*/
  • Supawan
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : hello.supawan@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-06-21
  • จำนวนเรื่อง : 2253
  • จำนวนผู้ชม : 6433699
  • จำนวนผู้โหวต : 11407
  • ส่ง msg :
  • โหวต 11407 คน
<< พฤษภาคม 2008 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพุธ ที่ 21 พฤษภาคม 2551
Posted by Supawan , ผู้อ่าน : 4059 , 08:04:51 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

May 21, 2008

เกาะแกร์ … นครหลวงที่ถูกลืม (1)

ย้อนอดีตเมืองพระนคร

เมืองพระนคร เป็นยุคสมัยหนึ่งของกัมพูชาที่ถือว่ารุ่งเรืองที่สุด (..812 - 1219) ในสมัยนี้มีการสร้างศิลปะขึ้นมากมาย แบ่งตามสมัยการปกครองของกษัตริย์แต่ละองค์ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีศิลปะเกาะแกร์แทรกอยู่ด้วย

ผู้สถาปราราชวงศ์เมืองพระนครคือ พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ผู้ทรงประกาศอิสรภาพเขมรจากการยึดครองของชวา เมื่อราวต้นคริสต์ศตวรรษี่ 19

ใน ประชุมอรรถบทเขมร ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อรุณศรี วรศะริน กล่าวถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ว่า เป็นกษัตริย์ที่สืบเชื้อสายมาจากราชสกุลเจนละน้ำ ซึ่งในระหว่างการจราจลที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 8 เสด็จไปประทับที่ชวา และเสด็จกลับมาเพื่อครองราชย์ที่นครอินทรปุระ

“เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว พระราชอำนาจก็ค่อยๆแผ่ขยายขึ้น ทั้งนี้ สังเกตุได้จากการที่ทรงย้ายเมืองหลวงไปตามที่ต่างๆ เมื่อเริ่มเสด็จขึ้นครองราชย์ พระองค์ประทับที่อินทรปุระ ซึ่งน่าจะอยู่ทางทิศตะวันออกของกำพงจาม …

หลังจากที่ประทับอยู่ที่อินทรปุระได้ระยะหนึ่ง พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ก็ทรงเปลี่ยนไปประทับที่เมืองๆหนึ่ง น่าจะอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบ และหลังจากนั้น แม้พระองค์จะยังคงเปลี่ยนที่ตั้งเมืองหลวงอยู่เรื่อยๆ แต่ก็มักอยู่บริเวณทะเลสาบ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ บริเวณที่คือมาเป็นเมืองพระนคร”

หริหราลัย ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณอำเภอโลลั๊วะ จังหวัดเสียมเรียบในปัจจุบัน คือเมืองหลวงแห่งสุดท้ายในแถบนั้น ภายหลังจากทรงหวั่นเกรงการรุกรานจากชวา จึงเสด็จกลับจากหริหราลัยไปสถาปนาเมืองหลวงแห่งใหม่บนเขาพนมกุเลน โดยให้ชื่อเมืองหลวงใหม่ว่า “มเหนทรบรรพต”

เนื้อความบอกไว้อีกว่า ขณะที่ทรงสถาปนาราชธานีแห่งใหม่ พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ได้ทรงสถาปนาเทวราชาขึ้นพร้อมกัน ทั้งนี้เพื่อสลัดกัมพูชาให้หลุดพ้นจากอำนาจของชวาชัดเจน นอกจากเหตุผลทางการเมืองแล้ว การสถาปนาเทวราชา ยังสื่อถึงความหมายของการเป็นใหญ่แต่พระองค์เดียวในจักรวรรดิ เป็นสมมุติเทพเทียบองค์พระศิวะอีกด้วย

ภายหลังพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 เสด็จสวรรคต พระราชโอรสชัยวรมันที่ 3 ได้เสด็จขึ้นครองราชย์แทน โดยยังประทับอยู่ที่หริหราลัยจนสิ้นรัชกาล ซึ่งไม่มีผู้สืบราชบัลลังก์ต่อ ราชสมบัติจึงตกแก่พระเจ้าอินทรวรมัน ผู้เป็นพระญาติฝ่ายพระมารดา

การปกครองสมัยพระเจ้าอินทรวรมัน ถือว่ามั่งคงสมบูรณ์มาก โดยเป็นกษัตริย์ที่รวบรวมอาณาจักรกัมพูชาได้อย่างเป็นปึกแผ่น ทั้งยังผูกสัมพันธไมตรีกับประเทศใกล้คียง ตลอดจนโปรดให้สร้างสิ่งก่อสร้างมากมาย ดังจะเห็นได้จากเศษซากโบราณสถานหลายแห่งในปัจจุบัน

เมื่อสิ้นรัชกาลของพระองค์ หริหราลัยก็ได้ผู้ปกครององค์ใหม่ เป็นพระโอรสของพระเจ้าอินทรวรมัน พระนามพระเจ้ายโศวรมันที่ 1

ในรัชสมัยนี้ได้มีการตั้งราชธานีแห่งใหม่ โดยจัดสร้างให้สอดคล้องกันทั้งความหมายทางศาสนาและการปกครอง มีศูนย์กลางอยู่ที่เขาพนมบาแค็ง ชื่อเมืองยโศธรปุระ ซึ่งภายหลังการตั้งราชธานี การปกครองเป็นไปอย่างราบรื่นตลอด กระทั่งส่อเค้าว่าจะมีปัญหา เมื่อพระเจ้าหรรษาวรมันที่ 1 และพระเจ้าอิศานวรมันที่ 2 พระโอรสในพระองค์เถลิงขึ้นครองราชย์สืบมา ทว่าเหตุใดทั้ง 2 พระองค์จึงทรงมีระยะการครองราชย์เพียง 8 ปี และ 7 ปี ตามลำดับ

บุคคลผู้น่าสงสัยเห็นจะเป็น พระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ที่ไปทรงสร้างศูนย์การปกครองแห่งใหม่ไกลถึงเกาะแกร์

นครหลวงเกาะแกร์

ว่ากันว่า ขณะที่พระเจ้าหรรษาวรมันที่ 1 ขึ้นตรองราชย์นั้นยังทรงพระเยาว์นัก พระเจ้าชัยสิงวรมัน หรือพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ซึ่งมีศักดิ์เป็นพระปิตุลาของพระโอรสหรรษาวรมันที่ 1 และอิศานวรมันที่ 2 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทน การสะสมอำนาจและส้องสุมผู้คนจึงค่อยๆก่อตัวขึ้น

เมื่อเห็นว่ามั่นคงพอ พระเจ้าชัยวรมันที่ 4 จึงประกาศพระองค์เป็นอิสระ และเสด็จไปสร้างเมืองของพระองค์เอวที่เกาะแกร์ จากนั้นเพียง 2 ปี พระเจ้าหรรษาวรมันที่ 2 แห่ง ยโศธรปุระ ก็เสด็จสวรรคต

บทความเรื่อง Losy City Revisited ของ Moul Vong เล่าว่า พระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ทรงเริ่มสร้างเกาะแกร์ราวปี ค..921 และตั้งตนเป็นกษัตริย์ ทับซ้อนอำนาจส่วนกลาง โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ “นครโฉกครรยาร์” หรือในบางตำราเรียก “เมืองโฉกเกยร์” หมายถึงเกาะแห่งความรุ่งโรจน์ ต่อมาเรียกในภาษาเขมรปัจจุบันว่า เกาะแกร์ จวบจนกระทั่งปี ค..928 ซึ่งเป็นปีที่พระเจ้าอิศานวรมันที่ 2 เสด็จสวรรคต พระเจ้าชัยวรมันที่ 4 จึงมีอำนาจเพียงผู้เดียว

จารึกที่พบในปราสาทกระวันกล่าวถึงเมืองโฉกเกยร์ไว้ว่า “ก่อร่างสร้างขึ้นด้วยอำนาจของพระองค์เอง (หมายถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 4) เป็นนครที่มั่งคั่งเฟื่องฟูของจักรวรรดิ”

ณ ช่วงเวลานั้น พระเจ้าชัยวรมันที่ 4 เพิ่มพูนอำนาจของพระองค์ตลอดเวลา นอกจากนั้นยังสร้างศาสนสถานเป็นจำนวนมาก โดยโปรดให้สร้างสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆ ดังจะเห็นได้จากหลักฐานซากโบราณสถานในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปราสาทธม เทวรูปพระอิศวร หรือศิวะลึงค์ขนาดมหึมา

ความเจริญรุ่งเรืองของเกาะแกร์ถึงขีดสุด จวบจนกระทั่งสิ้นรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ราวปี ค..941 หรือประมาณ 20 ปีแห่งการครองบัลลังก์ หลังจากนั้นพระเจ้าหรรษาวรมันที่ 2 พระโอรสก็เสด็จขึ้นครองราชย์ แต่เพียง 3 ปี ก็เสด็จสวรรคต โดยอำนาจเปลี่ยนมาอยู่ที่พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 พระญาติผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องของพระองค์

ทว่า พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ได้ทรงย้ายเมืองหลวงกลับมาที่ยโศธรปุระอีกครั้งหนึ่ง ปล่อยนครหลวงเกาะแกร์ให้ร้าง ไร้ซึ่งพลังอำนาจเช่นที่เคยผ่านมา … ความเปล่าเปลี่ยวของปราสาทที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่รกครึ้ม ทำให้เกาะแกร์กลายเป็นมหานครที่อึมครึมไปด้วยความลึกลับในที่สุด

แม้เกาะแกร์จะเป็นเมืองหลวงไม่นานนัก แต่รุ่งเรืองด้วยศิลปะเขมร จนเรียกรูปแบบศิลปะที่พบที่นี่ว่า “ศิลปะแบบเกาะแกร์” อันมีลักษณะเด่นคือ ขนาดที่ใหญ่โตมโหฬาร ลักษณะบางอย่างที่เกินจริง เหมือนจะเป็นการแสดงออกถึงอำนาจ และประกาศว่าศูนย์กลางของเขมรอยู่ที่เกาะแกร์ หาใช่เมืองพระนครไม่

ดังเช่น ปราสาทธม ซึ่งแปลว่า “ปราสาทใหญ่” มีความสูงเป็นอันดับสองรองจากมหาปราสาทนครวัด แต่เป็นปราสาททรงปิรามิดที่ใหญ่ที่สุดในเขมร

โบราณวัตถุขนาดใหญ่ทั้งหลายที่แสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงพนมเปญ ส่วนมากนำมาจากปราสาทต่างๆในละแวกเกาะแกร์นี่เอง .. และแม้แต่ในปัจจุบัน ก็ยังมีวัตถุโบราณขนาดใหญ่ตกหล่นอยู่ในบริเวณนี้อีกไม่น้อย

เกาะแกร์ในกาลต่อมา

โฉกครรยาร์ หรือเกาะแกร์ ถูกทิ้งร้างจนกระทั่งเมื่อปี ค..1873 หลุยส์ เดอปอร์ต นักสำรวจชาวฝรั่งเศส ดั้นด้นเดินทางมาพบเกาะแกร์ และนำประติมากรรมบางส่วนออกมาให้สาธารณะชนได้รับรู้ แต่อย่างไรก็ตาม อีกกว่า 20 ปีต่อจากนั้นจึงจะมีการสำรวจโบราณสถานแห่งนี้กันอย่างจริงจัง

หลักฐานทางประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า ปี ค..1900 – 1901 ลูเนต์ เดอลาจองกิแอร์ ซึ่งเป็นนายทหารนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสได้เดินทางไปถึงเกาะแกร์ และลงมือสำรวจศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในพื้นที่ เพื่อให้นักวิชาการรุ่นหลังศึกษา

ทว่า การสำรวจต้องสะดุดลง เมื่อสงครามอินโดจีน เปิดฉากรบพุ่งกันอย่างดุเดือด เกาะแกร์จึงกลับสู่อ้อมกอดของธรรมชาติอีกครั้ง ความหวังที่จะสืบรากศิลปะแห่งเมืองเกาะแกร์จึงยุติปราบจนปัจจุบัน

กลุ่มปราสาทเกาะแกร์อยู่ในเขตจังหวัดพระวิเฮียร หรือจังหวัดพระวิหาร ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองพระนคร เพิ่งจะเปิดให้คนทั่วไปเข้าชมได้เมื่อไม่กี่ปีมานี่เองค่ะ เนื่องจากเดิมระยะทางไปจากเมืองเสียมเรียบเกาะแกร์ไกลถึง 150 กิโลเมตร ไม่สามารถไป-กลับในวันเดียวได้ .. ต้องลองนึกถึงสภาพถนนในเขมรที่แคบๆ โรยด้วยลูกรังสีแดงขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ ตามไปด้วยนะคะ … และยังไม่ได้เก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณป่ารอบปราสาท

ปัจจุบันถนนเส้นใหม่ที่ตัดจากบันทายสรี ผ่านพนมกุเลน บึงมาลา สู่เกาะแกร์ ช่วยย่นระยะทางให้เหลือราว 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางราวๆ 3 ชั่วโมง ส่วนทุ่นระเบิดมีองค์การ CMAC และ Halo Trust เข้ามากู้หลายปราสาทแล้ว และปลอดภัยดีค่ะ

ปัจจุบันแม้ปราสาทใหญ่เล็กกกว่า 100 ปราสาทจะยังอยู่กลางป่าที่แวดล้อมด้วยสนามทุ่นระเบิด แต่สถานที่ที่ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดว่าปลอดภัย ก็เริ่มเปิดให้เข้าชมได้แล้ว และเชื่อว่าอีกไม่นานเกาะแกร์จะเป็นจุดหมายสำคัญอีกแห่งหนึ่งของนักเดินทางที่หลงไหลอารยะธรรมอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรขอมโบราณ

กลุ่มปราสาทที่อยู่บริเวณเกาะแกร์มีอยู่หลายปราสาท ตอนกลางของกลุ่มปราสาทเป็นบารายใหญ่รียกว่า ราฮาล เรื่องราวของเกาะแกร์ยังไม่ค่อยมีผู้รู้กันมากนัก รอบอาณาบริเวณปราสาทปกคลุมด้วยป่ากว้างใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติพนมกุเลน .. ที่นี่จึงเหมาะสำหรับผู้ที่อยากจะเห็นบรรยากาศเปลี่ยวร้างของโบราณสถานกลางป่าใหญ่ เหมือนที่เคยเป็นมาร่วมพันปี

สู่หมู่ปราสาทธม .. มหาปิรามิดแห่งเกาะแกร์

พื้นที่ทั้งหมดของเกาะแกร์มีปราสาทกระจายอยู่ทั่วไป แต่ในกลุ่มปราสาทขนาดใหญ่ อยู่ในกำแพงศิลาแลงสีเหลี่ยมจัตุรัสขนาดกว้าง ยาว 1.2 กิโลเมตร ภายในมีโบราณสถานที่เป็นปราสาทมากมาย แต่ที่โดดเด่นและดูเหมือนจะเป็นสัญลักษณ์แห่งเกาะแกร์ คือ ปราสาทธม รูปปิรามิดขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่โล่งกว้างด้านหลังกำแพงปราสาท ซึ่งสร้างความตะลึงพรึงเพริดให้กับผู้พบเห็น

ปราสาทธมแห่งนี้สร้างด้วยวิธีการเรียงหินทรายขึ้นประกอบเป็นรูป กว้าง ยาว ด้านละประมาณ 63 เมตร สูง 35 เมตร รูปทรงเป็นปิรามิดมีฐาน 7 ชั้น ด้านบนเชื่อว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานศิวะลึงค์สำริดขนาดใหญ่สูงถึง 4.5 เมตรที่ปลายปราสาท .. แต่เนื่องจากทำด้วนสำริด จึงโดนฟ้าผ่า และคงเหลือแต่เพียงฐานที่แกะเป็นรูปสิงห์แบกเท่านั้น

หากมองในระดับสายตา อาจเห็นว่ายอดปราสาทอยู่ไม่สูงนัก แต่ดูตารมสเกลของคนในภาพ คงสูงมากทีเดียว

ตอนที่เราไปเยือน .. สะพานไม้ที่ทำเป็นทางขึ้นปราสาทชำรุดค่อนข้างมาก จึงมีการสั่งห้ามนักท่องเที่ยวไม่ให้ขึ้นไปยังส่วนบนของปิรามิด เนื่องจากทางขึ้นสูงชัน อาจเป็นอันตรายร้ายแรงได้ง่ายๆ .. หลายคนในหมู่พวกเราจึงบ่นเสียดายมากๆที่พลาดโอกาสที่จะได้วัดใจ .. แต่การซ่อมแซมจะใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือนก็จะแล้วเสร็จ ทริปหน้าคงได้ปีนสมใจ

รูปเหล่านี้ ได้มาจากคุณโอ๋ .. จากคอลัมน์ไกด์เถื่อนพาเที่ยวค่ะ ..

ทางขึ้นไปยังปิรามิดเป็นบันไดหินแคบๆจำนวน 91 ขั้น ซึ่งปัจจุบันใช้บันไดไม้ทำเป็นทางขึ้นลงแทน .. เห็นแล้วทำให้นึกถึงตอนที่ไปปีนปิรามิดที่ประเทศ เม็กซิโก เมื่อหลายปีก่อน .. ปิรามิด ที่นั่นจะมีทางขึ้นเป็นบันไดหิน 4 ด้าน มีบันไดด้านละ 91 ขั้นเช่นกัน รวม 4 ด้าน 364 ขั้น และเมื่อรวมกับบันไดขั้นสุดท้ายที่ใช้รวมกันทั้งสี่ด้าน ก็เป็น 365 ขั้นพอดี ซึ่งจะเท่ากับจำนวนวันใน 1 ปีปฏิทิน .. พวกแอสเท็คโบราณรู้เรื่องปฏิทินและจำนวนวันด้วย น่าทึ่งจริงๆ .. ปืรามิดของปราสาทธมมีทางขึ้นเพียงด้านเดียว จะเกี่ยวโยงกันอย่างไร ก็เหนือความคาดเดาของฉันค่ะ

รูปนี้เป็นแนวกำแพงของฐานแต่ละชั้น สูงประมาณ 5-6 เมตรต่อชั้น และส่วนที่เหลืออยู่ของปิรามิดของเกาะแกร์มีทั้งสิ้น 7 ชั้นค่ะ .. ชวนให้นึกว่า หากยังเป็นปิรามิดที่สมบูรณ์จะสูงสักแค่ไหนหนอ ..

รูปแกะสลักบนยอดปราสาท เหลือเพียงฐานสิงห์แบกให้เห็นเท่านั้น

ตอนปีนลงก็ต้องวัดใจกันอีกแล้ว .. คนที่สุขภาพไม่ฟิต ไม่ควรขึ้นเด็ดขาดค่ะ เดี๋ยวลงไม่ได้

ต้นไม้ประหลาดที่หน้าปราสาทธม .. อยากให้เห็นรูปคุณสายธารที่ปีนขึ้นไปนั่งบนส่วนที่ยื่นออกมา .. โพสต์โชว์ด้วยค่ะ

Note : ขอบคุณบทความบางส่วนและรูปบางรูปจาก หนังสือ คู่มือนำเที่ยวนครวัด นครธม

บทความบางส่วนจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์จุดประกาย วันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 และ

http://www.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E3519836/E3519836.html


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 50 (0)
พราวนภา วันที่ : 26/05/2008 เวลา : 01.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yui

..
ได้ความรู้มากมายค่ะ..

..

ความคิดเห็นที่ 49 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 22/05/2008 เวลา : 16.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่  "มาช่วยกันเพิ่มเสน่ห์ไทย เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ... ด้วยสีไทยโทน !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

อลังการจริง ๆ โบราณสถานที่เกาะแกร์
โดยเฉพาะปราสาทธม

ความคิดเห็นที่ 48 (0)
freeman วันที่ : 22/05/2008 เวลา : 12.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hanako

ละเอียดยิบ

ความคิดเห็นที่ 47 (0)
หมีปิศาจ วันที่ : 22/05/2008 เวลา : 04.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mee104
ขอบคุณสำหรับทุกความเห็น ช่วยแนะนำมือใหม่หัดเขียนด้วยครับ

ขอบคุณมากพี่สุ
นำโชค ทำให้แมนฯยู คว้าดับเบิ้ลแชมป์จนได้
ตลอดเวลาที่ผมอยู่หน้าบ้านพี่สุ
แมนฯยูก็หลุดรอดจากการเสียประตูตลอด
และก็คว้าแชมป์จนได้จากการยิงจุดโทษ

ความคิดเห็นที่ 46 (0)
หมีปิศาจ วันที่ : 22/05/2008 เวลา : 04.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mee104
ขอบคุณสำหรับทุกความเห็น ช่วยแนะนำมือใหม่หัดเขียนด้วยครับ

เกาะแกร์กับ ชัยวรมันที่ ๔
เคยมีโอกาสเป็นเมืองหลวงด้วย ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 45 (0)
ทิวสน วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 23.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

ร่องรอยความยิ่งใหญ่ยังปรากฎชัด

ขอบคุณมากครับพี่ เต็มอิ่มความรู้ ที่แบ่งปันครับ

ความคิดเห็นที่ 44 (0)
Cat@ วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 22.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

หากได้ถือกล้อง เก็บภาพ คงมีความสุข

ความคิดเห็นที่ 43 (0)
Euclidian วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 22.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/euclidian

น่าอิจฉาครับ อยากไปมั่ง

ความคิดเห็นที่ 42 (0)
AnnieLove วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 21.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Annielove


ขอบคุณสำหรับความรู้ที่ให้คะ เหมือนได้อ่านนิยายเลยคะ
ทุกชาติล้วนมีวัฒนธรรมของตนเอง เห็นแล้วแอบเห็นใจคนกัมพูชานะคะ ที่ต้องถูกพวกฝรั่งยึดครองอยู่หลายปีเศร้าใจแทน ถ้าไม่มีการรุกรานกัน โลกคงจะงดงามกว่านี้

ขอบคุณที่ไปเที่ยวดอยอินทนนท์ด้วยกันนะคะ

ความคิดเห็นที่ 41 (0)
ภาษาหลากสี วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 20.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pasalarksee
นิดนรี

ปิระมิดแห่งเกาะแกร์ ยิ่งใหญ่มากค่ะ

ข้อมูลเยี่ยมเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 40 (0)
ปอจู วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 18.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Paojoo1974
มีไม่กี่ชาติบนโลกใบนี้ที่มี  "ภาษา (พูดและเขียน) เป็นของตัวเอง"และเราคือหนึ่งในนั้น...ภูมิใจมั้ยคะ...?? (ชมรมรักษ์ภาษาไทย)


สวัสดีค่ะ.....พี่ศุภาวัล
อู้หู.....เห็นบันไดแล้วน่ากลัวจังเลยค่ะ
เป็นปอจู.....คงไม่กล้าขึ้นแน่ ๆ เลยค่ะ
ขอบคุณสำหรับภาพสวย ๆ และความรู้ดี ๆ นะคะ

ความคิดเห็นที่ 39 (0)
feng_shui วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 17.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

เกาะแกร์ ความยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด นะคะ

สวัสดียามเย็นค่ะพี่สุ

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
spyone วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 15.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/spyone
  โลกหมุนด้วยความรัก

ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
nobody007 วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 14.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nobody007
The slower u go, the more u see the movement of life. ; ) :M.M. Prishvin. 


Thanks for your concern krab.
Take care krab.

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
Supawan วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 14.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

คุณโน : เป็นกำลังใจในการต่อสู่ค่ะ ... คนเลวมีมากเหลือเกินในสังคม

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
Supawan วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 14.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

คุณจูนพเนจร : รูปส่วนใหย๋ถ่ายเองค่ะ ยกเว้นภาพที่บอกไว้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
ผักบุ้งไฟแดง วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 14.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nong9396
อยากให้ทุกวันเป็นวันที่ดี  และโลกนี้สวยงาม

ตามมาเที่ยวอีกแล้วค่ะ
ก็ยังไม่เคยไปนี่นา

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
nobody007 วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 14.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nobody007
The slower u go, the more u see the movement of life. ; ) :M.M. Prishvin. ความคิดเห็นที่ 32 (0)
จูพเนจร วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 13.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jupanejorn

แวะมาเยี่ยมชมครับ รูปสวยดีแน่ะ ถ่ายเองเลยเหรอ

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
ครูเอก วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 13.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kruak

แม้ดาวจะหล่นลงดินก็ยังเป้นดาวพราวแสงอยู่เช่นเดิมค่ะ
ลวดลาย คมเข้มและขึมขลัง ไม่เคยสิ้นมนตรา

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
Joseph วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 13.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Joseph
God Bless You, Michael Joseph

ด้วยความยินดี ขอบคุณสำหรับคำคอมเมนท์
สำหรับเรื่องที่โพสต์วันนี้ของคุณก็ดีนะครับ... ถ้าสักวันหนึ่งมีโอกาสจะลองไปเที่ยว.. (ถ้ามีตังค์)

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
นายชิกุวะ วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 12.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chikuwa
"นายชิกุวะ" มีเรื่องราวดีๆ... มาเล่าให้ฟังเรื่อยครับ ลองแวะมาอ่านได้ขอรับกระผม


สวยงาม ถ้ามีโอกาสจะไปเที่ยวครับ

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
TaTee วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 12.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/poo

ขอบคุณสำหรับบทความและรูปสวยๆครับ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
จันทร์วารี วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 12.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/waranin
คือ..จันทร์วารี  : สวัสดี.. ม่านหมอกและหยาดน้ำค้าง/กลุ่มเขียนข้าว

ได้ความรู้เพียบเลยค่ะ ชอบมาก ๆๆ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
ศุภศรุต วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 11.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/voranai
เรื่องราวหลากหลายในมุมมองของนักวิชากวน

ปิรามิดที่ยิ่งใหญ่กว่า ยโศธรปุระ
คือ ปิรามิดแห่ง โฉกครรคยาร์
แต่สิ่งแวดล้อม และขุนนางไม่อาจสู้ศรัทธากลางไพร
จึงจำต้องย้ายนครา
กลับสู่ ยโศธรเภตรา
โดย ราเชนทรวรมัน กษัตราผู้เกริกนามความคิดเห็นที่ 25 (0)
project2xl วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 11.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/project2xl


สุดที่รักพึ่งไปมาเมื่อวันหยุดยาวมี่ผ่านพ้นไป แต่เธอดชครายฝนตกเลยไม่รู้จะมีรูปมาฝากเปล่าไง ถ้าได้รู้มาจะเอามาลงให้ดูกันนะครับ...XL

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
Sainam วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 11.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sainam

ตามมาเที่ยวต่อค่ะพี่สุ.....

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
Supawan วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 11.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

คุณนายโอ๋ : ดีใจที่อ่านสนุก เหมือนนิยาย .. นิยาย กับชีวิตจริง แยกกันออกยากจริงๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
มะอึก วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 11.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom

ผมยังอยู่ประตูทางเข้านครธมเลยครับพี่
อ่านเรื่องเกาะแกร์ของพี่วันนี้ สนุกมากครับ....

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
คุณนายจำเป็น.. วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 11.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ClubOffit
มิตรแท้นั้น..จะดีทั้งต่อหน้า และลับหลังเรา ..จะคอยส่งเสริมและมีแต่สิ่งที่ดีๆ ให้แก่กัน..นี่คือมิตรแท้..

อ่านไปอ่านมาก้เริ่มสนุกแล้วนะคะ... เหมือนอ่านนิยายเรื่องหนึ่งอยู่ค่ะ

สนุกกับการอ่านแล้วสิคะ..

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
Supawan วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 11.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

ขอบคุณค่ะ คุณสายธารที่นำรูปมาโพสต์ให้ ... ยังจำคำที่พรรคพวกแซวคุณสายธารในวันนั้นได้ดี

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
สายธาร วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 10.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cyberfrogy
 http://www.facebook.com/groups/dhammayatrahttps://www.facebook.com/BAAN.RAI.SAITHARN http://www.oknation.net/blog/DigitalTour


ปราสาทธม...ถ้าขาดต้นไม้ต้นนี้...สีสันไม่เกิดจริงๆครับ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
คนสวย วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 10.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ratana

คุณพี่สุคะ...สวัสดีค่ะ
คนสวยขอมาเที่ยวเกาะแกร์ด้วยคนนะคะ
ใครเอ่ยกำลังหย่อนตัวเองลงบันได....
หวิวๆและขาสั่นไหมคะ...คุณพี่ฯ....

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
khunrin วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 10.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khunrin

ปราสาททที่เป็นหน้าคนดูหน้ากลัวจังเลย
แต่ที่น่ารัก คือวงข้าวกลางลาน

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ครูแดง วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 10.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

- อ่านแล้วเหมือนไปเที่ยวเอง ดีมากคะ ขอบคุณนะคะ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ซันตะวันยิ้ม วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 09.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suntawanyim

ล้อมวงกินข้าว แล้วเที่ยวปราสาทหิน ช่างสุขใจ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
Supawan วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 09.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

คุณเดชนิยม : กลับไปอ่านเดี๋ยวนี้เลยค่ะ ...

ขอบคุณที่มาบอกนะคั

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
เดชนิยม วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 09.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/detniyom

ความจริงผมแวะมาหาความรู้และความเพลิดเพลินจากภาพสวยงามแง่มุมต่างๆอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะบทความก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับนครวัต นครธม ครับ

ขอบคุณอีกครั้งสำหรับการไปเยี่ยมแต่เช้าวันนี้ครับ แต่ตอนนั้นบทกลอนยังไม่เรียบร้อย ข้ามบทกันไปมา อาจเสียรสสัมผัสและขั้นตอนเนื้อหาไปมาก แต่ตอนนี้แก้ไขเสร็จแล้ว หากจะกรุณาขอเรียนเชิญอีกครั้งครับ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ปัจเจกตน วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 09.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/uthai
รักทุกคนด้วยจิตที่บริสุทธิ์


ขอบคุณสำหรับความรู้ที่นำมาแบ่งปันครับ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
su.63 วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 09.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/su
ไทบ้านพระเสาร์

หวังว่า คงไม่มีมนุษย์ประหลาด ไป ทุบทิ้งเหมือน ปราสาทเขาพนมรุ้ง นะครับ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
Supawan วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 09.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

พ่อหนุ่มเจ้าสำราญ : ค่าไปเที่ยวเขมรไม่แพงมากค่ะ .. ออกไปดูโลกกว้าง .. ยังมีสิ่งดีๆมากมาย ในเส้นทางที่จะก้าวเดินค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
พ่อหนุ่มเจ้าสำราญ วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 09.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/piwthunya

อยากไปเขมร อยากไปดุความหลังทางวัฒนธรรม

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
รัตน์ใบขวาน วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 08.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khonthook
กลุ่มวรรณกรรมใบขวาน - ปากคำของคนทุกข์แห่งสยามประเทศ 

ราวว่าไปเยี่ยมชมด้วยตนเองเลยพี่เอ๊ย

ขอบคุณ ๆ สำหรับภาพ เเละคำบรรยาย เขมรอยู่ใกล้บ้านเเค่นี้ คาดว่าสักวันจะไปเยี่ยมชมความวิจิตรพิสดารของช่างศิลป์วรมันให้ได้

เป็นการดีที่ท่านนำมาให้ดูพอหายคิดถึง

สวัสดีครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
veerin วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 08.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/veerin

ตามไปเที่ยวค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
Nozz วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 08.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nozzila
:A40: คืออะไร หาคำตอบได้ที่http://www.oknation.net/blog/nozzila/2008/04/25/entry-1

ตามมาเที่ยว เช่นเคยครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
Supawan วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 08.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

สวัสดีค่ะ ครูเจ๊ยบ ..

จะพาเที่ยวทุกวันเลยค่ะ .. คิดถึงนะคะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ครูเจี๊ยบ วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 08.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/baan-koo-kai
หัวใจ...ของฉัน..เป็นนักเดินทาง..อักษรของฉัน...เป็นนักเดินทาง หัวใจของฉัน...ไร้ซึ่งพันธนาการอักษรของฉันถูกพันธนาการด้วยหัวใจฉันเอง

สวัสดี่ค่ะพี่สาว..
คิดถึงค่ะ


ดูแล้วเหมือนได้ไปเที่ยวเองเลย
อิอิ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ทวิน วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 08.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/twin

ตามมาเที่ยวครับ อย่าลืมไปเที่ยวปักกิ่งกับผมบ้างนะครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
roselobster วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 08.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Memyself
 º°” ไม่มีความรักใดในโลกจะยิ่งใหญ่เท่าคนไทย รักในหลวง””°

อรุณสวัสดิ์ค่ะ

ได้ไปเที่ยวอีกแล้ว..

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Supawan วันที่ : 21/05/2008 เวลา : 08.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

สวัสดีค่ะ …

วันนี้เสนอบทความเกียวกับโบราณสถานที่เกาะแกร์นะคะ และเกาะแกร์ยังมีอีกตอนในวันพรุ่งนี้ค่ะ … ตอนนี้กำลังพยายามเขียนเรื่องของนครวัดนครธม และปราสาทบันทายสรีอยู่ค่ะ และจะได้นะเสนอในโอกาสต่อไป สลับกับบทความท่องเที่ยวเวียดนามที่เหลืออบู่อีกค่อนข้างมาก

มีความสุขนะคะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน