• ยี่สิบแปดกันยา
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sanddy55@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2017-01-03
  • จำนวนเรื่อง : 133
  • จำนวนผู้ชม : 47041
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2 คน
คนคิดคนเขียน
ขบคิดเรื่องรอบตัว ถ่ายทอดมาเป้นเรื่องราว
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/sinesanddy2528
วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
Posted by ยี่สิบแปดกันยา , ผู้อ่าน : 221 , 13:19:09 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน wullopp โหวตเรื่องนี้

Digital Thailand Big Bang 2019

ใครๆ ก็มักจะบอกว่าประเทศไทยก้าวสู่ยุคดิจิทัล แต่ในความเป็นจริงแล้วประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล และดูเหมือนจะค่อยๆ เปลี่ยนผ่านเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและอินโดนีเซีย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการมองต่างมุมในเรื่องของดิจิทัลระหว่างภาครัฐและเอกชน นั่นจึงทำให้การ Transformation ไปสู่ยุคดิจิทัลของประเทศไทยเป็นไปได้ช้า

โดยคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ได้กล่าวไว้ในการเปิดตัวสภาดิจิทัลฯ ภายในงาน Digital Thailand Big Bang 2019:ASEAN Connectivity ถึงการพัฒนาด้านดิจิทัลว่า ประเทศเพื่อนบ้านของไทยมีการขยับอันดับในเรื่องของภาพรวมการแข่งขันด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้น ขณะที่ไทยนั้นหล่นจากตำแหน่งเดิมไป 1 อันดับ เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่า ประเทศเพื่อนบ้านให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังในเรื่องของดิจิทัล

Digital Thailand Big Bang 2019

สำหรับ “สภาดิจิทัลฯ” มีชื่อเต็มว่า สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย โดยมีหน้าที่หลักในการร่วมมือกับภาครัฐเพื่อวางยุทธศาสตร์และพัฒนากฎระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทย ผ่านความเห็นของภาคเอกชนที่มองเห็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถเข้าใจและแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย

นอกจากนี้ สภาดิจิทัลฯ ยังมีหน้าที่เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความต้องการของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ดิจิทัลคอนเทนต์ โทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจด้านดิจิทัลของไทย

Digital Thailand Big Bang 2019

ที่สำคัญ สภาดิจิทัลฯ ยังมีหน้าที่ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา จนไปถึงความเหลื่อมล้ำทางรายได้และการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลโดยนำมาประยุกต์ใช้โมเดลในลักษณะ Social Enterprise ที่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจพร้อมกับการส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคมไปพร้อมกัน

5 พันธกิจหลักของสภาดิจิทัลฯ

หลังจากที่รู้จักกับสภาดิจิทัลฯไปแล้ว สภาดิจิทัลฯยังมีพันธกิจที่สำคัญในการดำเนินงาน ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญประกอบไปด้วย 5 เรื่องทั้ง ความร่วมมือ (Collaboration) ที่จะเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างภาคเอกชน และภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศเปลี่ยนผ่านสู่ประเทศดิจิทัล โดยสภาดิจิทัลฯจะเป็นตัวแทนภาคเอกชนที่จะร่วมมือกับภาครัฐในการผลักดันนโยบายต่างๆ

Digital Thailand Big Bang 2019

ความสามารถของบุคลากร (Digital Talents) ซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล แม้ว่าประเทศไทยในปัจจุบันจะเป็นประเทศที่มีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในวงกว้าง(Digital Users) แต่ประเทศไทยก็ยังขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการด้านดิจิทัลอยู่มาก (Digital Makers) สภาดิจิทัลฯจึงต้องผลักดันการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านการเปลี่ยนทักษะ (Reskill) การยกระดับทักษะ (Upskill) และการสร้างเสริมทักษะใหม่ๆ (New Skill)

การพัฒนาธุรกิจดิจิทัล (Digital Economy) ทั้งในด้านการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจดิจิทัลในไทย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ SMEs หรือ Startup ผ่านการสร้าง ecosystem ที่ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ และการสร้างโอกาสทางธุรกิจสภาดิจิทัลฯจึงเน้นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นตลาดดิจิทัลที่มีผู้บริโภคที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีผู้ผลิตที่มีคุณภาพทัดเทียมสากล

