• สุรศักดิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : surasak.chawayanan@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-23
  • จำนวนเรื่อง : 997
  • จำนวนผู้ชม : 5470988
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2055 คน
สุรศักดิ์ ชวยานันท์ surasakc บล็อกความรู้ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม โลกอนาคต
คุณภาพชีวิต ไอเดียทำเงิน ลดค่าใช้จ่าย ออมเงิน ลงทุน เศรษฐกิจ เกษตรกรรม ไม้ดอกไม้ประดับ ท่องเที่ยว ไอที สุขภาพ ถ่ายภาพ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
วันเสาร์ ที่ 17 มกราคม 2552
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 50575 , 07:14:56 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

NLP - เทคโนโลยีใหม่ทางจิตวิทยา ช่วยสร้างความสำเร็จได้อย่างไรNLP เชื่อว่า ปัญหาทางอารมณ์ของคนเรา เกิดจากการทำงานของ
ระบบประสาทและจิตใจ ที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย เกิดจากการลง
โปรแกรม หรือปลูกฝัง หรือสั่งสมทางประสบการณ์ ผ่านจิตสำนึก
และจิตใต้สำนึก ด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์ แล้วถูกนำไปแปลความ
บนพื้นฐานความเชื่อที่ผิด ๆ แล้วจัดเก็บเป็นระบบความจำที่ไร้ระเบียบ

NLP พบว่า การทำงานของสมอง ความคิดหรือจิตใจ และการแสดง
ออกทางร่างกาย ล้วนเป็นเหตุเป็นผลและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสั่งการหรือคิด

หากมีการฝึกใช้ชุดคำสั่งทางภาษาที่ถูกวิธี ภาษา หรือถ้อยคำสั้น ๆ
จะเป็นตัวสับไกก่อให้เกิดการกระทำทุก ๆ อย่าง ให้เป็นผลสำเร็จได้
อย่างน่ามหัศจรรย์

มารู้จักกับ NLP กันก่อน

เทคโนโลยีนี้ ได้พัฒนาขึ้นเมื่อประมาณ 30 ปีมาแล้ว โดย
ศาสตราจารย์ ริชาร์ด แบนด์เลอร์ และผู้ช่วย ดร. จอห์น กรินเดอร์
แห่งมหาวิทยาลัยซันตาครูซ ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
และโด่งดังเป็นพลุแตกในสหรัฐอเมริกา และแพร่ไปทั่วโลกอย่าง
รวดเร็ว

เป็นคำที่ใช้กันแพร่หลายในหมู่นักจิตวิทยาคลินิก นักจิตบำบัด
จิตแพทย์ นักพัฒนาศักยภาพ นักเจรจาต่อรอง นักการตลาด
นักขาย และนักพูดโน้มน้าวใจ


NLP ย่อมาจากคำว่า Neuro - Linguistic Programming

Neuro หมายถึง ระบบประสาทหรือระบบสมอง
เทคโนโลยี NLP ถือว่า มนุษย์รับรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ผ่าน ตา หู
จมูก ลิ้น และสัมผัส แล้วแปลความหมายผ่านกระบวนการคิด
โดยจิตสำนึก และจิตใต้สำนึก แล้วกระบวนการคิดนี้ จะไปกระตุ้น
ให้ระบบประสาทหรือสมองทำงาน ก่อให้เกิดการแสดงออก
ทางอารมณ์และพฤติกรรม

Linguistic หมายถึง วิธีการที่มนุษย์ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ
ในการตอบสนองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นการใช้ภาษาไปแปล
ความ แล้วสื่อความไปยังตัวเองและบุคคลอื่น
เทคโนโลยี NLP พบว่า ถ้อยคำที่คุณคิดและพูด มีผลต่อ
พฤติกรรมของคุณโดยตรง

Programming  หมายถึง กระบวนการปลูกฝังวิธีคิด วิธีใช้ภาษา
และการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เพื่อสร้างสภาวะจิตและรูปแบบ
การคิดใหม่ที่ทรงพลัง อันจะส่งผลต่อการแสดงออกทาง
ร่างกายที่ดีเลิศ เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างการคิดและอารมณ์
ในรูปแบบใหม่ ที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ยอดเยี่ยมในทุก ๆ ด้าน
ของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การเรียนรู้
การประเมินค่า และเพิ่มประสิทธิภาพความจำ เปรียบเสมือน
การลบโปรแกรมตัวตนคนเดิมที่ไม่มีประสิทธิภาพออกไป แล้ว
ลงโปรแกรมใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมลงในสมอง

หากจะนิยาม NLP เสียใหม่ ให้สั้น เป็นข้อ ๆ ได้แก่

1. ศิลปะและศาสตร์ในการติดต่อสื่อสารแบบหวังผลเลิศ
2. กุญแจแห่งการเรียนรู้ที่ทรงพลัง
3. เคล็ดลับสู่เป้าหมายสำหรับทุก ๆ สิ่งที่ต้องการในชีวิต
4. คู่มือสำหรับพัฒนาระบบการคิด ระบบประสาทและสมอง
5. เคล็ดลับสู่ความสำเร็จชั่วข้ามคืน
6. เทคโนโลยีผ่าตัดพฤติกรรมด้านลบ และสร้างตัวตนใหม่

เทคโนโลยี NLP จะกล่าวถึงหลัก ๆ ดังนี้

1. วิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างคุณกับคนรอบข้าง หรือเรียนรู้วิธีสร้างมิตรภาพ
กับกลุ่มคนที่คุณอยากจะเป็นพวกเดียวกัน และเรียนรู้วิธี
ปฏิเสธที่นิ่มนวลในทุกสถานการณ์ คุณจะเรียนรู้ภาษา
กาย เพื่อเข้าถึงจิตใจและอารมณ์ของคนที่ต้องการจะ
ติดต่อสัมพันธ์ด้วย

2. การใช้ประสาทสัมผัส

เพื่อล้วงรู้อารมณ์และจิตใจของบุคคลอื่น ทันทีที่คุณได้
เห็น สีบ้าน อาหารที่คนอื่นรับประทาน เสื้อผ้าที่สวมใส่
เสียงที่พูด หรือกลิ่นน้ำหอมที่ใช้ ก็สามารถเข้าใจคน ๆ
นั้นได้ทะลุปรุโปร่ง

3. วิธีการคิดแบบหวังผลลัพธ์

เป็นวิธีการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการวางแผน
ที่ไม่มีวันล้มเหลว

4. การยืดหยุ่นกับวิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมาย

หากคุณทำบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ผล หมายความว่า คุณ
ต้องเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อย ๆ คุณจะเรียนรู้เทคนิคความสำเร็จ
โดยวิธีการถอดแบบอย่างเป็นขั้นตอน จากคนที่ประสบความ
สำเร็จในอดีต

5. การสะกดจิตตนเอง

เทคโนโลยี NLP มีความโดดเด่นในเรื่อง การสะกดจิต
ตนเอง เพื่อเป็นคนใหม่ เช่น การเลิกบุหรี่ เลิกติดสุรา
ลดความอ้วน เลิกนิสัยผลัดวันประกันพรุ่ง สามารถทำได้
สำเร็จภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง ด้วยวิธีการง่าย ๆ และ
เป็นการเปลี่ยนอย่างถาวร

6. รูปแบบพฤติกรรม

ชุดปฏิกิริยาที่ระบบประสาทออกคำสั่งให้ร่างกายทุกส่วน
ทำงานให้สอดคล้องกับความคิด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่ง เช่น คนโกรธจะ
มีอารมณ์แบบหนึ่ง ก็จะมีชุดปฏิกิริยาเกิดขึ้นทางร่างกาย
เป็นการเฉพาะ เช่น หัวใจเต้นแรง กล้ามเนื้อเกร็ง
หายใจถี่ ความดันโลหิตสูง กระเพาะบีบรัด หายใจสั้น
ไม่ทั่วท้อง ขณะที่คนดีใจ หรือมีความสุข ก็จะมีชุด
ปฏิกิริยาอีกแบบหนึ่ง ซึ่งไม่เหมือนกัน NLP จะสอนให้
ควบคุม แก้ไข และพัฒนาอารมณ์ทุก ๆ อย่าง ให้ทำงาน
ตามที่ต้องการ


NLP ถูกนำไปใช้ในการรักษา ผู้ป่วยทางจิต หรือการบำบัด
ผู้มีอาการทางอารมณ์ในระดับต่าง ๆ ผู้สิ้นหวัง เด็กเรียน
หนังสือไม่เก่ง ผลการเรียนตกต่ำ นักกีฬาอาชีพที่มีผลงานไม่ดี
อาการนอนไม่หลับ เครียด ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ คน
ล้มเหลวทางธุรกิจ คนขาดเป้าหมายในชีวิต เป็นต้น และมีการ
นำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ การตัดสินใจ การกีฬา การทำงาน
การเงิน การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ผู้ที่ต้องการสร้างผลงานที่
โดดเด่นเป็นเลิศ และอื่น ๆ

ในที่นี้ จะขอยกตัวอย่างสัก 2 เรื่อง พอสังเขปเท่านั้น


1. เคล็ดลับสำคัญเรื่องความเชื่อ


เมื่อคุณไม่เชื่อว่าตัวเองมีความสามารถ ก็จะไม่มีความมั่นใจ
เมื่อไม่มีความมั่นใจ ก็อย่าหวังว่าจะมีพลังที่จะทำสิ่งใด

ความเชื่อ เป็นตัวกำหนดความคิด ความรู้สึก การกระทำทุกอย่าง
ตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน กำหนดการกิน การเดิน การนั่ง การใช้ชีวิต
การออกกำลังกายทุก ๆ อย่าง

หากต้องการมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จมากขึ้น มีอิสระทางการเงิน
มากขึ้น และมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น มีวิธีง่าย ๆ วิธีเดียว คือ ต้องเปลี่ยน
ความเชื่อ เมื่อคุณเปลี่ยนความเชื่อ คุณก็จะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่าง
นั่นเอง


ขั้นตอนการเปลี่ยนความเชื่อ

1. ระบุให้ชัดว่า ความเชื่ออะไรที่จำกัดชีวิตคุณไว้ และคุณต้อง
การจะเปลี่ยน
2. ค้นหาความเชื่อในระดับจิตวิญญาณภายใน
3. จดบันทึกการเชื่อมโยงความเชื่อ
4. ระบุลักษณะความรู้สึกสงสัย
5. เปรียบเทียบความเชื่อกับความสงสัย
6. ทดสอบลักษณะภาพฉากต่อฉาก
7. ริเริ่มความเชื่อใหม่
8. ตรวจสอบความเชื่อ


สรุปขั้นตอนการเปลี่ยนความเชื่อ

1. แปลงความเชื่อเดิมที่ต้องการขจัดทิ้ง ให้กลายเป็นความสงสัย
2. ปลูกฝังความเชื่อใหม่ทับลงไปในความเชื่อเดิมทันที
3. ทำลายความเชื่อเดิม ขยายภาพความเชื่อใหม่


2 วิธีขจัดภาพฝังใจที่ไม่พึงประสงค์

คุณเคยเป็นเช่นนี้ไหม เรื่องเลวร้ายในอดีต หรือเรื่องเยี่ยมยอด
ที่จำฝังใจ
 
เรื่องเลวร้ายในอดีตแล้วนำกลับมาคิดซ้ำ ๆ แม้เวลาจะล่วงเลย
มานับสิบ ๆ ปี แล้วก็ตาม ทั้ง ๆ ที่ เราไม่อยากจะคิดถึงมัน
เหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะ เรายังไม่รู้จักวิธีการควบคุมระบบความคิด
นั่นเอง

ในทางกลับกัน เรารู้สึกถึงความเยี่ยมยอดของวันหยุดที่จะมาถึง
ในอีกไม่กี่วันนี้ ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ถึงวันนั้น แม้ว่าเมื่อถึงวันหยุดจริง ๆ
อาจจะไม่เยี่ยมยอดขนาดนั้นเลยก็ได้
 
แต่ละคนมักจะมีพฤติกรรมขัดแย้งกันเองโดยไม่รู้ตัว ทำให้ไม่สามารถ
เปล่งศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในได้อย่างเต็มที่ บางครั้งร่างกายบาง
ส่วนไม่ตอบสนองเอาดื้อ ๆ เช่น คนกลัวพูดในที่ประชุม ทันทีที่
ยืนหน้าไมโครโฟน อาการขาสั่นมือไม้เกะกะจะเกิดขึ้นทันที ขณะที่
บางคนเปล่งเสียงแปลก ๆ จนขำตัวเอง ก็มีให้เห็น หรือแม้กระทั่ง
นักกีฬามืออาชีพที่ผ่านสนามมานักต่อนักแล้ว อยู่ ๆ เมื่อถึงวันแข่งขัน
จริง บางครั้งเกิดความเครียดหมดเรี่ยวแรงจนต้องถอนตัวไปก็มีให้
เห็นอยู่เสมอ ๆ

อาการทำนองนี้ นักประสาทวิทยาและนักพัฒนาศักยภาพบุคคลได้
ร่วมกันศึกษาวิจัยมาไม่น้อยกว่า 3 ทศวรรษ พบว่า ส่วนใหญ่เกิด
จากพฤติกรรมความกลัว หรือกังวล ที่แฝงอยู่ในระบบความคิดที่
ขัดแย้งกับสิ่งที่ต้องการทำ ภาพแห่งความกลัวหรือวิตกกังวลเหล่านั้น
ซุกซ่อนในจิตใต้สำนึกรอวันเปิดเผยออกมาเมื่อเวลาสุกงอม และ
เรามักไม่รู้ตัวล่วงหน้า

หรืออาจจะเป็นการแสดงพฤติกรรมที่ขัดแย้งกันเอง เช่น ต้องการ
อ่านหนังสือสอบ ต้องการสอบผ่าน หรือสอบให้ได้คะแนนดี แต่
ขณะเดียวกันในใจก็วางแผนการทำกิจกรรมอื่นที่ทำให้โอกาสอ่าน
หนังสือลดน้อยลง หรือบางคนต้องการลดความอ้วน ขณะอยู่ใน
ขั้นตอนการลดอยู่นั้น ก็อดไม่ได้ที่จะกินอาหารเกินความต้องการ
ตามที่เคยปฏิบัติจนเป็นนิสัย เห็นได้ว่า แต่ละคนจะมีพฤติกรรม
ขัดแย้งกันเองตลอดเวลา ซึ่งพฤติกรรมที่ขัดขวางเป้าหมายเหล่านี้
เป็นภาพในอดีตที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกด้วยความเคยชิน และหลบ
ซ่อนอยู่ แม้ว่าบางคนจะตัดสินใจเด็ดขาดแล้ว ว่าจะไม่กลับไปมี
พฤติกรรมเช่นนั้นอีก แต่ทำได้เพียงชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้น

วิธีทำลายภาพในใจที่ไม่พึงประสงค์
1. ตรวจสอบพฤติกรรม ระบุ และจำแนกให้เด่นชัดว่า อะไรคือ
พฤติกรรมที่ขัดแย้งกัน
2. สร้างภาพพฤติกรรมที่ขัดขวางเป้าหมาย และแต่งเติมภาพ
เป้าหมายหลักขึ้นในใจให้ชัดเจน
3. นำภาพในฝ่ามือทั้งสองข้างมารวมกัน

หากใครฝึกฝนจนชำนาญ สามารถขจัดอารมณ์ด้านลบทุก ๆ อย่าง
ให้หายไป ภายในเวลาไม่กี่วินาที

การค้นพบบางอย่างของศาสตราจารย์ ริชาร์ด แบนด์เลอร์


ความสามารถในการเรียนรู้ของมนุษย์

ศาสตราจารย์ ริชาร์ด แบนด์เลอร์ ได้ใช้เวลาทั้งชีวิตค้นคว้าเรื่องนี้
จนพบว่า มนุษย์มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างน่าอัศจรรย์
ไร้ขอบเขต ไม่มีขีดจำกัด ไม่ขึ้นอยู่กับอายุ และสามารถเรียนรู้ได้
รวดเร็วอย่างน่ากลัว มีสิ่งที่พึงระวังคือ ความสามารถนี้ครอบคลุม
ถึงการเรียนรู้ทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดี


วิธีควบคุมสมองตนเอง เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่โดดเด่น

วิธีควบคุมสมองตนเอง มีขั้นตอนง่าย ๆ คือ หากต้องการความ
สำเร็จด้านใดก็ตาม คุณจะต้องขัดจังหวะพฤติกรรมเดิม ๆ เปลี่ยน
รูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันเสียใหม่ แล้วทำสิ่งที่คุณสนใจอย่าง
หมกมุ่น ทุ่มเท ทำอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง ในที่สุดคุณจะสร้าง
ผลลัพธ์ที่โดดเด่นเหนือใคร ๆ นี่เป็นวิธีการแสนจะง่ายดาย
แต่ทรงพลัง


วิธีฝึกความจำสำหรับคนความจำแย่

ศาสตราจารย์ แบนด์เลอร์ เล่าให้ฟังว่า "หากคุณเป็นคนความจำ
แย่ หรือนึกอะไรไม่ค่อยออก คราวต่อไป หากต้องการจำสิ่งใด
ให้คิดถึงสิ่งนั้นแล้วตีกรอบไว้ด้วยเส้นหนาสีดำ ใช้เวลาสักสองสาม
วินาที นึกถึงเรื่องนั้นอยู่ในกรอบสีดำ แล้วจินตนาการว่า นำภาพ
ในกรอบสีดำนั้นไปใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ แล้วดึงภาพเข้า ๆ ออก ๆ
ทำซ้ำ ๆ สักห้าหรือหกครั้งในจินตนาการ ภายในเวลาเสี้ยววินาที
คุณก็จะจำสิ่งนั้นไม่มีวันลืม"


การปลูกฝังความเชื่อใหม่ สร้างกระบวนการคิดใหม่ และ
เรียนรู้ระบบความจำแบบใหม่

คุณสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านใดก็ได้ ไม่มีข้อจำกัด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน การเรียน สุขภาพ การเงิน และความ
สัมพันธ์กับคนอื่น ๆ

ทั้งหมดนี้ คือการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ความคิด และความจำ
โดยการปลูกฝังความเชื่อใหม่ สร้างกระบวนการคิดใหม่ และ
เรียนรู้ระบบความจำแบบใหม่ ด้วยการเข้าควบคุมสมองของ
คุณเอง

การควบคุมสมองจะทำให้คุณสามารถเป็นคนใหม่ได้ ด้วยวิธีการ
ง่าย ๆ เพียงแต่คุณเปลี่ยนความเชื่อ ความคิด และการกระทำ
คุณก็จะเปลี่ยนทุกอย่างได้ แล้วคุณจะกลายเป็นคนมีพลังอย่าง
ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย สามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นที่ไม่คิดว่า
จะเป็นไปได้ มีชีวิตที่เหลือเชื่อ คุณจะสดใส มองเห็นอนาคต
ที่น่าตื่นเต้น มีคนรักมากขึ้น มีมิตรภาพที่ไม่มีวันหมดสิ้น แล้ว
ชีวิตก็จะเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ความเครียด
ความกลัว วิตกกังวล หดหู่ หรือเศร้าหมอง ก็จะอยู่ภายใต้
การควบคุมของคุณและสามารถขจัดมันออกไปเมื่อไหร่ก็ได้


สรุป

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นการแนะนำในเบื้องต้นเท่านั้นว่า NLP
เทคโนโลยีใหม่ทางจิตวิทยานี้คืออะไร และจะช่วยสร้างความ
สำเร็จได้อย่างไร และหากท่านสนใจ ขอเชิญศึกษาค้นคว้าต่อ
ทั้งหนังสือภาษาไทย และต่างประเทศ เช่น สืบค้นจาก
www.google.co.th ก็มีชาวต่างประเทศเขียนหนังสือตำราไว้
หลายเล่มด้วยกัน และยังมีบทเรียนในเรื่องนี้ให้ได้ศึกษาฟรีก็มี
ก็จะสามารถนำเทคโนโลยีนี้ไปปฏิบัติให้ได้ผลดี เพื่อตัวท่านเอง
หรือบุตรหลานของท่านได้


บทความเสริมเกี่ยวกับ NLP ที่ควรทราบ
http://www.inboxstory.com/?p=222

------------

คัดย่อจาก : หนังสือ NLP ภาษา สมอง มหัศจรรย์ เทคโนโลยี
สร้างความสำเร็จชั่วข้ามคืน, วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์, สำนักพิมพ์ บานานา
สวีท, พิมพ์ครั้งที่ 3 กรกฎาคม 2551


ภาพประกอบ : อินเตอร์เน็ต
ตกแต่งภาพ : สุรศักดิ์อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
kkkk วันที่ : 07/02/2009 เวลา : 13.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jjjj
ช่วยกันคิด วันละนิด จิตแจ่มใส                                                                                                             


lสวัสดีค่ะ ไม่อ่านก็ไม่ทราบน่ะว่า ความรู้เกิดได้จากการแสวงหาจริงๆด้วย ควรนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนสิ่งดีต่อกัน ด้วยจิตคารวะ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 20/01/2009 เวลา : 20.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ (ได้จากที่นี่เลย) "ชาวติมอร์-เลสเตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง !! "รุณคลิกลิงก์บรรทัดบน

สวัสดีครับ คุณแคท

ขอบคุณมาก ๆ ครับ ที่กรุณาโหวตให้
ผมเองเวลาไปไหน ชอบพกกระดาษโน้ตไว้ในกระเป๋าเสื้อ
นึกอะไรขึ้นมาได้ ก็ต้องจดเลย เดี๋ยวลืม และอีกอย่างหนึ่ง
เวลาจะไปซื้อของนอกบ้าน ก็ต้องจดว่าต้องการอะไร จะซื้อที่ไหน
ไปถึงก็รีบซื้อ ไม่เสียเวลาดี แต่ส่วนมากผู้หญิงไม่ค่อยชอบที่จะ
ทำแบบนี้ ชอบดูอะไรเพลิน ๆ ชอบใจอะไรก็ซื้อ ตัดสินใจกัน
ตรงนั้นเลย

ดีแล้ว ที่คุณแคททำเช่นนั้น

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
Cat@ วันที่ : 20/01/2009 เวลา : 18.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

โหวตให้นะค่ะ
เรือง จด สิ่งของ โน๊ตไว้เลย
เวลาไปตลาดจะได้ของครบๆๆ

ไม่จด ไปถึงตลาดลืมหม๊ด

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
Cat@ วันที่ : 20/01/2009 เวลา : 18.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

สวัสดีค่ะอาจารย์
ช่วงวีคเอ็นส์ยุ่งนิดหน่อย
วันเสาร์ วันเกิดหนูโจ
วันอาทิตย์ไปทำบุญ

พอมาอาทิตย์นี้คนรถไม่อยู่
เลยต้องโหนรถเมล์สองแม่ลูก
เย็นนี้ ..ก็ต้อง ปั่นจักรยานไปว่ายน้ำกัน

...

แวะมาอ่าน ทักก่อน อ่าน
เดี่ยวอ่านจบ คุยต่อ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 20/01/2009 เวลา : 09.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ (ได้จากที่นี่เลย) "ชาวติมอร์-เลสเตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง !! "รุณคลิกลิงก์บรรทัดบน

สวัสดีครับ คุณวิตามินบี

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้
ขอให้ร่ำ ขอให้รวย
ขออย่าเจ็บ ขออย่าจน
ขอให้สุขภาพแข็งแรง ๆ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
วิตามินบี วันที่ : 19/01/2009 เวลา : 21.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/babymind
VitaMin B @ OK Nature  Save Nature Save Life  


ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้
新年快樂 xin nian kuai le
ปีใหม่มีความสุข
恭喜發財 gong xi fa cai
ร่ำรวย มั่งมี
身體健康 shen ti jian kang
ร่างกายแข็งแรง

จาก อาหมวยบี

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 18/01/2009 เวลา : 15.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ (ได้จากที่นี่เลย) "ชาวติมอร์-เลสเตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง !! "รุณคลิกลิงก์บรรทัดบน

ศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง NLP ได้จาก หนังสือ ของ Anthony Robbins
- พลังไร้ขีดจำกัด Unlimited Power
- ปลุกยักต์ใหญ่ในตัวคุณ Awaken the Giant within

เล่มภาษาไทย โดย สำนักพิมพ์ ต้นไม้
พันโทอานันท์ ชินบุตร ผู้แปล
วันชัย ประชาเรืองวิทย์ บรรณาธิการ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 18/01/2009 เวลา : 10.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ (ได้จากที่นี่เลย) "ชาวติมอร์-เลสเตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง !! "รุณคลิกลิงก์บรรทัดบน

สวัสดีครับ คุณคนช่างเล่า

ขอบคุณมากครับ ที่กรุณาจะไปค้นหาชื่อ คุณลุงสุเทพ จากทะเบียน
ศิษย์เก่าให้

ผมวนเวียนอยู่แถวสะพานพุทธ โรงเรียน วัดเลียบ ไปรษณีย์วัดเลียบ
บ้านหม้อ อยู่ 8 ปีเต็ม ช่วงที่เรียนหนังสือ 2496-2503 ยังนึกถึง
บรรยากาศเก่า ๆ อยู่เสมอ ขณะนั้น วัดเลียบยังไม่ได้สร้างโบสถ์ใหม่
่อาคารเรียนบางหลังยังโดนทิ้งระเบิด ปัจจุบันนี้ นาน ๆ ผ่านไปทีครับ


เรื่องตัวอย่างบุคคลสำคัญของไทย ผมก็เห็นความสำคัญมาก
น่าจะนำมาสอนเด็กนักเรียนในโรงเรียน ก็จะได้ประโยชน์มากทีเดียวครับ
อย่างท่านพระยาอนุมานราชธน หลวงวิจิตรวาทการ มล.ปิ่น มาลากุล
และอีกมากมาย สอนว่าท่านเป็นคนสำคัญ คนเก่ง ได้อย่างไร ท่าน
ใช้วิธีการอย่างไร เด็ก ๆ จะได้ดูตัวอย่างและนำวิธีการของท่านไปประยุกต์
์ใช้

อย่างอุปกรณ์สมัยใหม่ ดีวีดีภาพยนตร์ต่างประเทศ ราคาไม่แพงแล้วใน
ปัจจุบัน น่าจะสอนให้เด็กนำมาเรียนภาษาอังกฤษ โดยจดประโยคสำคัญ ๆ
ที่เขาใช้กันในการสนทนา ฟังการออกเสียงที่ถููกต้อง ก็จะได้ประโยชน
์ที่ดีมากและคุ้มค่าทีเดียว และไม่ตกยุคด้วย

ตำราบางเล่ม สอนประโยคที่ล้าสมัย เขาใช้กันเมื่อ 50 ปีก่อน เป็นต้น
อาจจะจดประโยคต่าง ๆ ในภาพยนตร์ออกมาทั้งหมดก่อนก็ได้
พร้อมคำแปลภาษาไทย และนำมาคัดเลือกภายหลัง และฝึกฟังบ่อย ๆ


ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 18/01/2009 เวลา : 09.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ (ได้จากที่นี่เลย) "ชาวติมอร์-เลสเตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง !! "รุณคลิกลิงก์บรรทัดบน

สวัสดีครับ คุณติ่ง

ขอบคุณมากครับ ที่ได้แวะเข้ามาเยี่ยมชม
วิชาจิตวิทยานั้นเป็นวิชาที่สำคัญมากวิชาหนึ่ง
แต่ส่วนมากไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนัก หากได้นำ
วิชานี้ ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับธุรกิจ การทำงาน
การกีฬา ตลอดจนการดำเนินชีวิต ก็จะเป็น
ประโยชน์ยิ่งขึ้นมากทีเดียวครับ

ถ้าคนเรามีเมตตาธรรม ปรารถนาอยากให้ผู้อื่นมี
ความสุข มีจิตไมตรีต่อกัน และทำประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์
โดยทั่วหน้า โลกนี้จะสดใสน่าอยู่มากครับ ทุกคน
ช่วยกันได้ครับ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 18/01/2009 เวลา : 09.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ (ได้จากที่นี่เลย) "ชาวติมอร์-เลสเตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง !! "รุณคลิกลิงก์บรรทัดบน

วิทยาศาสตร์ทางจิตสมัยใหม่ NLP : Neuro Linguistic Programing

+ ทำให้ นักเทนนิส อังเดร อากาสซี่ จากอันดับ 40 ของโลก ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง ในเวลาไม่ถึง 6 เดือน
ไม่ใช่ สอนเทนนิส แต่สอนการใช้ สภาวะจิตที่ให้พลังสูงสุด และทำให้ สหรัฐอเมริกา มี นักกีฬา เหรียญทอง โอลิมปิค มากมายด้วยวิธีการนี้
+ ทำให้ ผู้คนลดน้ำหนัก โดยใช้สภาวะจิต ควบคุมตัวเอง ไม่ให้ทานมากเกินไป และมีวินัยกับตนเอง
+ ทำให้ ผู้คน เลิกการสูบบุหรี่ สารเสพติด เหล้า ภายในไม่กี่นาที โดยปลูกฝังสภาวะจิตที่เข้มแข็ง
+ ทำให้ ผู้คนที่หดหู่ ซึมเศร้า กลับมามีชีวิตชีวา กระตือรือร้น ด้วยการปลูกฝังสภาวะจิตเปี่ยมพลัง
+ ทำให้ผู้คน ชนะความหวาดกลัว จากอะไรบางอย่าง หรือ เหตุการณ์ บางอย่างได้ทันที
+ ทำให้ ชีวิตคู่ เข้าใจกันมากขึ้น โดยปรับเปลื่ยน พฤติกรรมในทางดีขึ้น

ความรู้ด้าน NLP นี้ได้ช่วยเหลือผู้คนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นับล้านๆคนทั่วโลก มากว่า 10 ปีแล้ว

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 18/01/2009 เวลา : 05.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

ครับ ผมเองเคยทำงานอยู่ที่ทำการไปรษณีย์วัดเลียบ ปี 2518-2522 วนเวียนอยู่ละแวกนั้นนานพอสมควร นั่งรถเมลย์ สาย 70 ปากคลองตลอด ไปถึงลำสาลี

เพื่อไปเรียนรามคำแหง ช่วงปี 2521 สมัยก่อนจราจรไม่มีปัญหา ไปได้เร็ว ส่งตัวเองเรียนจนจบครับ ลำบากนะช่วงนั้น ผมวนเวียนต้องไปแถวๆนั้นอีกปัจจุบันนี้ บ้านอยู่เขตบางเขน เพราะไปมีบ้านอีกหลังที่ ไม่ไกลจาก ม.รามฯ(เมียคนเดียวครับ) เพราะกิเลสมันมี อยากได้ ไปซื้อต่อจากพี่ชาย คนที่อยู่อเมริกา เมื่อลูกๆไม่ให้พ่อแม่กลับเมืองไทยจึงขายบ้านให้ผม เพราะพี่เขารู้ว่าผมผูกพันธ์ กับบ้านนั้น เพราะช่วยดูแลให้มานานนั้นเอง

ครับหลวงวิจิตรวาทการ สมัยท่านบวชเณร ท่านเรียนทางธรรม เจ้าอาวาสห้ามเรียนทางโลก แต่หลวงวิจิตร แอบเรียนภาษาอังกฤษ โดยการท่องศัพย์ภาษาเมื่อบิณฑบาตร
ท่านเก่งมากจนกระทั้งเป็นทูต
คนไทยเราละเลยตัวอย่างตรงนี้ไป แต่ผมยกตัวอย่างให้ลูกดูนะว่า คุณลุง มาจากบ้านนอก จบมหาวิทยาลัย ได้ทุนเรียนต่อ โท เอก ตั้งแต่ 2509 เขาอดทนขยันเรียน

ภาษา สื่อสารได้

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ting วันที่ : 17/01/2009 เวลา : 22.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม

สวัสดีคะ
เกือบไม่ได้เข้ามาเพราะช่วงนี้เม้นต์หายไปหลายบล๊อก
เลยอยู่เงียบๆตามอ่านบางครั้งก็ไม่ทั่วถึง
ขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้มาแวะ
พออ่านแล้วก็ได้ความรู้มากมายจริงๆคะ
มีจิตวิทยามีความเมตตาต่อกัน
ช่วยมวลมนุษย์ได้เยอะนะคะ
ขอให้โชคดีตลอดไปคะ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 17/01/2009 เวลา : 21.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

ขอบคุณครับท่านอาจารย์ ที่แวะเวียนไปเพิ่มเติมให้ความรู้

ผมจะลองค้นหาหนังสือ ทะเบียนศิษย์เก่าครับ คุณลุงสุเทพฯ

มีชื่อแน่ๆ พูดถึง ปี พ.ศ. 2471 ปีนั้นช่วง ร.7 มีการเว้น
คืนที่ดิน ที่ทุ่งหลักสี่ ประมาณ 3000 ไร่ครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/01/2009 เวลา : 12.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ (ได้จากที่นี่เลย) "ชาวติมอร์-เลสเตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง !! "รุณคลิกลิงก์บรรทัดบน

NLP กับการลดความอ้วน

หญิงคนหนึ่งที่ใช้หลักการของ NLP “ลดน้ำหนักอย่างไม่มีวันล้มเหลว ของเธอให้ฟัง ”
เธอกับเพื่อน สองสามคน ตั้งใจที่ลดน้ำหนัก แต่ไม่เคยสำเร็จกันสักที
จนในที่สุดก็เข้าถึงจุดที่มีความรู้สึกว่า อย่างแน่นอนว่า การลดน้ำหนักเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้
เมื่อเรียนรู้หลักการ NLP
เธอต้องหา “พลังงัดให้เปลื่ยน” บางอย่างมาช่วยให้พวกเธอ ( หลักการหนึ่ง ของ NLP )
พวกเธอจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างให้เกิดความรู้สึกว่า การไม่รักษาสัญญากับตัวเองจะมอบความเจ็บปวดมากกว่าสิ่งใดในโลก
พวกเธอสัญญาซึ่งกันและกัน รวมทั้งเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งว่า…
หากเบี้ยวสัญญาละก็ จะต้องกินอาหารสุนัขอัลโลให้หมดกระป๋องเลยทีเดียว!
แล้วก็เริ่ม ควบคุมอาหารกันอย่างจริงจัง
แล้วยังวางกระป๋องอาหารสุนัข ให้เห็นสะดุดตาอยู่ตลอดเวลา สำหรับการเตือนใจ
เมื่อเริ่มถูกโจมตีด้วยความหิว ก็จะหยิบกระป๋องขึ้นมาอ่านฉลากที่ส่วนผสมเอาไว้ว่า
” เนื้อม้าบด เครื่องในม้าบด ”
พวกเธอ บรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีใครมาควบคุม และ รวดเร็ว

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/01/2009 เวลา : 12.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ (ได้จากที่นี่เลย) "ชาวติมอร์-เลสเตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง !! "รุณคลิกลิงก์บรรทัดบน

สวัสดีครับ คุณเฟิงสุ่ย

ลองศึกษาดูนะครับ ขอบคุณมาก

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
feng_shui from mobile วันที่ : 17/01/2009 เวลา : 11.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

เนื้อหาน่าสนใจมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/01/2009 เวลา : 08.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ (ได้จากที่นี่เลย) "ชาวติมอร์-เลสเตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง !! "รุณคลิกลิงก์บรรทัดบน

NLP คืออะไร เปรียบเทียบกับ การบำบัดทางจิตแบบดั้งเดิม

NLP เป็นศาสตร์ของการเปลื่ยนแปลง สภาวะจิต โดยผสมผสาน การทำงานของสมอง กับ ความคิดรูปแบบต่างๆ จนเกิด สภาวะจิตที่มีผลลัพธ์สูงสุด ไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม สามารถจะเปลื่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เป็นคนใหม่ได้ในทันที

ส่วนศาสตร์ทางจิต แบบดั้งเดิม คือ การทำให้เข้าไปสู่ความรู้สึกที่ต้องการเปลื่ยนแปลง ( ความกลัว, ความหดหู่,ความเจ็บปวดใจ ฯลฯ )แล้วทำให้จิตใจ ต่อสู้กับ ความรู้สึกนั้นๆ ซึ่งต้องใช้เวลายาวนาน ถึงจะเกิดผล

ตัวอย่าง การบำบัดทางจิต แบบ ดั้งเดิม
ถ้าคุณ หดหู่…
นักบำบัด ก็จะถามว่า “คุณหดหู่เพราะอะไร ? ความหดหู่ของคุณเป็นอย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยสิ”
อาจจะยิ่ง เพิ่มความหดหู่ เข้าไปอีก แต่ก็จะมีคนที่สนใจรับฟังคุณ แล้วบอกคุณว่า…ให้เปลื่ยนแปลงมัน ซะนะจ๊ะ จ้า…คุณหมอ

ส่วนแบบ NLP
คุณหดหู่เรอะ ? เลิกทำตัวหดหู่ ได้แล้ว ( ขัดจังหวะ พฤติกรรม )
มาหาอะไรทำ ที่มันสร้างพลังอย่างเต็มเปี่ยม ที่มันส์สุดๆ สนุกสนาน ดีกว่า ( สร้างทางเลือกใหม่ ที่ให้พลัง )
มาทำตัวตื่นเต้น ร่าเริง กระตือรือร้น กันเถอะ?
มากระโดดโลดเต้นกันหน่อย ดีไหม ?
แล้วปลูกฝัง ความรู้สึก ที่มีพลังในการเปลื่ยนแปลงอย่างเต็มเปี่ยมนี้ ให้คงอยู่กับตัวเองตลอดไป
เพื่อป้องกัน การกลับมาเป็นเหมือนเดิม ซึ่งทำได้ทันที เพียงไม่กี่นาที

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/01/2009 เวลา : 08.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ (ได้จากที่นี่เลย) "ชาวติมอร์-เลสเตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง !! "รุณคลิกลิงก์บรรทัดบน

สวัสดีครับ อาจารย์

ผมคิดว่าน่าสนใจมากครับ ลองศึกษาต่อครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สอนสุพรรณ วันที่ : 17/01/2009 เวลา : 07.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen


ไม่เคยทราบมาก่อนเลยครับ น่าสนใจมาก...ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/01/2009 เวลา : 07.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ (ได้จากที่นี่เลย) "ชาวติมอร์-เลสเตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง !! "รุณคลิกลิงก์บรรทัดบน

สวัสดีครับทุกท่าน

เช้านี้ อากาศในกรุงเทพฯ เย็นลงมาก ระวังสุขภาพนะครับ
วันนี้ ขอเสนอเรื่องทางจิตวิทยาเรื่องหนึ่งเป็นการแนะนำสำหรับ
ท่านที่ยังไม่ทราบ คือเรื่อง "NLP - เทคโนโลยีใหม่ทาง
จิตวิทยา ช่วยสร้างความสำเร็จได้อย่างไร" เป็นเรื่องที่เป็น
ประโยชน์มาก แต่ควรศึกษาให้ลึกซึ้ง บทความนี้เป็นเพียง
แนะนำให้ท่านรู้จักเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ไทรโยคแห่งความหลัง

วงจันทร์ ไพโรจน์

View All
<< มกราคม 2009 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านทราบบล็อกนี้จาก
OK Nation
0 คน
Google
0 คน
Facebook
0 คน
Twitter
1 คน
Multiply
0 คน
Wordpress
0 คน
อื่น ๆ
0 คน

  โหวต 1 คน