*/
  • ชมวิวทิวทัศน์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2012-01-11
  • จำนวนเรื่อง : 185
  • จำนวนผู้ชม : 375103
  • จำนวนผู้โหวต : 41
  • ส่ง msg :
  • โหวต 41 คน
<< มีนาคม 2012 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2555
Posted by ชมวิวทิวทัศน์ , ผู้อ่าน : 7756 , 23:02:39 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

นักผังเมืองจากทุกสำนักยกให้ Streetcar เป็นระบบการขนส่งมวลชนที่ดีที่สุดของโลกในขณะนี้

 

บทความดีๆ ที่มีประโยชน์มากมาย ของ นักวิชาการผังเมือง อ.ฐาปนา บุณยประวิตร ซึ่งผมรู้จักผ่านทาง Facebook http://www.facebook.com/SmartGrowthThailand ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องการวางผังเมืองพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามแนวทางการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) ซึ่งผมนำมาตั้งชื่อ Blog ผมอีกบล็อกหนึ่งครับ เพราะตั้งใจจะนำข้อคิด ข้อเขียนของอาจารย์ทั้งจากใน Facebook ของอาจารย์ และในเว็บไซต์ของอาจารย์ http://asiamuseum.co.th/ มานำเสนอเท่าที่จะเป็นไปได้ ความจริงหลายเรื่องที่อาจารย์เขียน โดยนำข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างประเทศ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆ หลาย Case Study ครับ (เพราะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวที่ดีๆ เกี่ยวกับผังเมืองในอนาคต ที่ก่อประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างมหาศาล และแน่นอนทีเดียวหลายอย่าง ก็สามารถประยุกต์มาใช้ในประเทศไทยได้แน่นอน....

Copy//Thapana Bunyapravitra อีเมล์  thapana.asia@gmail.com

 

ก่อนที่จะกล่าวถึงคุณประโยชน์ของ Streetcar

ขอจำแนกประเภทรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเมืองที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทได้แก่

1) รถไฟฟ้าขนส่งขนาดใหญ่ (Commuter Rail) ได้แก่  รถไฟฟ้าความเร็วสูง (High Speed Rail) รถไฟฟ้าขนส่งขนาดใหญ่ระหว่างเมืองและภาค

2)  รถไฟฟ้าขนส่งขนาดกลาง (Rapid Transit) ได้แก่ รถไฟฟ้าที่ใช้สำหรับขนส่งและสัญจรระหว่างเมือง  ภายในเมือง และระหว่างย่าน  เป็นกลุ่มรถไฟฟ้าที่ใช้ความเร็วระดับกลางซึ่งต้องใช้ระบบรางแยกออกจากการสัญจรอื่นๆ เช่น ต้องก่อสร้างรางยกระดับและก่อสร้างรางในอุโมงใต้ดิน  ทั่วไปจะเรียกรถไฟฟ้าประเภทนี้ว่า Metropolitan Line  ความเร็วรถน้อยกว่ารถไฟฟ้าขนส่งขนาดใหญ่

3) รถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit) ได้แก่รถไฟฟ้าขนาดเล็กที่วิ่งบริการเชื่อมต่อระหว่างย่านในเขตเมือง ระบบนี้สามารถวางรางวิ่งร่วมกับยวดยานอื่นๆ บนถนนก็ได้  หรือจัดวางรางให้เป็นการเฉพาะเช่นเดียวกับ Rapid Transit

4)  รถไฟฟ้ารางเบาขนาดเล็ก (Tram)  ได้แก่ รถไฟฟ้าขนาดเล็ก รู้จักกันในนามของ Streetcar  หรือ Trolley มีตู้พ่วงจำนวน 3 ตู้ (หรืออาจจะมากกว่า) streetcar ใช้ความเร็วต่ำ  สามารถวางรางวิ่งร่วมกับรถยนต์บนผิวถนน

5)  รถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) เป็นรถไฟฟ้าที่ออกแบบรางให้ยกระดับ  โดยทั่วไปใช้สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างสถานีบริการขนาดใหญ่ หรือในพื้นที่ซึ่งมีข้อจำกัดด้านกายภาพมาก

 

นอกจากระบบการขนส่งมวลชนทางรางแล้ว ยังมีระบบการขนส่งมวลชนอีกประเภทหนึ่งที่มีความยืดหยุ่นในการก่อสร้างและลงทุนมากกว่าระบบราง  ได้แก่ รถบัสขนส่งมวลชน (Bus Rapid Transit  หรือ BRT)  ซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนที่อาจจะจัดช่องทางวิ่งไว้เป็นการเฉพาะหรือวิ่งร่วมกับยวดยานประเภทอื่นๆ บนถนน

 

 

Streetcar เป็นที่นิยมในหลายสิบประเทศ นับร้อยเมือง ก็จะมากมายเลยครับ

 

การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) กำหนดให้ระบบขนส่งมวลชนทางรางทั้ง 5 ประเภทมีผลประทบโดยตรงต่อกายภาพเมือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รูปทรงของเมือง พื้นที่บริเวณสถานีขนส่งมวลชนจะมักเป็นศูนย์กลางของแต่ละย่าน  หากกายภาพของพื้นที่ดั้งเดิมไม่มีแนวขอบทางภูมิศาสตร์ขวางกั้น เมืองจะแผ่ขยายเป็นรัศมีออกรอบสถานีขนส่งมวลชนในรูปวงกลมหรือวงรี โดยบริเวณรอบๆ สถานีจะมีสภาพเป็นแหล่งพาณิชยกรรม ศูนย์บริการชุมชน และที่อยู่อาศัย ที่มีความหนาแน่นกว่าพื้นที่ในบริเวณอื่น

2. การพัฒนาเศรษฐกิจ พื้นที่รอบสถานีซึ่งเป็นย่านพาณิชยกรรม ตามปกติจะมีความคึกคักมีชีวิตชีวามากกว่าพื้นที่บริเวณอื่น เนื่องจากมีมวลของผู้ใช้บริการรถขนส่งมวลชนเป็นจำนวนมากที่สัญจรผ่านหรืออยู่อาศัยประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  จากการศึกษาของ Smart Growth Network และ U.S.EPA พบว่าบริเวณรอบสถานีขนส่งมวลชนจะเป็นพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพสูงที่สุดของเมืองในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเป็นศูนย์รวมของอาคารสำนักงาน  รวมทั้งอาคารพักอาศัย  และจากการศึกษาของ Reconnecting America ยังได้พบว่า พื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนยังศักยภาพในการสร้างงานให้กับประชาชนมากที่สุดของเมืองด้วยเช่นกัน

3  การพัฒนาพื้นที่สองข้างราง จากการศึกษาของ Smart Growth Network และ U.S.EPA  พบว่า ตามแนวถนนและสองข้างทางตามระยะการเดินถึงประมาณ 5 นาที  บริเวณดังกล่าวจะเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ธุรกิจบริการประเภทต่างๆ นอกจากนี้ อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทรัพย์สินในพื้นที่บริเวณนี้จะมีสัดส่วนมากกว่าพื้นที่ในบริเวณอื่นๆ ของเมือง

4. การเป็นศูนย์รวมกิจกรรมนันทนาการของประชาชน พื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนหากได้รับการพัฒนาให้อยู่ในลักษณะของ Transit Oriented Development หรือ TOD แล้ว พื้นที่แถบนี้จะมีศักยภาพในการเป็นแหล่งนันทนาการชั้นดีของเมือง

5. การขนส่งมวลชนทางรางในฐานะโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว (Green Infrastructure)  เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเมือง ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ประชาชน ลดปัญหามลภาวะและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อสภาวะโลกร้อน

 

 

Streetcar เป็นที่นิยมในหลายสิบประเทศ นับร้อยเมือง ก็จะมากมายเลยครับ

 

 

กล่าวสำหรับรถไฟฟ้าขนาดเล็กหรือ Streetcar  ได้มีพัฒนาการมานานมากกว่า 100 ปีและได้พัฒนาการควบคู่กับระบบการคมนาคมขนส่งของเมืองมาโดยตลอด ( ตามลิ้งก์ http://inventors.about.com/library/inventors/blstreetcars.htm ) แม้อิทธิพลจากโครงสร้างพื้นฐานในระบบถนนและรถยนต์จะแย่งชิงการใช้พื้นที่ไปมาก แต่หลายเมืองใหญ่ในปัจจุบันก็ยังคงการใช้ Streetcar ตลอดมา  และได้พัฒนาเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยอยู่โดยตลอด บางเมืองที่ได้เลิกใช้ไปแล้วเช่น นครลอสแองเจลิสของสหรัฐฯ ก็ได้กลับมาลงทุนรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง เนื่องจากมองเห็นผลประโยชน์ที่จะได้รับในระยะยาว ทั้งนี้  ด้วยขนาดการลงทุนที่ถูกที่สุดรองมาจากระบบ  Metro Line  และเป็นระบบการขนส่งมวลชนในเมืองที่มีความคุ้มค่ามากที่สุด ด้วยปัจจัยที่ Reconnecting America ได้สรุปไว้ดังนี้

 

1. งบประมาณจัดซื้อเฉพาะตัวรถ Streetcar สูงกว่ารถบัส BRT ประมาณ 3 เท่า แต่เมื่อเทียบอายุการใช้งานแล้วมีความคุ้มค่ามากกว่า (BRT อายุการใช้งาน 10 ปี  Streetcar อายุการใช้งาน 30 ปี)

2. รัฐไม่มีภาระงบประมาณการเวนคืนที่ดินสำหรับการวางราง

3. รัฐสามารถลดค่าใช้จ่ายการลงทุนด้านวิศวกรรมโยธาในการสร้างทางยกระดับและขุดอุโมงค์ลงใต้ดิน  รวมทั้งสถานีขนส่งซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการมากกว่าร้อยละ 30 เมื่อเทียบจากมูลค่าการลงทุนทั้งหมด

4. Streetcar มีอิทธิพลโดยตรงต่อการลดจำนวนการครอบครองรถยนต์และการสัญจรด้วยรถยนต์ของประชาชนในระยะยาว

5. Streetcar ช่วยส่งแสริมความงดงามของภูมิทัศน์เมืองและกายภาพเมือง  รวมทั้งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการใช้ระบบขนส่งสีเขียว (Green Transportation) เช่น  การเดิน และการใช้จักรยานมากขึ้น

 

ดังนั้น จึงไม่แปลกที่นักผังเมืองจากทุกสำนักยกให้ Streetcar เป็นระบบการขนส่งมวลชนในเมืองที่ดีที่สุดของโลกในขณะนี้

 

 

 

 

ชมคลิปภาพ

 

ท่านใดสนใจ แนวความคิด Smart Growth (การวางผังเมืองพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามแนวทางการเติบโตอย่างชาญฉลาด) เข้าไป กด like fanpage ตามลิ้งก์ Facebook นี้ครับ http://www.facebook.com/smartgrowththailand

อ่านบทความ “ย้อนหลัง” ลิ้งก์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ (เพื่อจะได้รับทราบข้อมูล “ผังเมือง” ในระดับโลก เค้าไปถึงไหนกันแล้ว http://www.oknation.net/blog/smartgrowth

 

 
 

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน