• ทศ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : tosspirit@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-05-03
  • จำนวนเรื่อง : 57
  • จำนวนผู้ชม : 70836
  • ส่ง msg :
  • โหวต 22 คน
Insight Meditation
วิปัสสนากัมมัฏฐาน สร้างปัญญาญาณ พัฒนาจิต
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/spirit
วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2552
Posted by ทศ , ผู้อ่าน : 987 , 18:32:08 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ผมเพิ่งกลับจากการช่วยพระอาจารย์สอนคอร์สวันที่ 26-29 มีนาคม ถึงแม้จำนวนวันจะน้อย แต่ผู้ปฏิบัติทั้ง 26 ท่าน มีความตั้งใจดีมาก สภาวธรรมดีขึ้นเป็นลำดับในแต่ละบัลลังก์ บางท่านดีขึ้นแบบก้าวกระโดด ทำให้เข้าใจในหลักการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเมื่อกลับสู่ชีวิตการทำงานขอให้ทุก ๆ ท่าน ได้นำหลักธรรมที่ได้เรียนได้ฝึกไปประยุกต์ใช้ต่อการเจริญสติ ฝึกได้ ทำได้ ทุกที่ทุกเวลาเดือนเมษายน ผมเข้าสอน วันที่ 18-21............

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2552
Posted by ทศ , ผู้อ่าน : 975 , 22:16:00 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สื่อการสอนชิ้นหนึ่ง ซึ่งผมนำหลักธรรมคำสอนพระอาจารย์ มาสร้างสรรค์ให้ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจหลักพื้นฐานได้ง่ายขึ้นทศพร ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 4 ตุลาคม 2551
Posted by ทศ , ผู้อ่าน : 1616 , 21:24:45 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สีเล ปติฏฐาย นโร สปญฺโญ จิตฺตํปญฺญญฺจ ภาวยํ อาตาปี นีปโก ภิกขุโส อิมํ วิชฏเย ชฏํ“บุคคลใดต้ังอยู่ในศีล  ทำสมาธิให้เกิดยังวิปัสสนา ปัญญาให้แจ้ง บุคคลผู้น้ันก็จะสางความยุ่งเหยิงในโลกน้ีได้”คำว่า “ยุ่งเหยิง” ก็คือ กิเลส มี โลภะ  โทสะ  โมหะที่มาวุ่นวายในจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาภาพมุมหนึ่งที่ โพธิปักขิยธรรมสถาน ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรีในภาพคือ ธรรมศาลา ศาลาปฏิบัติธรรมรวม ยามเช....

อ่านต่อ

Posted by ทศ , ผู้อ่าน : 1266 , 19:50:46 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ต้นไม้ต้องใช้ระยะเวลาเติบโต จะเร่งรัดให้ผลิดอก ออกผลก่อนเวลาคงไม่ได้ หรือได้ก็คงไม่ดี ฉันใดการฝึกฝน “เจริญสติ”  ก็ย่อมต้องมีความเพียร ไม่รีบร้อนกับการมุ่งหาผลการปฏิบัติ ฉันนั้นการเจริญสติ หัวใจสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อประคองความคมชัดของจิตเอาไว้ จำเป็นต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเข้าอบรมกรรมฐานหรือไม่ก็ตามเปรียบได้กับการพยายามว่ายทวนกระแสน้ำ ถ้าขาดความเ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 5 กันยายน 2550
Posted by ทศ , ผู้อ่าน : 316 , 21:12:56 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วิธีเจริญภาวนาพระพุทธองค์ทรงแนะนำว่าสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการภาวนา คือ ใต้ร่มไม้ ในป่า หรือที่อื่นใดที่เงียบสงบ พระองค์ตรัสว่า ผู้ภาวนาควรนั่งขัดสมาธิอย่างสงบ หากการนั่งขัดสมาธิเป็นเรื่องยากเกินไป ก็อาจใช้ท่านั่งอื่นๆ ได้ สำหรับผู้มีปัญหาเกี่ยวกับหลังก็นั่งเก้าอี้ได้ ในการเข้าถึงความสงบแห่งจิตนั้น เราจำเป็นต้องให้ร่างกายมีความสงบ การนั่ง ควรนั่งให้หลังตรง แต่ไม่เคร่งตึงจนเกินไป จะช่วยเพิ่มพลังให้แ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2550
Posted by ทศ , ผู้อ่าน : 354 , 21:34:09 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สติปัฏฐาน ๔คำว่า สติ มีรากศัพท์มาจากคำว่า สํสรติ ซึ่งแปลว่า การจำ แต่เมื่อกล่าวโดยนัยของสติเจตสิก สติ จะหมายถึงการระลึกได้ในอารมณ์ การจดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะ การระลึกรู้ความตื่นตัวทั่วพร้อมและความใส่ใจไม่ประมาท มากกว่าการจดจำเรื่องในอดีตปฏฺฐาน หมายถึง การสร้างขึ้น การนำมาใช้ การทำให้ปรากฏขึ้นและตั้งอยู่อย่างแนบแน่นและมั่นคงเมื่อนำคำทั้งสองมารวมเข้าด้วยกัน คำว่า สติปัฏฐาน จึงหมายถึง “การทำให้ส....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2550
Posted by ทศ , ผู้อ่าน : 7054 , 14:39:17 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สมถกรรมฐาน – วิปัสสนากรรมฐานการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ตามวิธีปฏิบัติที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงวางไว้เรียกว่า “กรรมฐาน” กรรมฐานในพุทธศาสนามีสองอย่างคือ สมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน กรรมฐานทั้งสองอย่างนี้มีวิธีปฏิบัติผิดแผกแตกต่างกัน และมีผลต่างกันมาก คือสมถกรรมฐาน มุ่งเอาความสงบที่เป็นโลกียะ คือความสงบในโลก อันมีพรหมภูมิเป็นที่สุดวิปัสสนากรรมฐาน มุุ่งเอาความสงบที่เป็นโลกุตตระ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2550
Posted by ทศ , ผู้อ่าน : 327 , 19:09:16 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ศีลและการเจริญภาวนา 2สำนึกเบื้องต้นแห่งความเป็นมนุษย์ศีลมิใช่ข้อบังคับที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติ และมิได้จำกัดอยู่แต่ในพุทธศาสนาเท่านั้น อันที่จริงศีลที่รากฐานมาจากสำนึกเบื้องต้นแห่งความเป็นมนุษย์ ยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่าเราเกิดอารมณ์โกรธและต้องการทำร้ายผู้อื่น หากเราลองเอาใจเขามาใส่ใจเรา และพิจารณาสิ่งที่เราอยากจะทำอย่างซื่อตรง เราจะตอบได้ทันทีว่า “เราไม่ต้องการให้คนอื่นทำเช่นนั้นกับเรา การทำร....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2550
Posted by ทศ , ผู้อ่าน : 363 , 18:48:22 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ศีลและการเจริญภาวนา เรามิได้ฝึกเจริญภาวนาเพื่อให้ผู้อื่นยกย่อง แต่เพื่อมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สันติสุขในโลก เราพากเพียรปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และน้อมรับการอบรมชี้นำจากครูบาอาจารย์ผู้ควรแก่การบูชา ด้วยหวังว่าเราสามารถจะเข้าถึงพุทธะภาวะแห่งความบริสุทธิ์หมดจดได้เช่นกัน เมื่อเราได้เข้าถึงความบริสุทธิ์อันสูงสุดนี้แล้ว เราย่อมสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น และช่วยให้ผู้อื่นได....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2550
Posted by ทศ , ผู้อ่าน : 428 , 13:06:57 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เราเกิดมาเพื่ออะไรเราไม่ได้เกิดมา เพื่อแสวงหาความสำเริงสำราญให้กับชีวิตไปวันหนึ่ง ๆ เท่านั้นเราไม่ได้เกิดมา เพื่อลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในรสอร่อยของโลก คือ กิน กาม เกียรติเราไม่ได้เกิดมา เป็นทาสของชีวิตเราไม่ได้เกิดมา เพียงเพื่อ ศึกษาเล่าเรียน ทำงานทำการ ตั้งหลักปักฐานมีครอบมีครัว มีลูกมีหลาน แล้วก็แก่ แล้วก็เจ็บ แล้วก็ตายไปถ้าเราเกิดมาเพียงแค่นั้น ก็เท่ากับว่า เกิดมาเพื่อเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสารเท่านั้น....

อ่านต่อ


/1
<< เมษายน 2021 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

[ Add to my favorite ] [ X ]