Digital Thailand Big Bang 2019

การพัฒนานวัตกรรม (Digital Innovation) นวัตกรรมถือเป็นสิ่งสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล โดยเฉพาะการให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา(R&D) ซึ่งสภาดิจิทัลฯพร้อมส่งเสริมและสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัลใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเอกชน และองค์ความรู้ (Knowledge) โดยประเทศไทยต้องเข้าใจถึงความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลกสภาดิจิทัลฯจึงเน้นที่การพัฒนางานวิจัย โดยผลการวิจัยจากสภาจะช่วยให้ภาคเอกชน ภาครัฐและภาคประชาชนเข้าใจในอุตสาหกรรมดิจิทัลมากยิ่งขึ้น

ShowCase ตัวอย่างการพัฒนาด้านการแพทย์

หนึ่งในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ยุคดิจิทัลที่สำคัญคือเรื่องทางการแพทย์เนื่องจากในหลายพื้นที่ของประเทศไทยการแพทย์ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยให้การแพทย์ที่ทันสมัยสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ห่างไกลได้ หรือแม้แต่กรณีของผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่เดินทางมาพบหมอได้ยากลำบาก เทคโนโลยีเหล่านี้ก็สามารถช่วยให้การแพทย์เข้าถึงได้ง่ายดายด้วยเช่นกัน

โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนทั้งในส่วนของ อุปกรณ์ติดกล้อง ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้ส่องกับผิว ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ถึงลักษณะของผิว เช่น ผื่น ผดรวมไปถึงอาการโรคผิวหนังต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายและส่งต่อข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้ไปที่คุณหมอเจ้าของไข้ได้ทันที ไม่ว่าคุณหมอจะอยู่ที่ใดก็ตาม

และอุปกรณ์ติดเครื่องวัด โดยแบ่งออกเป็นสำหรับวัดเสียงหัวใจและปอด, สำหรับวัดหู และสำหรับตรวจดูคอ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะเป็นรูปแบบเดียวกับที่ไปพบหมอที่โรงพยาบาล และหมอจะนำข้อมูลเหล่านี้มาวินิจฉัยเสมือนมาหาหมอจริงๆ ไม่ใช่แค่การซักถามอาการทางโทรศัพท์หรือ VDO Callในอนาคตหากสภาดิจิทัลฯ สามารถนำเทคโนโลยีนี้ใช้ได้จริงอย่างแพร่หลาย จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการแพทย์ของประชาชนได้อย่างมาก

อีกหนึ่งเรื่องที่ทางสภาดิจิทัลฯ ให้ความสำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องของการศึกษา ซึ่งการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการการศึกษา อาจไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับประเทศไทย โดยสภาดิจิทัลฯ จะต่อยอดและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงข้อมูลและหลักสูตรทางการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน เช่น นักเรียนในเมืองและนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

ซึ่งเทคโนโลยีจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และช่วยลดปัญหาเด็กออกนอกพื้นที่เพื่อเดินทางมาศึกษาในพื้นที่ใจกลางเมืองโดยทางสภาดิจิทัลฯ จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยผลักดันให้เทคโนโลยีทางด้านการศึกษาเกิดขึ้น และขยายผลไปยังพื้นที่ห่างไกลครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย

ทั้งหมดนี้คือความท้าทายของสภาดิจิทัลฯ ที่นอกจากจะลดความเหลื่อมล้ำในหลายๆ ด้านด้วยการเข้าถึงเทคโนโลยีแล้ว การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีก็เป็นเรื่องที่สภาดิจิทัลฯ ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะนักพัฒนาที่จะช่วยให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นของประเทศไทยเอง โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้จะช่วยส่งผลให้ภาคธุรกิจสามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้ในเวทีระดับโลก

 

ที่มา  www.marketingoops.com

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
wullopp วันที่ : 23/11/2019 เวลา : 06.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

ขอให้ ประเทศไทย
ประสบความสำเร็จในด้านดีทุกๆ ด้าน

โดยเฉพาะ
การศึกษา ดิจิทัล

เช่น
ห้องสมุด ออนไลน์
พิพิธภัณฑ์ ออนไลน์

ติวทุกวิชาฟรี ออนไลน์
ผ่าน เว็บไซต์
ผ่าน Youtube

โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ

การทำกับข้าวไทย แบบดีกับสุขภาพ
วิชาช่าง เช่น การต่อท่อประปา ทำส้วม

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2019 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30[ Add to my favorite ] [ X ]