*/
  • sodaaban
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-01-13
  • จำนวนเรื่อง : 105
  • จำนวนผู้ชม : 122576
  • จำนวนผู้โหวต : 116
  • ส่ง msg :
  • โหวต 116 คน
วันอังคาร ที่ 8 เมษายน 2551
Posted by sodaaban , ผู้อ่าน : 1527 , 10:13:21 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ลางบอกเหตุ..อายุขัยของคน...
**********************

ใน พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม 11
จาก จักกวัตติสูตร
กล่าวไว้ว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับภิกษุ เมื่อคราวประทับที่
มาตุลนคร เขตมคธรัฐ ให้มีตนเองเป็นที่พึ่ง และมีธรรมเป็นที่พึ่ง
อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง

ต่อจากนั้นพระองค์ได้เล่านิทานดึกดำบรรพ์ให้ฟังว่า สมัยนั้นอายุขัย
ของคนแปดหมื่นปี แต่คนยุคนั้นผิดศีล ๕ ข้อลักขโมย เป็นจุดเริ่มต้น
ทำให้อายุคนรุ่นต่อ ๆ มาลดลงตามลำดับเนื่องจากผิดศีลฆ่าผู้อื่นบ้าง
พูดเท็จ พูดส่อเสียด ผิดลูกผิดเมียเขาบ้าง จนอายุขัยคนบนโลกมนุษย์
เหลือเพียง ๑๕๐ ปี

คนในยุคนี้มีความไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นมา ๓ อย่าง คือ ความกำหนัด
ยินดีในสิ่งที่ไม่ชอบธรรม เช่น การร่วมประเวณีกับ มารดา บิดา พี่
ป้า น้า อาของตน ประการที่สอง มีความโลภไม่เลือก และประการสุด
ท้ายคือ ความเห็นผิด เช่นมีความกำหนัดยินดีในหญิงชายที่ไม่ใช่
คู่ครองของตน ทั้งสามประการนี้ทำให้อายุขัยบุตรธิดาลดลงไปเหลือ
เพียง ๒๕๐ ปีก็มี ๒๐๐ ปีก็มี หรือ ๑๕๐ ปีก็มีเป็นอย่างสูง

r

A

ในยุคของคนที่มีอายุ ๑๕๐ ปี บุตรธิดาทั้งหลายไม่ปฏิบัติบำรุงมารดา
บิดาของตน ทั้งสมณพราหมณ์ก็จะไม่ได้รับการบำรุงเช่นเดียวกัน
ตลอดถึงการไม่เคารพยำเกรงในผู้เฒ่าผู้แก่ การเกิดมากขึ้น ในระหว่าง
ยุคนี้อายุบุตรธิดาของเขาจะลดน้อยลงไปอีกเหลือเพียง ๑๐๐ ปี

ยุคคนอายุสิบปี

ในยุคของคนที่มีอายุ ๑๐๐ ปีเป็นอายุขัยนั้น พฤติกรรมไม่ดีต่าง ๆ
สะสมเป็นแรงกรรมหนักในสังคมของเขา บุตรธิดาของเขาจะมีอายุลด
ลงไปตามลำดับ จนกระทั่งเหลืออายุขัยเพียง ๑๐ ปีเป็นอย่างสูง เป็น
อายุขัยที่เด็กหญิงที่มีอายุ ๕ ปีก็แต่งงานกันได้(ตามสมัยนิยม)

r

ในยุคคนมีอายุ ๑๐ ปีเป็นอายุขัยนั้น เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง
น้ำอ้อย และเกลือ ซึ่งมีรสดีและเป็นที่นิยมกัน จะหายไปหมด ข้าว
ไม่ดีเหมือนข้าวสุก ข้าวสาลี จะเข้ามาแทนที่ ทางแห่งความดี ๑๐
ประการ ก็เสื่อมไปหมด และทางแห่งความชั่ว จะเจริญรุ่งเรืองแทนที่
เต็มที่ ไม่มีผู้ที่เอ่ยถึงบุญกุศล ทำให้ไม่มีผู้ทำบุญกุศลในสังคม พวก
ที่ไม่ทำคุณงามความดี เป็นต้นว่า บำรุงบิดามารดา สมณพราหมณ์
และเคารพผู้ใหญ่ในตระกูล กลับได้รับการบูชา ยกย่อง สรรเสริญ
เหมือนกับผู้ปฏิบัติบำรุงบิดามารดาสมณพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่สมัยนี้

ในยุคคนอายุขัย ๑๐ ปี มนุษย์จะไม่มีความเคารพนับถือกันโดยฐาน
เป็นมารดา พี่ ป้า น้า อา ภรรยา อาจารย์ และครู จะร่วมประเวณีปน
คละกันไปหมดเหมือนกับสัตว์ต่าง ๆ เช่น แพะ แกะ ไก่ สุกร และ
หมา เป็นต้น

ดังนั้นคนยุคนี้จะมีความอาฆาต พยาบาท ขุ่นแค้น ความคิดร้ายต่อ
กันและกันรุนแรงขึ้น ไม่เลือกว่าใครเป็นใคร จะเป็นมารดากับบุตร
หรือบิดากับบุตรก็ตาม ทุกคนจะมีความอาฆาตพยาบาทปองร้ายต่อ
กันไปหมด จะหาความสงบสุขได้ยาก เหมือนกับนายพรานกับเนื้อ
คิดแต่จะฆ่าเอาเนื้อมาเป็นอาหารถ่ายเดียว

แล้วในที่สุดศาสตราวุธที่คมแหลมก็จะมีขึ้นในยุคนี้เพื่อจะเอาเข้าห้ำ
หั่นกันและกันให้ล้มหายตายจากไปเหมือนการฆ่าสัตว์ และถือว่ายุค
นี้เป็นยุคมิคสัญญี เพราะเห็นมนุษย์เป็นเหมือนสัตว์ไปหมด

ลางบอกเหตุที่มีเสนอในหน้าหนังสือพิมพ์นั้นเป็นเพียงส่วนน้อย
และเกิดกับคนทุกศาสนา มิใช่ในศาสนาพุทธเท่านั้น
ที่ยังไม่เปิดเผย เช่นมารดากับบุตรชายก็เคยมี

มนุษย์เราก่อกรรมชั่วเพื่อเดินทางเข้าสู่คำตรัสเล่าของพระพุทธเจ้า

ถ้าใครต้องการจะไปเกิดในยุคอายุขัยคน ๑๐ ปี ยุคแดนคนชั่ว
จงพยายามประพฤติผิดศีล ๕ ให้ได้ทุก ๆ วัน จะสมหวัง

ใครไม่เชื่อก็ลองสังเกตสังคมในทุกวันนี้ ให้ดี แบบใช้สติปัญญา
มีอะไรบางอย่างสื่อมาให้เห็นบ้างแล้วทีละอย่าง ๆ

อะไรที่ไม่เคยเห็น ก็จะได้เห็น เช่นคนมีสองใบหน้า
อะไรที่ไม่น่าเกิด ก็จะเกิด ไม่ยกเว้นโรคชนิดใหม่ที่รักษาไม่หาย

y

a

สถานการณ์ตอนนี้กำลังเดินไปสู่เขตแดนคนมีอายุขัย ๑๐ ปีทุกขณะ
คนที่ปฏิบัติตามข้อห้ามศีล ๕ อย่างเคร่งครัด

จงหันมาสวดมนต์ไหว้พระ ปฏิบัติธรรม กันดีกว่า
ขอจงเชื่อมั่นในคติที่ว่า

ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
( ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจาริ ํ )

อ้างอิง  *ภาพพาดหัว จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
After-PostModern วันที่ : 31/05/2008 เวลา : 18.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lightcircle

สถานการณ์ตอนนี้กำลังเดินไปสู่เขตแดนคนมีอายุขัย ๑๐ ปีทุกขณะ
..
น่าจะเป็นจริงตามนั้น แต่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ก็อยากเอาชนะศีล

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
อ.มด วันที่ : 10/04/2008 เวลา : 20.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ajarnmod

ขอบคุณ สำหรับข้อมูล เตือนสติค่ะ

"สังคมดี เริ่มที่พ่อแม่" อ.มด

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
INDYLOVE วันที่ : 08/04/2008 เวลา : 10.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/loveindy
บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับความทรงจำความประทับใจ ประสบการณ์ในการท่องเที่ยว และอาหาร

อ่านแล้วสลดใจจริงๆค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน