*/
  • สตังค์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2009-08-03
  • จำนวนเรื่อง : 22
  • จำนวนผู้ชม : 84786
  • จำนวนผู้โหวต : 31
  • ส่ง msg :
  • โหวต 31 คน
วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2556
Posted by สตังค์ , ผู้อ่าน : 1368 , 11:46:56 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน ลุงชาติ , อักษราภรณ์ และอีก 3 คนโหวตเรื่องนี้

..  บุญนั้นท่านได้แต่ไรมา ..บุญนั้นได้มาโดย... หิ้วตะกร้าเข้าวัด..ทำบุญ.

วันวิสาขบูชา....ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ต่อพระพุทธศาสนาได้มาร่วมกันทำบุญ
บุญ คือ การชำระล้างกิเลส....วันนี้คงเป็นอีกหนึ่งวันที่ ครอบครัวของฉัน
ได้ร่วมทำบุญกัน ในวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา  เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญเดือนวิสาขะชาวพุทธถือว่า
 เป็นวันสำคัญทางศาสนา เรียกการบูชาในวันนี้ว่า"วิสาขบูชา" ย่อมาจาก "วิสาขปูรณมีบูชา" แปลว่า
" การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ " มีเหตุการณ์เกิดขึ้น 3 เหตุการณ์เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า และเป็น
จุดเริ่มต้นของพุทธศาสนา ตามรายละเอียดพุทธประวัติ ข้างล่างนี้

http://www.oknation.net/blog/stang1/2013/05/23/entry-1

พุทธศาสดา การ์ตูน Animation พระพุทธเจ้า  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ .

.

.

ข้าพเจ้าและครอบครัว
ขอน้อมระลึกถึง.....พระปัญญาธิคุณ
ขอน้อมระลึกถึง .... พระจริยาธิคุณ
ขอน้อมระลึกถึง.... พระกรุณาธิคุณ
... ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า...

.

.

.

เช้าวันนี้ในฐานะพุทธศาสนิกชน ได้มาร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดประชารังสรรค์ วัดที่อยู่ใกล้บ้าน
พบพุทธศานิกชนมากมาย ผู้เฒ่าผู้แก่ ชายหนุม หญิงสาว เด็กน้อย มาร่วมกันทำบุญชำระกิเลสมากมาย

ในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชน คงสงสัยว่าทำไมต้องมาทำบุญตักบาตร กันด้วย
การทำบุญ.. เพื่อชำระกิเลส และน้อมระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณอันเสริฐที่องค์สมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนสั่ง และอบรม ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย

.

.

การตักบาตร.. เพื่อให้น้อมระลึก ทานอันประเสริฐ ลดความตระหนี่ถี่เหนี่ยวในจิตใจ
การเป็นผู้ให้ โดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นทานบริสุทธ์ ทั้งผู้ให้ ของที่ให้ และผู้รับ
มีความบริสุทธ์ ผู้ให้ ก้อให้ด้วยความเต็มใจ /ของทีให้ .. ก้อเกิดจากความตั้งใจจัดหามา
ส่วนผู้รับ.. ก้อเต็มใจรับเพื่อก่อประโยชน์ต่อไป...

.

.

การน้อมระลึกถึง คุณพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
น้อมจิตระลึกกล่าวตนเป็นพุทธมามะกะ ด้วยวาจาครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3
การน้อมระลึกถึง ศีล ที่ยังไว้ซึ่งความเป็นมนุษย์ปุถุชน ให้อยู่ในกรอบของความดีงาม
ไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น ทั้งทางกาย วาจา และใจ หรือบางครั้งเราเรียกว่า "การรับศีล"
แม้ว่า ... ในการดำรงชีวิตจะมีการกระทำละเมิดศีลอยู่เนือง ๆ ก้อตาม การน้อมระลึกถึง
"ศีล" ไว้ในจิตใจ เวลาจะการกระทำความไม่ดีทั้งหลาย ยังระลึกได้บ้างไม่มากก้อน้อย

การรับเบญจศีล แปลว่า ศีล ๕ ได้แก่..
๑.ปาณาติปาตา เวรมณี เจตนาเป็นเครืองงดเว้นจากการฆ่า การเบียดเบียน
 การทำร้ายร่างกายคนและสัตว์
๒.อทินนาทานา เวรมณี เจตนาเป็นเครืองงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้
๓.กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
๔.มุสาวาทา เวรมณี เจตนาเป็นเครืองงดเว้นจากการพูดเท็จ
๕.สุราเมรยะมัชชะปมาทัฏฐานา เวรมณี เจตนาเป็นเครืองงเว้นจากการดื่มน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

..การจะเป็นคนนั้นเต็มคน จะต้องเป็นผู้ที่มีเบญจศีล เป็นหลักขั้นพื้นฐานในการดำรงอยู่ของมนุษย์..

.

.

.

การฟังเทศน์... เพื่อน้อมระลึกพระธรรมอันเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงให้ไว้
เป็น ธรรมในการดำเนินชีวิต ..คำสั่งสอน ที่ทรงตรากตรำสั่งสอนแก่สรรพสัตว์ทั้งปวง
ควรน้อมเข้ามาใส่ใจ และปฏิบัติ ให้ผลได้ ไม่จำกัดกาล

 

การอุทิศส่วนกุศลผลบุญที่เรากระทำ เป็นการเมตตาต่อกันและกัน ให้ความเมตตา
ความรู้สึกดี ปราถนาดีต่อผู้อื่น และเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีก็ควรร่วมยินดี
การร่วมยินดีที่กระทำบุญอันประเสริฐ ขจัดความอิจฉาริษยาในจิตใจเราลงไปได้
ส่วนใหญ่เราจะกล่าวคำว่า "อนุโมทนา สาธุ" มีความยินดียิ่งแล้วกับบุญที่ท่านได้กระทำ

.

การรับพร.. เป็นกำลังใจให้น้อมระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ไว้ ว่า
ไม่ว่าจะทำการอะไร คุณอันประเสริฐที่เราท่านปฏิบัติกันอยู่ จะเป็นเกราะป้องกันภัย
ความไม่ดีงามไว้ มีสติระลึกอยู่เสมอ .. การรับพรจากพระสงฆ์ เหมือนการตอกย้ำในจิตใจ
ว่าจะกระทำการสิ่งใด ถ้ากระทำดีแล้ว ผลของกรรมดีจะบังเกิด ไม่ว่า ทางกาย วรรณะ
สมบัติ และกำลัง....

.

ฉะนั้น ไม่ว่าวันไหน ๆ ควรน้อมระลึกถึงการทำบุญ ชำระล้างจิตใจให้เป็นประจำสม่ำเสมอ
ไม่ให้จิตใจตกไปสู่โลกที่ชั่ว โลกที่ชั่ว คือ อบายภูมิ 4 (สัตว์เดรัจฉาน เปรต สัตว์นรก อสูรกาย)
ยังคงไว้ ถึงความเป็นมนุษย์ ที่สามารถอบรมได้ ขจัดสิ่งไม่ไดีออกจากจิตใจได้เสมอ
แม้จะน้อยนิด แต่ทำวันนิด สิ่งไม่ดีที่บังเกิดในจิตใจ คงละลายหายไปบ้าง


และในวันนี้ เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญควรน้อมระลึกถึง
.....พระปัญญาธิคุณ .... พระจริยาธิคุณ.... พระกรุณาธิคุณ
ถ้าไม่มีองค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าเป็นครูผู้สอน เราคงไม่ได้เห็น ธรรม ซึ่งเป็นความจริงอันประเสริฐ

.

.

วันหนึ่งของชีวิตในฐานะ... พุทธศาสนิกชน


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 11 สตังค์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลุงชาติ วันที่ : 02/06/2013 เวลา : 13.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/loongchat
http://www.facebook.com/lungchati

สวัสดีครับ

ความคิดเห็นที่ 10 สตังค์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 25/05/2013 เวลา : 17.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....

อนุโมทนาสาธุค่ะ...

ความคิดเห็นที่ 9 สตังค์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
wansuk วันที่ : 25/05/2013 เวลา : 17.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wansuk

คนทำบุญเยอะนะคะ

วัดอยู่ริมแม่น้ำบรรยากาศดีมาก

อนุโมทนาบุญค่ะ

ความคิดเห็นที่ 8 สตังค์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
เขียดขาคำ วันที่ : 25/05/2013 เวลา : 15.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kiadkakam

เห็นบรรยากาศแล้วชื่นใจครับ

ความคิดเห็นที่ 7 สตังค์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
กำหนัน วันที่ : 25/05/2013 เวลา : 14.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saiyai21

สว้สดีจ้าน้องส้ม พี่ศรีสอางค์กับลูชายก็ไปทำบุญจ้า พี่บ่าวติดงานน่ะ

ความคิดเห็นที่ 6 สตังค์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สตังค์ วันที่ : 25/05/2013 เวลา : 12.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/stang
ถึงแม้ความจริงจะเป็นอักษรที่ไม่รื่นสายตาในบางครั้ง แต่มันดีกว่า เพราะมันคือ ความจริง

ความคิดเห็นที่ 3-4 สวัสดีค่ะ...คุณครูแดง
ส้มคงไม่สมบัติอะไรจะให้ลูก อ่ะค่ะนอกจากสิ่งนี้
คือ การสอนให้รู้จักตัวเอง และไม่เบียดเบียนผู้อื่น...ความคิดเห็นที่ 5 สวัสดีค่ะ คุณยามเสาร์
นั่นสิ ดีจังค่ะ แต่แถวบ้านส้มยังมีคุณตา คุณยาย หิ้วตะกร้าเข้าวัดทำบุญ กันอยู่มากเลยค่ะ
แต่เด็ก ๆ ที่คอยหิ้วปิ่นโตนี่สิค่ะ... มีน้อยลง

ความคิดเห็นที่ 5 สตังค์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ยามเสาร์ วันที่ : 25/05/2013 เวลา : 09.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/GreenLiving

สมัยผมเป็นเด็กมักเดินตามคุณยายไปทำบุญที่วัดเสมอๆ
มือขวาหิ้วปิ่นโต...มือซ้ายหิ้วตะกร้าคุณยาย...

ความคิดเห็นที่ 4 สตังค์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ครูแดง วันที่ : 24/05/2013 เวลา : 13.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

เพิ่มเติมค่ะ...

-ปัจจุบันคนที่เขาพร้อมจะมีลูกดันไม่มี คนหลบๆ ซ่อนๆ มีง่ายกันจริงๆ มีแบบทิ้งๆ ขว้างๆด้วย

ความคิดเห็นที่ 3 สตังค์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ครูแดง วันที่ : 24/05/2013 เวลา : 13.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

สวัสดีค่ะคุณแม่สตังค์คนดีที่ ๑....
-แม่เป็นต้นแบบของลูก หากทุกคนทำหน้าที่ของตนให้ถูก ที่ ถูกเวลา เหมาะแก่กาลอันควร ไม่หมกมุ่นอยู่ กับการทำมาหากินจนเกินพอดี....พลเมืองดีๆคงเต็มประเทศ...

ความคิดเห็นที่ 2 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สตังค์ วันที่ : 24/05/2013 เวลา : 12.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/stang
ถึงแม้ความจริงจะเป็นอักษรที่ไม่รื่นสายตาในบางครั้ง แต่มันดีกว่า เพราะมันคือ ความจริง

ความคิดเห็นที่ 1 สวัสดีวันพระ เช่นกันค่ะ คุณชาลี

ความคิดเห็นที่ 1 สตังค์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
BlueHill วันที่ : 24/05/2013 เวลา : 12.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

สวัสดีวันพระครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน