• ศิษย์หลวงปู่
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : thammiga@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-06-16
  • จำนวนเรื่อง : 30
  • จำนวนผู้ชม : 60363
  • ส่ง msg :
  • โหวต 12 คน
sitlangpu
ตอบป้ญหาชีวิตของคน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/sitlangpu
วันศุกร์ ที่ 10 ตุลาคม 2557
Posted by ศิษย์หลวงปู่ , ผู้อ่าน : 705 , 14:47:46 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

อวิชชาประเภทติรัจฉานวิชา   ติรัจฉานวิชา เดรัจฉานวิชา เดียรัจฉานวิชา แปลว่า ความรู้ที่ขวางทางไปสู่สุคติ คือ ขวางทางไปสู่มนุษย์ ทางไปสู่สวรรค์ ทางไปสู่พระพรหม และขวางทางปฏิบัติไปสู่มรรค ผล นิพพาน หรือเป็นความรู้ที่ขัดขวางกุศลธรรมสุจริตธรรมที่ดีในชีวิตของมนุษย์ไม่ให้ปฏิบัติไปได้ โดยมีที่มาแห่งวิชาความรู้ติรัจฉานวิชานี้ ๒ ทาง คือ ๑. ติรัจฉานวิชาทางไสยศาตร์ ๒. ติรัจฉานวิชาทางโหราศาสตร์ ติรัจฉานวิชาทาง....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 4 ตุลาคม 2557
Posted by ศิษย์หลวงปู่ , ผู้อ่าน : 572 , 11:12:29 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

อวิชชา วิชชา และติรัจฉานวิชา ๑. อวิชชา แปลว่า ความรู้ที่ไม่ใช่ความรู้ คือ เป็นความรู้ที่ไม่เกี่ยวกับความรู้ในอริยสัจจ์ ๒. วิชชา แปลว่า ความรู้แจ้ง คือ เป็นความรู้แจ้งในอริยสัจจ์ ๓.  ติรัจฉานวิชา เดรัจฉานวิชา เดียรัจฉานวิชา แปลว่า ความรู้ที่ขวางทางไปสู่สุคติ ๑. อวิชชา แปลว่า ความรู้นี้ไม่ใช่ความรู้ หรือว่า ปัญญานี้ไม่ใช่ปัญญา ตัวอย่างในบาลีไวยากรณ์ กัมมธารยสมาส ที่มี น อยู่หน้า ดังนี้ น พฺราหฺมโณ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2556
Posted by ศิษย์หลวงปู่ , ผู้อ่าน : 563 , 16:42:35 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 สัมมาทิฏิในสรรพสิ่ง ตอน ๒   = สัมมาทิฏฐิที่ ๕ เรื่อง กรรมในชีวิต = กรรม แปลว่า การกระทำหรือพฤติกรรมของคน ในการวิ่งเต้นแสวงหาปัจจัยมาเลี้ยงชีวิตหรือสร้างฐานะให้แก่ตนและครอบครัว เรียกว่า “กรรม” และในชีวิตนั้น มีอยู่ ๔ กรรม คือ ๑. กุศลกรรมหรือกรรมดีในชีวิต ๑๐ อย่าง ๒. อกุศลกรรมหรือกรรมชั่วในชีวิต ๑๐ อย่าง ๓. อัพยากตกรรมหรือกรรมไม่ดีไม่ชั่วในชีวิต ๔ อย่าง ๔. อนันตริยกรรมหรือกรรมชั่วร้....

อ่านต่อ

Posted by ศิษย์หลวงปู่ , ผู้อ่าน : 584 , 16:40:09 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 สัมมาทิฏิในสรรพสิ่ง ตอน ๑    สัมมาทิฏฐิ  แปลว่า ความเห็นชอบ คือ มีความเห็นไปตามความจริงของสิ่งนั้น ๆ และสิ่งที่เป็นความจริงในโลกนี้มีอยู่ ๒ ลักษณะ คือ ๑. สัจจบัญญัติหรือปรมัตถ์สัจจะ เป็นความจริงที่มีอยู่จริง เป็นไปตามที่บัญญัตินั้นจริง ๆ ซึ่งมีหลักฐานอยู่ในอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา - ปุคคลบัญญัติปกรณ์ อุทเทสวาร ข้อ ๑ บัญญัติ ๖ ประการ ๒. สมมุติบัญญัติหรือสมมุติสัจจะ เป็นความจริงที่สมมุติบัญญัติข....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2556
Posted by ศิษย์หลวงปู่ , ผู้อ่าน : 867 , 17:50:18 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พุทธศาสนาภาคปฏิบัติจริง ตอน ๒ (คู่มือมนุษย์)   = วิบากหรือผลของกรรม = ๑. กุศลวิบากหรือผลของกรรมดี ๒. อกุศลวิบากหรือผลของชั่ว ๓. อัพยากตวิบากหรือผลของกรรมไม่ดีและไม่ชั่ว ๔. อนันตริยกรรม ซึ่งเป็นกรรมชั่วที่สุดพร้อมด้วยวิบาก   = ๑. กุศลวิบากหรือผลของกรรมดี ๒ ลักษณะ = เป็นสิ่งที่มนุษย์ ผู้ทำกุศลกรรมที่ดีพึงได้รับในชาติปัจจุบัน คือ   ๑. กุศลวิบากหรือผลกรรมดีที่ลึกลับ ๓ อย่าง ๑. จิตวิญญาณเป็น....

อ่านต่อ


/6