*/
  • sodaaban
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-01-13
  • จำนวนเรื่อง : 105
  • จำนวนผู้ชม : 123261
  • จำนวนผู้โหวต : 116
  • ส่ง msg :
  • โหวต 116 คน
วันอังคาร ที่ 24 มิถุนายน 2551
Posted by sodaaban , ผู้อ่าน : 921 , 08:40:35 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ยากที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ยากที่ชีวิตสัตว์จะอยู่สบายยากที่จะได้ฟังธรรมของสัตบุรุษยากที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติมาไม่ว่าร้ายใคร ไม่กระทบกระทั่งใครระมัดระวังในปาติโมกข์ บริโภคพอประมาณอยู่ในสถานสงัด ฝึกหัดจิตให้สงบนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในหมู่มนุษย์ ผู้มีความกระวนกระวายพวกเราไม่กระวนกระวาย ช่างอยู่เป็นสุขสบายจริงหนอในหมู่มนุษย์ ผู้มีความกระวนกระวายพวกเราอยู่ปราศจากความกระวนกระวายพวกเราไม่มีกิเลสเศร้....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มิถุนายน 2551
Posted by sodaaban , ผู้อ่าน : 1142 , 02:39:42 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วันพฤหัสที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑เพราะผู้คบคนพาล ย่อมเศร้าโศกนานการอยู่ร่วมกับคนพาลมีแต่ความทุกข์เหมือนอยู่ร่วมกับศัตรูการอยู่ร่วมกับนักปราชญ์มีแต่ความสุขเหมือนสมาคมของญาติผู้แพ้ย่อมก่อเวร ผู้พ่ายย่อมอยู่เป็นทุกข์ผู้ละความแพ้และความพ่ายเสียมีใจสงบระงับ นั่นแหละอยู่เป็นสุขไม่มีไฟใดเสมอด้วยราคะไม่มีโทษใดเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกข์ใดเสมอด้วยเบญจขันธ์ไม่มีสุขใดเสมอด้วยความสงบการพบพระอริยะเจ้าเป็นความดีการอยู่ร่วมก....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 17 มิถุนายน 2551
Posted by sodaaban , ผู้อ่าน : 2829 , 09:56:08 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

อังคาร ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑บางพวกเกิดมาอีกคนทำชั่วไปนรก คนทำดีไปสวรรค์ผู้ปราศจากอาสวะ (ความยินดีในโลก)ย่อมไปนิพพานเมื่อได้ลิ้มรสแห่งวิเวกและรสพระนิพพานอันสงบได้ดื่มรสแห่งความอิ่มเอมในพระธรรมบุคคลย่อมจะหมดบาป หมดทุกข์ร้อนพระอนาคามีผู้ใฝ่พระนิพพานสัมผัสผ่านผลสามด้วยใจหมดปฏิพัทธ์รักใคร่ในกามจึงได้สมญานามว่า "ผู้ทวนกระแส"ความไม่มีโลภเป็นลาภอย่างยิ่งความรู้จักพอเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความไว้วางใจกันเป็นญาติอย่างย....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 15 มิถุนายน 2551
Posted by sodaaban , ผู้อ่าน : 698 , 06:49:26 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

อาทิตย์ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ที่ใดมีของรัก ที่นั่นมีโศกที่ใดมีของรัก ที่นั่นมีภัยเมื่อไม่มีของรักเสียแล้ว โศก ภัย ก็ไม่มีที่ใดมีความรัก ที่นั่นมีโศกที่ใดมีความรัก ที่นั่นมีภัยเมื่อไม่มีความรักเสียแล้ว โศก ภัย ก็ไม่มีที่ใดมีความใคร่ ที่นั่นมีโศกที่ใดมีความใคร่ ที่นั่นมีภัยเมื่อไม่มีความใคร่เสียแล้ว โศก ภัย ก็ไม่มีอย่าติดอยู่ในสิ่งที่เรารัก หรือไม่รักการพลัดพรากจากสิ่งที่เรารัก เป็นทุกข์การพบเห็นแต่สิ่งที่ไ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 14 มิถุนายน 2551
Posted by sodaaban , ผู้อ่าน : 724 , 11:49:14 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วันเสาร์ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าทุกเช้าตักบาตรพระสงฆ์ตัวแทนพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ใดมีความทะยานอยาก ที่นั่นมีโศกที่ใดมีความทะยานอยาก ที่นั่นมีภัยเมื่อไม่มีความทะยานอยากเสียแล้ว โศกภัยก็ไม่มีที่ใดมีความยินดี ที่นั่นมีโศกที่ใดมีความยินดี ที่นั่นมีภัยเมื่อไม่มีความยินดีเสียแล้ว โศกภัยก็ไม่มีบุญที่ได้ทำไว้ในโลกนี้ย่อมต้อนรับผู้ที่จากไปเหมือนญาติที่มาจากที่ไกลฝูงชนย่อมเต็มใจต้อนรับ(จา....

อ่านต่อ


/1