*/
 • Supawan
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : hello.supawan@yahoo.com
 • วันที่สร้าง : 2007-06-21
 • จำนวนเรื่อง : 2253
 • จำนวนผู้ชม : 6437392
 • จำนวนผู้โหวต : 11409
 • ส่ง msg :
 • โหวต 11409 คน
<< พฤษภาคม 2008 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอาทิตย์ ที่ 18 พฤษภาคม 2551
Posted by Supawan , ผู้อ่าน : 7513 , 08:09:22 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

May 18, 2008

กัมพูชามาจากไหน?

พุทธศตวรรษที่ 1 หรือประมาณ 2,500 ปีมาแล้ว เกิดการอพยพของชนกลุ่มชาติเขมร (ออส - โตร – เอเซียติค) จากจีนตอนใต้มาอยู่ในดินแดนที่เรียกว่า “สุวรรณภูมิ” การอพยพครั้งนั้นแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่อพยพไปตามลุ่มน้ำสาละวิน ได้สถาปนาอาณาจักร “สุธรรมวดี” ตอนบนของพม่า ส่วนเขมรที่อพยพมาตามลำน้ำโขง ได้สถาปนาอาณาจักร “ขอม”

พุทธศตวรรษที่ 6 เกิดอาณาจักรฟูนัน ถือเป็นอาณาจักรเก่าแก่แรกสุดของกัมพูชา ฟูนัน มาจากคำว่า พนม แปลว่าภูเขา ฟูนันเป็นสำเนียงออกเสียงของชาวจีน ที่ออกเสียงพนมไม่ถูก ความหมายของ พนม คือภูเขา ความรุ่งเรือง และเป็นตำแหน่งของกษัตริย์ที่แสดงถึงความหมายว่า ราชาแห่งขุนเขา

ช่วงเวลานี้เองที่เริ่มมีอิทธิพลจากศาสนาฮินดู และศาสนาพราหมห์ ที่กำลังรุ่งเรืองอยู่ในชวาและคาบสมุทรอินโดจีน ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียอีกทอดหนึ่ง

พุทธศตวรรษที่ 11 อาณาจักรฟูนันล่มสลาย เกิดแคว้นเจนละขึ้น โดยมีพระเจ้าวนมันที่ 1 และพระเจ้าอิสานวรมันที่ 1 ได้สร้างราชธานีขึ้นใหม่ ปัจจุบันคือกลุ่มโบราณสถานไพรกุก จังหวัดกำปงธม

พุทธศตวรรษที่ 12 ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 แคว้นเจนละแตกออกเป็นเจนละบก และเจนละน้ำ โดยเจนละน้ำอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนใต้ (ประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน) ส่วนเจนละบกอยู่ในพื้นที่ประเทศลาวตอนกลางในปัจจุบัน

พุทธศตวรรษที่ 14 พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ทรงรวบรวมแคว้นเจนละบกและเจนละน้ำให้เป็นปึกแผ่น และประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นกับชวา (อาณาจักรศรีวิชัย) อีกต่อไป พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ได้เสด็จจากชวามาครองกัมพูชาโดยนำลัทธิไศเลนทร์ หรือลัทธิเทวราชากลับมาด้วย และเกิดการสร้างปราสาท หรือเทวาลัย ซึ่งก็คือศาสนสถานเป็นชั้น เพื่อถวายเป็นทิพยวิมานของเทพเจ้า อีกทั้งยังใช้เป็นราชสุสานของกษัตริย์เมื่อเสด็จสวรรคต ซึ่งมีความเชื่อว่าดวงพระวิญญาณจะหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกับเทพเจ้าที่พระองค์ทรงนับถือ

ลัทธิเทวราชคืออะไร ?

เทวะ หมายถึงราชา และราชาก็คือเทวะที่จุติลงมาเพื่อสร้างสันติสุขให้กับโลกมนุษย์ การบูชาเทวราชา ก็คือการบูชารูปศิวะลึงค์ที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาเสมือนพระศิวะประทับอยู่บนยอดเขาไกรลาศ กษัตริย์ที่นับถือศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย จึงต้องสร้างศาสนสถานหรือเทวสถาน หรือวิหารที่ประดิษฐานศิวลึงค์ รูปแบบของปราสาทหรือเทวาลัยยุคแรกๆ จะถูกสร้างขึ้นบนภูเขาจริงๆ หรือไม่ก็บนเนินเขาตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง

ต่อมา มีการปรับแนวความคิดใหม่ โดยการสร้างบนที่ราบกลางเมือง โดยสร้างศาสนสถานนั้นเป็นชั้น หรือการสร้างภูเขาจำลองแทนที่จะสร้างบนภูเขาจริงๆ และใช้ปรางค์ปราสาทองค์ที่สูงที่สุดเป็นที่ประดิษฐานศิวะลึงค์ ดังนั้น ศิวะลึงค์มักจะถูกเก็บไว้ในปรางค์ประธาน หรือที่เรียกว่า ห้องครรภฤห กษัตริย์ขอมจะทำการบูชาเซ่นสรวง โดยรดน้ำลงที่ศิวะลึงค์ น้ำจะไหลลงช่องโยนีผ่านท่อโสมสูตร ศิวลึงค์ถือเป็นต้นกำเนิดของสรรพชีวิต ดังนั้น ศิวะลึงค์จึงมีบุคลิกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนภูเขาธรรมชาติ หรือภูเขาจำลอง โดยตั้งอยู่กลางนครหลวง ซึ่งเปรียบเสมือนแกนแห่งจักรวาล หรือศูนย์กลางของจักรวาล

เป็นที่น่าสังเกตว่า หลังรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 กษัตริย์ขอมองค์ต่อๆมา แม้จะเปลี่ยนไปนับถือศาสนาฮินดู ไวษณพนิกาย หรือศาสนาพุทธนิกายมหาบานแล้ว แต่ยังสร้างวิหารเก็บราชลึงค์ รูปเคารพในปรางค์ประธานเปลี่ยนจากศิวะลึงค์มาเป็นพระวิษณุหรือพระโพธิสัตว์

โดยสรุปแล้ว กษัตริย์ขอมมักจะสร้างศาสนสถานเป็นชั้น จุดประสงค์เพื่อเก็บ

 • เป็นวิหารเก็บราชลึงค์บนภูเขา

 • เป็นทิพยวิมานของเทพเจ้าบนโลกมนุษย์

 • เป็นพระราชสุสานเมื่อเสด็จสวรรคต โดยเชื่อว่าดวงพระวิญญาณของพระองค์จะไปหลอมรวมกับเทพเจ้าที่ทรงนับถือ

 • เป็นเขาพระสุเมรุ (ที่อยู่ของทวยเทพ) หรือศูนย์กลางโลกและจักรวาล ส่วนบารายหรือคูน้ำที่ล้อมรอบปราสาท เปรียบเหมือนมหานทีสีทันดรที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ

เรื่องที่ควรรู้ก่อนไปดูปราสาท

ฮินดูมาจากไหน?

ศาสนาฮินดูเกิดในประเทศอินเดีย ก่อนศาสนาพุทธประมาณหนึ่งพันปี เป็นการรวมคติความเชื่อพื้นบ้าน ผสมผสานกับการนับถือเทพเจ้า ซึ่งมีอยู่มากมายหลายองค์ แต่มีพียง 3 องค์ที่เป็นเทพสูงสุดได้แก่

 • พระศิวะ หรือพระอิศวร

 • พระวิษณุ หรือพระนารายณ์

 • พระพรหม

ผู้ที่นับถือพระศิวะเป็นใหญ่สูงสุด เรียกว่า ลัทธิไศวนิกาย ซึ่งเป็นพระนามของพระศิวะผู้สร้างโลก ลักษณะการนับถือมี 2 ลักษณะคือ

·         บูชาศิวะลึงค์ เครื่องหมายบุรุษเพศ เป็นเครื่องหมายแทนพระศิวะ

·         บูชาโคนนทิ พาหนะของพระอิศวร เป็นผู้ให้น้ำนมและเนื้อแก่มนุษย์ เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์

ส่วนบางกลุ่มคนที่นับถือพระวิษณุเป็นใหญ่ที่สุด เรียกว่า ลัทธิไวษณณพนิกาย อย่างไรก็ดีเทพทั้ง 3 องค์นี้รวมเป็นหนึ่งเดียวที่เรียกกันว่า “ตรีมูรติ” มีการนับถือการอวตารของพระนารายณ์มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นพิเศษ เช่น พระรามในคัมภีร์รามายณะ เป็นพระกฤษณะในคัมภีร์ภควัทคีตา และเป็นพระพุทธเจ้า เป็นต้น

ศาสนาฮินดูมีการแบ่งชั้น วรรณะ โดยยกย่องให้พราหมณ์เป็นชนชั้นที่สูงที่สุดของสังคม เพราะสามารถติดต่อกับเทพเจ้าได้ ทำหน้าที่ในพิธีกรรมต่างๆ รองลงมาจึงเป็นวรรณะกษัตริย์ วรรณะแพศย์ (พ่อค้า) และวรรณะศูทร หรือกุลีเป็นวรรณะต่ำสุด ศานาฮินดูจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ศาสนาพราหมณ์นั่นเอง

ศิวลึงค์นั้นสำคัญไฉน?

กษัตริย์ที่นับถือศานาฮินดู ไศวนิกาย นิยมสร้างศิวะลึงค์ไว้ในปราสาทต่างๆ เพื่อใช้เป็นรูปเคารพ ศิวลึงค์เป็นเป็นเครื่องหมายองค์กำเนิดของเพศชาย เป็นพลังสร้างสรรค์ของพระผู้เป็นเจ้า โดยศิวะลึงค์นี้จะตั้งอยู่บนฐานโยนี (แทนอวัยวะเพศหญิง) ของพระนางปรารพตี ชายาของพระศิวะ ตราบใดที่อวัยวะเพศทั้งสองนี้อยู่ด้วยกัน ก็จะเกิดความรุ่งเรือง บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข

การเซ่นสรวงบูชาพระศิวะ พราหมณ์จะตักน้ำรดศิวะลึงค์ แล้วให้น้ำไหลผ่านร่องโยนี แล้วจึงไหลไปตารมท่อโสมสูตร ถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้ผู้รองรับไปดื่มกินเพื่อเป็นสิริมงคลและรักษาโรคภัยไข้เจ็บ

เหตุที่ไศวนิกายบูชาศิวะลึงค์ มีเรื่องจากตำนานว่า .. ครั้งหนึ่ง พระพรหม พระวิษณุ และเทพบริวารไปเยี่ยมพระศิวะบนสวรรค์ชั้นไกรลาศ ขณะนั้นพระศิวะกำลังเมสุรา และกำลังเสพกามกับเจ้าแม่กาลีพระชายา ไม่รู้ตัวว่ามีใครมา บรรดาทวยเทพต่างพากันหัวเราะขบขันและตำหนิสาปแช่งพระศิวะ .. ครั้นพอสร่างเมา พระศิวะรู้สึกละลายพระทัยมาก และเสียพระทัย จนสิ้นพระชนม์พร้อมพระชายา ก่อนสิ้นพระชนม์ทรงตั้งความปรารถนาไว้ว่า .. ความละอายของตนจะต้องได้รับการบูชาจากมนุษย์ตลอดไป จะเกิดใหม่เป็นอวัยวะเพศชาย (ศิวะลึงค์ ลิงคัม) ใครบูชาจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นไกรลาศ

เทพเจ้า 3 องค์ของศาสนาฮินดูทำหน้าที่ใด

พระพรหม

เป็นเทพเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาล ประทับนั่งบนอาศน์บัวบาน ทรงหงส์เป็นพาหนะ มีชายาคือพระสุรัสวดี หรือพระนางพราหมี

พระพรหมมี 4 พระพักตร์ 4 กร มีพระนามเดิมว่า “ปัญจานน” หมายถึงผู้ที่มี 5 เศียร แต่ถูกพระศิวะตัดเศียรออกไป 1 เศียร จากเหตุที่ พระพรหมเกิดหลงใหลนางศตรูปาสตรี ที่พระพรหมสร้างขึ้นมา แล้วเฝ้ามองตลอดเวลา เมื่อนางหนีขึ้นข้างบน จึงใช้พระพักตร์ที่ 5 ตามขึ้นไปดู พระศิวะไม่ชอบจึงตัดทิ้ง

บางตำราก็ว่า พระพรหมถูกพระศิวะตัดเศียร เพราะไปกล่าววาจาดูถูกพระนางอุมาเทวี ชายาพระศิวะ ชาวฮินดูที่นับถือนิกายไวษณพนิกาย เชื่อว่า พระพรหมเกิดจากพระนาภี (สะดือ) ของพระวิษณุ ขณะบรรทมหลับอยู่เหนือลำตัวพระยานาคอนันตริยะในทะเลน้ำนม หรือเกษียรสมุทร หรือที่เรียกว่านารายณ์บรรทมศิลป์

พระศิวะ หรือพระอิศวร

เป็นเทพเจ้าผู้ทำลายและสร้างโลก หมายความว่าก่อนจะเกิดได้ต้องตายเสียก่อน ชาวฮินดูที่นับถือไศวนิกายเชื่อว่าพระศิวะมีหนึ่งเศียร สี่กร สามเนตร โดยเนตรที่สามอยู่กลางหน้าผาก เวลากริ้วจะมีตัวเกียรติมุข หรือหน้ากาลออกมากลืนกินความชั่วร้ายจากเนตรที่สามนี้ พระศิวะทรงนุ่งหนังกวาง มีงูเป็นสร้อยสังวาล ทรงโคนนทิเป็นพาหนะ เวลาไปเยี่ยมชมปราสาท นั่นย่อมแสดงว่าปราสาทแห่งนั้นๆสร้างอุทิศถวายแก่พระศิวะนั่นเอง

พระศิวะสามารถกำหนดโชคชะตาของมนุษย์ด้วยการร่ายรำ เช่น หากท่ารำอ่อนช้อย มนุษย์โลกจะอยู่เย็นเป็นสุข การร่ายรำนี้เรียกว่า ศิวนาฏราช เป็นการแสดงพลังที่พระองค์กระทำต่อจักรวาล 5 ประการคือ การสร้าง การดูแลรักษา การทำลาย การปิดบัง และการอนุเคราะห์

ชายาของพระศิวะมี 2 บุคลิกในร่างเดียว คือ พระนางปารพตี หรือพระนางอุมาเทวี แปละเจ้าแม่กาลี หรือทุรครา ซึ่งเกิดจากการที่บรรดาเทพมาช่วยกันชุบขึ้นเพื่อปราบอสูร โอรสของพระนางอุมาเทวีคือ พระขันธกุมาร เป็นเทพแห่งสงคราม และพระพิฒเนศวร์ โอรสของพระนางทุรคา มีเศียรเป็นช้าง เป็นเทพแห่งศิลปวิทยาการ

พระวิษณุ หรือพระนารายณ์

เป็นเทพผู้คุ้มครองโลก มีการอวตารลงมายังโลกมนุษย์เมื่อยามเกิดทุกข์เข็ญถึง 10 ครั้ง 10 ปาง ได้แก่ อวตารเป็นปลา เต่า หมูป่า นรสิงห์ พราหมณ์เตี้ย พราหมณ์ถือขวานเพชร พระราม พระพุทธเจ้า พระกฤษณะ บุรุษชื่อกัลป์ลี

พระวิษณุทรงครุฑเป็นพาหนะ มีพระชายาคือพระศรี หรือพระลักษมีเทวี (พระนางเกิดจากการกวนเกษียรสมุทร) พราหมณ์ได้ปรับปรุงศาสนาฮินดูในพุทธศตวรรษที่ 10 เพื่อแข่งกับศาสนาพุทธที่กำลังเจริญรุ่งเรือง เช่น การบัญญัติให้พระพุทธเจ้าเป็นอวตารที่ 8 ของพระนารายณ์ เรียกว่า “พุทธาวตาร”

พุทธมหายาน คู่แข่งศาสนาฮินดู?

ศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองในดินแดนขอมโบราณ นอกจากศาสนาฮินดูแล้ว ยังมีศาสนาพุทธ นิกายมหายาน ซึ่งเจริญรุ่งเรืองผลัดเปลี่ยนกันกับศาสนาฮินดู ทั้งไศวนิกาย และไวษณพนิกาย

เดิมทีนั้นพุทธศาสนามีเพียงนิกายเดียว คือ หินยาน หรือเถรวาท จนกระทั่งราวพุทธศตวรรษที่ 6 ได้เกิดนิกายมหายานขึ้น ซึ่งมีการนำคติความเชื่อการนับถือเทพเจ้าฮินดูมาผสมผสาน โดยเชื่อว่า พระพุทธเจ้าเป็นผู้สร้างโลก และยังบันดาลให้เกิด “ธนานิพุทธเจ้า” 5 พระองค์ และธนานิพุทธเจ้า ยังบันดาลให้ มนุษย์พุทธเจ้าลงมาตรัสรู้ในโลกมนุษย์อีกหลายองค์ เช่น เจ้าชายสิทธัตถะ

พระธนานิพุทธเจ้ายังบันดาลให้เกิดพระโพธิสัตว์อีกหลายองค์ลงมาปกป้องคุ้มครองชาวพุทธมหายาน เช่น พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระโพธิสัตว์กวนอิม ฯ

พระโพธิสัตว์มีความหมายว่า พระผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต โดยจะลงบมาช่วยเหลือมนุษย์ในโลกให้พ้นทุกข์

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือโลเกศวร หมายถึงพระโพธิสัตว์ผู้เป็นใหญ่ในโลก ทรงเปี่ยมด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็นผู้มองลงมายังเบื้องต่ำด้วยความกรุณา ทรงอยู่เพื่อช่วยเหลือมนุษย์โลกให้พ้นทุกข์และเข้าถึงนิพพาน

ศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู ผลัดกันเจริญรุ่งเรืองตามแต่กษัตริย์ที่นับถือแต่ละศาสนา สิ่งก่อสร้างในปราสาทจึงบ่งชี้ได้ว่าเป็นเทวสถานของฮินดู หรือศาสนสถานของพุทธ

Note : ขอบคุณเนื้อหาบางส่วนจากนิตยสาร TRIPS และบางภาพจาก Internet

          ภาพแผนที่เขมรโบราณจากอาจารย์เจี๊ยบ


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 56 (0)
หมีปิศาจ วันที่ : 22/05/2008 เวลา : 04.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mee104
ขอบคุณสำหรับทุกความเห็น ช่วยแนะนำมือใหม่หัดเขียนด้วยครับ

เอนทรี่นี้ ได้ความรู้เยอะเลยครับ

น่าแปลกที่ขนาดกษัตริย์ของขอมเอง
ก็ยังเปลี่ยนลัทธิความเชื่อได้ง่ายๆ

ความคิดเห็นที่ 55 (0)
โฟล์คเหน่อ วันที่ : 20/05/2008 เวลา : 18.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/folkner
..เขียนเพลง เขียนกวี ชีวิตนักดนตรีบ้านนอก..

:::ได้ความรู้มากมายครับพี่ศุภวรรณ ขอบคุณ + 1 โหวต::::

ความคิดเห็นที่ 54 (0)
wansuk วันที่ : 20/05/2008 เวลา : 15.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wansuk

สวัสดีค่ะพี่สุ
ความรู้แน่นเชียวค่ะ

ความคิดเห็นที่ 53 (0)
wullopp วันที่ : 20/05/2008 เวลา : 11.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

โหวตให้อีก 1 คะแนน.... // ขอขอบพระคุณสำหรับบทความที่ช่วยให้คนไทยเข้าใจเพื่อนบ้านมากขึ้นครับ.. สาธุ สาธุ สาธุ

ความคิดเห็นที่ 52 (0)
คุณอ๊อด วันที่ : 19/05/2008 เวลา : 17.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prsakaeo

ได้ความรู้ ผสมความขัดแย้ง โดยเฉพาะเรื่อง พระพุทธเจ้า มาจากอวตารของพระนารายณ์

ความคิดเห็นที่ 51 (0)
Canไทเมือง วันที่ : 19/05/2008 เวลา : 12.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/canthai

ดูแค่แผนที่ก็คุ้มแล้ว อิ อิ

ความคิดเห็นที่ 50 (0)
มัคคุเทศก์ทางวิญญาณ วันที่ : 19/05/2008 เวลา : 12.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/guide007
ฉันถอดเสื้อสีแล้ว!!!! คุยกับฉันได้ไหมเพื่อนมนุษย์!!!!

ได้ความรู้ครับ
ผมชอบข้อมูลเหล่านี้
เอาไว้เถียงกับอินเดีย

ความคิดเห็นที่ 49 (0)
คนกุลา วันที่ : 19/05/2008 เวลา : 07.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konkula

ขอบคุณเรื่องเล่าซึ่งอุดมด้วยความรู้ดีๆ และภาพสวยๆมาฝาก ครับ คุณสุภาวรรณ ครับ.....

ความคิดเห็นที่ 48 (0)
คุณนายจำเป็น.. วันที่ : 19/05/2008 เวลา : 02.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ClubOffit
มิตรแท้นั้น..จะดีทั้งต่อหน้า และลับหลังเรา ..จะคอยส่งเสริมและมีแต่สิ่งที่ดีๆ ให้แก่กัน..นี่คือมิตรแท้..

แวะมาราตรีสวัสดิค่ะพี่สุภาวัลย์ค่ะ..

ขอให้พี่ฝันดีคืนนี้และทุกๆคืนค่ะ.

ความคิดเห็นที่ 47 (0)
nana วันที่ : 19/05/2008 เวลา : 01.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nananajaa

เวียนเทียนที่ไหนค่ะ คืนนี้ ...

ชอบบทความค่ะ ได้ความรู้เพิ่มเติม

ถ้าจะให้ดี ครั้งหน้าขอข้อมูลประเทศเกาหลี มาให้อ่าน จะดีมาก ๆ เลย ^^

ความคิดเห็นที่ 46 (0)
cozy วันที่ : 19/05/2008 เวลา : 00.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kakalot
I agreed that what really matters is what you like, not what you are like... Books, records, films -- these things matter. Call me shallow but it's the fuckin' truth - High Fidelity

บูชาศิวะลึงค์ ตามความเชื่อบางแห่งยังหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะฮะ

ความคิดเห็นที่ 45 (0)
Din วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 22.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/372smallroom
ดินน้อมรับคำปรามาสแล้วผลิดอกเพื่อตอบแทนชมรมคนรักษ์ภาษาไทย


จ๊ะเอ๋ เมื่อเช้าทำไมไม่ปลุกหนู หนีไปเที่ยวคนเดียว ตกรถเลย แงๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 44 (0)
อรจัง วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 22.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/maesotcorner
อรจัง

อิจฉาคนแอ่วไกล แต้เน้อ
ได้ความรู้เพียบค่ะ เอาไป 1+++โหวตเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 43 (0)
ชาญชิต วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 21.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/inchrist

อยากไปเที่ยวนานแล้ว แต่ยังไม่ได้ไปเลยครับ สักวันคงได้ไป ขอบคุณสำหรับประวัติความเป็นมาครับ

ความคิดเห็นที่ 42 (0)
Supawan วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 20.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

ลุงต้าลี่ : เป็นรูปที่ตั้งใจถ่ายตอนที่ไม่มีใครมาใกล้ศิวะลึงค์ค่ะ .. ปกติจะมีคนใน่งที่ศิวะลึงค์ โดยไม่รู้ว่าไม่ควรทำ โดยเฉพาะผู้หยิง จนพวกเราหลายคนกระเซ้าว่า .. พระศิวะคงเหนื่อยน่าดู เพราะทุกวันจะมีสาวๆ ทั้งหัวดำ หัวแดง มานั่งบนศิวะลึงค์ของพรองค์วันละไม่รู้กี่นาง รวมถึงผู้ชายก็มีไม่น้อย ..

ความคิดเห็นที่ 41 (0)
coolwater วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 20.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cool
enough  is  enough   ความเพียงพอคือความพอเพียง

น้ำชอบจึงโหวตให้ ๑ โหวตค่ะ

ความคิดเห็นที่ 40 (0)
coolwater วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 20.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cool
enough  is  enough   ความเพียงพอคือความพอเพียง

ถ้าอยากได้รับความรู้ต้องมีบ้านนี้จริง ๆ ค่ะ
แต่หนูก็ชอบนะคะ

ความคิดเห็นที่ 39 (0)
วัติธนวิทย์ วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 19.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/songer

มาอีกแล้วเจ๊... ไม่ใช่ไม่รู้จะไปไหน ? นะ มาขอนั่งพักบ้านเจ๊เนี่ยแหละ !
เจ๊สุ... ผมเฝ้าบอกกับลูก ๆ ว่า อยากเที่ยวไหน ? ไปในบล็อคนี้สิ ! เพลิดเพลิน ซึมซับ สุข ประหยัด ฯลฯ

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
ลุงต้าลี่ วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 19.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/loongdali

ดูในภาพ น่าเห็นใจศิวลึงค์พนมบาเค็ง นักท่องเที่ยวต่างหันหลังให้......ไร้ผู้คนเหลียวแล

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
YOKUJUNG วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 19.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yokujung
 Follow your heart and your dreams will come true. 

ขอบคุณนะคะ

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
SweetestTears วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 17.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Poison
My Heart always leads my way ชอบอ่านมากๆค่ะ
อยากไปสักครั้งในชีวิต
จองแล้วเสียตังค์แล้วไม่ทราบกี่หนเลยค่ะ..แล้วก็ต้องอดไป

เอาไว้ติดตามจากบล็อคนี้ไปก่อนนะคะ

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
ท่าชนะ วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 17.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Karida

ค่อยอ่านนะคะ กลัวค่ะ

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
มะอึก วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 17.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom

ปูพื้นความรู้ได้อย่างดงามครับพี่

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
rakmananya วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 14.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rakmananya

ธรรมสวัสดี
มารับเอาความรู้เพียบ...
ขอบคุณครับ สำหรับบทความเยี่ยม
+1 ครับ

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
Supawan วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 14.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

คุณสายธาร : แล้วใครได้ไปคะ? หากเจอต้องขอดูมั่ง ...

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
mookie วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 14.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mookie
เราอาจไม่ได้มีความสุขในทุกนาทีของชีวิต  แต่เราอยากให้ทุกนาทีของความสุข...ถูกบันทึก

คห.27 รุ่นนั้น เค๊ายังต้องแย่งกันอีกเหรอฮะ....


ความคิดเห็นที่ 30 (0)
สักรินทร์ วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 13.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/CMU-BANCHUAN
รพสต.บ้านชวน

เพื่อนบ้านเรา มีเรื่องเล่ายาวจริงๆแต่ทำไม การใช้ชีวิตแบบไทยๆเรา ดูไม่รุ่งเรื่องมาก ไม่ยุ่งเหยิงมาก แต่มีความสุขมากนะ

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
Augustman วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 12.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Augustman
• มอบทุกสิ่ง ด้วยใจ ใสพิสุทธิ์

แวะมาอ่านและรับทราบเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ครับผม


ความคิดเห็นที่ 28 (0)
ครูแดง วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 12.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

- ยังเหนื่อยอยู่ ยังไม่ได้อ่านละเอียด แวะมาเยี่ยมก่อน วันหลังจะมาอ่านคะ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
สายธาร วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 11.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cyberfrogy
 http://www.facebook.com/groups/dhammayatrahttps://www.facebook.com/BAAN.RAI.SAITHARN http://www.oknation.net/blog/DigitalTour


พี่สุ..ครับ..สองคนนี่เขาแย่ง..ศิวะลึงค์ ..กันครับ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
sodaaban วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 11.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sodaaban


มารับความรู้
กัมพูชามาจากไหน ?
ลัทธิเทวราชคืออะไร ?
ดีทั้งภาพและเรื่อง
ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
คุณนายจำเป็น.. วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 11.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ClubOffit
มิตรแท้นั้น..จะดีทั้งต่อหน้า และลับหลังเรา ..จะคอยส่งเสริมและมีแต่สิ่งที่ดีๆ ให้แก่กัน..นี่คือมิตรแท้..


เห็นภาพ..ศิวะลึงค์ ..แล้วนึกถึงหน้า ผู้บรรยาย คือ อ.เจี๊ยบ เลยค่ะพี่..

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
pimahn วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 11.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

เอ็นทรี่วันนี้ เหมาะแก่การเรียนวิชาประวัติศาสตร์ อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พี่สุภาวัลย์ให้ข้อมูลเยอะดีครับ พร้อมภาพประกอบเพียบเลย

ขอบคุณครับ โหวตให้ครับ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
Supawan วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 11.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

คุณเอื้อยนาง : ขอบคุณ สำหรับข้อมูลความเชื่อของคนอิสานค่ะ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
Andyjoy วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 10.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/andyjoy
ทุกข์ที่เกิดซ้ำเพราะใจมันพร่ำเพ้อ หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุข

ต่อไปก่อนที่จะจัดทริปไปไหน ต้องแวะมาหาข้อมูลที่นี่ก่อนแล้วล่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
เอื้อยนาง วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 10.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ouynang

วัฒนธรรมเป็นไม่ต่อเนื่องในดินแดนนั้น คนอีสานผู้เฒ่าผู้แก่ และในบางหมู่บ้านอันห่างไกลในปัจจุบัน ยังมีความเชื่ออยู่ว่า มนุษย์ที่สร้างปราสาทหินนั้นมีร่างกายใหญโตกว่ามนุษย์อย่างเรา ๆ ในปัจจุบัน
เรียกันว่า "มนุษย์แปดศอก" มีตำนาน มีนิทานที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อนี้อยู่ไม่น้อยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
หนุ่มสุพรรณฝันหวาน วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 10.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/maggiemaddog
Seize The Day : ฉกฉวยวันเวลาไว้ อย่าทำให้การงาน ทำให้การเที่ยวเสีย

ไม่ค่อยได้แวะเข้ามาเลยครับ ขอโทษที ทั้งที่บ้านนี้เที่ยวบ่อย 555 พอดี 2 เดือนที่ผ่านมา งานนอก งานใน อะไรไม่รู้ พันกันไปหมด เดือนหน้าอีกเดือน ถึงจะกลับมาหายใจโล่ง ซดกาแฟ เช้าๆ ได้จริงๆ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 10.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somchoke101

ได้ทราบความรู้เรื่องเมืองกัมพูชามากขึ้นครับ ว่างเมื่อไหร่จะไปเที่ยวครับ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
shukur วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 10.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/shukur

thaks

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
Supawan วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 09.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

คุณวัตธนวิทย์ : ขออย่าให้เกิดเหตุการณ์ดังเช่นในอดีตอีกเลยค่ะ ...

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
วัติธนวิทย์ วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 09.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/songer

สุขสันต์วันอาทิตย์ ครับ เจ๊สุ....
ดีจังเลยครับ ได้อ่านเรื่องราวโบราณคดีในวันหยุดเยี่ยงนี้
บางครั้งก็กลัวนะครับ กลัวว่าจะมีใคร ? มาปลุกปั่นเรื่องราวกัมพูชา กับ ไทย เกรงว่าคนไทยที่อยู่กัมพูชาจะเดือดร้อน
อีกแล้วนิ !!!

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
feng_shui วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 09.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

Deiism พิสูจน์ได้ว่า คติโบราณจนถึงปัจจุบัน ในการสร้างอานุภาพ นอกจากการสร้างจากศรัทธาแห่งรูปเคารพ และการท่องมนตรา แล้วการเมืองศาสนาก็ เป็นเรื่องเกี่ยวโยงกัน และสุดท้าย เราเปิดใจกว้างได้ ก็ต้องตัดพันธนาการแห่งความเป็นชาตินิยมเสียก่อน จึงจะเข้าใจว่า ทำไม เทวราชา จึงรุ่งเรืองได้ในอดีต
หุ หุ เม้นท์เสียยาว
ปล.เข้ามาอ่านตั้งแต่พี่โพสต์ เม้นท์แล้วเน็ตหลุด เม้นท์เสียยาว เม้นท์ใหม่ จำไม่ได้แล้ว

ที่บ้านเข้าเน็ตไม่ค่อยได้ นี่พยายามเข้าตั้งแต่ หกโมงเช้า เป็นช่างกำมะลอก็อย่างนี้นะคะ

หาที่Errorwเอง ก็ต้องเหนื่อยมาก ไม่ได้เข้าเน็ตที่บ้านมากว่าสองเดือนแล้วค่ะเพราะ เข้าแล้วหลุดๆ
พี่เอาคลิปลงบล๊อกได้หรือยังค่ะ

นี่คือคอมเม้นท์ครั้งที่๕แล้วค่ะ เหนื่อยจัง

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
Supawan วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 09.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

คุณสุ่ย : ยังไม่ได้ลองเลยค่ะ .. เป็นคนที่อ่านเรื่อง technical ไม่ค่อยเข้าใจง่ายๆค่ะ แต่จะลองดู

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
เกริกบุระวนะวงศ์วรวิวัฒน์ วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 09.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cottonhut
 เธอเคยไหมฟังเสียงในใจร่ำร้อง  ถ้วนทั่วทุกท่วงทำนองของถ้อยคำ 

กัมพูชา
เพื่อนบ้านที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่
ประหนึ่งเสมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่ง
ของไทยเรา
น่าสนใจทีเดียวครับ พี่

มีความสุขกับวันสดชื่นเช่นนี้ครับ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
kaikhong วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 09.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kaikhong
เมนูจานเด็จ  กับ  นาย Kaikhung Fusion หน่อย ๆ สวย อร่อยครับ


น่าสนใจมากเ ลยครัล ผมยังไม่โอกาสไปสักที

http://www.oknation.net/blog/kaikhong/2008/05/17/entry-1

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 09.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ ""การ์ดความรู้ "ลงทุนโดยไม่ใช้เงินตัวเอง !!"" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณสุภาวัลย์

ดีครับได้ทบทวนความรู้ กัมพูชามาจากไหน
ผมก็เรียนไทยคดีศึกษามานานแล้ว
ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
feng_shui วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 09.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

Deiism พิสูจน์ได้ว่า คติโบราณจนถึงปัจจุบัน การสร้างอานุภาพ นอกจากการสรร้างจากศรัทธาแห่งรูปเคระ และการท่องมนตรา การเมืองศาสนา เป็นเรื่องเกี่ยวโยงกัน และสุดท้าย เราเปิดใจกว้างได้ ก็ต้องตัดพันธนาการแห่งความเป็นชาตินิยมเสียก่อน จึงจะเข้าใจว่า ทำไม เทวราชา จึงรุ่งเรืองได้ในอดีต
หุ หุ เม้นท์เสียยาว
ปล.เข้ามาอ่านตั้งแต่พี่โพสต์ เม้นท์แล้วเน็ตหลุด เม้นท์เสียยาว เม้นท์ใหม่ จำไม่ได้แล้ว

ที่บ้านเข้าเน็ตไม่ค่อยได้ นี่พยายามเข้าตั้งแต่ หกโมงเช้า เป็นช่างกำมะลอก็อย่างนี้นะคะ

หาที่Errorwเอง ก็ต้องเหนื่อยมาก ไม่ได้เข้าเน็ตที่บ้านมากว่าสองเดือนแล้วค่ะเพราะ เข้าแล้วหลุดๆ
พี่เอาคลิปลงบล๊อกไดหรือยังค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
roselobster วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 08.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Memyself
 º°” ไม่มีความรักใดในโลกจะยิ่งใหญ่เท่าคนไทย รักในหลวง””°

สนุกกับวันหยุดคะพี่สุภาวรรณ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
Supawan วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 08.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

คุณพันภูมิ : สุริยะวรมันถูกจับบวชเป็นพระ ... หมายถึงเทวรูป หรือคะ?

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
Supawan วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 08.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

คุณ Supatra : หากชอบก็ติดตามอ่านบทความเกี่ยวกับกัมพูชานะคะ .. คงจะเขียนสลับกับบทความเรื่องของเวียดนามค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
พันพูมิ วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 08.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vong

ดีครับ เห็นภาพต่าง ๆ แล้วชุมชื่นหัวใจ เพราะชอบบรรยากาศแบบนี้ ยิ่งเห็นบรรดาสุริยวรมันทั้งหลายถูกจับบวชพระแล้วยิ่งเข้มขลัง น่าศรัทธา

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
นาราด้า วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 08.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tarot
http://www.oknation.net/blog/narada ไพ่ยิปซีทำนายชีวิต

โหวต 1ค่ะ โดนใจนาราด้ามากเลยค่ะ กำลังศึกษาอยู่พอดีเลยค่ะ...สวัสดียามเช้านะคะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
supatra วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 08.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dstrategy2008
 

ได้ความรู้ดีมากเมื่อมาเยี่ยมบ้านหลังนี้ ปิดเทอมที่ผ่านมาตั้งใจว่าจะไปเที่ยวชม
นครวัด ลูกสาวสอบเรียนต่อ ม.1 ได้แล้วต้องเรียนปรับพื้นฐาน เข้าค่ายจริยธรรม
และอะไรต่อมิอะไรอีกมากมาย ทำให้ต้องยกเลิกแผนที่วางไว้...ขอบคุณสำหรับ
ความรู้ดีๆที่ได้รับ อยากให้มีบ้านแบบนี้มากมายใน OK NATION BLOG

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
น้ำทะเล วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 08.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/soda
เ พ ร า ะ พี่ เ ป็ น พี่ ... ที่ ... ว่ า ง เ ป ล่ า 


และแล้ว..มันก็ระเบิดจนได้
http://www.oknation.net/blog/soda/2008/05/18/entry-1

18 พ.ค. 2551 เวลา 10.00 น.
ร่วมส่งศพ ดาบตำรวจอานนท์ สุวรรณมณี
นำไปบำเพ็ญกุศล ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร (วัดตุยง)
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ยายเม้าท์เองค่ะ วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 08.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yaimout
"เม้าท์"  กันไหมคะ? คุณๆขา....

นอกจากภาพงามๆ ยังมีความรู้เพิ่มเติมให้ด้วย ขอบคุณมากๆนะคะ สวัสดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Supawan วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 08.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะ …

หวังว่าบทความเรื่องของกัมพูชา และลัทธิความเชื่อของชาวขอมโบราณ คงช่วยให้ผู้ที่กำลังจะไปเที่ยวเขมรเข้าใจ และเพิ่มอรรถรสในการเดินชมปราสาทต่างๆได้มากขึ้น

มีความสุขในทุกอย่างที่ทำในวันนี้นะคะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน