• สอนสุพรรณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : ekchit@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2011-01-26
  • จำนวนเรื่อง : 14
  • จำนวนผู้ชม : 84460
  • ส่ง msg :
  • โหวต 18 คน
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
เป็นผู้มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติ ถ่ายทอด สืบสาน และเผยแพร่งานด้านทัศนศิลป์
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/sornsuphan
วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2555
Posted by สอนสุพรรณ , ผู้อ่าน : 4542 , 07:23:04 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

สถาปัตยกรรมที่เราพบเห็นในภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยทั่วไปนั้น เมื่อดูเผิน ๆ แล้วก็จะดูคล้ายกันไปหมด โดยเฉพาะส่วนที่โดดเด่นเห็นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาในอันดับแรก ๆ ได้แก่ ปราสาทราชวัง วัดวาอาราม ซึ่งครูช่างได้บรรจงแต่งแต้มสร้างสรรค์ให้ออกมาอย่างงดงามวิจิตรตระการตาลักษณะการเขียนภาพสถาปัตยกรรมในจิตรกรรมฝาผนังวัดหน่อพุทธางกูร ใช้เทคนิคการสร้างทัศนียภาพแบบขนาน โดยพื้นที่ทางด้านหน้าของสถาปัตยกรรมจะขนานไปกับพื้นท....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555
Posted by สอนสุพรรณ , ผู้อ่าน : 6339 , 08:42:22 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน

วิธีการเขียนภาพต้นไม้และใบไม้ ที่เราเห็นในภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์นั้น ส่วนมากมักทำสีมืด ๆ ทึบ ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ภาพปิดทองเด่น ลักษณะของต้นไม้มีที่เป็นแบบไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ไม้ทรงพุ่ม ไม้ประดิษฐ์แบบจีน และดอกไม้ใบหญ้าตามพื้นดิน แนวโขดหิน มีระยะใกล้ไกลใบแบบธรรมชาติครูช่างไทยโบราณ กล่าวถึงวิธีการเขียนต้นไม้และใบไม้ว่ามีหลายวิธี เรียกชื่อกันในกรรมวิธีได้ถึง ๕ ชื่อ คือ ระบาย ขีด จิ้ม (แตะ) ทิ่ม (ก....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
Posted by สอนสุพรรณ , ผู้อ่าน : 13838 , 07:29:36 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 6 คน

การสร้างทัศนียภาพหรือบรรยากาศให้น่าสนใจในภาพจิตรกรรมฝาผนัง นอกจากภาพโขดหินที่ได้เขียนศึกษาไปในครั้งที่แล้ว ภาพลายน้ำประกอบกับสัตว์น้ำก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่ควรศึกษา นอกจากเป็นการเพิ่มพูนทักษะฝีมือให้กับตนเองแล้ว ยังเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบให้เหมาะสมกับแนวความคิดของตนเองได้อีกด้วยภาพลายน้ำและสัตว์น้ำในงานจิตรกรรมไทย ที่เราพบอยู่ทั่วไปในองค์ประกอบที่ครูช่างไทยโบราณ ได้นำมาสร้า....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2555
Posted by สอนสุพรรณ , ผู้อ่าน : 3411 , 17:10:43 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

การศึกษางานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ของนักศึกษาสาขาวิชาเอกศิลปะไทยระดับชั้น ปวส. นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาจะต้องเขียนคัดลอกภาพจากจิตรกรรมฝาผนังในสถานที่จริง ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง จากฝีมือของครูช่างไทยแต่โบราณ เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะให้เกิดความชำนาญในวิชาชีพ และสามารถต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีสืบต่อไปในอนาคตการเขียนคัดลอกภาพจิตรกรรมฝาผนัง เบื้องต้นจะเป็นการเขียนศึ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2554
Posted by สอนสุพรรณ , ผู้อ่าน : 6812 , 06:58:12 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

จากประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในคณะและวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทำให้ก่อเกิดภาควิชาศิลปไทย วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีขึ้นมา โดยสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กำหนดให้จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้จัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือหน่....

อ่านต่อ


/3