แม่แก่เฒ่าเดินไม่ได้คนหนึ่ง...
เป็นที่รำคาญใจของลูกเหลือเกิน...
สมัยนั้นยังไม่มีสถานสงเคาระห์คนชรา
จึงไม่รู้ว่าจะเอาแม่ไปให้ใครเลี้ยงแทน

ชายหนุ่มจึงตัดสินใจแบกเอาแม่ไปปล่อยป่าให้อยู่ตามยถากรรม...
ระหว่างทาง...แม่ไม่วอนขอ...ไม่ถาม...ไม่ว่าอะไร...
ตั้งใจหักกิ่งไม้ตามทางเรื่อยไป เข้าป่าลึกไปไกลมากแล้ว

ลูกชายวางแม่ลงบนโขดหิน
แล้วหันหลังเดินกลับทางเดิมไป
ตอนนี้เอง แม่ตะโกนตามหลังลูกชายไปว่า
" ลูกเอ๋ย...เดินตามรอยกิ่งไม้ที่แม่หักไว้นะ...จะได้ไม่หลงทาง"
ความรักของแม่ ท่องแท้จริงๆ