• ชัยชาววัง
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-08-31
  • จำนวนเรื่อง : 206
  • จำนวนผู้ชม : 163379
  • ส่ง msg :
  • โหวต 18 คน
ก็คนธรรมดาคนหนึ่ง
ที่อยากบอกเล่าเรื่องราวทั่วไป ในสากล
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/sip
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2554
Posted by ชัยชาววัง , ผู้อ่าน : 912 , 18:59:15 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

    เตือนด้วยความเป็น ห่วงกันอีกระลอก สำหรับบ้านที่มีลูกเล็กต่ำกว่า

2 ขวบ ควรระวังความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้ดี ๆ โดยเฉพาะ 2 เชื้อร้าย

อย่างนิวโมคอคคัส และเชื้อเอ็นทีเอชไอ (NTHi) ที่นำไปสู่ 3 โรคอันตราย

ในเด็ก ได้แก่ โรคไอพีดี โรคปอดบวม และหูชั้นกลางอักเสบ หากรับมือ

ไม่ทันท่วงทีอาจนำไปสู่ความเสี่ยงร้ายแรงตามมาได้      
       ดังนั้น เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านรู้เท่าทัน และช่วยปกป้องลูกน้อย

ให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้น้อยที่สุด วันนี้มีข้อมูลทางการแพทย์

จากโรงพยาบาลรามาธิบดีมาฝากเป็นความรู้กัน       
       สำหรับ 2 เชื้อร้ายอย่าง นิวโมคอคคัส และเชื้อเอ็นทีเอชไอ (NTHi)

ทั้ง 2 เชื้อเป็นแบคทีเรียที่พบได้ในโพรงจมูก และลำคอของคนเราทั่วไป

แต่มักจะไม่ก่อโรค จนเมื่อใดที่ร่างกายอ่อนแอ 2 เชื้อนี้ก็จะก่อให้เกิดโรค

อันตรายโดยเฉพาะในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ซึ่งเชื้อเหล่านี้ติดต่อจากคน

สู่คนได้ง่ายมาก โดยผ่านทางน้ำมูก น้ำลาย คล้ายไข้หวัด เช่น ในเวลาไอ

หรือจาม และยังเป็นเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศได้นานกว่าปกติ       
       อย่างไรก็ตาม เชื้อทั้งสองนี้คือสาเหตุหลักที่นำไปสู่ 3 โรคอันตราย

ในเด็ก ได้แก่       
       โรคไอพีดี   
       เป็นโรคติดเชื้อรุนแรงจากเชื้อนิวโมคอคคัสที่ทำให้เกิดโรคเยื้อ

หุ้มสมองอักเสบ และโรคติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งเด็กที่ติดเชื้อโรคนี้

แล้วอาจจะมีโอกาสเสียชีวิต หรือมีความพิการทางสมองได้ สำหรับลูก

ที่ติดเชื้อในกระแสเลือด จะมีไข้สูง อาจมีภาวะช็อก และต้องตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม เช่น การนับเม็ดเลือดขาว หรือการเพาะเชื้อใน

เลือดจึงจะพบเชื้อได้      
       หากเป็นลูกโรคดังกล่าวนี้ จะมีไข้สูง ซึม หรืองอแง ชัก และอาจ

มีอาเจียนพุ่ง และตรวจพบว่า กระหม่อมโป่งตึง ซึ่งหากลูกมีอาการผิด

ปกติดังกล่าวคุณหมอจะต้องเจาะตรวจน้ำไขสันหลัง ที่สำคัญคือ ต้อง

รีบให้การรักษาที่เหมาะสม และทันท่วงที เนื่องจากโรคนี้มีความรุนแรง

ถึงชีวิต       
       โรคปอดบวม       
       โรคปวดบวม หรือโรคปอดอักเสบ มีข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก

และยูนิเซฟพบว่า โรคนี้เป็นสาเหตุอันดับ 1 ของโลกที่ทำให้เด็กอายุต่ำ

กว่า 5 ปีเสียชีวิต โดยในแต่ละปีมีเด็กเสียชีวิตถึง 2 ล้านคน สาหรับอาการ

ที่พบส่วนใหญ่ ลูกจะมีไข้ ไอ เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก เมื่อคุณหมอ

ตรวจจะได้ยินเสียงปอดของลูกผิดปกติ รวมทั้งผลการเอ็กซเรย์พบปอด

ผิดปกติด้วย และหากมีภาวะแทรกซ้อน เช่น มีน้ำหรือหนองในช่องเยื้อ

หุ้มปอด ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง เสี่ยงอันตรายต่อลูกได้

       หูชั้นกลางอักเสบ        
       โรคนี้มีข้อมูลทางการแพทย์พบว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของเด็กต่ำกว่า 3

ปี มีโอกาสเกิดโรคหูชั้นกลางอักเสบอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยโรคหูชั้นกลาง

อักเสบมีสาเหตุหลักจากการติดเชื้อนิวโมคอคคัส และเชื้อเอ็นทีเอชไอ

เป็นโรคติดเชื้อที่คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่มักมองข้าม แต่กลับเป็นภัยเงียบ

ที่อันตรายต่อลูกมาก เพราะเด็กจะติดเชื้อได้ง่าย เนื่องจากโรคนี้มักเป็น

ในเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถพูด หรือบอกเราได้ ทำให้ไม่ได้ปรึกษาแพทย์

เพื่อรักษาอย่างทันท่วงที อาจทำให้ลูกเป็นโรคหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรัง

หรือเป็นหูน้ำหนวกได้ ก่อให้เกิดความพิการทางการได้ยิน และอาจมีผล

ต่อเนื่องไปถึงพัฒนาการทางภาษา การเรียนรู้ และคุณภาพชีวิตตามมา

นอกจากนี้ ยังนำไปสู่โรคเยื้อหุ้มสมองอักเสบ หรือโรคร้ายแรงอื่น ๆ ได้

เนื่องจากหูอยู่บริเวณฐานสมอง และมีช่องทางเชื่อมถึงกันได้หมดตั้งแต่

สมองจนถึงปอด ดังนั้นหากลูกเป็นโรคดังกล่าวนี้ การที่เชื้อจะกระจายไป

ยังอวัยวะต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องง่าย เช่น จากหูไปสู่สมองทำให้เป็นเยื้อหุ้ม

สมองอักเสบ หรือฝีในสมองได้       
       หากหูชั้นกลางเกิดการติดเชื้อ เด็กอาจมีไข้สูง ร้องกวน งอแง

บางรายอาจแสดงอาการว่าปวดในหู โดยใช้มือจับบริเวณหูข้างที่ปวด

หรือดึงใบหูตัวเอง แต่บางคนอาจมีไข้สูงเพียงอย่างเดียว ซึ่งหากมี

อาการเหล่านี้ก็ให้พาลูกมาพบหมอเลยนะครับ       
       โดยทั้ง 3 โรคอันตรายในเด็กที่เกิดจากเชื้อร้าย 2 ตัว เป็นโรค

ที่รักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะร่วมกับวิธีรักษาอื่น ๆ ครับ แต่ปัญหาคือการ

จะรักษาให้หายได้ คุณพ่อคุณแม่ต้องพาลูกมารักษาอย่างทันท่วงที

จากการเฝ้าสังเกตอาการผิดปกติ ของลูกน้อย ซึ่งการวินิจฉัยโรค

เหล่านี้อาจจะต้องใช้วิธีการตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติม เช่น การตรวจ

เลือด การเจาะตรวจน้ำไขสันหลัง หรือการเจาะเยื้อแก้วหูเพื่อเพาะ

เชื้อ นอกจากนี้ปัจจุบันพบว่า เชื้อนิวโมคอคคัสมีการดื้อยาปฏิชีวนะ

เพิ่มขึ้น ทำให้การรักษาทำได้ยากขึ้นด้วย      
       แต่ทั้งนี้ คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลไป เพราะการใส่ใจดูแล

ลูกน้อยสามารถช่วยเสริมภูมิต้านทานป้องกัน 3 โรคอันตรายนี้ให้ลูก

ได้มาก ตามวิธีง่าย ๆ ดังต่อไปนี้       
       - เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ได้มากที่สุด       
       - หมั่นใส่ใจดูแลความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ลูก และความ

สะอาดของผู้ที่ดูแลใกล้ชิดลูกอยู่เสมอ เช่น ล้างมือบ่อย ๆ ก่อนให้นม

หรือก่อนสัมผัสอาหารและตัวลูก ตลอดจนปิดปาก และจมูกทุกครั้งที่

ไอหรือจาม      
       - หลีกเลี่ยงการพาลูกน้อยออกไปยังสถานที่แออัด หรือก่อโรค

เช่น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า เนอร์สเซอรี่ เป็นต้น       
       เพียงเท่านี้ 2 เชื้อร้าย 3 โรคอันตราย ก็จะห่างไกลจากลูกน้อย

ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะบ้านที่มีลูกเล็กต่ำกว่า

2 ขวบ ยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้สูง.

 ข้อมูลจาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

16 มิถุนายน 2554  

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มิถุนายน 2011 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    [ Add to my favorite ] [ X ]