*/
  • somsak484
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : somsak484@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-10-01
  • จำนวนเรื่อง : 618
  • จำนวนผู้ชม : 152659
  • จำนวนผู้โหวต : 28
  • ส่ง msg :
  • โหวต 28 คน
<< พฤศจิกายน 2019 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2562
Posted by somsak484 , ผู้อ่าน : 177 , 14:28:50 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน wullopp โหวตเรื่องนี้

ข่าว กรณี 2 ทต.ร้อง‘นายกฯ’เพิกถอนที่ดินที่สระแก้ว ออกจากป่าสงวน พัฒนาเป็นเขต ศก.พิเศษเพื่อความเจริญ

*****เมื่อเวลา 13.00 น.ของวันนี้ ณ ศาลกลางบ้านไทยสามารถ หมู่ 3 ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 ปราจีนบุรี เป็นประธานในที่ประชุม โดยมี นายชิติพัทธ์ แก่นจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่าน และนายสุรศักดิ์ รัตนธรรม อดีตนายกเทศมนตรีตำบลป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พร้อมประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บ้านไทยสามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

*****นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 ปราจีนบุรี กล่าวว่า  กรณีนายชิติพัทธ์ แก่นจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่าน ได้ยืนหนังสือต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีโดยมี นายพิพัฒน์ พึ่งบุญ เป็นตัวแทนมารับหนังสือแทน ทส.01620000026 ลง จ.4 มี.ค.62 เรื่องขอให้ออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินให้กับราษฎร หมู่ที่ 3 บ้านไทยสามารถ ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว สำหรับราษฎรที่ทำกินอยู่ในพื้นที่ก่อนปี พ.ศ. 2500 ขอให้เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ จะได้ประสานในการลงพื้นที่ในการตรวจสอบข้อมูลกับเทศบาล เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามนโยบาย คทช.ซึ่งจะดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2562 และคณะรัฐมนตรีประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 26 พ.ย.2561 ลงมติให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องในเรื่องไปดำเนินการตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้(ทุกประเภท)ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนทั่วไป ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องให้ชัดเจน ถูกต้อง ตรงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจตนารมณ์  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรที่ดิน เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งและข้อพิพาทในภายหลัง

*****นายชิติพัทธ์ แก่นจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่าน กล่าวว่า ตามที่ รัฐบาลได้มีนโยบายในเรื่องการจัดตั้งและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 ข้อ 3 ให้ท้องที่ตำบลท่าข้าม ตำบลบ้านด่าน ตำบลป่าไร่ อ.อรัญประเทศ และตำบลผักขะ อ.วัฒนานคร เป็นเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ท้องที่ดังกล่าวถูกประกาศให้ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการดำเนินการวางกรอบแนวทางการเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว โดยมุ่งหวังเพื่อให้เกิดการพัฒนาในระดับหมู่บ้าน ตำบล สู่การพัฒนาในระดับจังหวัดและประเทศ แต่พื้นที่ตำบลบ้านดานบางส่วนอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีและป่าไม้เขตป่าสงวนแห่งชาติเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ ทำให้ไม่ตอบโจทย์ของรัฐบาลในการใช้และพัฒนาพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพส่งผลให้เป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้กับราษฎรได้ถือครองสิทธิในเอกสารทำกินตามกฎหมาย อนึ่งการประกาศเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีและป่าไม้เขตป่าสงวนแห่งชาติเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือนั้นไม่ตรงและไม่ถูกต้องตามตำแหน่งจริง ทำให้มีการทับช้อนที่ดินทำกินของราษฎร รวมทั้งปัจจุบันไม่มีสภาพป่าไม้แล้ว จึงจำเป็นต้องลงพื้นที่สำรวจของเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งว่าราษฎรถือครองที่ดินทำกินมาก่อนปี พ.ศ.2507 สามารถออกเสกสารสิทธิ์ไดเลย สำหรับราษฎรกลุ่มใดถือครองในที่ดินทำกินหลังปี พ.ศ 2507 เข้าสู่ขบวนการ คสช.ของป่าไม้จัดที่ทำกินให้คนละ 20 ไร่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ไปดูแลสาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนพื้นไหนอยู่ในพื้นที่ สปก.ถ้าราษฎรไม่ต้องการให้ร้องต่อเทศบาลบ้านด่านเพื่อบันทึกแล้วส่งให้ทางป่าไม้เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลบ้านด่าน เทศบาลตำบลป่าไร่และ อบต.ท่าข้ามอำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว ขอบารมีฯพณฯพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมตตาราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ให้ราชการที่เกี่ยวข้องออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินแก่ราษฎร(โฉนดที่ดิน)และขอให้เพิกถอน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ เขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศข้อห้ามต่างๆภายในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วเพื่อให้รองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

*****ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเป็นแนวทางในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดย การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม จะผลักดันให้เกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้น เพื่อให้มีการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จำเป็นต้องเร่งรัดกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อันจะทำให้การดำเนินการสัมฤทธิผลโดยเร็วแสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน