• สุรศักดิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : surasak.chawayanan@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-23
  • จำนวนเรื่อง : 1226
  • จำนวนผู้ชม : 6360368
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2061 คน
สุรศักดิ์ ชวยานันท์
บล็อกความรู้ สู่ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม โลกในอนาคต สุขภาพ และการพัฒนาตนเอง เพื่อรู้เท่าทันโลก
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2552
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 2844 , 08:26:37 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ชมวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ... วัดจำลองพระราชวังปักกิ่ง

หากเอ่ยชื่อ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์  หรือที่เรียกเต็ม ๆ  ว่า
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์  คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ 
หลาย ๆ  ท่านคงจะงง  บางท่านอาจนึกไม่ออก  บางท่านอาจเคยได้ยินชื่อ
มาบ้าง แต่ยังไม่เคยไป  รู้จักเพียงว่า  เป็นวัดจีน สร้างใหม่  อยู่ที่
บางบัวทอง  นนทบุรี  

บางท่าน ได้ยินชื่อมาว่า  สวยงามมาก  เพราะจำลองพระราชวังปักกิ่งมา  

วันนี้ เราลองมาทำความรู้จักและชมวัดนี้ดูบ้าง  ดีไหมครับ

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์  เป็นวัดจีนแห่งใหม่ที่สร้างใหญ่โต
สวยงามมาก ตั้งอยู่ที่ ถนนเทศบาล 7 ตำบลโสนน้อย อำเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี  พื้นที่เดิมก่อนเคยเป็นโรงเจขนาดเล็ก  มีพื้นที่ประมาณ  
2 ไร่เศษ  ชาวบ้านบางบัวทองให้ความศรัทธาโรงเจนี้มาช้านาน    

ต่อมา คณะสงฆ์จีนนิกายได้มีปณิธานจะพัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นวัดที่สมบูรณ์
เพื่อพุทธศาสนิกชนจะได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมอย่างพร้อมเพรียง  นับเป็น
การจรรโลงพระศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อไป  จึงสร้างที่นี่เป็นวัดเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เนื่องในวโรกาส
เถลิงถวัลย์ครองสิริราชสมบัติครบ  50  ปี

วัดนี้เป็นวัดสาขาของวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)  ที่กรุงเทพฯ  วัดนี้จึง
มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า  วัดเล่งเน่ยยี่ 2


ก่อนอื่น  มาชมภาพแบบจำลอง และแบบแปลนของวัดนี้ก่อน เพื่อความเข้าใจ
ในภาพใหญ่ก่อนวัดนี้ ประกอบไปด้วย  3  ส่วนใหญ่ ๆ  ด้วยกัน  คือ  ส่วนหน้า  ส่วนกลาง
และส่วนหลัง

ส่วนหน้า    ประกอบด้วย  วิหารจตุโลกบาล  หอกลอง และหอระฆัง
ส่วนกลาง   ประกอบด้วย  พระอุโบสถ
ส่วนหลัง    ประกอบด้วย  วิหารสุขาวดีหมื่นพุทธ  วิหารพระอวโลกิเตศวร
                                  มหาโพธิสัตว์

เมื่อได้ทราบแบบจำลอง และแบบแปลนของวัดนี้แล้ว   ก็ไปชมของจริงกันเลย


ส่วนหน้า
วิหารจตุโลกบาล   (ภาพจากอินเตอร์เน็ต  ขอขอบคุณ)

เป็นวิหารสำหรับหัวหน้าเทวดาผู้รักษาโลกทั้ง 4  ทิศ  ประกอบด้วย   
ท้าวธตรฐมหาราช     รักษาโลกด้านทิศบูรพาหรือทิศตะวันออก
ท้าววิรุฬหกมหาราช   รักษาโลกด้านทิศทักษิณหรือทิศใต้
ท้าววิรูปักษ์มหาราช   รักษาโลกด้านทิศประจิมหรือทิศตะวันตก
ท้าวกุเวรมหาราช      รักษาโลกด้านทิศทิศอุดรหรือทิศเหนือ

พระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์  พระพุทธเจ้าองค์ถัดไปที่จะมาอุบัติในโลก

หอกลอง


(ภาพจากอินเตอร์เน็ต  ขอขอบคุณ)


หอระฆัง


ส่วนกลาง
พระอุโบสถ

เป็นที่ประดิษฐานของพระประธาน 3 องค์  เปรียบเสมือนศูนย์กลางของ
พุทธจักรวาล  องค์กลางคือ พระศากยมุนี  หรือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน
พระพุทธรูปด้านซ้ายคือ พระอมิตาภพุทธเจ้า และด้านขวาคือ พระไภษัช
คุรุไวฑูรยประภาส่วนหลัง
วิหารสุขาวดีหมื่นพุทธ  

ตั้งอยู่เบื้องหลังพระอุโบสถ  ภายในวิหารแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐาน
องค์พระอมิตาภพุทธเจ้า  พระอวโลกิเตศวร  และพระมหาสถามปราบต์
โพธิสัตว์  ภายในวิหารรายล้อมด้วยพระพุทธรูปหนึ่งหมื่นองค์  เปรียบ
วิหารแห่งนี้เสมือนดินแดนสุขาวดีพุทธเกษตรของพระอมิตาภพุทธเจ้า
อันอยู่ทางทิศตะวันตกของโลกมนุษย์  เป็นที่ซึ่งมีแต่ความสงบรื่นรมย์
เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรภาวนา  เพื่อพระอนุตรสัมมาสัมโพฺธิญาณ
ซึ่งมีปรากฏในพระสูตร "สุขาวดีวยุหสูตร"

ถ้าบุคคลใดภาวนาพระนามแห่งพระอมิตาภพุทธเจ้าแล้ว  จิตจะไม่เสื่อม
ถอยจากพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ  จะได้ไปจุติ ณ  ดินแดนสุขาวดี
ด้านทิศตะวันตก

วิหารพระอวโลกิเตศวร พระกวนอิมโพธิสัตว์

ประดิษฐานพระอวโลกิเตศวรสหัสกรสหัสเนตรมหาโพธิสัตว์  (พระกวนอิม
มหาโพธิสัตว์ปางพันมือพันตา)  ผลงานช่างศิลปกรรมจีน แกะสลักจาก
ไม้สักขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  พระอวโลกิเตศวรสหัสกรสหัสเนตร
มหาโพธิสัตว์นี้  เปรียบเสมือนว่า  ท่านได้ใช้พระเนตรพันดวงตรวจดู  
เหล่าสรรพสัตว์ทั่วสากลโลก  ว่าสุขทุกข์ประการใด  พร้อมที่จะช่วยด้วย
พระหัตถ์พันกรของพระองค์ทรงโอบอุ้มเหล่าสรรพสัตว์ทั่วสากลโลกให้
ปราศจากทุกข์เข็ญ  นับเป็นจริยานุเคราะห์แบบอย่างของพระมหาโพธิสัตว์
ผู้มีมหาเมตตามหากรุณา  บำเพ็ญช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นจากวัฏฏะสงสาร
อันเป็นทุกข์นี้ตลอดกาลนาน

 

เจ้าแม่กวมอิม
เมื่อได้ชมวัดนี้ครบถ้วนแล้ว  จะเห็นได้ว่า  มีส่วนคล้ายพระราชวังปักกิ่ง 
เพียงแต่จำลองพระราชวังมาส่วนหนึ่งเท่านั้น   

ถ้าท่านมีโอกาสอำนวย  ขอเชิญท่านไปชมวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ
และร่วมทำบุญ ด้วยตัวท่านเอง  และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ได้ที่วัดโดยตรง  โทร. 0-2571-1155  หรือ  0-2920-2131


(โปรดติดตามครั้งต่อไป)

 อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 22/03/2009 เวลา : 21.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "ตรวจล้างมือว่า สะอาดปราศจากเชื้อโรคหรือไม่ ด้วยแสงยูวี !! " กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณรุสสกี้

ขอบคุณมากครับ ที่กรุณาย้อนกลับมาอ่านเอ็นทรี่นี้

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 22/03/2009 เวลา : 21.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "ตรวจล้างมือว่า สะอาดปราศจากเชื้อโรคหรือไม่ ด้วยแสงยูวี !! " กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณทองฟ้าทะเล

ขอบคุณมาก ๆ นะครับ ที่่กรุณาแวะมาชม
วัดนี้มีศิลปกรรม สถาปัตยกรรม แบบจีนที่
โดดเด่นมาก

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 22/03/2009 เวลา : 21.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "ตรวจล้างมือว่า สะอาดปราศจากเชื้อโรคหรือไม่ ด้วยแสงยูวี !! " กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณครูทิพย์

ผมไปชมเอ็นทรี่ของครูแล้ว ภาพสวยมาก อย่าถ่อมตัวเลยครับ
ภาพบางภาพ มีมุมถ่ายที่ผมนึกไม่ถึงเลย แปลกตา และโดดเด่น
มาก ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
รุสสกี้ วันที่ : 22/03/2009 เวลา : 20.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/russky
รุ่งอรุณ.....ที่นี่เงียบสงบ

ย้อนกลับมาอ่านจากตอนที่แล้วครับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ทองฟ้าทะเล วันที่ : 22/03/2009 เวลา : 11.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nirut

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ได้พาภรรยาและแม่ไปชมความงาม จุดเทียนเสริมดวง และปิดทองลูกนิมิตแล้ว หลังกลับมาก็ได้โทรศัพท์บรรยายถึงความสวยงามของวัดให้เพื่อน ๆ ได้ฟังพร้อมกับเชิญชวนให้ไปร่วมทำบุญกับวัด เพื่อจะได้ทุนุบำรุงไว้ต่อไป

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ครูทิพย์ วันที่ : 22/03/2009 เวลา : 09.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Tip2
Every minute is precious if every minute I have you. ทุกนาทีจะมีค่า หากทุกเวลาฉันมีเธอ 

สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะอาจารย์...ขอบพระคุณที่สละเวลาแวะชมเอนทรี่ต่างๆ ของทิพย์นะคะ..

อาจารย์ถ่ายภาพฝีมือระดับปรมาจารย์...ใช้เทคนิคตกแต่งภาพให้สวยเด่นขึ้นไปอีก...สวยจริงๆ ค่ะ

ทิพย์เคยไปชมความสวยงามของวัดนี้มาเหมือนกันค่ะ...ถ่ายรูปมาบ้าง...แต่อายฝีมือจังเลย...เวลาชมภาพจากเอนทรี่ของทิพย์...อาจารย์กรุณาหรี่ตาลงสักหน่อยนะคะ เผื่อภาพจะดูดีขึ้นมาบ้าง 55555

เชิญแวะชมตามลิ้งค์นี้นะคะ...
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ วัดเล่งเน่ยยี่ สาขา ๒
http://www.oknation.net/blog/Tip2/2008/03/22/entry-1

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 22/03/2009 เวลา : 07.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "ตรวจล้างมือว่า สะอาดปราศจากเชื้อโรคหรือไม่ ด้วยแสงยูวี !! " กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณสายธาร

ขอบคุณมากครับ ที่แวะมาชมภาพวัดบรมราชาฯ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
สายธาร วันที่ : 21/03/2009 เวลา : 22.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cyberfrogy
 http://www.facebook.com/groups/dhammayatrahttps://www.facebook.com/BAAN.RAI.SAITHARN http://www.oknation.net/blog/DigitalTour

ตามมาชมภาพสวยๆครับ...คุณพี่

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 21/03/2009 เวลา : 07.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "ตรวจล้างมือว่า สะอาดปราศจากเชื้อโรคหรือไม่ ด้วยแสงยูวี !! " กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

ที่ระฆังมีตัวอักษรจีน รอบระฆัง เป็นบทสวดมนต์มหาปรัชญา
ปรมิตาสูตร และมหากรุณาธารณีสูตร

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 20/03/2009 เวลา : 22.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "ตรวจล้างมือว่า สะอาดปราศจากเชื้อโรคหรือไม่ ด้วยแสงยูวี !! " กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

ทำไมพระประธานในพระอุโบสถ จึงมี 3 องค์ ?

วัดที่เราคุ้น ๆ กันปกติทั่วไปของทางพุทธเถรวาทจะมีพระ
ประธานองค์เดียว แต่ที่วัดทางฝ่ายพุทธมหายานจะมีพระพุทธ
รูปด้วยกัน 3 พระองค์ องค์กลางก็คือ พระศากยมุนี หรือ
พระพุทธเจ้าในปัจจุบันที่เรารู้จักกันดี

แต่ ที่ยังมีพระพุทธรูปองค์อื่นนั้น ก็เนื่องจากทางพุทธมหายาน
จะให้ความสำคัญกับคติที่ว่า พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์หรือ
ผู้ที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่มาก มายนับไม่ถ้วน
สำหรับในโลกธาตุอื่นที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเทศนาสั่งสอน
จะเรียกโลกธาตุนั้นว่า "พุทธเกษตร"

สำหรับ พุทธเกษตรที่ชาวพุทธมหายานส่วนใหญ่ให้ความ
สำคัญมาก ๆ เลยถึงขนาดเป็นนิกายต่างหากขึ้นมา ก็คือ พุทธ
เกษตรของ พระอมิตาภะพุทธเจ้า ที่เชื่อกันว่าอยู่ทางทิศ
ตะวันตกของโลกธาตุที่เราอยู่กันทุกวันนี้ แล้วก็มีชื่อเรียกว่า
"สุขาวดีพุทธเกษตร" ได้ยินชื่อเรียกแล้วก็อาจจะฟังคุ้นหูอยู่
อย่างเวลาไปงานสวดกงเต็กก็อาจจะได้ยินพระที่มาทำพิธีสวด
ให้ได้ยิน

เพราะ มีความเชื่อว่าแดนสุขาวดีเป็นดินแดนที่มีแต่ความสุข
คนที่เลื่อมใสก็จะตั้งความปราถนาว่าถ้าตายไปแล้วก็ขอให้ได้
ไปเกิดในแดน สุขาวดีนี้ แล้วก็ไปฟังธรรมจากพระอมิตาภะ
พุทธเจ้าเพื่อบรรลุถึงนิพพานกันอีกที


ส่วน วิธีที่จะไปแดนสุขาวดีก็ว่ากันว่าให้ตั้งจิตระลึกถึงบ่อย ๆ
เข้าไว้ อย่างนี้เองเราก็จะได้ยินหลวงจีนในหนังกำลังภายใน
พร่ำบ่นคำว่า อมิตาพุทธ อมิตาพุทธ นี่ไง

แล้วพระพุทธรูปที่เห็นทางซ้ายก็คือ พระอมิตาภะพุทธเจ้าที่เล่า
ถึง ส่วนองค์ทางขวาก็คือ พระไภษัชคุรุไวฑูรยประภา เป็นพระ
พุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งที่สถิตย์อยู่ในพุทธเกษตรอีกแห่งทาง
ด้านทิศตะวันออก

คัดจากเว็บไซต์ http://www.thaiweekender.com
ขอขอบคุณ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 20/03/2009 เวลา : 22.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "ตรวจล้างมือว่า สะอาดปราศจากเชื้อโรคหรือไม่ ด้วยแสงยูวี !! " กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณลุงต้าลี่

ขอบคุณมากครับ ที่กรุณาให้ความเห็น

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ลุงต้าลี่ วันที่ : 20/03/2009 เวลา : 21.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/loongdali

วัดนี้อ่านมาหลายentry แล้ว มีentryนี้ ให้เนื้อหารายละเอียดดีมาก
ทำให้ทราบว่าวัดนี้ชื่อเต็มว่าวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์
ตั้งอยู่ที่ ถนนเทศบาล 7 ตำบลโสนน้อย อำเภอบางบัวทอง และเป็นวัดสาขาของวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) หรือเล่งเน่ยยี่ 2 รวมทั้งมีภาพแบบแปลนประกอบทำให้ทราบว่าจำลองมาจากพระราชวังปักกิ่ง ขอบคุณมากครับท่านสุรศักดิ์

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 20/03/2009 เวลา : 15.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "ตรวจล้างมือว่า สะอาดปราศจากเชื้อโรคหรือไม่ ด้วยแสงยูวี !! " กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

ผู้ที่ชื่นชอบในศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมจีน
ไม่ควรพลาดที่จะไปชมวัดนี้ เป็นอันขาด วัดนี้สร้างด้วย
ช่างฝีมือจากเมืองจีน เป็นพุทธศิลป์ที่สวยสดงดงาม

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 20/03/2009 เวลา : 15.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "ตรวจล้างมือว่า สะอาดปราศจากเชื้อโรคหรือไม่ ด้วยแสงยูวี !! " กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณคนใกล้ฟ้า

ขอบคุณมาก ๆ นะครับ ที่กรุณาแวะมา
เยี่ยมเยียนและแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
ถ้ามีโอกาส ลองแวะไปชมวัดนะครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
คนใกล้ฟ้า วันที่ : 20/03/2009 เวลา : 14.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konklaifa

สวัสดีค่ะ
แวะมานมัสการวัดด้วยคนค่ะ
ถ้ามีโอกาสจะไปด้วยตนเองสักครั้ง
ขอบคุณที่นำข้อมูลมาแลกเปลี่ยน
และเส่าสู่กันฟังนะคะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 20/03/2009 เวลา : 10.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "ตรวจล้างมือว่า สะอาดปราศจากเชื้อโรคหรือไม่ ด้วยแสงยูวี !! " กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับ คุณลูกเสือหมายเลข 9

ขอบคุณมาก ๆ ครับ ที่แวะชม ถ้ามีโอกาสลองไปชม
นะครับ อยู่ไม่ไกล

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 20/03/2009 เวลา : 10.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

ไม่เคยไปครับ..
ขอบพระคุณที่นำมาให้ชมครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 20/03/2009 เวลา : 09.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "ตรวจล้างมือว่า สะอาดปราศจากเชื้อโรคหรือไม่ ด้วยแสงยูวี !! " กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

ปูนปั้นลายมังกร หน้าพระอุโบสถ เหมือนที่พระราชวัง
ปักกิ่งเลยทีเดียว

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 20/03/2009 เวลา : 08.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "ตรวจล้างมือว่า สะอาดปราศจากเชื้อโรคหรือไม่ ด้วยแสงยูวี !! " กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับทุกท่าน

ในวันนี้ ขอเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการนำท่านไปชม
วัดจีน ที่สร้างใหม่ใหญ่โตและสวยงามแห่งหนึ่ง
กล่าวกันว่า เป็นวัดจำลองมาจากพระราชวังปักกิ่ง เลย
ทีเดียว และอยู่ไม่ไกล อยู่ที่บางบัวทอง นนทบุรี
นี่เอง ขอเชิญชมครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ขอเชิญติดตาม บล็อกสุรศักดิ์ oknation

scan ที่นี่

View All
<< มีนาคม 2009 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านทราบบล็อกนี้จาก
OK Nation
0 คน
Google
0 คน
Facebook
0 คน
Twitter
1 คน
Multiply
0 คน
Wordpress
0 คน
อื่น ๆ
0 คน

  โหวต 1 คน