*/
  • หนุ่มกร
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : taweesak_supanan@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2009-05-22
  • จำนวนเรื่อง : 88
  • จำนวนผู้ชม : 65743
  • จำนวนผู้โหวต : 14
  • ส่ง msg :
  • โหวต 14 คน
วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2556
Posted by หนุ่มกร , ผู้อ่าน : 842 , 21:42:37 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน ปวิภา โหวตเรื่องนี้

...หลังจากรับประทานอาหารกลางวันที่วัดไทยไวสาลีแล้ว เราก็ออกเดินทางต่อไป จุดหมายปลายทางสำหรับวันนี้คือวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ซึ่งคาดว่าจะถึงตอนเย็น ระยะทางประมาณ ๒๐๐ กม. ระหว่างทางจะแวะพักที่สถูปเกสเรีย ซึ่งอยู่ห่างจากไวสาลีประมาณ ๖๐ กม.เส้นทางค่อนข้างดีขึ้นตามทางหลวง NH28 ไปเมืองกุสินารา..

 

        เกสเรียในสมัยพุทธกาล คือ เกสปุตตะนิคม ของชาวกาลามโคตรอยู่ในแคว้นโกศล มีเมืองสาวัตถีเป็นเมืองหลวง พระพุทธองค์ได้เสด็จผ่านมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ได้แสดงกาลามสูตรโปรดชาวเกสปุตตะนิคม  และก่อนที่จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพานก็ทรงมอบบาตรให้ชาวเมืองนี้ได้สักการะ..ครั้นเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพาน ชาวเมืองเกสปุตตะได้ร่วมกันสร้างสถูปนี้ด้วยดินเหนียวขึ้นน้อมถวายสักการะบูชา และต่อมาสถูปนี้ได้รับการสนับสนุนต่อเติมจนใหญ่โตโดยกษัตริย์หลายราชวงศ์ และกล่าวกันว่าน่าจะเป็นสถูปที่สูงที่สุดในอินเดียเท่าที่มีการค้นพบมา...

     "กาลามสูตร คือ พระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชาวกาลามะ หมู่บ้านเกสปุตตนิคม แคว้นโกศล (เรียกอีกอย่างว่า เกสปุตตสูตร ก็มี กาลามสูตรเป็นหลักแห่งความเชื่อที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชน ไม่ให้เชื่อสิ่งใด ๆ อย่างงมงายโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริงถึงคุณโทษหรือดีไม่ดีก่อนเชื่อ มีอยู่ 10 ประการ ได้แก่

มา อนุสฺสวเนน - อย่าเพิ่งเชื่อโดยฟังตามกันมา

มา ปรมฺปราย - อย่าเพิ่งเชื่อโดยถือว่าเป็นของเก่าเล่าสืบๆ กันมา

มา อิติกิราย - อย่าเพิ่งเชื่อเพราะข่าวเล่าลือ

มา ปิฏกสมฺปทาเนน - อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างคัมภีร์หรือตำรา

มา ตกฺกเหตุ - อย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดเดาเอาเอง

มา นยเหตุ - อย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดคาดคะเนอนุมานเอา

มา อาการปริวิตกฺเกน - อย่าเพิ่งเชื่อโดยตรึกเอาตามอาการที่ปรากฏ

มา ทิฎฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา - อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่าต้องกับความเห็นของตน

มา ภพฺพรูปตา - อย่าเพิ่งเชื่อว่าผู้พูดควรเชื่อได้

มา สมโณ โน ครูติ - อย่าเพิ่งเชื่อว่าผู้พูดนั้นเป็นครูของเรา

แต่จงเชื่อก็ต่อเมื่อได้ศึกษาและทดสอบด้วยตนเองแล้ว (สนฺทิฏฐิโก) เห็นว่าเป็นสัจธรรมสมบูรณ์อยู่ทุกเมื่อ (อกาลิโก) สามารถท้าทายการพิสูจน์ของผู้อื่นได้ (เอหิปสฺสิโก) เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาเรียนรู้ (โอปนยิโก) และเป็นธรรมที่วิญญูชนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (ปจฺจตฺตํเวทิตพฺโพ วิญญูหิ)

เมื่อใดสอบสวนจนรู้ได้ด้วยตนเองว่า..ธรรมเหล่านั้นเป็นอกุศลหรือมีโทษเมื่อนั้นพึงละเสีย และเมื่อใดสอบสวนจนรู้ได้ด้วยตนเองว่า..ธรรมเหล่านั้นเป็นกุศลหรือไม่มีโทษ เมื่อนั้นพึงถือปฏิบัติ 

ปัจจุบันแนวคิดและหลักสูตรที่สอนให้คนมีเหตุผลไม่หลงเชื่องมงาย ในทำนองเดียวกับคำสอนของพระพุทธองค์เมื่อ 2500 ปีก่อน ได้รับการบรรจุเป็นวิชาบังคับว่าด้วยการสร้างทักษะการคิดหรือที่เรียกว่า "การคิดเชิงวิจารณ์" (Critical thinking) ไว้ในกระบวนการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยของประเทศพัฒนาแล้ว"(วิกิพีเดีย)

      ทางหลวงสาย NH28 ถึงแม้ว่าจะเป็นทางด่วนเก็บค่าผ่านทาง  แต่สภาพถนนก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร  มีถนนตัดผ่าน บางช่วงที่ผ่านเมืองหรือชุมชนจะเห็นมีรถวิ่งสวนทาง(ย้อนศร) แม้ว่าจะมีเกาะกลางและถนนยังมีการก่อสร้างอยู่ อย่างไรก็ตามถือว่าสภาพการเดินทางดีกว่าสองวันที่ผ่านมา ครับ..

 

          วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สร้างขึ้นเพื่อน้อมเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระครองสิริราชย์สมบัติครบ ๕๐ ปี และเฉลิมพระชมน์พรรษาครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ และพระองค์ทรงพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุในพระมหาเจดีย์"พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา" โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ 

      " กุสินาราคลินิกแห่งนี้เกิดขึ้น เพื่อให้เป็นสถานรักษาพยาบาลแก่สาธารณชนผู้ทุกข์ยาก เจ็บป่วย โดยไม่เลือกชั้นวรรณะหรือศาสนาใดๆ ในรูปแบบของการกุศลโดยไม่คิดมูลค่า" สมเด็จพระราชรัตนรังสี(วีรยุทธ์ วีรยุทธโธ)

 

        เราเดินทางถึงวัดในช่วงเย็น เราเดินทางถึงวัดทันเวลา"เปิดไฟบูชาพระบรมสารีริกธาตุ"  พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันเดินเวียนเทียนรอบพระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา...

 

      วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ มีที่พัก "อู่ข้าว" และ "อู่น้ำ" ไว้พร้อมสำหรับผู้แสวงบุญ..ครับ

 ....

        พรุ่งนี้หลังจากทำวัตรสวดมนต์ตอนเช้าที่พระอุโบสถวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์แล้ว คณะก็จะเดินทางไปกราบสักการะ"ปรินิพพานสถาน" และ"มกุฏพันธเจดีย์"..ก่อนที่จะเดินทางต่อไป ที่ลุมพินีในประเทศเนปาล ครับ..

        ขอบคุณที่เข้ามาอ่านครับอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ปวิภา วันที่ : 02/01/2014 เวลา : 14.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pavipa
ปวิภา วัฒนวราสิน...@ บูชาคนดี...ไว้เชิดชู...แผ่นดินไทย @ 

...ชอบอู่ข้าว อู่น้ำจัง...

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน