*/
  • สตังค์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2009-08-03
  • จำนวนเรื่อง : 22
  • จำนวนผู้ชม : 84668
  • จำนวนผู้โหวต : 31
  • ส่ง msg :
  • โหวต 31 คน
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
Posted by สตังค์ , ผู้อ่าน : 12346 , 08:52:17 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 9 คน ดงละดอน , ทางแก้ว และอีก 6 คนโหวตเรื่องนี้

จิตรกรรมฝาผนังที่... วัดป่าเลไลย์

วัดป่าเลไลย์ เป็นอีกวัดที่ได้ไปบ่อยมาก ได้ไปกราบหลวงพ่อโต อันศักดิ์สิทธิ์.
ปีที่แล้วไปภาพจิตรกรรมเรื่องขุนช้าง ขุนแผนยังวาดไม่เสร็จ แต่ครั้งนี้
ภาพออกมาเกือบสมบูรณ์แล้ว..งดงามมาก
ภาพเล่าเรื่อง ขุนช้างชุนแผน พร้อมเสภาติดบรรยาย อยู่รอบระเบียงคต
รอบองค์หลวงพ่อโต เห็นแล้วอดทึ่งไม่ได้ ภาพที่ออกมาเหมือนมีชีวิต
ได้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยในยุคก่อน... มีเรื่องเล่าความเป็นอยู่อย่างไร
วันนี้คงเก็บภาพที่งดงามมาฝาก..ให้ชมกัน...

.

.

กราบหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลย์

.

.

.

เรื่องขุนช้าง ขุนแผน มีเนื้อความปรากฏในหนังสือคำให้การชาวกรุงเก่า ซึ่งนับเป็นเรื่อง
ในพระราชพงศาวดาร สรุปสาระได้ดังนี้
พระราชวงศ์ของ พระเจ้าอู่ทอง ได้ครองราชสมบัติ ในกรุงศรีอยุธยาตามลำดับหลายพระองค์
จนถึงพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่า พระพันวษา มีพระมเหสีทรงพระนามว่า สุริยวงษาเทวี
มีพระราชโอรสองค์หนึ่งมีพระนามว่า พระบรมกุมาร
ต่อมา พระเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุตลานช้าง ปรารถนาจะเป็นพันธมิตรกับกรุงศรีอยุธยา
จึงส่งพระราชธิดาองค์หนึ่งมาถวายพระพันวษา ระหว่างทางได้ถูกพระเจ้าโพธิสารราชกุมาร
เจ้านครเชียงใหม่ ไม่ต้องการให้กรุงศรีสัตนาคนหุต มาเป็นมิตรกับกรุงศรีอยุธยา ส่งกำลังเข้าแย่งชิงพระราชธิดาไป

.

.

สมเด็จพระพันวษาทราบเรื่องก็ทรงพระพิโรธ สั่งให้ยกทัพไปตีนครเชียงใหม่ ในการนี้จำต้องหา
ผู้ที่มีฝีมือในการรบไปทำการ พระจมื่นศรีมหาดเล็ก ได้กราบทูลให้ใช้ ขุนแผน ซึ่งต้องโทษอยู่ใน
คุกให้เป็นแม่ทัพหน้ายกไปตีเมืองเชียงใหม่ ขุนแผนก็รับอาสาพร้อมกับถวายทัณฑ์บนว่าถ้าทำการ
ไม่สำเร็จก็จะขอถวายชีวิต พระพันวษาจึงตั้งให้ขุนแผนเป็นแม่ทัพ ถืออาญาสิทธิ์คุมกองทัพไทย ไปตีนครเชียงใหม่
เมื่อกองทัพยกไปถึงเมืองพิจิตร ได้ไปขอดาบเวทวิเศษ (ดาบฟ้าฟื้น) กับม้าวิเศษ (ม้าสีหมอก)
ที่ฝากเจ้าเมืองพิจิตรไว้คืนมา เพื่อนำไปใช้ในการศึก เมื่อกองทัพถึงเชียงใหม่ ฝ่ายเชียงใหม่ได้
ทำการต่อสู้เป็นสามารถ แต่สู้ไม่ได้ ขุนแผนเข้านครเชียงใหม่ได้ เจ้านครเชียงใหม่หนีไป
ขุนแผนจึงจับอรรคสาธุเทวี มเหสีเจ้าเชียงใหม่กับพระราชธิดานามว่า เจ้าแว่นฟ้าทอง
พร้อมสนมเจ้านครเชียงใหม่ไว้ และให้เชิญนางสร้อยทอง ราชธิดาพระเจ้าลานช้าง พร้อม
ทั้งมเหสีและราชธิดาเจ้านครเชียงใหม่ เลิกทัพกลับมาถวายพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา
สมเด็จพระพันวษา ได้โปรดเกล้า ฯ ให้พระเจ้าเชียงใหม่ กลับมาครองเมืองเชียงใหม่ ตามเดิม
เพื่อความสงบสุขของสมณชีพราหมณ์และราษฎรชาวเมืองเชียงใหม่ และให้พระราชทานบำเหน็จ
รางวัลแก่ขุนแผนและกำลังพลในกองทัพโดยทั่วหน้า ทรงตั้งนางสร้อยทองเป็นพระมเหสีซ้าย
นางแว่นฟ้าเป็นสนมเอก ส่วนมเหสีเจ้านครเชียงใหม่ ทรงส่งคืนให้เจ้านครเชียงใหม่ ส่วนบรรดา

.

 

 

 

ข้าคนชาวลานช้างและชาวเชียงใหม่ ก็ให้ตั้งถิ่นฐานทำมาหากินในกรุงศรีอยุธยา
ฝ่ายขุนแผนเมื่อเห็นว่าตนชราภาพแล้ว จึงนำดาบเวทวิเศษของตนถวายสมเด็จพระพันวษา
พระองค์ทรงรับไว้เป็นพระแสงทรงสำหรับพระองค์ และทรงพระราชทานว่า พระแสงปราบศัตรู
สมเด็จพระพันวษาครองราชย์ได้ 25 พรรษา เสด็จสวรรคตเมื่อพระชนมายุ 40 พรรษา
จากหลักฐานดังกล่าว เรื่องขุนช้างขุนแผน เป็นเรื่องที่เกิดในแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ระหว่าง
พ.ศ. 2034 - พ.ศ. 2072

.

.

.

เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน
เดิมเรื่องขุนช้าง ขุนแผน เล่าเป็นนิทาน แต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่ยาวมาก เมื่อแต่งเป็นกลอน
และขับเป็นลำนำด้วยก็ยิ่งจะต้องใช้เวลามาก ไม่สามารถจะขับให้ตลอดเรื่องในคืนเดียวได้
บทเสภาที่แต่งขึ้นจึงแต่งแต่เป็นตอนพอที่จะขับได้ภายในหนึ่งคืน ดังนั้น บทเสภาเดิมตั้งแต่
ครั้งกรุงเก่า หรือที่แต่งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จึงแต่งเป็นท่อนเป็นตอน ไม่เป็นเรื่องติดต่อ
เหมือนกับบทละคร การเอาบทเสภามารวมติดต่อกันให้เป็นเรื่องโดยสมบูรณ์ เพิ่งทำ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ฯ
หนังสือเสภาสมัยกรุงเก่าน่าจะสูญหายหมด เนื่องจากผู้ที่แต่งหนังสือเสภาสำหรับขับหากิน
น่าจะปิดบังหนังสือของตน เพื่อป้องกันผู้อื่นมาแข่งขัน จะให้อ่านเพื่อท่องจำก็เฉพาะในหมู่ศิษย์
และคนใกล้ชิด ด้วยสภาพดังกล่าวหนังสือเสภาจึงสาบสูญได้ง่าย ไม่เหมือนหนังสือประเภทอื่น
เช่น หนังสือบทละคร และหนังสือสวด ดังนั้น บทเสภาครั้งกรุงเก่า จึงตกมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์
เพียงเล็กน้อย จากการจดจำกันมาและมีไม่มากตอน
            ตำนานเสภาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีหลักฐานแสดงที่มาได้ค่อนข้างดี ซึ่งจะพบได้
จากกลอนของสุนทรภู่ กลอนไหว้ครู ที่ได้มีการเอ่ยชื่อครูเสภาไว้หลายท่าน พร้อมทั้งผลงาน
ของท่านเหล่านั้น ที่ให้ไว้ในงานเสภา เช่น ครูทองอยู่ ครูแจ้ง ครูสน ครูเพ็ง พระยานนท์ เป็นต้น
ส่วนครูปี่พาทย์ก็มีครูแก้ว ครูพัก ครูทองอิน ครูมีแขก ครูน้อย เป็นต้น
หนังสือเสภาที่แต่งในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ฯ จะแต่งเป็นตอน ๆ
แต่ละตอนยาวประมาณ 2 เล่มสมุดไทย พอจะขับได้ภายในหนึ่งคืน หนังสือเสภาเรื่องขุนช้าง ขุนแผน
ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน แต่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ฯ และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ฯ
เท่าที่รวบรวมได้ในหอพระสมุด มีต่างกันถึง 8 ฉบับ และยังมีฉบับปลีกย่อยอีกต่างหาก รวมประมาณ
200 เล่ม สมุดไทย

.

การชำระหนังสือเสภา เมื่อปี พ.ศ.2460
หนังสือเสภาฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ เป็นฉบับที่น่าจะได้ชำระเป็นครั้งแรก โดยเลือกจากเรื่อง
และกลอนดีที่มีอยู่ 38 เล่ม เป็นเรื่องตั้งแต่ต้น จนถึงตอนขับนางสร้อยฟ้าไปเชียงใหม่ ตอนต่อจากนี้
ไปถึงตอนพลายยงไปเมืองจีน และตอนพลายเพ็ชร พลายบัว เห็นว่าไม่มีสาระทางวรรณคดี จึงไม่พิมพ์
ต่อมาได้เพิ่มเติมจากบทเสภาปลีกอีกหลายตอนที่แต่งดี เช่น ตอนจรเข้เถรขวาด และบางตอนก็ตัด
ความในเสภาเดิมไปขยาย เช่น ตอนกำเนิดกุมารทอง หนังสือเสภาฉบับนี้ยาวประมาณ 43 เล่มสมุดไทย

.

ที่มาจาก..หอมรดกไทย..
http://heritage.mod.go.th/nation/koonpan/koonpan.htm

 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 04/04/2013 เวลา : 07.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

คนเขียนขยันดี
วิธีเขียน้เป็นวิธีสื่อสารกับคนรุ่นใหม่

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
wansuk วันที่ : 01/03/2013 เวลา : 12.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wansuk

ฝีมือช่างยุคใหม่ สวยงามไปอีกแบบนึงค่ะ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
BlueHill วันที่ : 01/03/2013 เวลา : 12.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

อ่านเรื่องขุนช้่างขุนแผนแล้วสะท้่อนใจในชะตากรรมของนางวันทองทุกที

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
su วันที่ : 01/03/2013 เวลา : 12.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suwest

คนเชียงใหม่ กลุ่มหนึ่งเขากำลังรวบรวมรายชื่อ เพื่อยื่นสภาให้ออกกฎหมาย เป็นเชียงใหม่มหานคร คงไม่มีใครยกทัพไปตีกันอีก ในพ.ศ.นี้.

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
สตังค์ วันที่ : 28/02/2013 เวลา : 19.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/stang
ถึงแม้ความจริงจะเป็นอักษรที่ไม่รื่นสายตาในบางครั้ง แต่มันดีกว่า เพราะมันคือ ความจริง

คห.5 สวัสดีค่ะ ลุงยั้งคิด
สำหรับตัวส้มเองมองแค่ว่า..
คนเราไม่จะอยู่ในยุคใด..ก้อมีแค่กิเลส
คือ..รัก โลภ.โกรธ.หลง . อยู่กัตัณหา ความอยาก อยากได้ อยากมี.อยากเป็น
ขนบธรรมเนียมความเป็นอยู่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ของคนในแต่ละยุค

แต่เหนือสิ่งอื่นใด ก้อยังมีกิเลสสืบทอดกันมาทุกยุคทุกสมัย

ในปัจจุบัน อาจจะยังคงมีมากกว่าแต่ก่อนด้วยซ้ำไป.แค่วิถีทางต่างกัน

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
สตังค์ วันที่ : 28/02/2013 เวลา : 19.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/stang
ถึงแม้ความจริงจะเป็นอักษรที่ไม่รื่นสายตาในบางครั้ง แต่มันดีกว่า เพราะมันคือ ความจริง

คห.4 คุณเกสรมาเฟีย
อย่าลืมเข้าไปชมนะคะ. งดงามมาก
ปีนี้ได้มีโอกาสเข้าไป..เห็นจึงสมบูรณ์แล้ว

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
สตังค์ วันที่ : 28/02/2013 เวลา : 19.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/stang
ถึงแม้ความจริงจะเป็นอักษรที่ไม่รื่นสายตาในบางครั้ง แต่มันดีกว่า เพราะมันคือ ความจริง

คห.3
สวัสดีค่ะพี่กำหนัน ..ขอบคุณค่ะ
ไม่ค่อยได้คุยกันเลย

ความคิดเห็นที่ 5 BlueHill , สตังค์ ถูกใจสิ่งนี้ (2)
นายยั้งคิด วันที่ : 28/02/2013 เวลา : 18.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

งานสร้างจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง'ขุนช้าง - ขุนแผน'ดีมากเลยนะครับ เป็นประโยชน์หลายด้านเลยทีเดียว นอกจากวรรณคดีแล้วยังสะท้อนให้เห็นขนบธรรมเนียม ประเพณีคนรุ่นก่อนอีกด้วย แต่สำหรับตัววรรณคดีเอง ก็มีนักวิจารณ์พูดถึงในเชิงลบด้วย ทำเหมือนจะไม่ยอมรับวิถีชีวิตคนไทยยามนั้นกระนั้นแหล่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 สตังค์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
เกสรมาเฟีย วันที่ : 28/02/2013 เวลา : 17.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ipammo

เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน เป็นวรรณคดี ที่เกสรชื่นชอบมาก


อ่านตั้งแต่เมื่อครั้งยังเด็กละอ่อน ด้วยหนังสือหน้า ๆ กระดาษสีน้ำตาล ของแม่ ... อ่านเป็นทำนองเสนาะ บทร้อยกรองให้แม่ฟังทุกหลังเลิกเรียน


ย้อนอดีตด้วยภาพ แล้วนึกถึงวัยเด็กเลยค่ะ .. วัดนี้หากมีโอกาสจะไปกราบไหว้นะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 สตังค์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
กำหนัน วันที่ : 28/02/2013 เวลา : 11.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saiyai21

สวัสดีครับหนูส้ม ขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองนะจ๊ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สตังค์ วันที่ : 28/02/2013 เวลา : 11.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/stang
ถึงแม้ความจริงจะเป็นอักษรที่ไม่รื่นสายตาในบางครั้ง แต่มันดีกว่า เพราะมันคือ ความจริง

คห1 ภาพขุนช้างขุนแผน เพิ่งวาดเสร็จไม่นานนี้ค่ะพี่

ความคิดเห็นที่ 1 สตังค์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 28/02/2013 เวลา : 10.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

ไปมาหลายครั้ง ไม่เคยได้ชมขนาดนี้

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน