• shukur
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : shukur2003@yahoo.co.uk
  • วันที่สร้าง : 2007-07-26
  • จำนวนเรื่อง : 825
  • จำนวนผู้ชม : 671027
  • ส่ง msg :
  • โหวต 92 คน
shukur
วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563
Posted by shukur , ผู้อ่าน : 321 , 17:44:42 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน soultraveller โหวตเรื่องนี้

เครือข่าย ๔๙ องค์กร ตอกหน้าบิ้กป้อมเดินหน้า “จะนะเมืองอุตสาหกรรม”และทางออกที่ไม่ไปเพิ่มอุณภูมิการเมืองส่วนกลาง(กรุงเทพมหานคร)

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) รายงาน
Shukur2003@yahoo.co.uk
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด และสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน
วันที่28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น.-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เด็กเล็ก เทศบาลเมืองจะนะจังหวัดสงขลา องค์กรภาคีเครือข่าย ๔๙ องค์กรจากจะนะและชายแดนภาคใต้ อ่านแถลงการณ์ “ “คัดค้านการเปลี่ยนสีผังเมืองจะนะจากสีเขียวเป็นสีม่วง” และ ได้ยื่นหนังสือแถลงการณ์ดังกล่าวผ่านคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร และคณะลงพื้นที่รับฟังความเห็นจากภาคประชาชน กรณี “จะนะเมืองอุตสาหกรรม”(ต่อหน้าสื่อมวลชน)
แถลงการณ์ครั้งนี้เสือนการตอกหน้าหรือดิสค์เครดิต บิ้กป้อมเดินหน้า “จะนะเมืองอุตสาหกรรม” เพียง 1วันกล่าวคือเมื่อ 27 พ.ย.63 พล.อ.ประวิตร ประชุม กพต. สั่งเร่งบูรณาการทุกหน่วย สนับสนุน ศอ.บต. ขับเคลื่อน"เมืองต้นแบบ จะนะ" ได้แก่ เร่งรัด1) การปรับผังเมือง เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"ในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา เกี่ยวกับการปรับใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม,คลังสินค้า และพื้นที่ชุมชน 2)มาตรการส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม นี้ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม และ ศอ.บต. ร่วมจัดทำแผนงาน ให้แล้วเสร็จภายใน 31 มี.ค.64
ในขณะที่ภาคีองค์กรเครือข่ายทั้ง 49 องค์กรมองว่า “การเปลี่ยนสีผังเมืองจะนะจากสีเขียวเป็นสีม่วงที่ผลักดันเสนอผ่านจังหวัดสงขลาไม่ชอบด้วยหลักกฎหมายรวมทั้งหลักมาตรฐานสากลและหลักธรรมาภิบาล ว่าด้วยการเปลี่ยนผังเมืองว่าด้วยการเปลี่ยนผังเมืองเช่น
๑. การดำเนินการขอแก้ไขผังเมือง ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.๒๕๖๒ ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๕ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ เนื่องจากกฎหมายกำหนดเงื่อนไข คือ
- การแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วน จะต้องดำเนินการเนื่องจากสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งกรณีจะนะ ไม่ได้เป็นไปเนื่องจากสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากจะนำเอาเขตอุตสาหกรรมไปให้กับภาคเอกชน ๒ บริษัทเท่านั้น ในทางกลับกัน โครงการ “จะนะเมืองอุตสาหกรรม” เป็นโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และวิถีชีวิตของประชาชน ไม่เพียงแต่อำเภอจะนะแต่ทั้งจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.การดำเนินการแก้ไขผังเมือง ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๕ ที่กำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะโดยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณา และการทำยุทธศาสตร์ชาติจะต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงซึ่งการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนแห่งพระราชบัญญัติผังเมืองดังกล่าวและไม่เป็นไปหลักการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
ในมุมมองนักวิชาการความขัดแย้งชายแดนมองว่า หาก บิ้กป้อม “พล.อ.ประวิตร “ยังดึงดันไม่ฟังเสียงท้ววติงโดยเฉพาะครั้งนี้ จากภาคีเครือข่ายถึง 49 องค์กร (ภายใต้กรอบกฎหมายอย่างสันติวิธี)แน่นอน ปัญหาจะยิ่งลุกลามไม่เฉพาะสันติภาพชายแดนภาคใต้แต่จะกระทบถึง เสถียรภาพรัฐบาลและการเมือง”การประท้วง”ส่วนกลาง(กรุงเทพมหานคร)เพราะก่อนหน้านี้ก็มีตัวแทนคนจะนะ นำไปพูดบนเวที”
อะไรคือทางออก
แน่นอนโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมฯ”ปัจจุบันกำลังสร้างความขัดแย้งให้ชาวบ้านสองฝั่ง เหมือนปัญหาการเมืองส่วนกลางเช่นกัน ถ้าบริหารจัดการไม่ดีภายใต้ผลประโยชน์นับแสนล้าน ในเมื่อคนค้าน-หนุนจะนะเมืองอุตสาหกรรมมีจุดร่วมเหมือนกันคือ “ทุกคนเห็นด้วยกับการพัฒนาและการมีอาชีพของคนพื้นที่”ซึ่งดร.สีนาด ตรีวรรณไชย จากคณะเศรษฐศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ เสนอให้มีการพิจารณาทางเลือกใหม่โดยให้ทัศนะพอสรุปได้ว่า “ การพลักดันโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะนั้นเพื่อให้มีการพิจารณาทางเลือกใหม่เช่นต้องศึกษาSEAการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ หรือ Strategic Environmental Assessmen
มันเป็นทางเลือกที่น่าจะทำได้ ทุกคนเห็นด้วยกับการพัฒนาแต่ไม่เห็นด้วยกับการมีทางเลือกเดียวซึ่งสำนักงาน TDRI.(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มาจากภาษาอังกฤษ: Thailand Development Research Institute) ได้วิเคราะห์โครงการนี้ว่าไม่มีความสมเหตุสมผลเพราะมีความละเอียดน้อยไม่เพียงพอ อุตสากกรรมก้าวหน้ายังคงเป็นทางเลือกได้เช่นการเปิดเป็นเมืองมหาวิทยาลัยอืสลาม พัฒนาต่อยอดจากทรัพยากรเดิมที่พื้นที่มี ทะเลที่อุดมสมบูรณ์ ชายหาดที่สวยงาม มาศึกษาให้ละเอียดรอบด้าน เช่น การศึกษาของชาวบ้านสวนกงพบว่าคนส่วนกงมีรายได้จากทะเลคนละ 300,000 ต่อปี”

เมื่อดูข้อแถลงการณ์ของ 49 องค์กรก็พบว่า พวกเขามิได้ค้านการพัฒนาอย่างชนฝาแต่เสนอทางขอให้รัฐบาลพลิกวิกฤตแห่งความขัดแย้ง เป็นโอกาส ด้วยการประกาศให้พื้นที่อำเภอจะนะ เป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจด้านวัฒนธรรมและวิถีการพัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำโดยเปิดโอกาสให้พี่น้องคนจะนะและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ออกแบบอนาคตตนเอง ทำแผนพัฒนาพื้นที่จากภาคประชาชนเพื่อเสนอต่อ ศอ.บต.และรัฐบาล เพื่อยุติการพัฒนาอันคับแคบที่คิดและตัดสินใจจากหอคอยงาช้างในส่วนกลาง และหันมาให้ความสำคัญอย่างจริงใจในการสร้างรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับหลักศาสนธรรม ด้วยการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างแท้จริง เพื่อความสงบสุข สันติ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และการรักษาฐานทรัพยากรให้สมบูรณ์สู่รุ่นลูกหลานต่อไป “มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”

หมายเหตุสำหรับ
1.แถลงการณ์ร่วม
องค์กรภาคีเครือข่าย 49 องค์กร
การเปลี่ยนสีผังเมืองจะนะจากสีเขียวเป็นสีม่วงและเสนอพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจด้านวัฒนธรรมและวิถีการพัฒนาที่ยั่งยืนอันเนื่องมาจากการแก้ไขผังเมืองจะนะจากสีเขียวเป็นสีม่วงไม่ชอบด้วยหลักการและเหตุผลดังนี้
.
1.การดำเนินการขอแก้ไขผังเมืองไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติผังเมืองพ.ศ.2562 ที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 36 และมาตรา 37 เนื่องจากกฎหมายกำหนดเงื่อนไขคือ การแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนจะต้องดำเนินการเนื่องจากสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
.
ซึ่งกรณีจะนะไม่เป็นไม่ได้เป็นไปเนื่องจากสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดและไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเนื่องจากจะนำเอาเขตอุตสาหกรรมไปให้กับภาคเอกชน 2 บริษัทเท่านั้นในทางกลับกันโครงการจะนะเมืองอุตสาหกรรมเป็นโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพและวิถีชีวิต ของประชาชนประชาชน ไม่เพียงแต่อำเภอจะนะเท่านั้น แต่จะเป็นทั้งภาคใต้
.
2.การดำเนินการแก้ไขผังเมืองไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรา 43 มาตรา 57 มาตรา 58 และมาตรา 65 ที่กำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะโดยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาและการทำยุทธศาสตร์ชาติจะต้องมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง ซึ่งการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ไม่เป็นไปตามขั้นตอนแห่งพระราชบัญญัติผังเมืองดังกล่าวในข้อ 2 และไม่เป็นไปตามหลักการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพ.ศ 2548
.
ดังนั้นองค์กรเครือข่ายจึงมีความเห็นร่วมกันและขอเรียกร้องต่อกรมโยธาธิการและรัฐบาล 2 ประการ
.
1. ให้กรมโยธาธิการมีมติไม่เห็นชอบการเปลี่ยนสีผังเมืองอำเภอจะนะจากสีเขียวเป็นสีม่วงที่ผลักดันเสนอผ่านจังหวัดสงขลาเพราะไม่ชอบด้วยหลักการและเหตุผลทั้งต้นรวมทั้งหลักมาตรฐานสากลและหลักธรรมาภิบาลว่าด้วยการเปลี่ยนผังเมือง
.
2.ขอให้รัฐบาลวิกฤตแห่งความขัดแย้งเป็นโอกาสด้วยการประกาศให้พื้นที่อำเภอจะนะเป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจด้านวัฒนธรรมและวิถีการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยเปิดโอกาสให้พี่น้องคนจะนะและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ออกแบบอนาคตตนเองทำแผนพัฒนาพื้นที่จากภาคประชาชนเพื่อเสนอต่อ ศ.อบต. และรัฐบาลเพื่อยุติการพัฒนาอันคับแคบที่คิดและตัดสินใจจากหอคอยงาช้างในส่วนกลางและหันมาให้ความสำคัญอย่างจริงใจในการสร้างรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับหลักศาสนธรรมด้วยการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริงเพื่อความสงบสุขสันติการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและการรักษาฐานทรัพยากรให้สมบูรณ์สู่รุ่นลูกหลานต่อไป มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

ด้วยความเคารพลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
ลงชื่อองค์กรภาคีเครือข่าย 49 องค์กร
ลงชื่อองค์กรภาคีเครือข่าย ๔๙ องค์กรมีดังนี้
๑.เครือข่ายโรงเรียนเอกชนอำเภอจะนะ
๒.สมาคมโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา
๓.สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้
๔.มูลนิธิดารุนนาอีม
๕.มูลนิธิดารุลอินฟาก
๖.สมาคมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชน (ส.ต.ป.) ภาคใต้
๗.ชมรมโรงเรียนเอกชนเขตพิเศษสงขลา
๘.มูลนิธิสันติวิทย์
๙.สมาคมวาดิลไนล์ประเทศศิษย์เก่าอียิปต์
๑๐.เครือข่ายองค์กรมุสลิมมัสยิดและชุมชนจังหวัดยะลา (jabim)
๑๑.กลุ่มรักษ์ถิ่นเกิด ตำบลคู อ.จะนะ จ.สงขลา
๑๒.สมาคมรักษ์ทะเลจะนะ
๑๓.มูลนิธิภาคใต้สีเขียว
๑๔.เครือข่ายจะนะรักถิ่น
๑๕. เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
๑๖. สมาคมรักษ์ทะเลไทย
๑๗. สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย
๑๘.สมาคมฟ้าใสส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนชายแดนใต้
๑๙.เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ.
๒๐.เครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพ (คปส)
๒๑.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอัตตับลีฆ อ.จะนะ
๒๒.มูลนิธิดารุสสาลาม
๒๓.กลุ่มด้วยใจ
๒๔.มหาวิทยาลัยชาวบ้านลานหอยเสียบ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
๒๕.เครือข่ายนักเรียนกลุ่มรักษ์ความสะอาด อำเภอจะนะ
๒๖.กลุ่มนักเรียนพลังบริสุทธิ์ ๔ อำเภอ
๒๗.กลุ่มศิษย์เก่าอียิปต์ (ชาบ๊าบไคโร) Shabab
๒๘.มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
๒๙.สมาคมลุ่มน้ำสายบุรี
๓๐.สมาคมศิษย์เก่าสถานศึกษาปากีสถาน
๓๑. โครงการจัดตั้งสมาคมเพื่อการศึกษาและการพัฒนา ชายแดนใต้
๓๒ เครือข่ายนักวิชาการศึกษานโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คนศ. จชต.)
๓๓.กลุ่มอาหารปันรัก อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
๓๔. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
๓๕.สมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดหวัดสงขลา
๓๖.กลุ่มคนรุ่นใหม่กับการพัฒนาเมืองจะนะ จังหวัดสงขลา
๓๗.กลุ่มชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ดินตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
๓๘.ชมรมเด็กสะกอมอาสา
๓๙.มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ
๔๐.กลุ่มธนาคารปูลานหอยเสียบ
๔๑.กลุ่มป่างามรักษ์ถิ่น
๔๒.กลุ่มโซล่าเซลป่าชิง
๔๓.กลุ่มทำนาอินทรีย์ป่าชิง
๔๔.กลุ่มจาระโผง
๔๕.กลุ่มเต่าไข่
๔๖.กลุ่มเด็กรักษ์หาดสวนกง
๔๗.กล่มเทใจให้เทพา
๔๘.ศูนย์เรียนรู้วิธีธรรมชาติเพื่อชุมชน
๔๙.ศูนย์อำนวยการบริหารจะนะยั่งยืน (ศอบจ.)
2.ฟังคลอกแถลงการณ์ได้ที่

https://fb.watch/29OJiRxUvj/
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ธันวาคม 2020 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]