*/
  • somsak484
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : somsak484@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-10-01
  • จำนวนเรื่อง : 598
  • จำนวนผู้ชม : 149691
  • จำนวนผู้โหวต : 28
  • ส่ง msg :
  • โหวต 28 คน
<< กันยายน 2019 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562
Posted by somsak484 , ผู้อ่าน : 226 , 10:04:22 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ข่าว วัฒนธรรมสระแก้วจัดพิธีมอบรางวัลคนดีศรีวัฒนธรรมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

*****เช้าของวันนี้  ณ ร้านอาหารพุทธรักษา 2 อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว นายขจร มุกมีค่า หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานมอบรางวัลคนดีศรีวัฒนธรรม ด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่อง โดยมีนายบัญญัติ แสวงดี วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่วัฒนธรรม ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่ทำประโยชน์แก่สังคม ด้านคุณธรรม ควรค่า แก่การยกย่องโดยมุ่งส่งเสริมบุคคลที่เสียสระเพื่อส่วนรวมในด้านต่าง ควรค่าแก่การยกย่อง เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม                

*****นายบัญญัติ แสวงดี วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดจัดกิจกรรมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดสระแก้ว เพื่อรับรางวัล คนดีศรีวัฒนธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลที่มีคุณูปการต่อกระทรวงวัฒนธรรม และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในระดับพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ในด้านส่งเสริมงานศาสนา และศาสนพีธี 1. นายไพฑูรย์ ภาพพิมพ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว 2.พันเอก ปกครอง ประจักษ์จิตร ช่วยราชการ กองกิจการมณฑลทหารบกที่ 19 ด้านส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรม 1,นายเล็ก นารี นายกสมาคมประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแห่งประเทศไทย 2,นายอนันต์ ครองสกุล ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอวัฒนานคร 3,นายจรัญ ขำสุขเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ 4,นายนิต สมบูรณ์ ปราชญ์ชาวบ้านคลองสำอาง หมู่ 8 ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว ด้านจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 1,นางเบ็ญจวรรณ จันทนฤกษ์ ประธานกรรมการตลาดเบ็ญจวรรณ์ 2,นายพิชัย ประสิทธิ์ชูวงศ์ กรรมการหอการค้าจังหวัดสระแก้ว 3,นายบรรพต ศรีพรหม กำนันตำบลบ้านใหม่หนองไทร 4,นางสาวขวัญตา ลายสุวรรณ์ กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระแก้ว 5,นายมนัส บำเรอจิต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรม 5,นายมานัส ตันเฮง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรม ด้านประชาสัมพันธ์งานวัฒนธรรม 1,นายสมศักดิ์ สารการ นายกสมาคมนักกข่าวนักสื่อสารมวลชนจังหวัดสระแก้ว 2,นายดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์ นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ ด้านขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม 1,นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 2,นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว 3,นายสุรชัย ตันชัชวาล  ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 4,ผศ.ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค อดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา 5,นางภัทรภร ธรรมะ ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา 6,จ.ส.ต.สกล ทองคำ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก 7,นางบุญลาภ ตรีแก้ว นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ 8,นางสาวนลินรัตน์ ด่านลาเคน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ 9,นางสาวอัมพร ชุ่มชื่น นักวิชาการเงินวัฒนธรรม 10 นางเกศินี คุ้มถนอม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ11,นางสาวภัทราวรรณ เฉยเจริญ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ 12,ส.ต.ต.น้ำฝน มีสวัสดิ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ 13,นายธรรมนูญ ศิริเจริญธรรม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ด้านส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรม 1นายมานะ ธีระเศวต ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว 2,นางสาวพรรณวิภา โสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว 3,นายสุวาวิโรจน์ จันลา เลขานุการประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว 4,นายสมร แสนโคตร ศิลปินอิสระ ด้านผู้นำชุมชนนักพัฒนา นายพัฒนา พรมเผ่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 16 บ้านคลองอาราง อ.เมืองสระแก้ว ด้านส่งเสริมงานศิลปะ วัฒนธรรมของอำเภอวัฒนานคร 1,นางบุษปวัน เทียนทอง   กำนันตำบลวัฒนานคร 2,นางสาวอรัญญา ผลาหาญ กำนันตำบลผักขะ 3,นางอุทิศ พิกุล ข้าราชการบำนาญ  ด้านจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ นางรัตนา ครองสกุล กรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอวัฒนานคร ด้านภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย นายแพทย์สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานครและผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัฒนานคร ด้านส่งเสริมดนตรีไทย ของอำเภอเขาฉกรรจ์ นายญาณวรุตม์ พิณสาย ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเขาฉกรรจ์ ด้านส่งเสริมงานศิลปะ 1,นายอนุสรณ์ ฉาวเกียรติ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลเขาสามสิบ 2,นายกิตติ ปักครึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง ด้านจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ นางสาวลักษณารีย์ สมเสนา ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ ด้านส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย นางอาภรณ์ เลิศกิจคุณานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาฉกรรจ์ ด้านส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรม อำเภอวังน้ำเย็น 1,นายมณฑล น้อยจันทร์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอวังน้ำเย็น 2,สิบเอกหญิง สำราญ แก้วสิโท กรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอวังน้ำเย็น 3,นางลัดดาวัน พิมพ์โคตร กรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอวังน้ำเย็น ด้านผู้นำชุมชนนักพัฒนา 1,รัชนี พันธุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 17 ตำบลทุ่งมหาเจริญ 2,นายเกียรติชัย เขตประทุม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลคลองหินปูน ด้านจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ นางสาววรางคณา กิจยรรยง เลขานุการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเขาป่าแก้ว ด้านส่งเสริมงานศิลปะ วัฒนธรรมอำเภอวังสมบูรณ์ 1,นายโสภี ศรีเพ็ชร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอวังสมบูรณ์ 2,นางวันฤดี ปุยะติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกน้อย ด้านผู้นำชุมชนนักพัฒนา 1,ศรีวิกรณ์ ภักดี กำนันตำบลวังทอง 2,นางดรุณี ศิลลา ผู้ใหญ่บ้านคลองร่วม 3,นายสนั่น บุญชู ผู้ใหญ่บ้านคลองชล  ด้านส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมอำเภอคลองหาด นายณฐพงศ์ สุจริต ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านนาดี ด้านผู้นำชุมชนนักพัฒนา 1,นางละมุล แก้วตาล รองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอคลองหาด 2,นายสรายุทธ์ พันพูลวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านตากฟ้า ตำบลซับมะมะกรูด ด้านส่งเสริมงานศิลปะ วัฒนธรรม อำเภออรัญประเทศ นางราตรี แสงรุ่งเรือง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภออรัญประเทศ ด้านส่งเสริมงานศาสนา และศาสนพิธี นายวุฒิชัย วงศ์ศิลป์ ประธานสภาเทศบาลตำบลอรัญประเทศ ด้านจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 1,ร้อยตรี เบญจะ ขันทอง ประธานชมรมชายแดน 2,นางสุทัศน์ เพื่องประกอบ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่าน 2,นายยอด หาญมนต์ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลหันทราย ด้านส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมอำเภอโคกสูง นายวิเชียร บุญอุดม ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอโคกสูง ด้านจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 1,นางสารภี ธรรมกูล ข้าราชการบำนาญ 2,นางสาวทรงศิริ เวชพิทักษ์ คณะกรรมการหมู่บ้าน ด้านผู้นำชุมชนนักพัฒนา นายสมพร หาญชัย ผู้ใหญ่บ้านถาวรสามัคคี ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น นางสมัย สะเทินรัมย์ กรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอโคกสูง ด้านส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมอำเภอตาพระยา 1,นายสังเวียน องค์สุนทร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอตาพระยา 2,นางพรไฟรินทร์ นัยนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาพระยา 3,นางนงลักษณ์  ฮวดวิเศษ สมาชิกสภากาชาดอำเภอตาพระยา 4,นางสมยา กองเทพ อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลตาพระยา และด้านส่งเสริมภูมิปัญญาทองถิ่น นายไทยล้วน กันเรือน กรรมกการสภาวัฒนธรรมอำเภอตาพระยา     แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน