*/
  • Supawan
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : hello.supawan@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-06-21
  • จำนวนเรื่อง : 2209
  • จำนวนผู้ชม : 6177013
  • จำนวนผู้โหวต : 11198
  • ส่ง msg :
  • โหวต 11198 คน
<< พฤษภาคม 2009 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2552
Posted by Supawan , ผู้อ่าน : 3138 , 05:48:32 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

May 26, 2009

ราชธานีอโศก … อุบลราชธานี

หมู่บ้านสหกรณ์บุญนิยมราชธานีอโศก เป็นหมู่บ้านเกิดใหม่แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำมูล จังหวัดอุบลราชธานี แม้จะเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ มีประวัติศาสตร์ 10 ปีเศษ แต่เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการกล่าวขานกันค่อนข้างมาก อันเนื่องจากสมาชิกทั้งหมดเป็นบุคคลที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและมีแนวปฏิบัติตามแนวทางของสมณะโพธิรักษ์ ที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเป็นจุดรวมจิตใจของคนเหล่านั้น หลายคนอาจจะมองว่าสมาชิกของคนในหมู่บ้านแห่งนี้มีความแปลกแยกจากสังคมภายนอก เช่น สมาชิกส่วนใหญ่นิยมเดินเท้าเปล่า สวมใส่ด้วยผ้าหม้อฮ่อมที่เก่าซ่อมซอ อีกทั้งกิริยาภาษานบนอบ อ่อนน้อม และกล่าวถึงธรรมะเป็นคติเตือนใจตลอดเวลา

ชุมชนแห่งนี้ก่อนปี พ.. 2530 เป็นพื้นที่นา กับพื้นที่ว่างเปล่าที่ยังไม่มีการพัฒนาเนื่องจากอยู่ริมแม่น้ำมูล ที่ท่วมบ่อยในช่วงน้ำหลาก อยู่ไกลจากใจกลางเมือง จ.อุบลราชธานี ประมาณ 10 กิโลเมตร มีชุมชนอยู่น้อยและกระจัดกระจาย  ต่อมาที่ดินผืนนี้ ได้ถูกขายให้กับคุณหนึ่งฟ้า นาวาบุญนิยม ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมของชุมชนอโศกในปี พ.. 2534 ในเวลาต่อมาได้ทำการมอบที่ดินผืนนี้ให้กับ ชุมชนอโศกเพื่อทำเป็นพุทธสถานเรียกว่า “หมู่บ้านบุญนิยมราชธานีอโศก”  ซึ่งเป็นการผสมกันระหว่างคำว่า “บุญนิยม” ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติธรรม  คำว่า “ราชธานี” มาจากจังหวัดอุบลราชธานี และยังมีความหมายถึงคำว่าเมืองหลวง และคำว่า “อโศก” ที่ต่อท้ายหมายถึงบุคคลที่ศรัทธาในแนวการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดของสมณะโพธิรักษ์

การรวมตัวของผู้คนที่ศรัทธาในสมณะโพธิรักษ์ อันมีแนวทางการปฏิบัติที่ฝึกฝนตนเองตามแนวทางของศาสนาพุทธ

ที่ดิน ณ พุทธสถานราชธานีอโศก และ สหกรณ์บุญนิยมราชธานีอโศกในปัจจุบันนั้น มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๓๕๐ ไร่ คุณหนึ่งฟ้า นาวาบุญนิยม ซึ่งเป็นชาว อ.พิบูลมังสาหาร ได้ถวายสมณะโพธิรักษ์ไว้เมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒ (ในวันลอยกระทง) ที่หน้าร้านอาหารมังสวิรัติปฐมอโศก จังหวัดนครปฐม โดย บริจาคเข้า “กองทัพธรรมมูลนิธิ”

โดย ในปลายปี พ.ศ.๒๕๓๖ ได้มีกลุ่มนักปฏิบัติธรรมชาวอโศก ประมาณ ๗ หรือ ๘ คน มาจากศีรษะอโศก มาตั้งถิ่นฐาน และ ได้เริ่มทำงานด้านกสิกรรมธรรมชาติ เป็นอันดับแรก

ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับการแต่งตั้งเป็นทางการตามกฎหมายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นหมู่บ้าน

หมู่บ้านนี้แยกตัวมาจากหมู่บ้านคำกลาง (หมู่ ๖) เป็น หมู่บ้านที่ ๑๐ ของ ตำบลบุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

“พุทธสถานราชธานีอโศก” จึงเป็นแหล่งที่แปลกกว่าพุทธสถานที่อื่นๆ ของ ชาวอโศก คือ เกิดชุมชนก่อน พุทธสถาน โดย ที่ท่านสมณะโพธิรักษ์ได้วางนโยบายไว้ว่า ให้ฆราวาสเป็นผู้บริหาร ส่วนสมณะเป็นที่ปรึกษา โดย เน้นเรื่องกสิกรรมธรรมชาติเป็นหลัก ทั้งได้วางหลักการให้เป็นแนวปฏิบัติไว้ ๔ ข้อ ด้วย ดังนี้ ซื่อสัตย์ ขยัน สามัคคี มีวินัย

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

1. เป็น สังคมร่วม ประกอบด้วยสมณะ และ ฆราวาสผู้สนใจจะปฏิบัติธรรมตามคำสอน ของ สมเด็จพระสัมมา- สัมพุทธเจ้า

2. มีการดำเนินชีวิต และ ความเป็นอยู่เรียบง่าย ไม่มีอบายมุข สิ่งเสพติด ไม่มีเดรัจฉานวิขา หรือ ไสยศาสตร์ มีชีวิตที่ประหยัด ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ ลดการกินการใช้จ่ายที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย หรือ ที่ไม่จำเป็นตามกรอบ ของ ศีล ๕, ศีล ๘, ศีล ๑๐, จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล และ มรรคมีองค์ ๘ ตามคำสอน ของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

3. พัฒนาจิตสำนึกให้มีความขยัน สร้างสรรค์ เสียสละ ในการประกอบสัมมาอาชีพเป็นบุญกุศล รู้รักสามัคคี มีเมตตา และ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ สังคม

4. อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศ และ สิ่งแวดล้อม ในการรักษานิเวศป่า นิเวศน้ำ และ แบ่งพื้นที่ทำกสิกรรมธรรมชาติไร้สารเคมีทุกชนิด เพื่อ การกินอยู่ภายในชุมชน

5. มีกิจกรรมร่วมแรงกันสร้างสรรค์ผลผลิตด้านปัจจัย ๔ (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค) เพื่อ สร้างสังคมที่พึ่งตนเองอย่าง “ครบวงจร” ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดย ยึดหลัก “บุญนิยม” คือการทำงานที่เป็นประโยชน์แก่ ส่วนรวม เป็นบุญกุศล ของ ตนเอง

6. มีการอบรม และ เผยแพร่พระธรรมคำสอนแก่ สมาชิกในชุมชน และ ผู้สนใจ

ชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่ม เปรียบเหมือนอยู่ก้นกระทะ มีสภาพเป็นดินทาม คือ ฤดูฝนจะมีน้ำมาก บางปีน้ำท่วม ส่วนฤดูหนาว น้ำจะขัง สามารถใช้ดิน ทำการเพาะปลูก พืชผัก และ ไม้ล้มลุกได้ สภาพพื้นที่ระหว่างหมู่บ้าน จนจรดแม่น้ำมูล มีลักษณะคล้ายคลื่น มีพื้นที่สูงๆ ต่ำๆ ขนานกับแม่น้ำมูล ส่วนที่เป็นคลื่นก็เป็นบุ่ง หรือ เป็นคลองน้ำธรรมชาติ บางบุ่ง (บึง) มีน้ำขังตลอดปี บางบุ่ง (บึง) ไม่มีน้ำขัง ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ำมูล บุ่งไหมน้อย และ ป่าละเมาะริมบุ่ง ริมแม่น้ำ

"เฮือนศูนย์สูญ"

ระบบบุญนิยมเกิดจากพื้นฐานความเชื่อ ๔ ประการ คือ พลังของกลุ่มหรือกระบวนการกลุ่ม   พลังของศาสนา  พลังของธรรมะ  และพลังของกรรม   สังคมในระบบบุญนิยมพัฒนามาจากระบบสังคมของสงฆ์สมัยพุทธกาล  ซึ่งมีวิถีชีวิตแบบสาธารณโภคีสมบูรณ์  คือมีการจัดและแบ่งปันกันเครื่องกินเครื่องใช้กันเป็นส่วนกลาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสาราณีย-ธรรม ๖ อันประกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี ศีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา สำหรับชาวบ้านราชธานีอโศกมีกรอบมาตรฐาน ๔ ประการ คือ ศีล  กฎระเบียบของชาวอโศก  กฎระเบียบของชุมชน  วัฒนธรรมชุมชน  กรอบมาตรฐานเหล่านี้จะเอื้อให้บุคคลพัฒนาตนเองเข้าสู่ระดับบุญนิยมที่สูงขึ้น ๔ ระดับ คือ การทำงานรับค่าตอบแทนต่ำกว่าอัตราของตลาด  เท่าทุน  ต่ำกว่าทุน  และไม่รับค่าตอบแทน

ลักษณะของบุญนิยมมี ๑๑ ประการ คือ ทวนกระแสกับทุนนิยม  มีคุณธรรมเข้าเขตโลกุตระ  ทำได้ยาก  เป็นไปได้  เป็นสัจธรรม  กำไรหรือผลได้ของชาวบุญนิยมคือการให้มีความมุ่งหมายในการสร้างคน  ทำให้บรรลุธรรมขั้นปรมัตถสัจจะสู่โลกุตระได้  ความร่ำรวยอุดมสมบูรณ์อยู่ที่ส่วนรวม หรือส่วนกลาง  เชิญชวนให้มาดูหรือพิสูจน์ได้  และจุดสัมบูรณ์ของบุญนิยม คือ อิสรเสรีภาพ ภราดรภาพ สันติภาพ  สมรรถภาพ บูรณภาพ

การปฏิบัติงานในสังคมบุญนิยมมีแนวทางดังนี้

                ๑. กสิกรรมไร้สารพิษเพื่อการบริโภค

                ๒. ศิลปะเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลส

                ๓. การศึกษาบุญนิยมมุ่งหมายให้ผู้ศึกษาหรือมนุษย์ทุกคนมีศีลธรรมมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น และมีค่านิยมในการทำงานหนัก

                ๔. การสื่อสารบุญนิยมจะสื่อสารสัจจะให้เข้าถึงความจริงและคุณค่าของชีวิต

                ๕. วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของมนุษย์ในการผลิตและแพร่กระจายเพื่อพัฒนาให้มนุษย์เข้าถึงความจริงและคุณค่าของชีวิต

                ๖. ระบบเศรษฐกิจบุญนิยมเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของส่วนรวม ส่วนตัวจะพยายามทำตนเองให้เป็นคนมักน้อย สันโดษ สะสมน้อยลง

                ๗. การเงินในระบบบุญนิยมจะต้องแพร่สะพัดออกไปให้มากที่สุดเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรงานเพื่อเกื้อกูลสังคม

                ๘. การบริโภค สังคมบุญนิยมจะเรียนรู้การบริโภคที่ไม่เกิดโทษ ไม่ถูกหลอกให้หลงเสพติดสิ่งที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย รู้เท่าทันและหลุดพ้นจากกระแสบริโภคนิยม  รู้จักการบริโภคที่เป็นแก่นสารสาระ มีคุณค่าประโยชน์

                ๙. สาธารณสุขบุญนิยมเน้นการป้องกัน และสร้างความสมดุลของชีวิตตามหลัก ๘ อ. ได้แก่ อาหารดี อากาศดี อารมณ์ดี อิทธิบาท ออกกำลัง เอาพิษออก เอนกายหรือพักผ่อน และอาชีพสัมมา

                ๑๐. นักบริหารในระบบบุญนิยมจะเป็นคนอาริยะ เป็นผู้รับใช้ เป็นผู้เสียสละ ทำงานฟรี  กินน้อยใช้น้อยแต่ทำงานหนัก

                ๑๑. ศาสนาเป็นอเทวนิยม

                ๑๒. ชุมชนมีการประสานสัมพันธ์กันเป็นข่ายแหเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

 

ขอบคุณเนื้อเรื่องบางส่วนจาก

http://gotoknow.org/blog/papangkorn/45888

http://www.culture.go.th/research/isan/49_2.html

 อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 56 (0)
Supawan วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 16.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

สวัสดีค่ะ ... คุณชาลี

ไม่รู้จักคุณเต็มป่าค่ะ ... แต่ที่ราชธานีอโศกผู้คนชื่อแปลกๆเยอะค่ะ มีครูคนหนึ่งชื่อดินดำ ตั้งใจจน .. เป็นชื่อและนามสกุลที่เขาไปเปลี่ยนหลังจากที่เข้าเป็นสมาชิกในหมู่บ้าน และตั้งใจเอาดีทางนี้ค่ะ ...

ความคิดเห็นที่ 55 (0)
MT-PONG วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 16.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/NICHAKHAN
ห่างเพียงนิด ก็ คิดถึง เพราะไกล จึง คนึงหา

สวัสดีตอนจะค่ำค่ะ

วันนี้ เน็ตกระตุก..อิอิ เจ้า

เลยมาทักซะค่ำค่ะ

มาชมวิวเมืองอุบลของเราอีกแล้วค่ะ


ความคิดเห็นที่ 54 (0)
chalee วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 15.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chalee
This land taught me the value of life.

โหพี่คะ
ที่นี่ดูสงบ และงดงามดีจัง
ชาลี น่ะ สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ของราชธานีอโศก
มาหลายปีแล้ว เพราะที่นี่เขาทำเอง เลยสั่งซื้อโดยตรง
ของที่ว่า คือเจลว่านหางจระเข้ ใช้ทาหน้าทาตัว
กันแดด แก้คัน แก้สิว และผิวอักเสบ น้ำร้อนลวก
คิคิ บรรยายสรรพคุณซะเลย

แต่หนูยังไม่เคยเห็นหน้าคนที่ขายของกะหนูเลย
คุยกันมาตั้งหลายปี เขาชื่อ เต็มป่า พี่รู้จักมะ

อย่างนี้ต้องให้พี่พาไปที่ราชธานีอโศกซะทีแล้ว

ความคิดเห็นที่ 53 (0)
Supawan วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 12.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

Pimyda ... สวัสดีค่ะ

เพียงแวะไปนั่งคุย และถ่ายรูปเท่านั้นค่ะ ...

ความคิดเห็นที่ 52 (0)
ราษีไศล วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 10.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/motorcyrubjang
ณ บ้านดวนน้อย ราษีไศล ศรีสะเกษ twitter : @motorcyrubjang / facebook.com/motorcyrubjang  

น่าไปเที่ยวจังครับ

ความคิดเห็นที่ 51 (0)
pimyda วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 10.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimyda
แม่ญิง^_^ชอบฝัน...อันเสรี..ดนตรีกังวานผ่านศิลป์อักษร..

เจริญธรรมคะเป้ฯญาติธรรมหรือเปล่าคะรายละเอียดเยี่ยมค่ะ
ยังไม่เคยไปที่นี่คะ

ความคิดเห็นที่ 50 (0)
Supawan วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 10.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

สวัสดีค่ะ ... คุณลูกเสือ

ไปอุบลฯช่วงเข้าพรรษา อาจจะน่าสนใจที่จะเลยไปเที่ยวลาวใต้ด้วย จะเป็นช่วงที่ภูมิประเทศเขียวๆ สวยมากค่ะ และไม่ร้อนจนเกินไป

ความคิดเห็นที่ 49 (0)
Supawan วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 10.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

คุณเอกภาพ ... สวัสดีค่ะ

ครั้งหน้าที่จะไปอุบลฯ จะไปเดินเล่นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งนาทามค่ะ และที่อื่นๆเพื่อเก็บภาพมาเล่าให้ฟังค่ะ ...

อุบลฯมีที่เที่ยวมากมาย น่าสนใจทุกแห่งค่ะ

ความคิดเห็นที่ 48 (0)
Supawan วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 10.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

สวัสดีค่ะ ... คุณณัฐรดา

เคยนั่งคุยกับคนของอโศก หลายคนเลือกที่จะใช้ชีวิตที่นั่นค่ะ และเป็นชีวิตที่น่าสนใจ แต่คงไม่ง่ายสำหรับคนที่คุ้นเคยเมืองใหญ่ ..

ความคิดเห็นที่ 47 (0)
Supawan วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 10.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

ท่านเจ้าคุณ ...สวัสดีค่ะ

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 46 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 09.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้


เพิ่งรู้จักวันนี้ ได้อ่านและชมภาพ
รายละเอียดครบมากเลยครับ
ขอบพระคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 45 (0)
เอกภาพ วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 09.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/akapap
เดินทาง บันทึก ตกผลึก และแบ่งปัน

สวัสดีครับคุณSupawan จำผมได้มั้ยครับ(หายไปนาน)
ผมจะเดินทางไปที่ผาชนะได จ.อุบลในเดือนหน้า
โดยปั่นจักรยานไปครับ มีโอกาศผมจะเข้าไปเยี่ยมชม
เพราะผมค่อนข้างคุณเคยกับชาวอโศกเป็นอย่างดี
ขอบคุณข้อมูลดีๆ และภาพสวยๆครับ

ความคิดเห็นที่ 44 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 08.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

เป็นสถานที่ที่น่าไปใช้ชีวิตจังค่ะ

ความคิดเห็นที่ 43 (0)
ท่านเจ้าคุณ วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 08.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sutku
สุทธิคุณ กองทอง 

ขอบคุณครับ แวะมาเยี่ยมครับ

ความคิดเห็นที่ 42 (0)
Supawan วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 08.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

หนุ่มกร ... สวัสดีค่ะ

ขอบคุณที่แวะมาทักทายค่ะ ..

ความคิดเห็นที่ 41 (0)
Supawan วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 08.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

คุณอ้วน ... สวัสดีค่ะ

ขอให้มีความสุขกับงานที่ทำนะคะ

ความคิดเห็นที่ 40 (0)
หนุ่มกร วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 08.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supanan
เล่าสู่กันฟัง....

สวัสดีครับ ขออนุโมทนาที่นำสิ่งดี ๆ มาให้ได้เรียนรู้ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 39 (0)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 08.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

หวัดดีค่ะ พี่สุ....
วันนี้จะไปทำงานที่ กฟผ.ค่ะ

ท่านโพธิรักษ์ วางรากฐานหลายอย่างไว้ดีมากๆ ยิ่งในช่วงนี้ที่มีภาวะตกต่ำด้าน ศก. แนวการปฏิบัติของท่านโพธิรักษ์ จะไม่กระทบเลย
ผลกระทบทาง ศก.จะเห็นชัดที่ระบบทุนนิยม
ความพอเพียง พอดี จะอยู่อย่างสบาย

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
Supawan วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 08.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

สวัสดีค่ะ .. คุณโม้งฯ

ขอบคุณ ที่แวะมาทักทายนะคะ

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
Supawan วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 07.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

คุณน้อย ... สวัสดีค่ะ

ฝากบูชาดอกไม้ ที่เสาอินทขิล ด้วยค่ะ ... ขอให้ได้บุญกุศลเยอะๆนะคะ สุขกาย สบายใจค่ะ

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
โม้งหัวครก วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 07.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/think49
ข้าราชฯ


สวัสดีครับ / น่าอยู่จังครับ

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
komyos วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 07.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/youngmomy
อยู่กับสิ่งที่มี..ไม่ใช่สิ่งที่ฝัน..

สวัสดีเจ้าคุณปี้สาวตี้ฮัก

*ร า ช ธ านี อ โ ศ ก … อุ บ ล ร า ช ธ า นี *

อีกหนึ่งตี้ ตี้จะต้องไปล่ะเจ้าคุณปี้

มีความสุขทั้งวันเจ้า

ปล.วันนี้บ่ายๆว่าจะไปฮับป้าตุ้ยไปใส่ขันดอก
บูชาเสาอินทขิล ตี้วัด เจดีย์หลวงเจ้า
แล้วจะเอาฮูปมาฝากเจ้า

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
Supawan วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 07.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

สวัสดีค่ะ ... คุณติ่ง

หากมีโอกาสมาเยือนอุบลราชธานีในครั้งต่อไป น่าไปเดินดูชีวิตในราชธานีอโศกค่ะ ผู้คนที่นั่นยิ้งแย้ม และต้อนรับผู้มาเยือนด้วยอัธยาศัยที่ดีงามมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
Supawan วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 07.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

Karnn ,.. สวัสดีค่ะ

ราชธานีอโศก เป็นหมู่บ้านของคนที่เลื่อมใสพรพพุทธศาสนา ภายใต้แนวคิดของ สมณโพธิรักษ์ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
ting วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 07.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม

สวัสดีคะ
ของท่านโพธิรักษ์ไม่เคยไปสักที

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
Supawan วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 07.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

สวัสดีค่ะ ... คุณ Market

บรรยากาศรวมๆดูสบายๆคะ จุดเด่นของราชธานีอโศก อยู่ที่ความเรียบง่าย มีวินัยสูง และปรับตัวเองให้เข้ากับสภาวะและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ...

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
Supawan วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 07.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

คุณจุ่ย ... สวัสดีค่ะ

ชนบทของไทย สวยเรียบง่าย เหมือนวิถีชีวิตของชาวอโศกค่ะ ... แต่คงไม่ง่ายที่ผู้คนในเมืองใหญ่จะทำความคุ้นเคย

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
Supawan วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 07.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

สวัสดีค่ะ ... คุณทวิน

บ้นเรือ ไอเดียดีค่ะ ... จะเป็นบ้านลอยน้ำ ในฤดูน้ำหลาก

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
Supawan วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 07.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

คุณโคมทอง ...

หากกลับมาเมืองไทย และมีโอกาสมาเยือนอุบลฯ ที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่น่าไปเยือนค่ะ และการนั่งคุยกับคนที่นี่ก็น่าสนใจมากด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
karnn วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 07.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/karnn

หมู่บ้านแห่งพระธรรมครับ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
Supawan วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 07.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

คุณนิลสมัย ... สวัสดีค่ะ

ชอบที่เขานำเรือมาดัดแปลงทำเป็นบ้าน เพราะเวลาหน้าน้ำบ้านจะลอยค่ะ ไม่ต้องอพยพไปไกลๆ

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
Supawan วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 07.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

อรุณสวัสดิ์ค่ะ ... คุณ ChaiManU

วันหลังมาเที่ยวอุบลฯนะคะ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
market วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 07.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/market

บรรยากาศดีนะคะ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
Jui วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 07.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jui880

คิดถึงชนบทของไทย
ครับ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
ทวิน วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 07.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/twin

โรงเรือนและโรงเรือดูดีนะครับ ชอบบรรยากาศจังเลย

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
โคมทอง วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 07.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ji2551

เป็นสถานที่ที่น่าไปมากค่ะ..

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
nilsamai วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 07.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nilsamai
.

ภูมิทัศน์สวยงามค่ะ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
ChaiManU วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 06.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chaimanu
   ทำงานให้สนุก  เป็นสุขกับการทำงาน    

อุบลราชธานี มีอะไรน่าสนใจ มากมายจรงๆครับ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
Supawan วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 06.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

ขอบคุณค่ะ ... แม่ไก่ หน้าตาของข้าวต้มน่าอร่อยมากๆๆๆๆๆความคิดเห็นที่ 17 (0)
แม่ไก่ วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 06.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamakai

ปล. แม่ไก่ไม่มีเครื่องปรุงมาให้ พี่สุหาเติมเอาเองนะคะ... ใส่พริกป่น พริกน้ำส้มเหยาะน้ำปลานิสส์นึง ..รับรอง... เป็นตะแซ่บ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
แม่ไก่ วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 06.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamakai

อ้อ...สงสัยเจ้าหน้าคงยังไม่ตื่น เอ๊ะ.. หรือว่าระบบยังไม่ตื่น..+555+

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
แม่ไก่ วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 06.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamakai


ทานเยอะๆนะคะ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
Supawan วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 06.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

คุณ Indexthai ...

เรื่องของ "ศรีษะอโศก" หากมีโอกาสไปที่ศรีสะเกษ จะลองดูว่าจะมีใครพอจะพาไปได้หรือไม่ แล้วจะนำรู)และเรื่องมานำเสนอนะคะ ... หรือหากจะพาไปก็ยินดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
Supawan วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 06.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

สวัสดีอีกครั้งค่ะ ... แม่ไก่

ช่วงเช้าของทุกวัน ระบบจะไม่เสถียรค่ะ ยอดจะเป็น "ศูนย์" อยู่ระยะหนึ่ง ก่อนที่จะอ่านยอดค่ะ ... เป็นอย่างนี้ทุกวัน แต่เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่คงกำลังพยายามที่จะให้ระบบทำงานอย่างที่ควรจะเป็นอยู่ค่ะ

ขอบคุณที่สังเกตุนะคะ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
แม่ไก่ วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 06.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamakai


แถมเวลาก็ไม่เดิน

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
Supawan วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 06.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

แม่ไก่ ... อรุณสวัสดิ์ค่ะ

เช้านี้ ... ข้าวต้มไก่ร้อนๆ ท่าจะดีค่ะ ... พูดแล้วหิวเลยนะนี่ ..

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
แม่ไก่ วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 06.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamakai


วันนี้ยอดอ่านไม่ขึ้น

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
Supawan วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 06.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

สวัสดีค่ะ ... คุณ Indexthai

ไม่เห็นจริงๆค่ะ ... คราวหน้าจะกลับไปดูใหม่

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
indexthai วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 06.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/indexthai


ต่อไป

ขอ ..ศีรษะอโศก ..ศรีสะเกษ ด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
แม่ไก่ วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 06.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamakai

อรุณสวัสดิ์..ค่ะพี่สุ

วันนี้จะรับอะไรดีคะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
indexthai วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 06.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/indexthai


ไม่เห็นภาพ.. พระพุทธรูปองค์ใหญ่กลางแจ้ง

http://www.oknation.net/blog/indexthai/2008/09/20/entry-4
http://www.oknation.net/blog/indexthai/2008/09/20/entry-3
http://www.oknation.net/blog/indexthai/2008/09/20/entry-2

http://www.oknation.net/blog/indexthai/2008/05/03/entry-1
http://www.oknation.net/blog/indexthai/2008/07/19/entry-1

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
Supawan วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 06.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

สวัสดีค่ะ ... คุณนุ้ย

ความเชื่อ และ การวางตัวปฏิบัติ ... เป็นสิทธิส่วนบุคคล

ราชธานีอโศก เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่คนมีความเชื่อเหมือนๆกันมารวมตัว และปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ... เข้าไปชมแล้วได้ข้อคิดดีๆหลายอย่างค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
Dogstar วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 06.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dogstar

เป็นสถานที่สำหรับชาวพุทธที่สมถะอีกแห่งนะคะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
Supawan วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 06.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

จ่าจินต์ ... อรุณสวัสดิ์ค่ะ

วันหลังจะเขียนเรื่อง "วัดหนองป่าพง" ให้อ่านค่ะ วันนี้เดินเที่ยวราชธานีอโศกไปก่อนนะคะ ...

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
จ่าจินต์ วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 06.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jawee
@..จ่าจินต์...ตำรวจบ้าบุญ..เล่ม 2...คลอดแล้วครับ..พิมพ์จำนวนจำกัด..@

สวัสดีครับพี่สุ.
เสียดายวันนั้นไปวัดหลวงพ่อชา.
แล้วไม่ได้แวะที่นี้..
อ่านแล้วราวกับเดินทางไปเอง.
ข้อมูลเพียบครับผม..

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Supawan วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 05.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

อรุณสวัสดิ์ค่ะ ...

ขอให้มีคงามสุขในทุกๆกิจกรรมที่ทำในวันนี้นะคะ


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน