• สุรศักดิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : surasak.chawayanan@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-23
  • จำนวนเรื่อง : 1182
  • จำนวนผู้ชม : 6129533
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2061 คน
สุรศักดิ์ ชวยานันท์ surasakc บล็อกความรู้ สู่ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม โลกในอนาคต สุขภาพ และการพัฒนาตนเอง
วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2552
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 7044 , 00:05:20 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

มาตราวัดที่  มาตราวัดหน้าไม้  และมาตราตวง  ของโบราณ

มาตราต่าง ๆ  ที่เป็นของโบราณ  ที่ยังไม่ได้นำมาเผยแพร่ให้ได้ทราบกัน  
ได้แก่  มาตราวัดที่  มาตราวัดหน้าไม้  และมาตราตวง  จึงขอนำเสนอ
ในครั้งนี้  รื้อฟื้นให้เป็นที่รู้จักกันอีกครั้งหนึ่ง   โดยนำมาจากหนังสือ เรื่อง
พระไชยสุริยา และวิธีนับ มาตรา  ตวง ชั่ง วัด ของเก่า  (พิมพ์ในการศพ 
มหาอำมาตยตรี หม่อมเจ้าทองเชื้อ ธรรมชาติ ทองแถม  ท.จ.  ณ วัด
ประทุมวนาราม   ๑๘  ตุลาคม  ๒๔๗๙)  ซึ่งมาตราต่าง ๆ ได้คัดมาจาก
หนังสือมูลบทบรรพกิจ  หนังสือแบบเรียนในสมัยก่อน นั่นเอง
    

***

๑.  มาตราวัดที่

     หนึ่งนานับโดยกว้างแท้            ยี่สิบวาแล
ยาวยี่สิบวาเป็นไร่
     ถ้าโดยกว้างห้าวาไป               ยาวเส้นหนึ่งไซร้
เป็นงานหนึ่งพึงจดจำ
     สี่งานท่านประสมทำ                เป็นไร่หนึ่งกำ
หนดไว้ให้ดีดังว่ามา


เรียบเรียงใหม่โดยผู้เขียน

    ๑  ไร่      เท่ากับ       กว้าง  ๒๐ วา   ยาว  ๒๐  วา
        เท่ากับ      ๔  งาน
        (เท่ากับ     ๔๐๐  ตารางวา)

    ๑  งาน     เท่ากับ      กว้าง  ๕  วา    ยาว  ๑  เส้น 
        (เท่ากับ     ๑๐๐  ตารางวา)
 
***

๒.  มาตราวัดหน้าไม้

     ไม้น่ากว้างศอกหนึ่งหนา          ยาวสิบหกวา
เป็นยกหนึ่งพึงจำไว้
     นับด้วยวัดอย่างนี้ไซร้              นับด้วยตวงไป
จงนับใช้ดังนี้นา


เรียบเรียงใหม่โดยผู้เขียน

    ไม้  ๑  ยก   เท่ากับ     กว้าง  ๑  ศอก  ยาว  ๑๖  วา

***

๓.  มาตราตวง

     เข้าเกวียนหนึ่งนั้นท่านว่า          เป็นสองบั้นหนา
บั้นหนึ่งสี่สิบสัด
     สัดหนึ่งยี่สิบทะนานชัด             ทะนานหนึ่งสังกัด
สองจังออนจงจำไว้
     จังออนหนึ่งสี่กำมือได้              กำมือหนึ่งไซร้
สี่ใจมือตามมีมา
     ใจมือหนึ่งนั้นท่านว่า                ร้อยเมล็ดเข้าหนา
นับด้วยตวงเพียงนี้แล 


เรียบเรียงใหม่โดยผู้เขียน

                      ๒  บั้น            เท่ากับ   ๑  เกวียน
                    ๔๐  สัด            เท่ากับ   ๑  บั้น
                    ๒๐  ทะนาน       เท่ากับ   ๑  สัด
                 (ต่างกับ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
                  ๒๕  ทะนาน   เป็น  ๑  สัด)        
                     ๒   จังออน       เท่ากับ   ๑  ทะนาน
                     ๔   กำมือ         เท่ากับ   ๑  จังออน    
                     ๔   ใจมือ         เท่ากับ   ๑  กำมือ
                  ๑๐๐   เมล็ดข้าว   เท่ากับ    ๑  ใจมือ 

      หมายเหตุ  ๑   :  ส่วนมากใช้ตวงข้าว

      หมายเหตุ  ๒   :

      ๘๐  สัด  หรือ  ๑๐๐  ถัง           เป็น    ๑  เกวียน
                      ๒๕ ทะนาน           เป็น     ๑  สัด  (เท่ากับ  ๒๐ ลิตร)
                      ๒๐ ทะนาน            เป็น    ๑  ถัง
                        ๘  ฟายมือ          เป็น     ๑  ทะนาน
                        ๒  จังออน          เป็น     ๑  แล่ง

                        ๑   เกวียนหลวง      เท่ากับ     ๒๐๐๐  ลิตร 
                        ๑   ทะนานหลวง     เท่ากับ           ๑  ลิตร    
   
              ที่มา :  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๒๕


ที่มา :   หนังสือเรื่องพระไชยสุริยา และวิธีนับ มาตรา  ตวง ชั่ง วัด              
           ของเก่า  พิมพ์ในการศพ  มหาอำมาตยตรี หม่อมเจ้าทองเชื้อ         
           ธรรมชาติ ทองแถม  ท.จ.  ณ วัดประทุมวนาราม  ๑๘ ตุลาคม        
           ๒๔๗๙     (มาตราต่าง  ๆ  คัดมาจากหนังสือมูลบทบรรพกิจ  
           ซึ่งเป็นหนังสือแบบเรียนสมัยก่อน)


***

ข้อมูลมาตราวัดที่และมาตราตวง จากคุณนุกูล ชาญณรงค์ 
ผู้อ่านส่งมา


       คุณนุกูล ชาญณรงค์  ได้ส่งอีเมลมาถึงผม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
มาตราวัดที่นา และมาตราวัดสิ่งของมีข้าวเป็นต้น  โดยได้ระบุผู้ให้ข้อมูล
ปัจจุบันอายุ  ๙๖  ปีแล้ว  เกรงว่าจะสูญหาย  
       ผมจึงขออนุญาตนำลงไว้ ณ  ที่นี้เลย เพื่อเป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่ง
ซึ่งคงจะเป็นผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติและใช้งานโดยตรง
มาอย่างยาวนาน    ดังนี้ :-


๑. มาตราวัดที่นา
    
    ๑๐๐  วา              เป็น      ๑  งาน
        ๔ งาน             เป็น      ๑  ไร่
    ไร่หนึ่งนั้น กว้าง ๒๐ วา ยาว  ๒๐ วา
    สี่เหลี่ยม คือ ๔๐๐ ตารางวา หรือ ๑ ตารางเส้น

๒.  มาตราวัดสิ่งของมีข้าวเป็นต้น

     ๑๐๐  เมล็ดข้าว          เป็น     ๑  ใจมือ
        ๔  ใจมือ                เป็น     ๑  กำมือ
        ๔  กำมือ                เป็น     ๑  จังออน
        ๒  จังออน              เป็น     ๑  แล่ง
        ๒  แล่ง                  เป็น     ๑  ทะนาน
       ๒๐ ทะนาน              เป็น     ๑  ถัง
       ๒๕ ทะนาน              เป็น     ๑  สัด
       ๔๐ สัด หรือ ๕๐ ถัง    เป็น    ๑  บั้น
         ๒ บั้น                    เป็น     ๑  เกวียน

      ขอขอบคุณ คุณนุกูล ชาญณรงค์ และท่านผู้สูงอายุที่ให้ข้อมูล
เป็นอย่างสูงด้วยครับ  และผมได้ตรวจสอบแล้ว   ในมาตราวัดที่นานั้น
ตรงกันกับข้อมูลข้างต้นที่ผมนำมา  

      สำหรับมาตราวัดสิ่งของนั้น  มีต่างกันบ้างเล็กน้อย  ตรงที่  ๒๕ 
ทะนาน   เป็น   ๑  สัด  (ตรงกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน)
ส่วนข้อมูลข้างต้นที่ผมนำมา   ๒๐  ทะนาน   เป็น  ๑  สัด  จึงต่างกัน

      นอกจากนี้  มีเพิ่มแล่งเข้ามา   ๒  จังออน  เป็น  ๑  แล่ง  และ  ๒ 
แล่ง  เป็น  ๑  ทะนาน   (ตรงกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน)
(ดังนั้น  ๔  จังออน  เท่ากับ  ๑  ทะนาน)   แต่ข้อมูลข้างต้นที่ผมนำมา 
มี   ๒  จังออน  เป็น  ๑  ทะนาน  จึงต่างกัน

      ขอท่านผู้อ่าน  ได้โปรดเข้าใจตามนี้ด้วย              

 

ที่มา :   หนังสือเรื่องพระไชยสุริยา และวิธีนับ มาตรา  ตวง ชั่ง วัด              
           ของเก่า  พิมพ์ในการศพ  มหาอำมาตยตรี หม่อมเจ้าทองเชื้อ         
           ธรรมชาติ ทองแถม  ท.จ.  ณ วัดประทุมวนาราม  ๑๘ ตุลาคม        
           ๒๔๗๙     (มาตราต่าง  ๆ  คัดมาจากหนังสือมูลบทบรรพกิจ  
           ซึ่งเป็นหนังสือแบบเรียนสมัยก่อน)

***

นับเป็นมรดกภูมิปัญญาไทยที่สำคัญเรื่องหนึ่ง  ที่ไม่อยากให้ลืมเลือนหรือ
สูญหายไป    จึงได้นำมารื้อฟื้นให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่ง   เพื่อช่วยกัน
อนุรักษ์ และสืบสานต่อไป  

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
อิมกุดั่น วันที่ : 16/09/2009 เวลา : 20.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/im
คลิกชื่อ "  อิมกุดั่น " เลือก "สารภาพ" แล้วพบกันที่.. http://www.oknation.net/blog/canvas 

ชอบอ่านเรื่องแบบนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ อาจารย์

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
indexthai วันที่ : 16/09/2009 เวลา : 14.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/indexthai

... แม่ .. แม่ . แม่
http://www.oknation.net/blog/rivermoon/2009/09/16/entry-1

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/09/2009 เวลา : 09.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 24
aree วันที่ : 15/09/2009 เวลา : 07.33 น.
http://www.oknation.net/blog/areejang
ip : 87.237.221.13/87.237.221.13

ตามมาร่วมอนุรักษ์มาตราชั่ง วัด ตวงของไทยเราคะอ.สุรศักดิ์ ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆ มีประโยชน์คะ

***

สวัสดีครับ คุณอารี

ขอบคุณครับ ร่วมกันอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/09/2009 เวลา : 09.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 23
รัตติกาลแห่งราตรี วันที่ : 15/09/2009 เวลา : 02.34 น.
http://www.oknation.net/blog/happyIateekan
มีความสุขกับเวลาที่เป็นกลางคืนแห่งราตรีกาลไปบ้านหลังที่ 2" บ้านนิยายทั้งเรื่องสั้นและเรื่องยาว. ( ก๊อปลิ้งค์ข้างล่างนี้ได้เลยครับ ) http://www.oknation.net/blog/happylateekan


ยินดีครับอ.และขอบคุณมากด้วยนะครับ ดึกมากแล้วผมไปนอนก่อนนะครับสวัสดี ออ!ราตรีสวัสครับอ.ฝันดีนะครับ

จาก.รัตติกาลแห่งราตรี.ครับ.

***

สวัสดีครับ คุณรัตติกาลแห่งราตรี

ขอบคุณครับ ที่กลับมาเยี่ยมอีกครั้ง

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
aree วันที่ : 15/09/2009 เวลา : 07.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/areejang


ตามมาร่วมอนุรักษ์มาตราชั่ง วัด ตวงของไทยเราคะอ.สุรศักดิ์ ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆ มีประโยชน์คะ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
รัตติกาลแห่งราตรี วันที่ : 15/09/2009 เวลา : 02.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/happyIateekan
มีความสุขกับเวลาที่เป็นกลางคืนแห่งราตรีกาลไปบ้านหลังที่ 2" บ้านนิยายทั้งเรื่องสั้นและเรื่องยาว. ( ก๊อปลิ้งค์ข้างล่างนี้ได้เลยครับ ) http://www.oknation.net/blog/happylateekan

ยินดีครับอ.และขอบคุณมากด้วยนะครับ ดึกมากแล้วผมไปนอนก่อนนะครับสวัสดี ออ!ราตรีสวัสครับอ.ฝันดีนะครับ

จาก.รัตติกาลแห่งราตรี.ครับ.

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 22.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 21
ทิวสน วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 22.28 น.
http://www.oknation.net/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา


มาทบทวน กับหลายๆ มาตรา ที่ผมลืมไปแล้วจริงๆ ด้วยครับอาจารย์ และบางมาตราอย่างการตวงข้าว แปลกใจ
ที่ผมไม่เคยเรียน เพิ่งจะได้ความรู้วันนี้ครับ

ขอบคุณสำหรับอีกหนึ่งเอนทรี่ ที่มีคุณค่าครับ

***

สวัสดีครับ คุณทิวสน

ขอบคุณมากครับ ที่กรุณาแวะเข้ามาชม
มาตราต่าง ๆ นี้เป็นของเก่า ที่บรรพบุรุษของเรา
ได้ใช้กันมาก่อน ปรากฏอยู่ในหนังสือแบบเรียนสมัียก่อน
มูลบทบรรพกิจ ผมกลัวว่าจะลืมเลือนกันไป จึงได้
นำมารื้อฟื้นให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อช่วยกันอนุรักษ์
และสืบสานต่อไปครับ

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
ทิวสน วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 22.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

มาทบทวน กับหลายๆ มาตรา ที่ผมลืมไปแล้วจริงๆ ด้วยครับอาจารย์ และบางมาตราอย่างการตวงข้าว แปลกใจ
ที่ผมไม่เคยเรียน เพิ่งจะได้ความรู้วันนี้ครับ

ขอบคุณสำหรับอีกหนึ่งเอนทรี่ ที่มีคุณค่าครับ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 16.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ไข้หวัดใหญ่ 2009 ข้อมูลที่ทุกคนควรรู้

http://www.flu2009thailand.com/

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 16.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 16
Cat@ วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 15.54 น.
http://www.oknation.net/blog/catadler
แม่แคทเล่าเรือง
ip : 92.196.115.170/92.196.115.170

ของเก่าทรงคุณภาพมากมาย

..

หวัดดีค่ะ อาจารย์
ไปเทียวอยุธยา
เขียนเรือง อีกแหระ
เด้กๆ ยังไม่กล้บ เลย อิๆว่าง ฮ่าๆๆ

..

เชิญจ๊ะ
วันนี้เลือดรักแผ่นดินมาแรง

ตอน

ลืมแล้วหรือ ..พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช Cat@

***

สวัสดีครับ คุณแคท

ขอบคุณมากครับ ที่เห็นว่า ของเก่าทรงคุณภาพมากมาย

แล้วผมจะแวะไปนะครับ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 16.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 15
รัตติกาลแห่งราตรี วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 13.39 น.
http://www.oknation.net/blog/happyIateekan
มีความสุขกับเวลาที่เป็นกลางคืนแห่งราตรีกาลไปบ้านหลังที่ 2" บ้านนิยายทั้งเรื่องสั้นและเรื่องยาว. ( ก๊อปลิ้งค์ข้างล่างนี้ได้เลยครับ ) http://www.oknation.net/blog/happylateekan
ip : 222.123.116.161/222.123.116.161

อ.สุรศักดิ์ ครับสวัสดีครับ...ผมรัตติกาลเองครับไม่เคยมาบ่านอ.เลยวันนี้แวมาทักทายและมา เยี่ยมอ.ครับ อ.สบายดีนะครับตั้งแต่เจอที่ร้าน...โอยั้วแล้วก้ไจอกันอีกเลย....บ้านอ.นี่ มีเรืองราวดีความรู้มานำเสนอและให้ความรุ้มากเลยนะครับ ไว้ผมจะมาอ่านหาความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความเป้นอยู่ไทยๆเช่นในยุค รศ.112 เอาไปประกอบนิยายที่จะเขียนใหม่นี่อ.พอมีข้อมูลไหมครับ อิอิอิ ผมเพิ่งจะหัดเขียนนิยายกึ่งอิงประวัติศาตร์ดูนะครับ...เอาละครับผมกลับบล็อก ก่อนนะครับมารบกวนอ.มากแล้วไปนะครับ
สวัสดีครับ อ.สุรศักดิ์...

จาก.รัตติกาลแห้งราตรี.

***

สวัสดีครับ คุณรัตติกาลแห่งราตรี

ดีใจมากครับ ที่วันนี้คุณรัตติกาลมาเยี่ยมเยียนถึงบ้าน
ว่าง ๆ ขอเรียนเชิญอ่านเรื่องในบล็อกผมนะครับ
เป็นบล็อกความรู้ครับ มีหลากหลายเรื่องราว ทั้งอดีต
และปัจจุบัน ครับ

ดีครับ ที่คุณรัตติกาลจะเขียนนิยายอิงประวัติศาสตร์
เพราะไม่ค่อยมีใครเขียนกัน แต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก
สำหรับข้อมูลประวัติศาสตร์ ก็พอมีอยู่บ้างครับ คงจะต้องค้น
เป็นเรื่อง ๆ ไป ไว้ผมจะลองค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ร.ศ. ๑๑๒
ดูนะครับ

ขอบคุณมากนะครับ ที่กรุณามาเยี่ยมเยียน

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 16.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 14
veerin วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 09.42 น.
http://www.oknation.net/blog/veerin
ip : 203.157.14.234/203.157.14.234

ขอบพระคุณคุณสุรศักดิ์นะคะ ที่นำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟัง
veerin สอบตกเรื่องนี้อ่ะค่ะ ตอนเด็กๆ รู้สึกว่าทำไมเป็นเรื่องที่ยากจัง
จำไม่เคยได้เลย

***

สวัสดีครับ คุณวีริญจ์

ขอบคุณมากครับ ผมเกรงว่าจะลืมเลือนกันไป
จึงได้นำมาเสนอ เพื่อให้ผู้อ่านได้ช่วยกันอนุรักษ์
และสืบสานกันต่อไป

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
Cat@ วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 15.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

ของเก่าทรงคุณภาพมากมาย

..

หวัดดีค่ะ อาจารย์
ไปเทียวอยุธยา
เขียนเรือง อีกแหระ
เด้กๆ ยังไม่กล้บ เลย อิๆว่าง ฮ่าๆๆ

..

เชิญจ๊ะ
วันนี้เลือดรักแผ่นดินมาแรง

ตอน

ลืมแล้วหรือ ..พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช Cat@

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
รัตติกาลแห่งราตรี วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 13.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/happyIateekan
มีความสุขกับเวลาที่เป็นกลางคืนแห่งราตรีกาลไปบ้านหลังที่ 2" บ้านนิยายทั้งเรื่องสั้นและเรื่องยาว. ( ก๊อปลิ้งค์ข้างล่างนี้ได้เลยครับ ) http://www.oknation.net/blog/happylateekan

อ.สุรศักดิ์ ครับสวัสดีครับ...ผมรัตติกาลเองครับไม่เคยมาบ่านอ.เลยวันนี้แวมาทักทายและมาเยี่ยมอ.ครับ อ.สบายดีนะครับตั้งแต่เจอที่ร้าน...โอยั้วแล้วก้ไจอกันอีกเลย....บ้านอ.นี่มีเรืองราวดีความรู้มานำเสนอและให้ความรุ้มากเลยนะครับ ไว้ผมจะมาอ่านหาความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความเป้นอยู่ไทยๆเช่นในยุค รศ.112 เอาไปประกอบนิยายที่จะเขียนใหม่นี่อ.พอมีข้อมูลไหมครับ อิอิอิ ผมเพิ่งจะหัดเขียนนิยายกึ่งอิงประวัติศาตร์ดูนะครับ...เอาละครับผมกลับบล็อกก่อนนะครับมารบกวนอ.มากแล้วไปนะครับ
สวัสดีครับ อ.สุรศักดิ์...

จาก.รัตติกาลแห้งราตรี.

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
veerin วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 09.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/veerin

ขอบพระคุณคุณสุรศักดิ์นะคะ ที่นำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟัง
veerin สอบตกเรื่องนี้อ่ะค่ะ ตอนเด็กๆ รู้สึกว่าทำไมเป็นเรื่องที่ยากจัง
จำไม่เคยได้เลย

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 09.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


เทคนิคการล้างมือ ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009

http://www.flu2009thailand.com/preventation/handwashing-tips/hand-washing-technique.html

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 09.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ตรวจเช็คความเสี่ยงของคุณ
โปรแกรมทดสอบ "คุณมีสิทธิ์เป็นไข้หวัดใหญ่ 2009 หรือไม่?"

http://www.flu2009thailand.com/health-check.html

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 08.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ไข้หวัดใหญ่ 2009 ข้อมูลที่ทุกคนควรรู้

http://www.flu2009thailand.com/

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 08.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 9
Supawan วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 06.25 น.
http://www.oknation.net/blog/supawan


เป็นมาตราที่ไม่ค่อยคุ้นเคยค่ะ ... แจ่ขอขอบคุณที่นำมาเล่าให้ฟังนะคะ

***

สวัสดีครับ คุณสุภาวัลย์

ขอบคุณครับ ไม่ค่อยคุ้นเคยเลยหรือครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
Supawan วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 06.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

เป็นมาตราที่ไม่ค่อยคุ้นเคยค่ะ ... แจ่ขอขอบคุณที่นำมาเล่าให้ฟังนะคะ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 01.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 5
ting วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 01.14 น.
http://www.oknation.net/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม
ip : 77.190.20.40/77.190.20.40

สวัสดีคะ
ดีคะของเก่าคือของดีที่มีมานาน
ฅนรุ่นใหม่ควรได้รับรู้นะคะ

***

สวัสดีครับ คุณติ่ง

ขอบคุณครับ อยากให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้บ้าง

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 01.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 4
ต้นแสงจันทร์ วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 01.09 น.
http://www.oknation.net/blog/nathanon
ip : 203.155.224.207/203.155.224.207

ขอบคุณสำหรับเนื้อหาที่มีคุณค่า ได้รับสาระประโยชน์มากค่ะ

***

สวัสดีครับ คุณต้นแสงจันทร์

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 01.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 3
สายธาร วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 01.05 น.
http://www.oknation.net/blog/cyberfrogy
http://www.oknation.net/blog/DigitalTour สายธาร OK NATURE @ SAVE NATURE SAVE LIFE
ip : 124.157.175.64/124.157.175.64

สวัสดีครับพี่...เรียนคณิตฯ ตอนดึกๆ...สมองแล่นเลย...

***

สวัสดีครับ คุณสายธาร

ถือว่าฝึกสมองนิดหน่อยครับ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ting วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 01.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม

สวัสดีคะ
ดีคะของเก่าคือของดีที่มีมานาน
ฅนรุ่นใหม่ควรได้รับรู้นะคะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ต้นแสงจันทร์ วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 01.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nathanon

ขอบคุณสำหรับเนื้อหาที่มีคุณค่า ได้รับสาระประโยชน์มากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
สายธาร วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 01.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cyberfrogy
 http://www.facebook.com/groups/dhammayatrahttps://www.facebook.com/BAAN.RAI.SAITHARN http://www.oknation.net/blog/DigitalTour

สวัสดีครับพี่...เรียนคณิตฯ ตอนดึกๆ...สมองแล่นเลย...

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 00.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ช่วยกันเผยแพร่

โครงการคนไทยไร้พุง
http://nutrition.anamai.moph.go.th/

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 00.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 

สวัสดีครับ ทุกท่าน

ผมขอนำเสนอเรื่อง "มาตราวัดที่ มาตราวัดหน้าไม้ และ
มาตราตวง ของโบราณ" ที่เป็นมรดกภูมิปัญญาไทยที่สำคัญ
เรื่องหนึ่ง ที่ไม่อยากให้ลืมเลือนหรือสูญหายไป จึงได้นำมา
รื้อฟื้นให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อช่วยกันอนุรักษ์และสืบสาน
ต่อไป

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ไทรโยคแห่งความหลัง

วงจันทร์ ไพโรจน์

View All
<< กันยายน 2009 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านทราบบล็อกนี้จาก
OK Nation
0 คน
Google
0 คน
Facebook
0 คน
Twitter
1 คน
Multiply
0 คน
Wordpress
0 คน
อื่น ๆ
0 คน

  โหวต 1 คน