• ศรีสารภี
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : risiboonsaen@yahoo.co.th
  • วันที่สร้าง : 2008-04-27
  • จำนวนเรื่อง : 6
  • จำนวนผู้ชม : 22803
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
พุทธจิตวิทยา
เป็น BIog ที่ศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาแนวพุทธในการพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคคล พัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ ให้มีความสุข
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/su1970
วันเสาร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2551
Posted by ศรีสารภี , ผู้อ่าน : 2466 , 21:19:09 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พุทธจิตวิทยา ตอนที่ 6 ชีวิตมนุษย์ตามแนวพุทธจิตวิทยา                ชีวิตคือขันธ์ 5  ตามหลักพุทธธรรม ชีวิต คือ ผลรวมขององค์ประกอบ 5 ตัว หรือสิ่งของ 5 อย่าง มารวมตัวกันเข้าเรียกตามภาษาธรรมะว่า ขันธ์ 5 (The Five Aggregates) คำว่า ขันธ์ แปลว่า หมวดหมู่   ชนิด ประเภท  อันเป็นคำในภาษาบาลี ได้แก่                 1) รูปขันธ์ กองรูป                 2) เวทนาขันธ์ กองเวทนา                 3) สัญญาขันธ์ กองสัญญา....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤษภาคม 2551
Posted by ศรีสารภี , ผู้อ่าน : 2354 , 19:08:30 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พุทธจิตวิทยา ตอนที่ 5 นิยามหรือกฎธรรมชาติ  5                 สำหรับนิยามนี้ได้ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา(อรรถกถามหาปทานสูตร ที.อ. เล่ม 13 หน้า 100 และ อรรถกถาจิตตุปบาท บาทกัณฑ์ เล่ม 76 หน้า 81)  ดังนี้          1. อุตุนิยาม (Physical Laws)     คือ กฎธรรมชาติที่ครอบคลุม ความเป็นไปของปรากฏการณ์ในธรรมชาติ เกี่ยวกับวัตถุที่ไม่มีชีวิตทุกชนิด เช่น ปรากฏการณ์ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า แม้กระทั่งการเกิดและการดับสลายข....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤษภาคม 2551
Posted by ศรีสารภี , ผู้อ่าน : 1900 , 21:09:00 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

4. ปฏิจจสมุปปาท 12                 พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี) (http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7069) ปฏิจจสมุปบาทหมายถึงธรรมที่เป็นเหตุเป็นผลเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งไม่ใช่ธรรมที่ไหน ก็คือธรรมในอัตภาพในสังขารที่มีอยู่ในตนเองนี่แหละ ที่เรายึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเป็นของเรา แต่ถ้าว่าโดยสภาวะแล้วก็คือธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวเนื่องกัน พระพุทธ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 30 เมษายน 2551
Posted by ศรีสารภี , ผู้อ่าน : 1905 , 19:32:14 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พุทธจิตวิทยา  ตอนที่  3 รากฐานของพุทธจิตวิทยารากฐานของพุทธจิตวิทยาคือสิ่งที่เป็นเค้ามูล หรือเป็นหลักของพุทธจิตวิทยา  ได้แก่ ธรรมที่มีอยู่ในโลกอยู่แล้ว และพระพุทธองค์ผู้เป็นศาสดาแห่งศาสนาพุทธได้ทรงค้นพบแล้วนำมาเผยแพร่ให้เหล่าผู้สนใจได้ศึกษานั่นเอง    ซึ่งวไลพร ภวภูตานนท์  ณ  มหาสารคาม (2528.) กล่าวไว้ดังนี้คือ 1.       ธรรมนิยาม 3  ได้แก่  อนิจจัง  ทุกขัง   อนัตตา2.       ปรมัตถธรรม  4  ได้แก่  จิต  เ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2551
Posted by ศรีสารภี , ผู้อ่าน : 3491 , 18:11:19 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พุทธจิตวิทยา   ตอนที่ 2 จิตวิทยาตะวันออกสู่พุทธจิตวิทยา                 สำหรับในเรื่องนี้ได้มีนักจิตวิทยาหลายท่านได้ให้ความสนใจศึกษา  ดังนี้วไลพร  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม(2525)  กล่าวว่าระบบความคิดและการอธิบายเกี่ยวกับโลกธรรมชาติและชีวิตของชาวเอเชียไม่ว่าจะเป็นรากฐานความคิดแบบอินเดียหรือแบบจีนต่างก็มีรากฐานของคำอธิบายเชิงจิตวิทยาศาสนาอยู่ค่อนข้างหนักแน่น  เช่น  ในคำสวดฤคเวทของคัมภีร์อุปนิษัท  มีเนื้อห....

อ่านต่อ


/2