุผล และมองอะไรรอบด้าน เหมือนนกที่บินมองสรรพสิ่งจากท้องฟ้า และเข้าใจความสัมพันธ์ของปัญหาแต่ละเรื่องเชื่อมโยงกันอย่างไรบ้าง ให้เป็นจุดยืนของตัวเอง ไม่ใช่แค่ตามกระแส
ถ้าทำอย่างนั้นได้ แม้แต่ปัญหาความไม่สงบในบ้านเราที่เกิดมานานนับสิบปี ก็จะจบในรุ่นพวกเธอได้แน่นอน....อินชาอัลลอฮ”
(โปรดดู https://www.facebook.com/100001319075138/posts/3263934093660528/?extid=UFKWSXorTaW9l2ch&d=n)
เพื่อนผู้ออกแบบการจัดการศึกษาชายแดนภาคใต้คนหนึ่งของผู้เขียน ให้ทัศนะว่า “นายกรัฐมนตรีน่าจะดีใจกับการชู 3 นิ้วของเด็กๆ เพราะนี่คือความสำเร็จเดียวที่ชัดเจนจาก 12 ข้อในวิชาหน้าที่พลเมืองที่สั่งไว้ตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศ”เป็นที่ทราบกันว่า “นโยบายด้านการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองของคณะรักษาความสงบเรียหบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชาติได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสันติสุขในสังคมไทยและกำหนดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เพื่อสร้างคนไทยที่เข้มแข็งนำไปสู่การสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง” จากนโยบายนี้ที่ปลูกฝังเด็กในโรงเรียนสะท้อนว่าเด็กกล้าแสดงออก รู้หน้าที่ความเป็นพลเมืองไทยแต่อาจจะให้คำนิยามต่างจากรัฐที่พยายามยัดเยียดในหลักสูตร เพราะสิ่งที่เขาเห็นผู้ใหญ่(ของรัฐ)ทำมันพิสูจน์เชิงประจักษ์ผ่านโลกโซเชี่ยลยุคใหม่ที่ไม่มีใครสามารถปิดกั้นรวมทั้งสามารถย้อนอดีตได้ดูทั้งคลิป ภาพและเสียง มันสวนทาง
อนึ่ง 16 สิงหาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนศาสนาในอ.จะนะ(ปอเนาะ) กว่า 1,000 คนร่วมกันยื่นหนังสือเรื่องข้อกังวลเรื่องจะนะเมืองอุตสาหกรรมถึงนายกรัฐมนตรีผ่านนายอำเภอจะนะและ ศอ.บต. ที่ศาลาประชาคม อ.จะนะ จังหวัดสงขลา เรียกร้อง 6 ข้อ
1. ทบทวนโครงการเมืองต้นแบบจะนะที่ 4 โครงการอุตสาหกรรมจะนะเมืองแห่งอนาคต ที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และ 21 มกราคม 2563 เนื่องจากเป็นมติที่อนุมัติโดยรัฐบาล คสช. ขาดข้อมูลทางวิชาการ ไม่ได้รับฟังเสียงของประชาชนที่รับผลกระทบจากโครงการมาก่อน 2.ไม่นำผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อเปลี่ยนแปลงผังเมือง เนื่องจากเวทีดังกล่าวมีข้อครหาถึงความโปร่งใสในการจัดเวที 3.เปิดพื้นที่กลางปลอดภัยการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี 4.ไม่คุกคามผู้เห็นต่างจากรัฐ 5.ไม่นำอบายมุข มหรสพ เช่นดนตรีและอื่นๆ ที่ผิดหลักศาสนาเข้ามาในชุมชนมุสลิมจะนะ 6.เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนรวมทั้งผู้นำศาสนา ครูและนักเรียน ร่วมออกแบบตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เพื่อพัฒนาจะนะสู่ชุมชนมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
ส่วนวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ได้มีตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ออกมาแสดงออกทางการเมืองเชิงสัญลักษณ์ด้วยการชู3นิ้ว หน้าเสาธงของมหาวิทยาลัย จำนวน6คน เพื่อแสดงออกทางการเมืองและแสดงออกถึงการไม่เห็นด้วยกับการที่ทางมหาวิทยาลัยได้บังคับให้มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ 8 โมงเช้าเนื่องจากนศ.จำนวนหนึ่งมีเรียนภาคบ่าย แต่ต้องมาเข้าแถวในช่วงเช้า ซึ่งไม่สอดคล้องกับความจริงเหมือนนักเรียนมัน

และที่สำคัญซึ่งตารางการเรียนในแต่ละสาขาวิชานั้นไม่ได้ตรงตามเวลา บางคณะเรียนในช่วงตอนเช้า บางสาขาเรียนในช่วงบ่าย แต่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัยช่วงเช้าเพื่อมาเคารพธงชาติพร้อมกันเหมือนสมัยตอนเรียนมัธยม ซึ่งทางนักศึกษาคิดว่าการบังคับให้มีการเข้าแถวโดยที่ตัวนักศึกษาไม่เห็นด้วยกับการบังคับเช่นนี้คือการละเมิดสิทธิ์ของนักศึกษา

ด้านแหล่งข่าวเปิดเผยว่า ภายหลังจากมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการชู3นิ้วของนักศึกษาได้มีตำรวจในพื้นที่เดินทางมาสอบถามข้อมูลจากอาจารย์โดยสอบถามถึงรายชื่อของนักศึกษาทั้ง6คน
แต่ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้ให้ข้อมูลแต่อย่างใด

ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พูดก่อนเดินทางกลับออกไปจากมหาวิทยาลัยว่า “การชู3นิ้วของนักศึกษามันหมายถึงอะไร , ทำไมต้องแสดงออกด้วย

อะไรคือทางออกสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
นายดุลยรัตน์ บูยูโส๊ะ ประธานชมรมโรงเรียนเอกชนเขตพื้นที่พิเศษ จังหวัดสงขลา ให้ทัศนะว่า “ การชู 3 นิ้ว ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สามารถสื่ออะไรได้หลายมิติ เช่น มิติแนวคิดตามระบบประชาธิปไตยที่ให้อำนาจทุกคนมีสิทธิในการแสดงออกทางสังคมเท่าเทียมกัน หรือแม้กระทั่งจะสื่อสารในสภาวการณ์ด้านมิติความมั่นคงที่คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดนคุกคามด้านเสรีภาพมากกว่าพื้นที่อื่นของประเทศ สิ่งเหล่านี้อาจจะส่งผลให้เด็กนักเรียนส่งสัญญานสะท้อนให้ผู้ใหญ่ได้รับทราบผ่านสัญลักษณ์การชู 3 นิ้วก็เป็นได้
ข้อควรระวังในการแสดงสัญลักษณ์คือการที่พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีระเบียบกฎหมายที่ไม่เหมือนพื้นที่ทั่วๆไป ทุกอย่างมีความพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือหน่วยงานทางการศึกษาที่กำกับดูแลอยู่จะมีหน่วยงานความมั่นคงเข้ามากำกับ เข้ามาสั่งการ หรือแม้กระทั่งเข้ามาตรวจสอบอีกหน่วยงาน (พิเศษจริงๆ)
ในทรรศนะผมไม่คัดค้านการกระทำของนักเรียนถ้าเกิดจากความรู้สึกจริงจากใจของตัวเอง ปราศจากการชี้นำเชิญชวนหรือพฤติกรรมเลียนแบบตามกระแส แต่สิ่งที่นักเรียนควรระวังคือพฤติกรรมที่ไ่ม่เหมาะสมเพราะอาจจะส่งผลให้สังคมมองอิสลามในทางไม่ดีทั้งๆทีหลักเอียะซานในอิสลามเน้นย้ำเรื่องมารยาทอย่างจริงจัง
ทำไมสีธงชาติไทยถึงมีสีละสองแถบ?
สีแดงคือชาติ หมายชาติพันธุ์ ซึ่งไทยเราประกอบด้วยชาติพันธุ์จำนวนมากกว่า 70 ชาติพันธุ์
สีขาวคือศาสนา ไทยมีสิทธิ เสรีภาพในการนับถือศาสนา จนทำให้มีหลายๆความเชื่อในดินแดนแห่งนี้และมีอิสระในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของตัวเอง(โดยหลักการ)
สีน้ำเงิน เป็นแถบสี 2 แถบที่วางชิดติดกันจนเป็นเนื้อเดียว หมายถึงสถาบันพระมหากษัติย์ อยู่ตำแหน่งกลางหมายถึงศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ ซึ่งยังมี 2 แถบเหมือนกับสีอื่น แสดงได้ว่าแม้กระทั่งสถาบันสูงสุดก็รู้ว่าประชาชนรักสถาบันได้หลากหลายไม่ใช่คิดไม่เหมือนกลุ่มครองอำนาจคือคนไม่รักสถาบันเพราะจริงๆแล้วเค้าอาจไม่รักผู้ถืออำนาจอย่างเดียว การที่ออกมาระบุคนคิดต่างว่าชังชาติ ล้มสถาบันนั้นเจตนาเพื่อตัวเองหรือเป็นการปกป้องสถาบันจริงๆหรือ ข้อนี้ฝากให้คิด
ผมรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ครับ ตามแบบแนวคิดของผมและส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่คิดเป็น วิเคราะห์เป็น แสดงออกเป็นตามแนวหลักการศาสนาอิสลามเป็นหลัก “
สำหรับผู้เขียนแล้วมองว่า “ในสถานการณ์ที่นักเรียนออกมาเคลื่อนไหว ในยุคโลกโซเชี่ยลไร้พรมแดน ซึ่งกำลังป้องกันยากและวันหนึ่งอาจเป็นเด็กเรา ตามทัศนะคิดว่าในวิชาสังคมกับศาสนาจะออกแบบอย่างไร ที่ครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมกันหาทางออกอย่างมีอารยะสายกลาง ตามหลักศาสนา และหาทางออกร่วม กัน กลัวว่า เมื่อเกิด โดยเราไม่สามารถปิดกันอาจจะบานปลายในโลกโซเชี่ยลไร้พรมแดน บลาๆ ดังนั้นการเปิดพื้นพื้นทางการเมืองปลอดภัย อย่างมีอารยะภายใต้หลักวิชาการร่วมแลกเปลี่ยน ออกแบบ การจัดการเรียนรู้ นี่คือความท้าทายช่วงเปลี่ยนผ่าน การชูสามนิ้วเป็นแค่สัญลักษณ์หนึ่งของปัญหาใต้พรม ที่ปัญหาอื่นๆอีกไม่ว่าความเลื่อมล้ำการจัดการศึกษา ดังนั้นสำหรับคนทำการศึกษาต้องมองลึกกว่านั้นและฟังอย่างลึกซึ้งในข้อเสนอนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับหนังสือด่วนกระทรวงศึกษาธิการให้ฟังเด็ก”
หมายเหตุ
คู่มือจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองมุสลิมไทย
https://deepsouthwatch.org/th/node/8595
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< สิงหาคม 2020 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]