• สุวลัย
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : so_boonsri@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2013-08-22
  • จำนวนเรื่อง : 291
  • จำนวนผู้ชม : 116777
  • จำนวนผู้โหวต : 26
  • ส่ง msg :
  • โหวต 26 คน

<< มีนาคม 2017 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2560
Posted by สุวลัย , ผู้อ่าน : 95 , 12:25:03 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สมนึก/ร้อยเอ็ด/0956524335---

 ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560  ณ ห้องประดับทอง อาคารแกรนด์บอลรูม  โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น  ต.เหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายอิสระ  พรหมเดชบุญ  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2560 โดยการดำเนินงานของ นายบัญชา สายรอด ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนล่าง ในนามของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำชี ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม ผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำจังหวัด ลุ่มน้ำสาขา เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม  รวมทั้งสิ้น 120  คน เพื่อได้รับทราบข้อมูล ทบทวนสถานการณ์ และประเด็นปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม  โดยวิธีกระบวนการกลุ่ม (Group Dynamics) และเป็นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชาติโดยการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการในระดับจังหวัดและลุ่มน้ำปีงบประมาณ 2562 เพื่อประกอบการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่   

นายบัญชา สายรอด ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนล่าง ในนามของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำชี กล่าวรายงานว่า.- สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ. 2558-2569 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก และพร้อมกันนี้ คณะรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(กนช.) นำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชาติฉบับนี้นำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(กนช.) ได้กำหนดให้คณะกรรมการลุ่มน้ำจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการทั้งในระดับลุ่มน้ำทั้ง 25 ลุ่มน้ำของประเทศ และรวมทั้งแผนระดับจังหวัด ตามกรอบยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โดยเพื่อให้มองเห็นภาพรวมในการจัดการทรัพยากรน้ำทั้งในระดับประเทศ ระดับลุ่มน้ำ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น  โดยในครั้งนี้คณะกรรมการลุ่มน้ำชีจะดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับจังหวัดโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำชี(สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4) ได้ดำเนินการประสานและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น ประชาชน ในการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการและแผนปฏิบัติการปี 2562 ในระดับจังหวัดในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน  เพื่อเป็นกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการและแผนปฏิบัติการในพื้นที่ลุ่มน้ำชี และระดับจังหวัด ตามแนวทางของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน,เพื่อให้หน่วยงานราชการ องค์กรบริหารจัดการลุ่มน้ำชี และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียในพื้นที่ลุ่มน้ำชีมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ในระดับจังหวัดและลุ่มน้ำชี

             กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น ฝึกปฏิบัติ วิทยากร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการลุ่มน้ำชี กรมทรัพยากรน้ำ

นายอิสระ  พรหมเดชบุญ  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกล่าวว่า.-รัฐบาลปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านน้ำและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไว้ 6 ด้านโดยปัจจุบันกำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ด้านน้ำในระยะ 20 ปีทางด้านน้ำอุปโภคบริโภคการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการเกษตรเกษตรและอุตสาหกรรมด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยด้านการจัดการคุณภาพน้ำด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู สภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดินและด้านการบริหารจัดการน้ำ โดยคณะรัฐมนตรีกำหนดให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติดำเนินการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

การจัดทำแผนในครั้งนี้มีความจำเป็นต้องคำนึงถึงสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง มีการทบทวนการกำหนดเป้าหมายความสอดคล้องเชิงพื้นที่ทำกรอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ จังหวัดกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเชื่อมโยงสอดคล้องกันกับแผนพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดก่อนที่จะเสนอของบประมาณในแต่ละปีงบประมาณจึงขอให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเพื่อให้ฝ่ายเลขานุการประมวลผลในภาพรวมของลุ่มน้ำชีหรือภาพรวมจังหวัดต่อไป

 การประชุมในวันนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการลุ่มน้ำอนุกรรมการลุ่มน้ำจังหวัดคณะทำงานรูปน้ำสาขาประชาชนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดโครงการขอบคุณท่านหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอผู้บริหารองค์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการลุ่มน้ำคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำจังหวัดคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ขอให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

 

            ----------/////////////////////-----สมนึก/ร้อยเอ็ด/0817082129/0956524335--

 นายสมนึก บุญศรี บ้านเลขที่ 37/13 ถนนจันทร์เกษม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 อีเมล์...so_boonsri@hotmail.com / so.bunsri@gmail.com  

 


เรื่องที่มีผู้อ่านสูงสุด จาก NationTVแสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน