*/
  • สูนทอง
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : swanwit@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2014-07-27
  • จำนวนเรื่อง : 411
  • จำนวนผู้ชม : 151824
  • จำนวนผู้โหวต : 16
  • ส่ง msg :
  • โหวต 16 คน
วันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2560
Posted by สูนทอง , ผู้อ่าน : 1584 , 22:41:37 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน wullopp โหวตเรื่องนี้

อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ (ปัจจุบัน)

 อุโมงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เมตร เจาะผ่านภูเขา ภาพนี้แสดงท่อผันน้ำมหึมายาว 710 เมตร

 

โครงการชลประทานในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีอยู่มากมายหลายโครงการ แต่มีโครงการที่มีความโดเด่นกว่าโครงการอื่นๆ คือการเจาะภูเขาเพื่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำข้ามจังหวัด อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ ตั้งอยู่ที่ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นโครงการชลประทานในพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2538 ให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบนเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้ทำการเกษตร

และอุปโภคตลอดปี

 

อุปกรณ์ภายในอุโมงค์ผันน้ำลำพะยัง ซึ่งน่าจะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการปิดเปิด Water Valve 

 

เริ่มต้นของโครงการฯ คือ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกุดสิม ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง และเสด็จฯ ทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศของแม่น้ำลำพะยังบ้านกุดตอแก่นและอ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียง ต.คุ้มเก่า ทรงพบว่ามี สภาพแห้งแล้ง ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรได้ผลไม่สู้ดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึง พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน บ้านดงหมู ต.คุ้มเก่า และบ้านนาวี ต.สงเปลือย อ.เขาวง ทางกรมชลประทานได้สนองพระมหากรุณาธิคุณเริ่มทำการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบนฯ หรือห้วยวังคำเมื่อปี 2537 แล้วเสร็จในปี 2538 เป็นเขื่อน สูง 16.80 เมตร กว้าง 8 เมตร สันเขื่อนยาว 725 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ในปี พ.ศ.2538 มีความจุ 3,500,000 ลูกบาศก์เมตร (ล.ลบม.) ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายยาว 5 กิโลเมตร ดำเนินการแล้วเสร็จใน ปี 2540 และก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวายาว 2.75 กิโลเมตร พร้อมท่อส่งน้ำสายซอยจำนวน 4 สาย ความยาวประมาณ 7.00 กิโลเมตร ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2541 สามารถส่งน้ำให้พื้นที่ทำ การเกษตรของราษฎรได้ประมาณ 4,600 ไร่

พร้อมทั้งพิจารณาผันน้ำจากห้วยยางลงมาเพิ่มเติมให้กับอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อสนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตตำบลคุ้มเก่าและตำบลสงเปลือย กรมชลประทาน ได้สนองพระราชดำริ โดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อผันน้ำนำมาเติมพื้นที่รับประโยชน์ ของอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน ผ่านอุโมงค์ผันน้ำความยาว 710 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เมตร ซึ่งทำการก่อสร้างโดยเจาะทะลุภูเขาจังหวัดมุกดาหาร ข้ามไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์ และจัดทำระบบส่งน้ำไปยังพื้นที่การเกษตร จนแล้วเสร็จในปี 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่ออุโมงค์ผันน้ำ ที่ผันน้ำมาจากห้วยไผ่ มาให้พื้นที่การเกษตรของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริว่า “ลำพะยังภูมิพัฒน์” อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ มีลักษณะการทำงานที่ผันน้ำส่วนเกินจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่มายังถังพักน้ำ เพื่อปรับความดัน และส่งไปยังพื้นที่ทางเกษตร

ปัจจุบันอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ ทำให้พื้นที่ ที่เคยแห้งแล้ง สามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี ซึ่งเมื่อรวมพื้นที่การเกษตรที่ได้รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำ ลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์แล้ว จะมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับน้ำมากถึง 16,600 ไร่ ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตที่มากขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์เป็นอุโมค์ผันน้ำที่นำความเจริญมาสู่แผ่นดินลุ่มน้ำลำพะยัง และได้ทำหน้าที่ตามชื่อที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอย่างดี ช่วยพัฒนาความอุดมสมบูรณ์ ของผืนแผ่นดิน ผลผลิตทางเกษตรรวมไปถึง คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำลำพะยัง

โครงการนี้เป็นโครงการในพระราชดำริ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทย

 

   อ่างเก็บน้ำลำพะยัง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์     

 

เรื่องราวเกี่ยวกับแม่นำลำพะยัง

แม่น้ำลำพะยังเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำชี       

  แม่น้ำชี เป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำมูล เกิดจากที่ราบด้านตะวันออกของเทือกเขาเพชรบูรณ์นับ ตั้งแต่เขาสันปันน้ำ เขาแปปันน้ำ เขาเสลียงตาถาด เขาอุ้มน้ำ เขายอดชี เขาครอก จนถึงเขาเทวดา ซึ่งเป็นแนวภูเขาชายเขตแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดชัยภูมิ โดยมีสาขาหลัก ลำน้ำซึ่งประกอบไปด้วย ลำน้ำพอง ลำน้ำปาว ลำน้ำเซิน ลำน้ำพรมและลำน้ำยัง(ลำพะยัง) แม่น้ำชีถือว่าเป็นแม่น้ำที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย ไหลผ่านจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และไหลไปบรรจบกับแม่น้ำมูลที่บ้านวังยาง ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี มีความยาวทั้งสิ้น 765 กิโลเมตร

 

 

อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร        

 

ขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูลดีๆ/ภาพประกอบสวยๆ มา ณ ที่นี้ด้วย

 

* เหตุที่การผันน้ำ(Diversion)จากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่มายังอ่างเก็บน้ำลำพะยังเป็นไปได้โดยไม่ต้องใช้ Pump ก็เพราะ Elevation ของน้ำ ที่อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่นั้น สูงกว่า Elevation ของน้ำ ที่อ่างเก็บน้ำลำพะยัง

 

 

                                 

 

 

 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สูนทอง วันที่ : 15/10/2017 เวลา : 22.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sunthornskulpone

ผมเห็นด้วยกับข้อเสนอของท่าน Wullopp ครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
wullopp วันที่ : 15/10/2017 เวลา : 08.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

ศักยภาพของ รัฐบาล-กองทัพ ในอนาคต
คงจะต้องแก้ภัยพิบัติ ให้ได้

โดยเฉพาะ ฝนทิ้งช่วง น้ำท่วม พายุ
ไฟป่า ไฟไหม้อาคารสูง
และ ไฟในเมือง
ซึ่งอาจเกิดจากการ วางเพลิง-ก่อการร้าย ให้ได้

กราบเรียน-เรียนเสนอ รัฐบาล
โปรดพิจารณา ทำอ่างเก็บน้ำ ขนาดเล็ก-กลาง
เน้นความลึก กระจายไปทั่วไทย

และ ใช้ระบบท่อส่งน้ำ ผันน้ำ
จากที่น้ำมาก ไปที่น้ำน้อย
ดังโครงการนี้ ให้ได้

กราบเรียน-เรียนมาด้วยความเคารพ
เชื่อมั่นในประเทศไทย ครับ...

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน