• สุรศักดิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : surasak.chawayanan@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-23
  • จำนวนเรื่อง : 1213
  • จำนวนผู้ชม : 6335712
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2061 คน
สุรศักดิ์ ชวยานันท์
บล็อกความรู้ สู่ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม โลกในอนาคต สุขภาพ และการพัฒนาตนเอง เพื่อรู้เท่าทันโลก
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2552
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 2816 , 08:26:37 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ชมวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ... วัดจำลองพระราชวังปักกิ่ง

หากเอ่ยชื่อ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์  หรือที่เรียกเต็ม ๆ  ว่า
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์  คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ 
หลาย ๆ  ท่านคงจะงง  บางท่านอาจนึกไม่ออก  บางท่านอาจเคยได้ยินชื่อ
มาบ้าง แต่ยังไม่เคยไป  รู้จักเพียงว่า  เป็นวัดจีน สร้างใหม่  อยู่ที่
บางบัวทอง  นนทบุรี  

บางท่าน ได้ยินชื่อมาว่า  สวยงามมาก  เพราะจำลองพระราชวังปักกิ่งมา  

วันนี้ เราลองมาทำความรู้จักและชมวัดนี้ดูบ้าง  ดีไหมครับ

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์  เป็นวัดจีนแห่งใหม่ที่สร้างใหญ่โต
สวยงามมาก ตั้งอยู่ที่ ถนนเทศบาล 7 ตำบลโสนน้อย อำเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี  พื้นที่เดิมก่อนเคยเป็นโรงเจขนาดเล็ก  มีพื้นที่ประมาณ  
2 ไร่เศษ  ชาวบ้านบางบัวทองให้ความศรัทธาโรงเจนี้มาช้านาน    

ต่อมา คณะสงฆ์จีนนิกายได้มีปณิธานจะพัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นวัดที่สมบูรณ์
เพื่อพุทธศาสนิกชนจะได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมอย่างพร้อมเพรียง  นับเป็น
การจรรโลงพระศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อไป  จึงสร้างที่นี่เป็นวัดเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เนื่องในวโรกาส
เถลิงถวัลย์ครองสิริราชสมบัติครบ  50  ปี

วัดนี้เป็นวัดสาขาของวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)  ที่กรุงเทพฯ  วัดนี้จึง
มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า  วัดเล่งเน่ยยี่ 2


ก่อนอื่น  มาชมภาพแบบจำลอง และแบบแปลนของวัดนี้ก่อน เพื่อความเข้าใจ
ในภาพใหญ่ก่อนวัดนี้ ประกอบไปด้วย  3  ส่วนใหญ่ ๆ  ด้วยกัน  คือ  ส่วนหน้า  ส่วนกลาง
และส่วนหลัง

ส่วนหน้า    ประกอบด้วย  วิหารจตุโลกบาล  หอกลอง และหอระฆัง
ส่วนกลาง   ประกอบด้วย  พระอุโบสถ
ส่วนหลัง    ประกอบด้วย  วิหารสุขาวดีหมื่นพุทธ  วิหารพระอวโลกิเตศวร
                                  มหาโพธิสัตว์

เมื่อได้ทราบแบบจำลอง และแบบแปลนของวัดนี้แล้ว   ก็ไปชมของจริงกันเลย


ส่วนหน้า
วิหารจตุโลกบาล   (ภาพจากอินเตอร์เน็ต  ขอขอบคุณ)

เป็นวิหารสำหรับหัวหน้าเทวดาผู้รักษาโลกทั้ง 4  ทิศ  ประกอบด้วย   
ท้าวธตรฐมหาราช     รักษาโลกด้านทิศบูรพาหรือทิศตะวันออก
ท้าววิรุฬหกมหาราช   รักษาโลกด้านทิศทักษิณหรือทิศใต้
ท้าววิรูปักษ์มหาราช   รักษาโลกด้านทิศประจิมหรือทิศตะวันตก
ท้าวกุเวรมหาราช      รักษาโลกด้านทิศทิศอุดรหรือทิศเหนือ

พระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์  พระพุทธเจ้าองค์ถัดไปที่จะมาอุบัติในโลก

หอกลอง


(ภาพจากอินเตอร์เน็ต  ขอขอบคุณ)


หอระฆัง


ส่วนกลาง
พระอุโบสถ

เป็นที่ประดิษฐานของพระประธาน 3 องค์  เปรียบเสมือนศูนย์กลางของ
พุทธจักรวาล  องค์กลางคือ พระศากยมุนี  หรือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน
พระพุทธรูปด้านซ้ายคือ พระอมิตาภพุทธเจ้า และด้านขวาคือ พระไภษัช
คุรุไวฑูรยประภาส่วนหลัง
วิหารสุขาวดีหมื่นพุทธ  

ตั้งอยู่เบื้องหลังพระอุโบสถ  ภายในวิหารแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐาน
องค์พระอมิตาภพุทธเจ้า  พระอวโลกิเตศวร  และพระมหาสถามปราบต์
โพธิสัตว์  ภายในวิหารรายล้อมด้วยพระพุทธรูปหนึ่งหมื่นองค์  เปรียบ
วิหารแห่งนี้เสมือนดินแดนสุขาวดีพุทธเกษตรของพระอมิตาภพุทธเจ้า
อันอยู่ทางทิศตะวันตกของโลกมนุษย์  เป็นที่ซึ่งมีแต่ความสงบรื่นรมย์
เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรภาวนา  เพื่อพระอนุตรสัมมาสัมโพฺธิญาณ
ซึ่งมีปรากฏในพระสูตร "สุขาวดีวยุหสูตร"

ถ้าบุคคลใดภาวนาพระนามแห่งพระอมิตาภพุทธเจ้าแล้ว  จิตจะไม่เสื่อม
ถอยจากพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ  จะได้ไปจุติ ณ  ดินแดนสุขาวดี
ด้านทิศตะวันตก

วิหารพระอวโลกิเตศวร พระกวนอิมโพธิสัตว์

ประดิษฐานพระอวโลกิเตศวรสหัสกรสหัสเนตรมหาโพธิสัตว์  (พระกวนอิม
มหาโพธิสัตว์ปางพันมือพันตา)  ผลงานช่างศิลปกรรมจีน แกะสลักจาก
ไม้สักขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  พระอวโลกิเตศวรสหัสกรสหัสเนตร
มหาโพธิสัตว์นี้  เปรียบเสมือนว่า  ท่านได้ใช้พระเนตรพันดวงตรวจดู  
เหล่าสรรพสัตว์ทั่วสากลโลก  ว่าสุขทุกข์ประการใด  พร้อมที่จะช่วยด้วย
พระหัตถ์พันกรของพระองค์ทรงโอบอุ้มเหล่าสรรพสัตว์ทั่วสากลโลกให้
ปราศจากทุกข์เข็ญ  นับเป็นจริยานุเคราะห์แบบอย่างของพระมหาโพธิสัตว์
ผู้มีมหาเมตตามหากรุณา  บำเพ็ญช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นจากวัฏฏะสงสาร
อันเป็นทุกข์นี้ตลอดกาลนาน

 

เจ้าแม่กวมอิม
เมื่อได้ชมวัดนี้ครบถ้วนแล้ว  จะเห็นได้ว่า  มีส่วนคล้ายพระราชวังปักกิ่ง 
เพียงแต่จำลองพระราชวังมาส่วนหนึ่งเท่านั้น   

ถ้าท่านมีโอกาสอำนวย  ขอเชิญท่านไปชมวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ
และร่วมทำบุญ ด้วยตัวท่านเอง  และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ได้ที่วัดโดยตรง  โทร. 0-2571-1155  หรือ  0-2920-2131


(โปรดติดตามครั้งต่อไป)

 อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 22/03/2009 เวลา : 21.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สวีเดน...ต้นแบบพัฒนาเมืองแบบ Symbio City ที่ดีที่สุดในโลก!!!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณรุสสกี้

ขอบคุณมากครับ ที่กรุณาย้อนกลับมาอ่านเอ็นทรี่นี้

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 22/03/2009 เวลา : 21.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สวีเดน...ต้นแบบพัฒนาเมืองแบบ Symbio City ที่ดีที่สุดในโลก!!!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณทองฟ้าทะเล

ขอบคุณมาก ๆ นะครับ ที่่กรุณาแวะมาชม
วัดนี้มีศิลปกรรม สถาปัตยกรรม แบบจีนที่
โดดเด่นมาก

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 22/03/2009 เวลา : 21.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สวีเดน...ต้นแบบพัฒนาเมืองแบบ Symbio City ที่ดีที่สุดในโลก!!!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณครูทิพย์

ผมไปชมเอ็นทรี่ของครูแล้ว ภาพสวยมาก อย่าถ่อมตัวเลยครับ
ภาพบางภาพ มีมุมถ่ายที่ผมนึกไม่ถึงเลย แปลกตา และโดดเด่น
มาก ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
รุสสกี้ วันที่ : 22/03/2009 เวลา : 20.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/russky
รุ่งอรุณ.....ที่นี่เงียบสงบ

ย้อนกลับมาอ่านจากตอนที่แล้วครับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ทองฟ้าทะเล วันที่ : 22/03/2009 เวลา : 11.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nirut

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ได้พาภรรยาและแม่ไปชมความงาม จุดเทียนเสริมดวง และปิดทองลูกนิมิตแล้ว หลังกลับมาก็ได้โทรศัพท์บรรยายถึงความสวยงามของวัดให้เพื่อน ๆ ได้ฟังพร้อมกับเชิญชวนให้ไปร่วมทำบุญกับวัด เพื่อจะได้ทุนุบำรุงไว้ต่อไป

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ครูทิพย์ วันที่ : 22/03/2009 เวลา : 09.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Tip2
Every minute is precious if every minute I have you. ทุกนาทีจะมีค่า หากทุกเวลาฉันมีเธอ 

สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะอาจารย์...ขอบพระคุณที่สละเวลาแวะชมเอนทรี่ต่างๆ ของทิพย์นะคะ..

อาจารย์ถ่ายภาพฝีมือระดับปรมาจารย์...ใช้เทคนิคตกแต่งภาพให้สวยเด่นขึ้นไปอีก...สวยจริงๆ ค่ะ

ทิพย์เคยไปชมความสวยงามของวัดนี้มาเหมือนกันค่ะ...ถ่ายรูปมาบ้าง...แต่อายฝีมือจังเลย...เวลาชมภาพจากเอนทรี่ของทิพย์...อาจารย์กรุณาหรี่ตาลงสักหน่อยนะคะ เผื่อภาพจะดูดีขึ้นมาบ้าง 55555

เชิญแวะชมตามลิ้งค์นี้นะคะ...
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ วัดเล่งเน่ยยี่ สาขา ๒
http://www.oknation.net/blog/Tip2/2008/03/22/entry-1

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 22/03/2009 เวลา : 07.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สวีเดน...ต้นแบบพัฒนาเมืองแบบ Symbio City ที่ดีที่สุดในโลก!!!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณสายธาร

ขอบคุณมากครับ ที่แวะมาชมภาพวัดบรมราชาฯ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
สายธาร วันที่ : 21/03/2009 เวลา : 22.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cyberfrogy
 http://www.facebook.com/groups/dhammayatrahttps://www.facebook.com/BAAN.RAI.SAITHARN http://www.oknation.net/blog/DigitalTour

ตามมาชมภาพสวยๆครับ...คุณพี่

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 21/03/2009 เวลา : 07.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สวีเดน...ต้นแบบพัฒนาเมืองแบบ Symbio City ที่ดีที่สุดในโลก!!!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

ที่ระฆังมีตัวอักษรจีน รอบระฆัง เป็นบทสวดมนต์มหาปรัชญา
ปรมิตาสูตร และมหากรุณาธารณีสูตร

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 20/03/2009 เวลา : 22.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สวีเดน...ต้นแบบพัฒนาเมืองแบบ Symbio City ที่ดีที่สุดในโลก!!!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

ทำไมพระประธานในพระอุโบสถ จึงมี 3 องค์ ?

วัดที่เราคุ้น ๆ กันปกติทั่วไปของทางพุทธเถรวาทจะมีพระ
ประธานองค์เดียว แต่ที่วัดทางฝ่ายพุทธมหายานจะมีพระพุทธ
รูปด้วยกัน 3 พระองค์ องค์กลางก็คือ พระศากยมุนี หรือ
พระพุทธเจ้าในปัจจุบันที่เรารู้จักกันดี

แต่ ที่ยังมีพระพุทธรูปองค์อื่นนั้น ก็เนื่องจากทางพุทธมหายาน
จะให้ความสำคัญกับคติที่ว่า พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์หรือ
ผู้ที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่มาก มายนับไม่ถ้วน
สำหรับในโลกธาตุอื่นที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเทศนาสั่งสอน
จะเรียกโลกธาตุนั้นว่า "พุทธเกษตร"

สำหรับ พุทธเกษตรที่ชาวพุทธมหายานส่วนใหญ่ให้ความ
สำคัญมาก ๆ เลยถึงขนาดเป็นนิกายต่างหากขึ้นมา ก็คือ พุทธ
เกษตรของ พระอมิตาภะพุทธเจ้า ที่เชื่อกันว่าอยู่ทางทิศ
ตะวันตกของโลกธาตุที่เราอยู่กันทุกวันนี้ แล้วก็มีชื่อเรียกว่า
"สุขาวดีพุทธเกษตร" ได้ยินชื่อเรียกแล้วก็อาจจะฟังคุ้นหูอยู่
อย่างเวลาไปงานสวดกงเต็กก็อาจจะได้ยินพระที่มาทำพิธีสวด
ให้ได้ยิน

เพราะ มีความเชื่อว่าแดนสุขาวดีเป็นดินแดนที่มีแต่ความสุข
คนที่เลื่อมใสก็จะตั้งความปราถนาว่าถ้าตายไปแล้วก็ขอให้ได้
ไปเกิดในแดน สุขาวดีนี้ แล้วก็ไปฟังธรรมจากพระอมิตาภะ
พุทธเจ้าเพื่อบรรลุถึงนิพพานกันอีกที


ส่วน วิธีที่จะไปแดนสุขาวดีก็ว่ากันว่าให้ตั้งจิตระลึกถึงบ่อย ๆ
เข้าไว้ อย่างนี้เองเราก็จะได้ยินหลวงจีนในหนังกำลังภายใน
พร่ำบ่นคำว่า อมิตาพุทธ อมิตาพุทธ นี่ไง

แล้วพระพุทธรูปที่เห็นทางซ้ายก็คือ พระอมิตาภะพุทธเจ้าที่เล่า
ถึง ส่วนองค์ทางขวาก็คือ พระไภษัชคุรุไวฑูรยประภา เป็นพระ
พุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งที่สถิตย์อยู่ในพุทธเกษตรอีกแห่งทาง
ด้านทิศตะวันออก

คัดจากเว็บไซต์ http://www.thaiweekender.com
ขอขอบคุณ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 20/03/2009 เวลา : 22.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สวีเดน...ต้นแบบพัฒนาเมืองแบบ Symbio City ที่ดีที่สุดในโลก!!!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณลุงต้าลี่

ขอบคุณมากครับ ที่กรุณาให้ความเห็น

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ลุงต้าลี่ วันที่ : 20/03/2009 เวลา : 21.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/loongdali

วัดนี้อ่านมาหลายentry แล้ว มีentryนี้ ให้เนื้อหารายละเอียดดีมาก
ทำให้ทราบว่าวัดนี้ชื่อเต็มว่าวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์
ตั้งอยู่ที่ ถนนเทศบาล 7 ตำบลโสนน้อย อำเภอบางบัวทอง และเป็นวัดสาขาของวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) หรือเล่งเน่ยยี่ 2 รวมทั้งมีภาพแบบแปลนประกอบทำให้ทราบว่าจำลองมาจากพระราชวังปักกิ่ง ขอบคุณมากครับท่านสุรศักดิ์

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 20/03/2009 เวลา : 15.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สวีเดน...ต้นแบบพัฒนาเมืองแบบ Symbio City ที่ดีที่สุดในโลก!!!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

ผู้ที่ชื่นชอบในศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมจีน
ไม่ควรพลาดที่จะไปชมวัดนี้ เป็นอันขาด วัดนี้สร้างด้วย
ช่างฝีมือจากเมืองจีน เป็นพุทธศิลป์ที่สวยสดงดงาม

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 20/03/2009 เวลา : 15.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สวีเดน...ต้นแบบพัฒนาเมืองแบบ Symbio City ที่ดีที่สุดในโลก!!!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณคนใกล้ฟ้า

ขอบคุณมาก ๆ นะครับ ที่กรุณาแวะมา
เยี่ยมเยียนและแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
ถ้ามีโอกาส ลองแวะไปชมวัดนะครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
คนใกล้ฟ้า วันที่ : 20/03/2009 เวลา : 14.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konklaifa

สวัสดีค่ะ
แวะมานมัสการวัดด้วยคนค่ะ
ถ้ามีโอกาสจะไปด้วยตนเองสักครั้ง
ขอบคุณที่นำข้อมูลมาแลกเปลี่ยน
และเส่าสู่กันฟังนะคะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 20/03/2009 เวลา : 10.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สวีเดน...ต้นแบบพัฒนาเมืองแบบ Symbio City ที่ดีที่สุดในโลก!!!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณลูกเสือหมายเลข 9

ขอบคุณมาก ๆ ครับ ที่แวะชม ถ้ามีโอกาสลองไปชม
นะครับ อยู่ไม่ไกล

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 20/03/2009 เวลา : 10.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

ไม่เคยไปครับ..
ขอบพระคุณที่นำมาให้ชมครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 20/03/2009 เวลา : 09.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สวีเดน...ต้นแบบพัฒนาเมืองแบบ Symbio City ที่ดีที่สุดในโลก!!!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

ปูนปั้นลายมังกร หน้าพระอุโบสถ เหมือนที่พระราชวัง
ปักกิ่งเลยทีเดียว

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 20/03/2009 เวลา : 08.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สวีเดน...ต้นแบบพัฒนาเมืองแบบ Symbio City ที่ดีที่สุดในโลก!!!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับทุกท่าน

ในวันนี้ ขอเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการนำท่านไปชม
วัดจีน ที่สร้างใหม่ใหญ่โตและสวยงามแห่งหนึ่ง
กล่าวกันว่า เป็นวัดจำลองมาจากพระราชวังปักกิ่ง เลย
ทีเดียว และอยู่ไม่ไกล อยู่ที่บางบัวทอง นนทบุรี
นี่เอง ขอเชิญชมครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ขอเชิญติดตาม บล็อกสุรศักดิ์ oknation

scan ที่นี่

View All
<< มีนาคม 2009 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านทราบบล็อกนี้จาก
OK Nation
0 คน
Google
0 คน
Facebook
0 คน
Twitter
1 คน
Multiply
0 คน
Wordpress
0 คน
อื่น ๆ
0 คน

  โหวต 1 คน