*/
  • sodaaban
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-01-13
  • จำนวนเรื่อง : 105
  • จำนวนผู้ชม : 121762
  • จำนวนผู้โหวต : 116
  • ส่ง msg :
  • โหวต 116 คน
วันจันทร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2551
Posted by sodaaban , ผู้อ่าน : 2069 , 09:58:15 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วันวิสาขบูชา...วันสำคัญสากลของโลก
***********************

ปุจฉา -->

วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
มีความสำคัญอย่างไร ?

วิสัชนา -->

องค์การสหประชาชาติยกย่องให้ "วันวิสาขบูชา" เป็นวันสำคัญสากลของ
โลก โดยเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ศกนี้ ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ
ถนนราชดำเนิน กทม. มีการจัดพิธีฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของ
สหประชาชาติ ณ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี ๒๕๕๑
โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้ความเห็นชอบของ
มหาเถรสมาคม มีสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ ประธานคณะผู้ปฏิบัติ
หน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมัคร สุนทรเวช
นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานฝ่ายคฤหัสถ์
นอกจากนี้ การประชุมวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๑ ยังมีมติให้มีการ
จัดตั้งสมาคมพุทธศาสนานานาชาติ


เราชาวพุทธศาสนิกชนปลื้มปิติยินดีที่ชาวโลกให้ความสำคัญ จึงขอบันทึก
เทศนาของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) เมื่อเดือนพฤษภาคม
๒๕๔๐ ในนิตยสาร ธรรมจักษุ เป็นความรู้เตือนใจ โปรดพิจารณา...

วันวิสาขปุณณมี ดิถีเพ็ญเดือนหก ซึ่งคล้ายกับวันประสูติ วันตรัสรู้ และ
วันปรินิพพานแห่งพระบรมศาสดา เป็นโอกาสให้พุทธศาสนิกบริษัท
อนุสรณ์ถึงพระรตนัตตยคุณ และพรักพร้อมกันกระทำสักการะบูชา สดับ
ตรับฟังพระพุทธโอวาท


พระบรมศาสดาของเรานั้น พระองค์เป็นพระผู้ปลุกชาวโลกให้ตื่นจากหลับ
คือกิเลส และลืมตาลุกขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขชีวิตของตนที่กะปลกกะเปลี้ย
ให้กระปรี้กระเปร่าขึ้น เป็นชีวิตดีคือ มาดี อยู่ดี และไปดี ดังนั้นวันประสูติ
ของพระองค์จึงเป็นประหนึ่งว่า วันปลุกชาวโลกให้ตื่นตัว

อนึ่ง พระองค์เป็นพระผู้เปิดโลกให้สว่างไสว ด้วยทรงรู้เองโดยชอบซึ่งธรรม
วิเศษ ด้วยความชำนาญที่ผ่านมาด้วยพระองค์เอง ทรงค้นคว้าหาเหตุผล
แห่งความจริงที่ถูกต้อง ประกอบกับทรงเข้าพระทัยในลักษณะจิต ทรง
ปฏิบัติให้เกิดผลแก่ชีวิตจนทรงเปิดดวงจิตที่มืดมัวให้สว่างไสว หลุดพ้น
จากสรรพกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวง


และทรงเปิดหูเปิดตาชาวโลกให้รู้เห็นเหตุผลแจ่มชัดว่า กรรมเป็นเหตุให้
เกิดผลสืบเนื่องกันไปไม่รู้จบ แม้มนุษย์ที่มีชาติกำเนิดและพฤติการณ์ไม่
สม่ำเสมอก็เป็นเพราะกรรมดีกรรมชั่วอำนวยผลสืบต่อกันไปดังลูกโซ่ และ
อาศัยกรรมดีชั่วนั้นเป็นปัจจัยให้ชีวิตต้องเวียนว่ายและเปลี่ยนแปลงเป็น
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา

สิ่งที่เป็นต้นเหตุให้ชีวิตเวียนว่ายและเปลี่ยนแปลงนั้นเล่า ก็คือ ตัณหา
ความต้องการซึ่งอาศัยอวิชชา ความมืดมัวไม่รู้จริงเป็นสื่อ ดังนั้นวันตรัสรู้
ของพระองค์จึงเป็นประหนึ่งว่าวันเปิดโลกให้สว่างไสว


อนึ่ง พระองค์เป็นพระผู้บริสุทธิ์สงบ เพราะดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวง
หย่าภพ หย่าชาติได้เด็ดขาด ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ดังนั้น
วันปรินิพพานของพระองค์จึงเป็นประหนึ่งว่า วันบริสุทธิ์สงบ


เมื่อวันวิสาขบูชามาถึงแล้ว พุทธศาสนิกชนต่างก็ถือเครื่องสักการะไป
พร้อมกัน ณ ปูชนียสถานที่บริสุทธิ์ ร่วมกันประกอบพิธีบริสุทธิ์ น้อมอุทิศ
บูชาแด่พระผู้บริสุทธิ์ เพื่อให้สอดคล้องกับวันบริสุทธิ์ พึงเห็นพุทธภาษิตว่า

ความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์ เป็นของเฉพาะตน
คนอื่นจะพึงทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ หาได้ไม่.

สาธุ

********
อ้างอิง - ภาพและเรื่อง -
ธรรมจักษุ เดือน พฤษภาคม ๒๕๔๐.อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
chedtha วันที่ : 19/05/2008 เวลา : 21.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chedtha
http://www.oknation.net/blog/chedtha3 (ภาพที่สวยงามในความทรงจำ)

สาธุ อนุโมทนาครับ

"ธรรมะ ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม" ครับ
"ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข" เสมอครับ


ขอเชิญไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลทันสมัย
ท่ามกลางธรรมชาติริมทะเลสาบและอุทยาน
http://www.oknation.net/blog/chedtha3/2008/05/19/entry-3

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
rakmananya วันที่ : 19/05/2008 เวลา : 19.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rakmananya

ธรรมสวัสดี
อนุโมทนากับบทความอันงดงาม
ในวันวิสาขบูชา...

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
เด็กชาย-เด็กหญิง วันที่ : 19/05/2008 เวลา : 14.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/boy-girl
จงเลิกยึดติดในวัตถุนิยม...และกลับมาเป็นจิตนิยม...โดยการอบรมรักษาจิตใจให้ตั้งมั่นในทางที่ดี...ที่ประเสริฐ.......โลกอันจิตย่อมนำไป...อันจิตย่อมเสือกไสไป...โลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่ง...คือ..."จิต"...

วันวิสาขะ เป็นวันสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา
วันประสูติ...ตรัสรู้...ปรินิพพาน...
สามอัศจรรย์มาเกิดพร้อมกันในวันเดียว
ถ้าไม่มีวันนี้ เราชาวพุทธที่เกิดมาในปัจจุบันนี้
ก็จะไม่ได้พบพระพุทธศาสนา เสียที่ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
After-PostModern วันที่ : 19/05/2008 เวลา : 13.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lightcircle

อนุโมทนาบุญด้วยครับ
สาธุ สาธุ สาธุ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 19/05/2008 เวลา : 11.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


สาธุค่ะ.

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
กวีจร_ณ_โคราชา วันที่ : 19/05/2008 เวลา : 10.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kaweejorn

ชื่อบล็อกโก้จังเลยครับ...sodaaban...โสดาบัน


เรามีกรรมเป็นทายาท...กมฺม ทายาโท พุทธองค์ทรงตรัสให้เราเชื่อเรื่องกรรม...ผมก็เชื่อครับ

มาเยี่ยมครับท่าน

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
เกี่ยวหยดเค็ม วันที่ : 19/05/2008 เวลา : 10.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Tonkla3


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน