• สุรศักดิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : surasak.chawayanan@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-23
  • จำนวนเรื่อง : 1203
  • จำนวนผู้ชม : 6307192
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2061 คน
สุรศักดิ์ ชวยานันท์
บล็อกความรู้ สู่ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม โลกในอนาคต สุขภาพ และการพัฒนาตนเอง เพื่อรู้เท่าทันโลก
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2552
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 11871 , 06:12:47 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน wullopp โหวตเรื่องนี้

เปิดตัวสมุดไทย "ประถมมาลา"  แบบเรียนหนังสือไทย สมัยรัชกาลที่ 3

ผมไม่ได้แนะนำหนังสือเก่าหายากมานานพอสมควรแล้ว  จึงคิดว่า  ควรจะถึง
เวลาได้แนะนำให้ชาวบล็อกได้รู้จักเพิ่มเติมอีก   ในครั้งนี้  เป็นการแนะนำ
แบบเรียนหนังสือไทย ที่มีชื่อว่า  "ประถมมาลา  หรือปฐมมาลา ในปัจจุบัน"  
ให้แก่ท่านที่ยังไม่รู้จัก  ส่วนท่านที่รู้จักดีแล้ว   ช่วยกรุณาให้ความคิดเห็นและเสริมต่อด้วยครับ  จะเป็นพระคุณยิ่ง  เพื่อช่วยกันเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น และช่วยกันอนุรักษ์แบบเรียนที่เป็นของดีของไทยเรา ให้คงอยู่ตลอดไป

ผมมีหนังสือปฐมมาลา อยู่  3  ฉบับ  แต่ละยุคสมัย  ซึ่งผมได้สะสมไว้นานแล้ว

1.  สมุดไทยขาว  ประถมมาลา   (อายุหนังสือ ประมาณ 130 ปี)

2.  หนังสือ ปฐมมาลา  พิมพ์แจกในงานศพ นายตัว พงษ์เวช   
     ณ  วัดทรงธรรม  อำเภอพรประแดง จังหวัดสมุทรปราการ   
     วันที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2485  (กรมศิลปากรอนุญาตให้พิมพ์)
     (อายุหนังสือ ประมาณ 66 ปี)    
     (พิมพ์ตามฉบับสมุดไทยขาว  อักษรเส้นหมึก  หมายเลข 7/ฑ
     ซึ่งหลวงพินิจราชาวาศ (ท้วม)  เจ้ากรมวัดราชบพิธ  ให้ไว้เมื่อวันที่
     30 มกราคม  2460)

3.  หนังสือ ประถม ก กา  ประถมกกาหัดอ่าน ปฐมมาลา  อักษรนิติ
     แบบเรียนหนังสือไทย  (กรมศิลปากรอนุญาตให้ศิลปบรรณาคาร
     พิมพ์จำหน่าย  เมื่อปี 2513)
     (อายุหนังสือ ประมาณ  38 ปี)

หนังสือปฐมมาลา  เป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไร  และสำคัญอย่างไร  

หนังสือปฐมมาลา  เป็นหนังสือแบบเรียนหนังสือไทยโบราณ
แต่งในสมัยรัชกาลที่  3  โดย พระเทพโมลี  วัดราชบูรณะ   สอนตัวสะกด
ในแม่กน  แม่กง  แม่กก  แม่กด  แม่กบ  แม่กม  แม่เกย  อักษรที่ใช้ในบาลี
การเรียนพระคัมภีร์  คำอธิษฐานของผู้แต่ง  และลักษณะแต่งโคลง


ส่วนความสำคัญนั้น  ขอยกคำนำในหนังสือ ปฐมมาลา  ของกรมศิลปากร
(ให้ไว้ ณ  28  มีนาคม  2485)  มาให้ทราบ  ดังนี้
 
คำนำ

...  หนังสือปฐมมาลานี้  เคยนิยมใช้เป็นแบบเรียนหนังสือไทยกันมาในสมัยหนึ่ง
แต่โบราณ  เข้าใจว่านักเรียนสมัยนี้ ที่ไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินชื่อหนังสือนี้เลย
ก็น่าจะมีเป็นส่วนมาก  สมควรพิมพ์ให้แพร่หลายสักครั้งหนึ่ง  นอกจากเป็น
การช่วยรักษาต้นฉะบับแบบเรียนหนังสือไทยโบราณของเราให้คงไว้แล้ว
ยังแสดงให้เห็นอักขรวิธีตามที่นิยมใช้ในเวลานั้น  เพื่อศึกษาเทียบเคียงดูว่า
ในบัดนี้ได้เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปเพียงไร  ทั้งมีคำสุภาษิตสั่งสอนการ
เล่าเรียนในสมัยนั้น  บรรจุอยู่ตลอดไปด้วย  ทำให้ประกอบภาพมองเห็นความ
เป็นไปในวงการศึกษาในสมัยนั้น  เพื่อเทียบเคียงกับความเจริญก้าวหน้า
แห่งการศึกษาในสมัยนี้ได้ดีไม่น้อย

ส่วนผู้แต่งหนังสือปฐมมาลานี้นั้น  กล่าวกันว่า  เป็นพระภิกษุ  มีนามเดิมว่า
ผึ้ง หรือพึ่ง  ดำรงสมณะศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่  พระเทพโมฬี  สถิต ณ
วัดราชบูรณะ  จึงเข้าใจว่าคงจะได้แต่งขึ้นในรัชชกาลที่ 3  กรุงรัตนโกสินทร์
เพราะปรากฏชื่อพระเทพโมฬีในบรรดากวีฝ่ายสมณะ  11  รูป   ผู้แต่งจารึก
วัดพระเชตุพน  คราวทรงปฏิสังขรณ์วัดนั้นเป็นการใหญ่ในรัชชกาลที่  3
ดังปรากฏในร่ายบอกเรื่อง (ในประชุมจารึกวัดพระเชตุพน  ล. 2  น. 78-79
ว่า  "เสนอสมยาปรากฏ  ผู้นิพนธ์พจน์รจเรขเลขจาฤกศิลา...  ข้างคณา
สมณะ  สมเด็จพระสังฆราช ปิ่นปราชญ์ทั่วทุกทิศ  กรมนุชิตบรรพชา  พระ
พุทธโฆษาพรหมนุนี  เทพโมฬี อริยวงศ์ ... นับสริสงฆฺ์โดยเสด็จ  สิบเอ็ด
ร่างรจนา"

แต่ก็ปรากฏนามพระเเทพโมฬี แต่งฉะเพาะ  "โคลงตรีพจนบท" (น. 312) 
ในจำพวกตำราโคลงกลบทโคลงเดียว  บางทีจะได้เป็นผู้ทูลถวายความคิด
เห็นร่วมกับสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส  อยู่มาก  จึงมีกล่าวอ้างในร่าย
ที่กล่าวแล้วต่อมาว่า  "โคลงกลบทตรองตริ  พระราชดำริหลายชนิด   กรม
นุชิตชาญกระวี  พระเทพโมฬีสงฆ์สอง  จำนองพจน์รจนา"  และได้พบนาม
พระเทพโมฬีเป็นผู้ถวายวิสัชนาพระราชปุจฉา  เรื่อง  อากร น้ำ  อากร สุรา 
(วชิรญาณ  ล. 1  น. 303)   เมื่อ พ.ศ. 2369  ในรัชชกาลที่ 3  เหมือนกัน 
บางทีจะเป็นผู้เดียวกับที่กล่าวถึงในจารึกวัดพระเชตุพน

พระเทพโมฬี คงจะเป็นกวีที่มีภูมิชั้นสูงและแต่งบทกลอนได้ไพเราะเป็นเยี่ยม
ดังจะเห็นได้แม้จากหนังสือปฐมมาลานี้เอง  ทั้ง ๆ ที่แต่เป็นแบบเรียน  ซึ่ง
นับว่าเป็นหนังสือชะนิดตำรา  ผู้แต่งต้องหาโวหารและถ้อยคำอันจะพึงนำมา
ใช้  ได้อย่างจำกัด  เช่น  คำกลอนตอนแม่ ก กา  ก็ต้องใช้คำแต่ในพวก
ก ข  ก  กา หรือในแม่กน  ก็ต้องหาคำมาใช้ได้แต่ในแม่กน  ก กา ก  ข
เป็นต้น   แม้กระนั้นยังสามารถแต่งกลอนได้ไพเราะ  ส่งความเด่นชัดดีตลอด  นับว่าท่านเป็นกวีที่สำคัญผู้หนึ่ง  เสียดายแต่เวลานี้ยังมิสามารถทราบประวัติ อะไรอื่นของท่านผู้นิพนธ์ยิ่งไปกว่านี้ได้  ว่าโดยฉะเพาะหนังสือปฐมมาลา
นี้เล่า  ก็เข้าใจว่าน่าจะได้อำนวยความรู้แก่กุลบุตรในสมัยนั้นมาแล้ว  เป็น
จำนวนมากมายและแพร่หลายไม่น้อย  คงเป็นประโยชน์ในวงการศึกษาเป็นอย่างมาก  แม้ที่พิมพ์ขึ้นอีกในโอกาสนี้  ก็เข้าใจว่าผู้ได้รับแจกไป  คงมีความ
พอใจโดยทั่วกัน  ... 
นับว่า  เป็นแบบเรียนหนังสือไทยที่สำคัญยิ่งเล่มหนึ่ง  นอกจากสอนในเรื่อง
ตัวสะกดแล้ว  ยังสอนในเรื่องการแต่งโคลง  โคลงสี่สุภาพ  โคลงกระทู้ 
โคลงอักษรล้วน  โคลงตรีเพชรประดับ  กลบทนกนำฝูง  กลโคลงสี่ตอน
ตรีพจนบท  ทวารตรึงประดับ  ต้นเสมอ  ตรีเพชรพันธ์  จัตวาทันที  เป็นต้น
เป็นหนังสือที่น่าสนใจศึกษามากเล่มหนึ่ง  ที่ผู้สนใจศึกษาภาษาไทยไม่ควร
พลาดอย่างยิ่ง 


-----------

บรรณานุกรม
 
1.  พระเทพโมฬี, สมุดไทยขาว ประถมมาลา

2.  พระเทพโมฬี, ปฐมมาลา, กรุงเทพ : โรงพิมพ์ยิ้มศรี, 2485
     (พิมพ์แจกในงานศพ  นายตัว พงษ์เวช  ณ วัดทรงธรรม 
     อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ, 5  เมษายน 2485)

3.  พระเทพโมฬี และพระอมราภิรักขิต (เกิด), ประถม ก กา ประถม
     ก กา หัดอ่าน  ปฐมมาลา  อักษรนิติ  แบบเรียนหนังสือไทย,       
     กรุงเทพ : โรงพิมพ์รุ่งวัฒนา, 2513 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 51 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/03/2009 เวลา : 01.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เพียงมอง...ก็สามารถประเมินสุขภาพได้แล้วในเบื้องต้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณ Chalee

ขอบคุณครับที่ชื่นชม กรุณาติดตามครั้งต่อไปด้วยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 50 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/03/2009 เวลา : 01.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เพียงมอง...ก็สามารถประเมินสุขภาพได้แล้วในเบื้องต้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณแคท

ขอบคุณครับ แล้วผมจะแวะไปชม

ความคิดเห็นที่ 49 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/03/2009 เวลา : 01.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เพียงมอง...ก็สามารถประเมินสุขภาพได้แล้วในเบื้องต้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณรุสสกี้

ขอบคุณครับ ที่กรุณาแวะชม

ความคิดเห็นที่ 48 (0)
chalee วันที่ : 15/03/2009 เวลา : 22.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chalee
This land taught me the value of life.

โอ
เห็นแล้ว ชื่นชม
เป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากๆๆเลยค่ะ
ตัวหนังสือที่พิมพ์เป็นแบบเก่าด้วย

สมุดไทยขาว ประถมมาลา อายุ ตั้ง ๑๓๐ ปี
ทั้งหนังสือปฐมมาลา แและ ประถม ก กา

ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 47 (0)
Cat@ วันที่ : 15/03/2009 เวลา : 19.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha


มาแหระ มาชวนไปชมเพลงมวยของแม่แคท
ลงเรืองใหม่ จ้า
มาเปงเพือนกันหน่อย

...

หนังสือ กรอบมากเลยค่ะ
จะหลุดเป็นแผ่นๆ เลย
ต้องถนอมเค้าหน่อย

ความคิดเห็นที่ 46 (0)
รุสสกี้ วันที่ : 15/03/2009 เวลา : 12.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/russky
รุ่งอรุณ.....ที่นี่เงียบสงบ

เยี่ยมเลยครับ
เพิ่งได้รู้จักได้เห็นเป็นครั้งแรก

ความคิดเห็นที่ 45 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/03/2009 เวลา : 09.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เพียงมอง...ก็สามารถประเมินสุขภาพได้แล้วในเบื้องต้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณแคท

โอ้โห ... วันนี้ คุณแคท นำหนังสือสวดมนต์เก่า์
"สวดมนต์พิธี" มาโชว์ น่าสนใจมาก ๆ ครับ แสดงว่า
คุณแคทคงชอบมาก เก็บรักษาไว้นานแล้ว
ขอให้เก็บรักษาไว้ให้ดีก็แล้วกัน เพราะอยู่ในสภาพ
เหลืองกรอบแล้ว ขอบคุณมาก ๆ ครับ ที่นำมาให้ชมกัน

ความคิดเห็นที่ 44 (0)
Cat@ วันที่ : 14/03/2009 เวลา : 22.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha


หวัดดีค่ะ อาจารย์
วันนี้ นำหนังสือ สภาพเหลืองกรอบเลยค่ะ
แต่น่าเสียดาย
ไม่มีลง วันเดือนปีที่พิมพ์
หาไม่เจอนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 43 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 14/03/2009 เวลา : 08.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เพียงมอง...ก็สามารถประเมินสุขภาพได้แล้วในเบื้องต้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

ในครั้งต่อไป ผมจะได้คัดลอกบางช่วงบางตอนที่สำคัญ
มาให้ได้ทราบและได้ศึกษากันครับ

ความคิดเห็นที่ 42 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 20.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เพียงมอง...ก็สามารถประเมินสุขภาพได้แล้วในเบื้องต้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณณัฐรดา

ขอบคุณมาก ที่กรุณาให้ความสนใจครับ

ความคิดเห็นที่ 41 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 20.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เพียงมอง...ก็สามารถประเมินสุขภาพได้แล้วในเบื้องต้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณคนบ้านใหม่

ขอบคุณมาก เช่นกันครับ

ความคิดเห็นที่ 40 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 20.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เพียงมอง...ก็สามารถประเมินสุขภาพได้แล้วในเบื้องต้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณคนใกล้ฟ้า

ขอบคุณครับ ที่กรุณาแจ้งอัพบล็อกให้ทราบ

ความคิดเห็นที่ 39 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 20.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เพียงมอง...ก็สามารถประเมินสุขภาพได้แล้วในเบื้องต้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณ Canary

ขอบคุณมากครับ ที่กรุณาให้ความสนใจ
ผมอยากหาผู้สนใจพิมพ์ออกเผยแพร่เหมือนกันครับ

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 20.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เพียงมอง...ก็สามารถประเมินสุขภาพได้แล้วในเบื้องต้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณหน่อผุด

ขอบคุณมากครับ กรมศิลปากรมีต้นฉบับอยู่แล้ว
แต่ตอนท้ายไม่เหมือนกับของผมเล็กน้อย ทางกรมศิลปากร
ได้พิมพ์เผยแพร่เป็นระยะอยู่แล้วครับ แต่ยังไม่ค่อยแพร่
หลายเท่าที่ควร น่าจะคัดบางช่วงบางตอนมาให้นักเรียนได้
เรียนกันบ้างนะครับ

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 20.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

ไม่เคยเห็นเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 20.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เพียงมอง...ก็สามารถประเมินสุขภาพได้แล้วในเบื้องต้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณแคท

ขอบคุณมากครับ
อย่าลืม ! นำหนังสือสวดมนต์เก่า
มาให้ชื่นชมด้วยคนครับ

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 20.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เพียงมอง...ก็สามารถประเมินสุขภาพได้แล้วในเบื้องต้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณเชษฐา

ขอบคุณมาก ๆ ครับ ที่กรุณาแวะมาชม และโหวตให้ครับ

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 20.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เพียงมอง...ก็สามารถประเมินสุขภาพได้แล้วในเบื้องต้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณ buppha

ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 20.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เพียงมอง...ก็สามารถประเมินสุขภาพได้แล้วในเบื้องต้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณมรณฐิโต

ขอบพระคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
คนบ้านใหม่ วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 20.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krunoppol
ครูบ้านทุ่งชายทะเล

ขอบคุณครับสำหรับเรื่องราวดี ๆ ของไทย

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
คนใกล้ฟ้า วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 19.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konklaifa

สวัสดีค่ะ
แวะมาบอกว่าอัพบล็อคแล้วนะคะ

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
Canary วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 18.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ajhara

อยากหาอ่าน สมัยก่อนสอนกันอย่างไร ค่ะ..

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
หน่อผุด วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 17.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/korpai
'ต้นไม้ต้นเดียวไม่เป็นป่า  กระดาษแผ่นเดียวไม่เป็นหนังสือ'

ทรงคุณค่ามากค่ะ ตัวหนังสือก็สวยมากด้วย
ไม่รู้ในเมืองไทยจะมีหนังสือเก่ามากอย่างนี้เหลืออยู่อีกกี่เล่มนะคะ
น่านำมาพิมพ์ให้เด็กได้ศึกษาเรียนรู้

ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
Cat@ วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 14.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

แวะมาทักทาย อาจารย์
วันนี้งานแยะ อีกเช่นเคย
ชอบชมของเก่า
ชอบอ่านของเก่าๆ

แคทมีหนังสือสวดมนตร์ เล่มเ่ก่า
งั่นวันนี้ หาหนีงานได้
จะมาอวดนะค่ะ
ตอนเย็นจะมาอ่านให้ละเอียดอีกรอบ
แคทค่ะ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
chedtha วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 14.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chedtha
http://www.oknation.net/blog/chedtha3 (ภาพที่สวยงามในความทรงจำ)

สวัสดีครับ คุณ สุรศักดิ์

"เปิดตัวสมุดไทย "ประถมมาลา" แบบเรียนหนังสือไทย สมัยรัชกาลที่ 3"

เก่าแก่มากๆ ตัวหนังสือก็สวยมากๆเลยครับ

+1 โหวตให้กับเรื่องและภาพ ขอบคุณมากครับที่นำเรื่องมาเผยแพร่แบ่งปันกัน

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
buppha วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 14.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supermom

ทรงคุณค่า มาก ค่ะ
ขอบคุณ นะคะ ที่นำมาให้ชมกัน

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
มรณฐิโต วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 13.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ok-na

นะโมข้าจะไหว้
วรไตรระตะนา
ใสไว้ในเกษา
วรบาทมันี
คุณะวรไตร
ข้าไส่ไว้ในเกษี
เดชะพระมุนีขออย่ามีที่โทษา
ข้าขออัญชุลีไส่เกษีไหว้บาทา
ข้าไหว้พระกรุณา
อยู่เกษาอย่ามีภัย
ฯลฯ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 13.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เพียงมอง...ก็สามารถประเมินสุขภาพได้แล้วในเบื้องต้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณย่าดา

ขอบคุณมาก ๆ ครับ ที่ช่วยกันอนุรักษ์ไม้ดอกของไทยไว้
เช่นกันครับ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 13.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เพียงมอง...ก็สามารถประเมินสุขภาพได้แล้วในเบื้องต้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณ nilsamai

ขอบคุณมาก ๆ ครับ ที่กรุณาโหวตให้

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
ย่าดา วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 13.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dada
วิญญานอิสระโบยบิ http://www.oknation.net/blog/freesoultofly

ขอบคุณค่ะ รุ่นใหญ่หัวใจไฮเทค ที่อนุรักษ์ความเป็นไทย
เยี่ยมจริงๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
nilsamai วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 13.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nilsamai
.

ขอบคุณค่ะ+1

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 12.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เพียงมอง...ก็สามารถประเมินสุขภาพได้แล้วในเบื้องต้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณวิตามินบี

ผมก็ว่า ชื่อเพราะดีครับ และน่าศึกษาด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 12.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เพียงมอง...ก็สามารถประเมินสุขภาพได้แล้วในเบื้องต้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณ Nozz

ขอบคุณครับ อยากให้รีวิว หนังสือสมบัติผู้ดี หรือครับ
ยินดีครับ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
วิตามินบี วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 12.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/babymind
VitaMin B @ OK Nature  Save Nature Save Life  


เป็นหนังสือแบบเรียน
ที่มีชื่อเพราะมากค่ะ
"ประถมมาลา"

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
Nozz วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 11.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nozzila
:A40: คืออะไร หาคำตอบได้ที่http://www.oknation.net/blog/nozzila/2008/04/25/entry-1

อยากให้รีวิว หนังสือ สมบัติผู้ดี หน่อยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 11.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เพียงมอง...ก็สามารถประเมินสุขภาพได้แล้วในเบื้องต้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณลูกเสือหมายเลข 9

ขอบคุณมาก ๆ ครับ ที่กรุณาแวะชม และเห็นคุณค่า
ของแบบเรียนหนังสือไทยในสมัยก่อน

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 11.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

มีคุณค่ามากจริงๆครับ
ขอบคุณมากครับที่พี่สุรศักดิ์นำมาให้รู้จัก ขอบพระคุณจริงๆครับ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 10.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เพียงมอง...ก็สามารถประเมินสุขภาพได้แล้วในเบื้องต้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   


รุ่นใหญ่หัวใจไฮเทค

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 10.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เพียงมอง...ก็สามารถประเมินสุขภาพได้แล้วในเบื้องต้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   


ขอขอบคุณ กองบรรณาธิการ นิตยสาร Computer.Today
เป็นอย่างสูงครับ ที่ได้นำคำสัมภาษณ์ของผม ให้แก่
เว็บไซต์ www.buzzidea.tv "บล็อกเกอร์รุ่นใหญ่หัวใจไฮเทค"
ไปลงในนิตยสาร Computer.Today ฉบับที่ 353 ปักษ์แรก
มี.ค. 2552 เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 10.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เพียงมอง...ก็สามารถประเมินสุขภาพได้แล้วในเบื้องต้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณ NookieCMU

ขอบคุณมากครับ ที่กรุณาแวะชม

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
NookieCMU วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 10.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nookiecmu

ขอบคุณครับผม

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 08.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เพียงมอง...ก็สามารถประเมินสุขภาพได้แล้วในเบื้องต้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณวีริญจ์

คนสมัยโบราณที่มีใจใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาเล่าเรียน ไม่มีหนังสือ
ให้ได้อ่านเหมือนคนในสมัยนี้ ต้องยืมสมุดไทย มาคัด
ลอกต่อ ๆ กัน จึงจะได้ตำรามาศึกษากัน ที่มีสตางค์ก็จะ
จ้างคัดลอก ที่ไม่มีสตางค์ก็ต้องคัดลอกเอง กว่าจะเสร็จ
แต่ละเล่มได้ ก็ใช้เวลาเป็นเดือน ๆ และคนสมัยก่อน
ลายมือสวย เพราะต้องหัดคัดลายมือกัน ปัจจุบันนี้ั วิชา
คัดลายมือไม่มีสอนกันแล้ว ซึ่งน่าเสียดายมาก

ตำราสมัยก่อนทรงคุณค่าจริง ๆ ขออย่าได้มองข้ามกันไป
คนสมัยใหม่ควรเรียนรู้ ทั้งอดีต ปัจจุบัน และวิชาอนาคต

ขอบคุณ คุณวีริญจ์ มาก ๆ เลยครับ ที่กรุณาให้ความ
สำคัญ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
veerin วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 08.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/veerin

เป็นตำราที่มีคุณค่ายิ่งค่ะ
วีริญจ์ว่า คนโบราณหาโอกาสในการร่ำเรียนยากกว่าคนสมัยนี้มากมาย
ตอนนี้เราหันมาใช้เทคโนโลยีกันมากขึ้น จนมองข้ามสิ่งมีคุณค่าในอดีตไปมากนะคะ

ขอบพระคุณคุณสุรศักดิ์ที่นำเรื่องราวดีๆ มีคุณค่ามานำเสนอค่ะ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 07.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เพียงมอง...ก็สามารถประเมินสุขภาพได้แล้วในเบื้องต้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณติ่ง

ขอบคุณมากครับ ผมกำลังคิดว่า อยากจะทำเป็น E-book
ให้อ่านได้เต็มที่เลย กำลังศึกษาของ Issuu E-book
อยู่ครับ แต่มีปัญหาเขาให้ใช้เฉพาะ ไฟล์ .doc และคิดว่า
ไม่เหมาะที่จะลงในบล็อกทั้งหมดครับ

เรื่องการแปลนั้น การแปลไทยเป็นอังกฤษ ยังไม่ไปถึง
ไหนเลยครับ ผมว่าเอาแปลอังกฤษเป็นไทย ให้สมบูรณ์
ก่อนก็แล้วกันครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ting วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 07.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม

สวัสดีคะถ้ามีเนื้อหาข้างในให้อ่านด้วยดีนะคะ

ภาษาไทยไม่มาตรฐานในการแปลระดับอินเตอร์เพราะ

คนใช้มั่วไปหมดคอมพิวเตอร์คงแปลไม่ถูกคะ

ใช่ไหมคะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 06.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เพียงมอง...ก็สามารถประเมินสุขภาพได้แล้วในเบื้องต้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณเฟิงสุ่ย

ขอบคุณมากครับ เป็นแบบเรียนหนังสือไทยที่เก่าและ
ทรงคุณค่า

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
feng_shui วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 06.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

เก่า แต่ทรงคุณค่า ค่ะ


.

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 06.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เพียงมอง...ก็สามารถประเมินสุขภาพได้แล้วในเบื้องต้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณอาโป

ขอบคุณมากครับ ที่แสดงความคิดเห็น
น่าจะนำกลับมาให้นักเรียน นักศึกษา รุ่นหลังได้ศึกษากัน
เป็นอย่างยิ่ง

พระเทพโมฬี ท่านเป็นกวีที่มีภูมิชั้นสูงและแต่งบทกลอน
ได้ไพเราะเป็นเยี่ยมด้วย

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
อาโป วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 06.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/agile


....ขอเพิมเติมสักนิดในความคิดเห็น..

หากมีการนำมาแพร่ หรือเอากลับมาใช้ในห้องเรียนได้

ศีลธรรมจะกลับมา...ได้ดีขึ้น...

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
อาโป วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 06.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/agile


.....หากหนังสือนี้มีโอกาสกลับมา...ภาษาไทยจะใสว่าง

อักษรรู้ อรรถ วาง เป็นแบบอย่างทาง ปัญญา

ภาษาพาสายรู้ บาลีอยู่ในตัวภาษาตรงตัวและตรงตา

ใช้ภาษาได้ตรงทางฯ

......

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 13/03/2009 เวลา : 06.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เพียงมอง...ก็สามารถประเมินสุขภาพได้แล้วในเบื้องต้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับทุกท่าน

เช้านี้ อากาศสดใส เป็นวันสุดสัปดาห์ ผมขอเสนอเรื่อง
หนังสือเก่าหายากเล่มหนึ่ง เป็นสมุดไทย "ประถมมาลา"
แบบเรียนหนังสือไทย สมัยรัชกาลที่ 3 ที่ผู้สนใจในภาษาไทย
ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ไทรโยคแห่งความหลัง

วงจันทร์ ไพโรจน์

View All
<< มีนาคม 2009 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านทราบบล็อกนี้จาก
OK Nation
0 คน
Google
0 คน
Facebook
0 คน
Twitter
1 คน
Multiply
0 คน
Wordpress
0 คน
อื่น ๆ
0 คน

  โหวต 1 คน