*/
  • ซันญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : cicithai2@windowslive.com
  • วันที่สร้าง : 2008-04-28
  • จำนวนเรื่อง : 217
  • จำนวนผู้ชม : 344642
  • จำนวนผู้โหวต : 315
  • ส่ง msg :
  • โหวต 315 คน
phanprae

phanprae

View All
<< กรกฎาคม 2016 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอาทิตย์ ที่ 10 กรกฎาคม 2559
Posted by ซันญ่า , ผู้อ่าน : 1578 , 13:29:37 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

มีแบบนี้ในเวป เลยค่ะ 279มาตรา

 

 

 

 

 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พุทธศักราช ๒๕๕๙ มาตรา ๓๙/๑ กําหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ในการดําเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๔๒ กําหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงซึ่งอยู่นอกเขตออกเสียงที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันออกเสียง ที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงในจังหวัดที่ตนอยู่ ให้ยื่นคําขอลงทะเบียนก่อนวันออกเสียงอย่างน้อยสามสิบวันและให้หมดสิทธิลงคะแนนในหน่วยออกเสียงที่ตนมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิออกเสียงของหน่วยออกเสียงนั้นประกอบข้อ ๑๐๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดวิธีการยื่น คําขอลงทะเบียนไว้ ๓ ลักษณะ ได้แก่ (๑) ยื่นคําขอด้วยตนเองหรือมอบอํานาจให้บุคคลอื่นยื่นคําขอแทน ณ สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนท้องถิ่น (๒) ยื่นคําขอต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ (๓) การยื่นคําขอทางอินเทอร์เน็ต

http://pattayaupdatenews.com/category/news/

 

อบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลเกาะพะงันและตำบลบ้านใต้...

เสริมสร้างความรู้การออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559...

 

 เรียบร้อยแล้วค่ะ ความรู้กระจายไปนะคะ ไปออกเสียงประชามติวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559 ผู้มีอายุ 18 ปี เกิดก่อนวันที่ 8 สิงหาคม2541 (2541) ไปลงประชามติ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ทุกคน เพื่อบทบาทพลเมืองไทยโดยตรง ขอให้ตรวจชื่อตนเองที่ทะเบียนเลือกตั้งประจำหมู่บ้านท่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

สามัญ...สำนึก ไปออกเสียงประชามติวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559 ผู้มีอายุ 18 ปี เกิดก่อนวันที่ 8 สิงหาคม2541 (2541) ไปลงประชามติ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ทุกคน เพื่อบทบาทพลเมืองไทยโดยตรง ขอให้ตรวจชื่อตนเองที่ทะเบียนเลือกตั้งประจำหมู่บ้านท่าน

 

 

 

ไปออกเสียงประชามติวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559 ผู้มีอายุ 18 ปี เกิดก่อนวันที่ 8 สิงหาคม2541 (2541) ไปลงประชามติ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ทุกคน เพื่อบทบาทพลเมืองไทยโดยตรง ขอให้ตรวจชื่อตนเองที่ทะเบียนเลือกตั้งประจำหมู่บ้านท่าน

 

 

 

 

ให้ความรู้กับตนเองคนรอบข้าง แบบนี้ เริ่มที่ตัวเรา และ โรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 เสริชในกูเกิ้ลหาคำว่าลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนะคะ

 

 

 

ให้เป็นความแม่นยำ ไม่มีบัตรเสียคะแนน

 เสริชในกูเกิ้ลหาคำว่าลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนะคะ

 

ช่วยกันอ่านและกระจายไปลงคะแนนเห็นชอบและไม่เห็นชอบ มี 2 ประเด็น ในตาราง กำหนดค่ะ มี 3 สัปดาห์ไปออกเสียงประชามติวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559 ผู้มีอายุ 18 ปี เกิดก่อนวันที่ 8 สิงหาคม2541 (2541) ไปลงประชามติ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ทุกคน เพื่อบทบาทพลเมืองไทยโดยตรง ขอให้ตรวจชื่อตนเองที่ทะเบียนเลือกตั้งประจำหมู่บ้านท่าน

7 เรื่องน่ารู้ก่อนลงประชามติ 7 สิงหา

 

หลายคนยังคงสับสนและงุนงงในหลายประเด็นสำหรับการออกเสียงประชามติที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เพื่อการเตรียมความพร้อม เราข้อย้ำเตือน 7 ประเด็นก่อนเข้าคูหาลงประชามติ
 
1. อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันลงประชามติ
อย่าหลงอย่าลืม กกต.กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 วันนี้วันเดียวเท่านั้นเป็นวันออกเสียงประชามติ
 
2. เริ่มออกเสียง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. 
วันออกเสียงประชามติคูหาลงคะแนนเริ่มเปิดเวลา 08.00 น. และจะปิดลงในเวลา 16.00 น. อย่าลืมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ, บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร ให้พร้อมเพื่อแสดงตนในการไปออกเสียง
 
3. ไม่มีการลงคะแนนล่วงหน้าหรือลงคะแนนนอกประเทศ 
ย้ำอีกครั้งวันออกเสียงประชามติจะเกิดพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เท่านั้น ไม่มีการออกเสียงล่วงหน้า และไม่มีการออกเสียงนอกประเทศไทย(link is external)
 
4. ออกเสียงเสียงนอกพื้นที่ได้ ถ้าไม่สะดวกกลับบ้าน
สำหรับใครก็ตามที่ไม่สามารถออกเสียงประชามติที่บ้านตามที่อยู่ในสำเนาทะเบียนบ้าน สามารถลงทะเบียนออกเสียงนอกพื้นที่ได้ โดยลงทะเบียนผ่าน 3 ช่องทางคือ (1) ยื่นผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต (2) ยื่นทางไปรษณีย์ (3) ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงานเขต สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น ซึ่งวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 จะเป็นวันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด (คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 
5.  ลงทะเบียนออนไลน์ออกเสียงนอกเขต ถึง 30 มิถุนายน 2559
ช่องทางในการลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกพื้นที่แบบออนไลน์น่าจะเป็นวิธีที่สะดวกและง่ายดายที่สุด ผู้ที่ต้องการออกเสียงนอกพื้นที่สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ http://election.dopa.go.th(link is external) ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ทาง กกต.จะแจ้งไปที่บ้านของผู้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการใช้สิทธินอกเขต หาก กกต.ไม่ติดต่อมาอย่าลืมทวงถาม ไม่งั้นต้องกลับไปใช้สิทธิที่บ้าน  
 
6. อายุ 18 ปี บริบูรณ์ในวันออกเสียงมีสิทธิออกเสียง (เกิดไม่เกิน 7 สิงหาคม 2541)
ใครที่อายุ 18 บริบูรณ์ในวันออกเสียงประชามติ (เกิดไม่เกิน 7 สิงหาคม 2541) ก็มีสิทธิไปลงคะแนนเสียงได้แล้ว โดยก่อนวันออกเสียง กกต.จะจัดส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านเพื่อแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงไม่เกินวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ซึ่งหากรู้ว่าตัวเองมีสิทธิแต่ไม่มีรายชื่อ ต้องไปเพิ่มรายชื่อต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 
 
7. การลงประชามติมีสองคำถาม
เน้นย้ำกันอีกที่ 7 สิงหาคมนี้ การลงประชามติมีสองคำถาม คำถามแรกคือ "ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย ฤชุพันธ์ ทั้งฉบับ" และคำถามที่สองคือ ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ว่า “เห็นชอบหรือไม่ ให้ ส.ว.แต่งตั้งร่วมกับ ส.ส.เลือกนายกรัฐมนตรีในระหว่าง 5 ปีแรกของรัฐธรรมนูญนี้”
 
https://www.prachamati.org/news/3550
 
 

มาแล้ว!!! ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ โหลดเลย >>> http://bit.ly/1UyIAsD(link is external)ติดตามสรุปสาระสำคัญได้ทาง เว็บไซต์ Prachamati.org หรือทางเพจเฟซบุ๊ก Prachamati - ประชามติ(link is external) 

 

 อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ซันญ่า วันที่ : 10/07/2016 เวลา : 15.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  


ในเมื่อจะ ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อความศักดิ์สิทธิ์พัฒนา สำนึก ต้อง ไปลงประชามติ โดยตรง ด้วยตนเองว่าเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ด้วยตนเอง นะคะ พลเมืองไทย ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป เกิดก่อนวันที่ 8 สิงหาคม 2541 ..........ถึง อายุ มากที่สุด ทุกคน

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน