*/
  • somsak484
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : somsak484@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-10-01
  • จำนวนเรื่อง : 562
  • จำนวนผู้ชม : 143701
  • จำนวนผู้โหวต : 27
  • ส่ง msg :
  • โหวต 27 คน
<< สิงหาคม 2019 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอาทิตย์ ที่ 11 สิงหาคม 2562
Posted by somsak484 , ผู้อ่าน : 163 , 16:32:12 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สระแก้วเปิดศูนย์เฝ้าระวังโรคใบด่างในมันและเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

******วันนี้ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังติดตามควบคุมและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช (war room) จังหวัดสระแก้ว ฝ่ายกำจัดและทำลาย ฝ่ายให้ความช่วยเหลือและการเยียวยาเกษตรกร และฝ่ายฟื้นฟูเกษตรกร โดยมี นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน พร้อมด้วย นายประจักร์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้วนายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยา  หัวหน้ากลุ่มเกษตรอำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ตำบล และภาคเอกชน ร่วมประชุม

*****นายประจักร์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า เพื่อขับเคลื่อนมาตรการการป้องกัน ควบคุม กำจัดหรือทำลาย การช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง จัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้มาตรการ การป้องกัน การควบคุม การกำจัดหรือทำลาย และการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร และติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินมาตรการการป้องกัน การควบคุม และการกำจัดหรือทำลายมันสำปะหลังที่เป็นโรค เพื่อประเมินผลการระงับยับยั้งและควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อยับยั้งสถานการณ์ระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดเขตพื้นที่ควบคุมการระบาด รวมถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง"ตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ได้มีมติเห็นชอบมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและความเสียหายของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังทั้งระบบที่อาจเกิดขึ้น ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่สามารถขายผลผลิตคุณภาพดีได้ โดยชดเชยให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ได้รับผลกระทบในอัตรากิโลกรัมละ 1 บาท รายละไม่เกิน 3,000 บาทต่อไร่ (จากเดิม 1,140 บาทต่อไร่) วงเงินงบประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบการดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวแล้ว รวมทั้งสำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนกระทรวงเกษตรฯ จะเร่งดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เพื่อให้สามารถควบคุม ป้องกัน และยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง ไม่ให้สร้างความเสียหายต่อการผลิตและการค้ามันสำปะหลังของไทย ตลอดจนได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดและต้องถอนทำลายต้นมันสำปะหลังทิ้งด้วย"

*****นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  กล่าวว่า โรคใบด่างมันสำปะหลังมีการระบาดอยู่ในหลายประเทศในทวีปแอฟริกา เช่น ยูกันดา แทนซาเนีย และมาดากัสการ์ เป็นต้น โรคใบด่างมันสำปะหลังสามารถเข้าทำลายมันสำปะหลังได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ลักษณะอาการของพืชที่เป็นโรค ใบแสดงอาการด่างเหลือง และลดรูป ต้นแคระแกร็น การแพร่ระบาดของโรคมีแมลงหวี่ขาว Bemisia tabaci เป็นพาหะ และสามารถติดไปกับท่อนพันธุ์ โรคใบด่างมันสาปะหลังมีพืชอาศัยหลายชนิด เช่น สบู่ดำ ละหุ่ง พืชตระกูลถั่ว และพืชวงศ์ Euphorbiaceae ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการพบโรคใบด่างมันสำปะหลังในประเทศไทย แม้ว่าขณะนี้มีรายงานการแพร่กระจายของโรคเข้ามาใกล้ชายแดนประเทศไทยมากขึ้น โดยที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตรมีมาตรการกักกันพืชควบคุม การนำเข้าโดยกำหนดให้ไวรัสชนิดนี้เป็นศัตรูพืชกักกัน และกำหนดให้มันสำปะหลังเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายกักพืช ห้ามนำเข้าส่วนขยายพันธุ์มันสำปะหลังจากทุกแหล่ง ดังนั้น กรมวิชาการเกษตรจึงกำหนดให้มีมาตรการเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยทำการสำรวจตรวจสอบบริเวณพื้นที่ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา ได้แก่ สระแก้ว จันทบุรี บุรีรัมย์ อย่างต่อเนื่อง

*****นายมัวน พรมชู อาย 60 ปีอาชีพทำการเกษตร อยู่บ้านเลขที่ 181 หมู่ที่ 1 ต.ทัพไทยอ.ตาพระยา จ.สระแก้ว กล่าวว่า จากการสำรวจมันสำปะหลังที่พบเป็นโรคใบด่างของภาครัฐ ว่า เกือบทั่วทั้งอำเภอตาพระยาที่พบโรคใบด่างในมัน มาจากที่เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ 89 ซึ่งแม้จะโตได้ดีและให้น้ำหนักดี  แต่เป็นพันธุ์มันสำปะหลังที่อ่อนแอต่อทุกโรคของมันสำปะหลัง ได้แก่ โรคหัวเน่า  พุ่มแจ้  และใบด่าง ดังนั้นเกษตรกรขอพันธุ์มันจากภาครัฐที่จะมาปลูกใหม่ ที่ว่าจะให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงไปปลูกมันพันธุ์อื่นๆก็จะต้องพึ่งพาอาศัยภาครัฐจัดหามาให้และแนะนำการปลูกในแปลงที่ผลิตต้นพันธุ์สะอาดและปลอดโรค เรื่องใช้ท่อนพันธุ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ  เกษตรกรได้ระมัดระวังอยู่เนื่องจากมีโรคใบด่างระบาดอยู่ในขณะนี้  ซึ่งจะทำให้เกิดการระบาดในฤดูปลูกต่อมาได้ ถ้าหากมีโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัส SLCMV เข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่ตาพระยา จะทำให้ผลผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรเสียหายโดยสิ้นเชิงไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลย  เพราะจัดเป็นโรคระบาดที่รุนแรงที่สุดของมันสำปะหลัง ขอฝากให้ภาครัฐช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างเร่งด่านให้เกษตรกรด้วย   

 แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน