*/
  • Supanich
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2010-08-29
  • จำนวนเรื่อง : 73
  • จำนวนผู้ชม : 96640
  • จำนวนผู้โหวต : 4
  • ส่ง msg :
  • โหวต 4 คน
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561
Posted by Supanich , ผู้อ่าน : 739 , 10:21:40 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เสียงพร่ำบ่นมานานเกี่ยวกับระบบการศึกษาของไทย เช่นว่า ล้าสมัย ไม่พัฒนา เหลื่อมล้ำ เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ หรือ คุณภาพครูไม่ดี ฯลฯ กำลังจะหมดไป (หรือไม่) เพราะขณะนี้ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งจริงจัง จัดทำโรงเรียนต้นแบบรูปแบบใหม่ โดยนำจุดแข็งของภาคเอกชนเข้ามาช่วยพัฒนา เช่น มุมมอง คอนเนกชั่น ความรวดเร็ว ทันสมัย และการบริหารจัดการ ผสมผสานกับเครือข่ายของรัฐด้วยความใกล้ชิดกับชุมชนท้องถิ่นเข้ามาเชื่อมโยงกัน

 

 

 

รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อม เข้าสู่การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา หรือ Partnership School ด้วยความร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคส่วนอื่น ๆ ร่วมกันขับเคลื่อนโรงเรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น และเป็นสากลมากขึ้น โดยจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้เน้นการคิด การลงมือทำ มากกว่าการท่องจำ ซึ่งจะมีความยืดหยุ่นในหลายด้าน อาทิ

 

หลักสูตรและการเรียนการสอน จะมีการออกแบบและยกระดับพัฒนาโรงเรียนอย่างเข้มข้น นอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ครู การปรับหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน บริบทและทิศทางของโลก โดยจะมีความยืดหยุ่นถึง 30% ทำให้โรงเรียนสามารถออกแบบหลักสูตรได้ตามความต้องการอย่างเต็มที่ อาทิ เน้นการทำฟาร์มเกษตร, การฝึกปฏิบัติพยาบาลที่สถานพยาบาลชุมชน การมีกิจกรรมนอกห้องเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิด หรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน เป็นต้น

 

งบประมาณ ยังคงได้รับการสนับสนุนงบประมาณหลักจากกระทรวงศึกษาธิการ แต่จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น งบอุดหนุนรายหัวสามารถปรับใช้ในโครงการประเภทอื่นได้ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณอีกส่วนหนึ่งจากภาคเอกชนด้วย

 

การดำเนินงานและการบริหาร กระทรวงศึกษาธิการยังคงช่วยดูแลแก้ไขปัญหากฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมในเรื่องคุณภาพมาตรฐาน แต่การบริหารงานจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้มีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วยภาคเอกชน ผู้นำระดับท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครอง และมหาวิทยาลัยในพื้นที่นั้น ๆ

 

โครงการนี้จะเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 เดือนพ.ค. ปีการศึกษา 2561 

 

ในระยะแรกมีโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด 40 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 37 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 2 โรงเรียน และโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียน โดยมีภาคเอกชนให้การสนับสนุน 10 ราย

กลุ่มสยามพรีเสริฟฟูดส์ 1 โรง ได้แก่ ร.ร.วัดปลักไม้ลาย สพป.นครปฐม เขต 1 

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน 1 โรง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพดำม่วง จ.กาฬสินธุ์

มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ 1 โรง ได้แก่ ร.ร.ชุมชนบ้านสี่แยก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2 โรง ได้แก่ ร.ร.บ้านหนองเงือก สพป.ลำพูน เขต 1 และร.ร.อนุบาลเต่างอย สพป.สกลนคร เขต 1 

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 2 โรง ได้แก่ ร.ร.อนุบาลดงมหาวัน สพป.เชียงราย เขต 1 และร.ร.วัดนาคู (จันทศึกษาคาร) สพป.พระนครศรีอยุธยา

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 2 โรง ได้แก่ ร.ร.ธงชัยเหนือวิทยา (โศกศิลา) สพป.นครราชสีมา เขต 3 และร.ร.ชุมชนบ้านวัด สพป.นครราชสีมา เขต 6

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 3 โรง ได้แก่ ร.ร.ชุมชนโพนงามโพนสวาง จ.มหาสารคาม ร.ร.คำหงส์ทองวิทยา จ.ร้อยเอ็ด และร.ร.โนนสะอาดพิทยา จ.ขอนแก่น

กลุ่มมิตรผล 5 โรง ได้แก่ ร.ร.บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5 ร.ร.กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม.เขต 8 (ราชบุรี) ร.ร.สมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ร.ร.บ้านดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) และวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วิทยาเขตหนองเรือ จ.ขอนแก่น

กลุ่ม ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT 2 โรง ได้แก่ ร.ร.วัดบางกอบัว สพป.สมุทรปราการ เขต 1 และ ร.ร. วัดถนนกระเพรา สพป.ระยอง เขต 2 

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. 3 โรง ได้แก่ ร.ร.บ้านประดู่เฒ่า สพป.สุโขทัย เขต 1 ร.ร.ผดุงวิทยา สพป.พิษณุโลก เขต 3 และร.ร.บ้านบึงทับแรด สพป.กำแพงเพชร เขต 1

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 18 โรง ได้แก่ ร.ร.อนุบาลแคนดง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร.ร.บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร.ร.อนุบาลลืออำนาจ (ชุมชน เปือยหัวดง) สพป.อำนาจเจริญ ร.ร.เชียงกลาง (ประชาพัฒนา) สพม.เขต 37 (น่าน) ร.ร.วัดกระทุ่ม (โสมประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ร.ร.แก้วเสด็จพิทยาคม สพม.เขต 11 (กาฬสินธุ์) ร.ร.อนุบาลเกาะคา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ร.ร.อนุบาลปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 ร.ร.เบญจมราชูทิศ สพม.เขต 15 (ปัตตานี) ร.ร.บ้านห้วยไร่สามัคคี สพป.เชียงราย เขต 3 ร.ร.บ้านแม่วะหลวง สพป.ตาก เขต 2 ร.ร.บ้านสันป่าไร่ สพป.ตาก เขต 2 ร.ร.สาธิตชุมชน การเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และร.ร.บ่อเกลือ สพม.เขต 37 (น่าน)

 

 

ปัจจุบันมีโรงเรียนนานาชาติและมหาวิทยาลัยหลายแห่งให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งคาดว่าในระยะต่อไปจะมีมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ เข้าร่วมดำเนินงานมากขึ้น นับว่าเป็นความตื่นตัวทางการพัฒนาการศึกษาของไทยอย่างเข้มแข็ง เพราะทุกฝ่ายตระหนักว่า โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน จึงต้องอาศัยความร่วมมือกันพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน

 

แหล่งข่าวเพิ่มเติม http://www.moe.go.th/websm/2018/2/101.html

 

************************ 

ที่มา: Pantip

 

 


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน