• สุรศักดิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : surasak.chawayanan@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-23
  • จำนวนเรื่อง : 1178
  • จำนวนผู้ชม : 6083698
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2061 คน
สุรศักดิ์ ชวยานันท์ surasakc บล็อกความรู้ สู่ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม โลกในอนาคต สุขภาพ และการพัฒนาตนเอง
วันพฤหัสบดี ที่ 15 เมษายน 2553
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 33238 , 06:09:58 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

มักกะลีผลหรือนารีผล  น่าจะเป็นเรื่องในชาดกเท่านั้นหรือ


    เมื่อประมาณปลายปี  ๒๕๓๙   เรื่องมักกะลีผล หรือนารีผล
ก็ได้เคยเป็นที่ฮือฮากันมาครั้งหนึ่งแล้ว   โทรทัศน์ช่องหนึ่งก็เคยได้
ถ่ายทำและออกรายการ  โดยได้เผยแพร่ออกอากาศ  ประมาณ  ๗ ตอน
ด้วยกัน  นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเมื่อสิบกว่าปีก่อน

    พอดีในระยะหลัง  มีภาพมักกะลีผล หรือนารีผล  ออกมา
เผยแพร่เป็นระยะ ๆ   ก็เลยคิดอยากเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง นั่นเอง

    มักกะลีผล  เป็นคำโบราณที่ได้ยินมานานมาก  ว่าเป็นต้นไม้ที่มี
ในป่าหิมพานต์  ออกผลเป็นรูปหญิงสาว      

    ถ้าจะดูตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ก็ได้ให้คำจำกัด
ความของคำว่า "มักกะลีผล  ว่าเป็นคำโบราณ หมายถึง  ชื่อต้นไม้ในนิยาย  
ว่ามีอยู่ที่ป่าหิมพานต์  ออกผลเป็นรูปหญิงสาวงดงามห้อยย้อยเป็นระย้า  ผล
เมื่อครบ ๗ วันก็เน่า,   นารีผล  ก็เรียก"

    จิตรกรก็ได้วาดภาพต้นมักกะลีผลหรือนารีผล ตามจินตนาการ ไว้
ในที่ต่าง ๆ  กันในประเทศไทย   จะยกตัวอย่างสัก  ๒ ภาพมาให้ชม ดังที่
แสดงข้างล่างนี้


ภาพหน้าต่างพระอุโบสถวัดพระบรมธาตุ  อ.บ้านตาก จ.ตาก


                                                                      (ไม่ทราบสถานที่)

    ที่วัดพระนอนจักรสีห์  จังหวัดสิงห์บุรี   หน้าพระนอน  ก็ได้มี
มักกะลีผลหรือนารีผล ดองอยู่ในภาชนะใส  ให้ประชาชนได้ชม ในปัจจุบันนี้   
ดังภาพข้างล่าง


>>  ชาดกเกี่ยวกับมักกะลีผลหรือนารีผล


    เมื่อประมาณหลายหมื่นปีก่อน ครั้งที่พระเวสสันดร พระนางมัทรี
พร้อมด้วยบุตร ๒ คนคือ ชาลีกุมาร และ กัณหาชิณากุมารี ถูกเนรเทศจากนคร
ได้เดินทางสู่ป่าหิมพานต์ และบำเพ็ญเพียร ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั้น

    ที่ป่าหิมพานต์ มีสัตว์ป่ามากมายอันตรายรอบด้าน ทว่า สัตว์ป่า
ทั้งหลาย เมื่อได้รับเมตตาจิตจากพระเวสสันดร ก็คลายความดุร้ายลง กลาย
เป็นมิตร ... นอกจากสัตว์ป่าทั้งหลายแล้ว ก็ยังมีดาบส ฤๅษี นักสิทธิ์ วิทยาธร
คนธรรพ์ ทั้งหลายอาศัยอยู่ หรือไปมาอยู่เรื่อยๆ  พระนางมัทรี ผู้มีรูปร่างโสภา
บางครั้งออกหาอาหาร หาผลไม้ตามลำพังคนเดียว หากนักสิทธิ์ วิทยาธร
ตลอดถึงฤๅษี มาพบเข้า อาจตบะแตก แล้วล่วงศีลได้...

         ท้าวสักกะเทวราช ซึ่งเป็นพระอินทร์ เล็งเห็นเหตุร้ายนี้แล้ว เพื่อเป็น
การป้องกัน พระองค์จึงเนรมิต ต้นไม้วิเศษ ไว้รอบทิศ ณ ที่ไกล ก่อนถึงถิ่นแดน
อันเป็นที่พำนักของพระเวสสันดรและนางมัทรี รวม ๑๖ ต้น

         ต้นไม้วิเศษนี้ ออกผลซึ่งมีรูปร่างเหมือนสตรี ผลโตเต็มที่ จะมี
ทรวดทรงปานสาวงามแรกรุ่น แต่ผิวพรรณ ทรวดทรงองค์เอว รูปร่างหน้าตา
งดงามปานเทพธิดา...

         ว่ากันว่า จริงๆ แล้ว ผลหนึ่งผล ก็คือรุกขเทพธิดาหนึ่งนาง หรือ
เมื่อต้นนารีผลออกดอก เสมือนเกิดวิมานแห่งรุกขเทพธิดาขึ้นที่นั่น เมื่อติดลูก
ก็คือเทพธิดาจุติลงมาเกิดที่นั่น ความสวยงามสมบูรณ์แห่งผลนารีผล แต่ละผล
จึงสวยงามต่างกัน ขึ้นอยู่กับบุญของเทพธิดาแต่ละนางด้วย...

         เมื่อเหล่านักสิทธิ์ วิทยาธร เดินทางมาพบเข้า หากจิตใจไม่เข้มแข็ง
พอตบะแตก ก็จักได้เสพบำเรอกับนารีผล... เมื่อตบะแตก ฤทธิ์เสื่อม เหาะไป
ต่อไม่ได้ ... เมื่อไปต่อไม่ได้ ก็ไม่มีทางจะได้พบกับพระนางมัทรี.... การจะเดิน
ทางต่อหรือออกไป จำต้องบำเพ็ญเพียรใหม่ ยกระดับจิตขึ้นแล้ว จึงกลับออก
มาได้....

         นี่คือด่านป้องกัน ไม่ให้ใครไปล่วงศีลกับพระนางมัทรี และเทพธิดา
ที่จุติไปเกิดที่นารีผล แต่ละนางก็ไปด้วยกรรมของตน มิได้บังคับไปแต่อย่างใด


         แม้ว่า พระเวสสันดร พระนางมัทรี จะเสด็จออกจากป่าเข้าเมืองไป
แล้ว ต้นนารีผล ก็ยังคงมีอยู่ในที่นั้น ตราบเท่าทุกวันนี้ ยังมีดอกหอมกรุ่น มี
นารีผลห้อยระย้าอยู่ดังเดิม แม้ลูกที่หมดอายุขัยจะร่วงหล่นเหี่ยวเฉาไป ลูกใหม่
ก็ขึ้นมาแทนที่ไม่ได้ขาด

         ว่ากันว่า บางครั้ง ฤๅษีที่บำเพ็ญเพียรจนตบะกล้า กิเลสสงบรำงับ
เพื่อจะทดสอบจิตตน ก็จะเหาะไปที่ต้นนารีผล มองดูนารีผล ว่าตนจะตบะแตก
หรือไม่... หรือบางครั้งฤๅษีผู้เป็นอาจารย์ อาจจะพาลูกศิษย์ไปทดสอบระดับ
จิต ไปฝึกควบคุมจิต ที่นั่น ก็มี

         และว่ากันว่า พวกนักสิทธิ์วิทยาธร มักจะเหาะไปเก็บนารีผล อุ้มมา
เชยชมแล้ว ฝึกจิตใหม่ ค่อยเหาะกลับออกมา

         นารีผล เป็นที่ต้องการของสัตว์วิเศษ (คนธรรพ์เป็นต้น) รวมถึง
วิทยาธรทั้งหลายผู้ยังไม่หมดกามราคะ ดังนั้น การที่นารีผลจะเหี่ยวแห้งคาต้น
แล้วร่วงหล่นนั้น เป็นไปได้ยาก ก่อนจะโรยรา จะมีเทวดา สัตว์วิเศษ และ
วิทยาธร เป็นต้นมาเก็บเอาไป

*+*+*+*


    มีเรื่องราวในอรรถกถาเกี่ยวกับนารีผลตอนหนึ่งว่า

           ในอดีตกาล  เมื่อพระเจ้าพรหมทัต  เสวยราชสมบัติอยู่ในพระนคร
พาราณสี  พระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพราหมณ์  ณ  กาสิกรัฐ  เจริญวัยแล้ว
ถึงความสำเร็จในสรรพศิลปศาสตร์แล้วบวชเป็นฤๅษี  มีมูลผลาผลในป่าเป็น
อาหาร  ยังอัตภาพให้เป็นไปในป่ากว้าง.  ครั้งนั้น  แม่เนื้อตัวหนึ่ง  เคี้ยวกินหญ้า
อันเจือด้วยน้ำเชื้อ  ในสถานที่ปัสสาวะของพระดาบสนั้นแล้วดื่มน้ำ.

          และด้วยเหตุเพียงเท่านี้เอง  มันมีจิตปฏิพัทธ์รักใคร่ในพระดาบส  
จนตั้งครรภ์  นับแต่นั้นมาก็ไม่ยอมไปไหน  เที่ยวอยู่ใกล้ ๆ อาศรมนั่นเอง.  
พระมหาสัตว์กำหนดดูก็รู้เหตุนั้นทั่วถึง  ต่อมา  แม่เนื้อคลอดบุตรเป็นมนุษย์.  
พระมหาสัตว์จึงเลี้ยงทารกนั้นไว้ด้วยความรักใคร่ว่าเป็นบุตร  ตั้งชื่อให้ว่า  
อิสิสิงคกุมาร  ในเวลาต่อมา  พระมหาสัตว์   จึงให้อิสิสิงคกุมารผู้รู้เดียงสาแล้ว
บวช  ในเวลาตนชราลง ได้พาดาบสกุมารนั้นไปสู่นารีวัน  (ป่านารีผล)  กล่าว
สอนว่า

           ลูกรัก  ขึ้นชื่อว่าสตรีเช่นกับดอกไม้เหล่านี้ มีอยู่ในป่าหิมพานต์นี้   
สตรีเหล่านั้นย่อมยังชนผู้ตกอยู่ในอำนาจตน   ให้ถึงความพินาศอย่างใหญ่
หลวงได้    ไม่ควรที่เจ้าจะไปสู่อำนาจของสตรีเหล่านั้น ดังนี้แล้ว

           ครั้นในเวลาต่อมา    ก็ทำกาลกิริยา  เป็นผู้มีพรหมโลกเป็นที่ไปใน
เบื้องหน้า. ฝ่ายอิสิสิงคดาบส  เมื่อประลองฌานกีฬาก็พักอยู่ในหิมวันตประเทศ
ได้เป็นผู้มีตบะกล้า เป็นผู้มีอินทรีย์อันชำนะแล้วอย่างยวดยิ่ง   

         ครั้งนั้นพิภพของท้าวสักกเทวราชหวั่นไหว  ด้วยเดชแห่งศีลของ
พระดาบส   ท้าวสักกเทวราช ทรงใคร่ครวญดูก็ทราบเหตุนั้น   ทรงพระดำริว่า
พระดาบสนี้จะพึงยังเราให้เคลื่อนจากความเป็นท้าวสักกะ    เราจักต้องส่งนาง
อัปสรคนหนึ่ง ให้ไปทำลายศีลของเธอ  ดังนี้แล้ว   ทรงพิจารณาเทวโลก
ทั้งสิ้น    ในท่ามกลางเหล่าเทพบริจาริกาจำนวนสองโกฏิครึ่งของพระองค์  
มิได้ทรงเห็นใครอื่นซึ่งสามารถ ที่จะทำลายศีลของพระอิสิสิงคดาบสได้  
นอกจากนางเทพอัปสร  ชื่ออลัมพุสาผู้เดียว  จึงรับสั่งให้นางมาเฝ้า แล้วทรง
บัญชาให้ทำลายศีลของพระอิสิสิงคดาบสนั้น

           นางอลัมพุสาเทพอัปสรนั้น  เข้าไปหาอิสิสิงคดาบสนั้น   ซึ่ง
ประกอบความเพียรในกลางคืนแล้ว   สรงน้ำแต่เช้าตรู่  ทำอุทกกิจเสร็จแล้ว     ยับยั้งอยู่ด้วยฌานสุขในบรรณศาลาหน่อยหนึ่ง  จึงออกมากวาดโรงไฟอยู่     นางยืนแสดงความงาม ของหญิงอยู่ข้างหน้าของพระอิสิสิงคดาบสนั้น?

         นางอลัมพุสา แสดงมายาหญิงเย้ายวน จนดาบสหนุ่มหลงใหล..
และในที่สุด ดาบสหนุ่มก็ถูกทำลายศีล...


ที่มา  :   http://www.google.com/imgres?imgurl=http://img259.image
shack.us/img259/190/m597515516.jpg&imgrefurl=http://www.bp.
or.th/webboard/index.php%3Ftopic%3D8358&h=465&w=400&sz=
39&tbnid=gTslpfiNaW00fM:&tbnh=128&tbnw=110&prev=/images%
3Fq%3D%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%
2581%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A
5%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25A5&
hl=en&usg=__pZqSSUGPoIVTc3AvNEYAISr5EHI=&ei=OtnFS9_3Io6
-rAfW96CVDg&sa=X&oi=image_result&resnum=7&ct=image&ved=
0CCoQ9QEwBg


>>  มักกะลีผล  โดย พระราชสุทธิญาณมงคล
       http://www.amulet.in.th/forums/view_topic.php?t=556


>>  ขอนำเรื่องมักกะลีผล มาเสริมต่อเพื่อความสมบูรณ์ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับพระเดชพระคุณ  พระธรรมสิงหบูราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ
วัดอัมพวัน)    โดย  ชนะ สิริไพโรจน์
เมื่อประมาณปี ๒๕๒๓ ผมได้มีโอกาสไปกราบหลวงพ่อจรัญเป็นครั้งแรกที่วัด
อัมพวัน  ในสมัยนั้นไม่มีคนมาวัดมากมายเหมือนปัจจุบัน ที่กุฏิของท่านจะมี
ตู้กระจกอยู่ตู้หนึ่ง  ภายในตู้จะมีมักกะลีผลอยู่ ๒ ผล ความสูงประมาณ ๑ คืบ
มีลักษณะหน้าตารูปร่างเหมือนคน แต่บริเวณศีรษะมีลักษณะคล้ายจุกของ
ผลไม้

หลวงพ่อได้เล่าให้ฟังว่าท่านเคยไปพบมักกะลีผลในขณะที่ยังเป็นผลสดๆ ที่ถ้ำ
บนเขาสิคิริยาในประเทศศรีลังกา  ท่านไปประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
ท่านไปพบพระชาวสิงหลในถ้ำ โดยมีแม่เนื่อง อิ่มสมบัติ เป็นล่ามแปล  ท่าน
ถามพระสิงหลว่านี่คืออะไร ท่านตอบว่ามักกะลีผล ท่านนำมาจากป่าหิมพานต์
นำมาเพื่อพิจารณากรรมฐาน  หลวงพ่อจรัญบอกว่ามักกะลีผลมีรูปร่างสวยงาม
มาก ผมสีทอง ตาขาวสีฟ้า ตาดำสีทอง ผิวสวย มีกลิ่นหอม  และท่านก็
อธิษฐานว่าขอให้เจอมักกะลีผลในประเทศไทย และท่านก็เจอจริงๆ
หลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาของมักกะลีผลคู่นี้ว่า  ท่านได้มักกะลีผล
มาจากนายสำเริง นำมาฝากไว้ นายสำเริงเป็นลูกชายของสมภารตุ๊ (เจ้าอาวาส
วัดกลางทุ่ง จ.ลพบุรี) อยู่ที่จังหวัดลพบุรี วันหนึ่งซึ่งเป็นวันพระ ๑๕ ค่ำ ขณะ
กำลังทำบุญกันอยู่ ก็มีชายคนหนึ่งแต่งตัวสกปรกผมเผ้ารุงรังคล้ายฤาษีชีไพร
เข้ามาในวัดและมาขอพักอาศัยสมภารตุ๊   ท่านก็อนุญาตด้วยความเมตตา

ตอนจะกลับชายคนนี้ได้มอบห่อผ้าพร้อมกล่องใบหนึ่งให้สมภารตุ๊และสั่งว่าให้
เขาไปก่อนค่อยเปิดดู และอย่าให้คนอื่นเห็น สมภารตุ๊ก็เข้าไปในกุฏิและเปิดห่อ
ผ้าดูก็เห็นเป็นรูปผู้หญิง  ๒ คน ตอนนั้นท่านก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไร จนนำไปให้  
หลวงพ่อบุญมีดู ท่านก็บอกว่านี่เป็นมักกะลีผล เป็นผลไม้ในป่าหิมพานต์ ต่อมา
สมภารตุ๊ ก็มอบมักกะลีผลให้นายสำเริงบุตรชาย นายสำเริงได้นำไปฝากไว้กับ
หลวงพ่อจรัญ  ต่อมาเขาก็ขอคืนและนำไปมอบไว้ที่วัดพระปรางค์มุณี จ.สิงห์บุรี
อยู่มาจนถึงปัจจุบัน

เคยมีแพทย์นำมักกะลีผลไปผ่าพิสูจน์ พบว่ามีอวัยวะภายในเหมือนคนเราทุก
ประการ แต่แห้งฝ่อเหมือนผลไม้แห้ง มักกะลีผลตอนยังสดอยู่จะมีขนาดเท่ากับ
คนอายุประมาณ  ๑๕-๑๖ ปี แต่เนื่องจากไม่มีโครงกระดูก จึงยุบตัวลงมาเหลือ
ประมาณคืบกว่าๆ

พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ได้กล่าวว่า ต้นมักกะลีผลเกิดขึ้นในสมัยพระ
เวสสันดร  ทรงไปบำเพ็ญพรตที่เขาวงกต ในป่าหิมพานต์ พระอินทร์ได้ให้พระ
วิษณุกรรม เนรมิตบรรณศาลาและกุฏิที่พักถวายพระเวสสันดร และพระอินทร์
ได้เนรมิต ต้นมักกะลีผลเพื่อป้องกันพระนางมัททรี จากอันตรายจากพวกฤาษี
ชีไพร หรือพวกวิทยาธรที่อยู่ในบริเวณนั้น

ท่านกล่าวว่า ณ ปัจจุบัน กุฏิที่พระเวสสันดรพักปฏิบัติธรรม และต้นมักกะลีผล
ยังคงสภาพอยู่  จนกว่า พระพุทธศาสนาจะอยู่ครบ ๕๐๐๐ ปี สิ่งที่เนรมิต
ทั้งหมดจะสลายไป  และพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกนี้  จะไปรวมตัวกันเป็นพระวรกาย
ของพระพุทธเจ้า ณ จุดที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ทรงแสดงธรรมเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นก็จะสลายตัว

    (ปัจจุบันนารีผลอยู่ที่ วัดพระปรางค์มุนี จังหวัดสิงห์บุรี อยู่เลยวัด
อัมพวันไปทางสิงห์บุรี  ประมาณ  ๓ ก.ม. อยู่ด้านขวามือ  ตรงข้ามศาล
พระพรหมประจำจังหวัด)

ที่มา  :  file:///D:/%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%
B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%
E0%B8%B9%E0%B8%A53/139%20%20%E0%B8%84%E0%B8%
A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%
B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%A52539.htm


>>  มักกะลีผลที่วางขายกันเกลื่อนที่บริเวณตรงข้ามช่องเม็ก

    มักกะลีผลที่เห็นวางขายกันเกร่อในตลาดขายสินค้าพื้นเมืองด่าน
วังเตา  ของประเทศลาว ฝั่งตรงข้ามกับช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี   
แต่ก็มีผู้พิสูจน์ว่ามักกะลีผลเป็นเพียงแค่หัวมันชนิดหนึ่งชื่อ "กลิ้งกลางดง" นำ
มาแกะสลักกลายเป็นสินค้าขายดีที่ชายแดนลาว
>>  ญี่ปุ่นพยายามทำผลสาลี่ให้มีผลออกมาคล้ายตุ๊กตา  ดังภาพ

>>  เมื่อปลายปี  ๒๕๓๙   รายการโทรทัศน์ ช่อง ๓ "เจาะลึกเรื่องจริง ?" ก็ได้เคยออกอากาศเรื่อง "มักกะลีผล" หลายตอน ที่น่าสนใจมากและพยายามจะพิสูจน์ในทางวิทยาศาสตร์   (แต่ละตอน ไม่ยาวมาก)


มักกะลีผล #1 (13/10/2539) Part 1มักกะลีผล #1 (13/10/2539) Part 2มักกะลีผล #1 (13/10/2539) Part 3มักกะลีผล #2 (20/10/2539)  Part 1มักกะลีผล #2 (20/10/2539)  Part 2มักกะลีผล #2 (20/10/2539)  Part 3มักกะลีผล #2  (20/10/2539) Part 4    พุทธศาสนา  พฤกษศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ยอมรับหรือไม่  ท่าน
ควรชมชุดนี้ครับ  และท่านจะได้รับความรู้อย่างกว้างขวางเพิ่มขึ้นด้วย


>>  ภาพต้นมักกะลีผล ที่ "สวนป่าหิมพานต์" จังหวัดเพชรบูรณ์

    ภาพต้นมักกะลีผล  ที่จังหวัดเพชรบูรณ์   กำลังออกผลสวยงามนี้
อยู่ที่ "สวนป่าหิมพานต์"  ตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว บริเวณ
แค้มป์สน  อำเภอเขาค้อ  เป็นสวนป่ากึ่งรีสอร์ต ทางเข้ามีป้ายเห็นได้ชัดเจน
โดยอยู่ก่อนชีวาศรม    (เป็นการจำลองต้นมักกะลีผล ซึ่งมีอยู่ในป่าหิมพานต์
ให้ได้ชมกันเท่านั้น)
ที่มา : http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=kattoon&group=6

*+*+*

    เรื่องนี้เป็นเรื่องคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกันเล่น ๆ เท่านั้น  ซึ่งมีทางเป็น
ไปได้  ๒ ทาง

    ๑.  เป็นเรื่องชาดกป่าหิมพานต์  ซึ่งผู้ที่นับถือพุทธศาสนาเชื่อเป็น
เรื่องจริงในสมัยพุทธกาล  พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงหลายครั้ง แต่ก็ไม่ได้ทรงเน้น
แต่ประการใด   
    ๒.  ยังเชื่อว่าในปัจจุบันยังมีอยู่จริง  แต่เป็นป่าดงดิบลึกในประเทศ
อินเดีย  หรือศรีลังกา  ไม่น่าจะมีในไทย


    แล้วท่านล่ะ !  ท่านมีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้  *+*+*+*
ภาพจากอินเตอร์เน็ต  -  ขอขอบคุณ

online

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 57 (0)
Payont วันที่ : 20/04/2010 เวลา : 11.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/payont

สวัสดีครับ
เป็นเรื่องราวที่น่าติดตาม แต่ความเห็นผมคือ ไม่เชื่อว่าจะเป็นจริง

ความคิดเห็นที่ 56 (0)
ลิลิตดา วันที่ : 20/04/2010 เวลา : 00.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phenvipa

สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ
อ่านเรื่องนี้ด้วยความสนใจมากๆ ยังไม่มีโอกาสคลิ๊กวิดิโอ จะกลับเข้าฟังแน่นอนค่ะ
ส่วนตัวออกจะเชื่อนะคะ มีอะไรอีกหลายอย่างในโลกที่เป็นเรื่องแปลกแต่ก็เป็นไปได้
ขอบคุณรายละเอียดทั้งหมด เรื่องพระนางมัทรีกับนารีผล เคยได้ยินบ้าง แต่ เรื่องจากอรรถกถาเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน โดยเฉพาะ ภาพและเรื่องมักกะลีผลสองผลในตู้กระจกที่กุฏิหลวงพ่อจรัญนั้นยิ่งน่าสนใจใหญ่ ขอบคุณที่นำภาพมาให้ชมกันค่ะ
พักนี้ไม่ค่อยมีเวลาเข้าบล็อกแล้วค่ะ เพราะว่านอกจากงานเขียนแล้วยังไปเปิดเว็บไซต์ของตัวเองอีกด้วยค่ะ
ขอให้กำลังใจที่คุณสุรศักดิ์มีความตั้งใจที่ค้นคว้าเรื่องดีๆมาให้ผู้อ่านเสมอค่ะ

ความคิดเห็นที่ 55 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 18/04/2010 เวลา : 09.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "Airbnb...ปฏิรูปที่พักนักท่องเที่ยวให้ถูกลง และสัมผัสกับวิถีชีวิตมากขึ้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 53
คนช่างเล่า วันที่ : 18/04/2010 เวลา : 09.36 น.
http://www.oknation.net/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องเก่า... เชิญชวนลองใช้อีเมลย์ในการโปรโมตบล็อก


สวัสดี ปีใหม่ไทยครับท่านอาจารย์
เรื่องราวนี้มีผลไม้จริงๆนะครับน่าศึกษา ประเทศไทยเรามีอะไรแปลกดีๆมากมายนะครับ

*+*+*+*

สวัสดีปีใหม่ไทยครับ คุณนุ

น่าศึกษาครับ แปลกดี ถ้ามีเวลาลอง
ชมรายการโทรทัศน์ช่อง ๓ ๗ ตอนสั้น ๆ
และฟังหนังสือเสียง ให้ความรู้มากมายครับ

ความคิดเห็นที่ 54 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 18/04/2010 เวลา : 09.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "Airbnb...ปฏิรูปที่พักนักท่องเที่ยวให้ถูกลง และสัมผัสกับวิถีชีวิตมากขึ้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 52
Chio วันที่ : 17/04/2010 เวลา : 21.30 น.
http://www.oknation.net/blog/chio


ตามอ่านหนังสือของคุณสุทัสสามาตลอด อ่านแล้วติดค่ะ ซื้อทุกเล่ม

เคยไปวัดพระปรางค์มุนี เห็นนารีผลเหมือนในรูป ตอนนั้นยืนจ้องตั้งนาน

*+*+*+*

สวัสดีครับ คุณ Chio

ได้อ่านหนังสือของคุณสุทัสสา แล้วหรือครับ น่าสนใจ
นะครับ ลองฟังหนังสือเสียงของคุณสุทัสสา บ้าง
ที่ผมได้แนะนำไว้ใน คห. ๑๐ ฟังแล้วเพลินชวนให้ติดตาม

ขอบคุณมากครับ ที่ช่วยแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์

ความคิดเห็นที่ 53 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 18/04/2010 เวลา : 09.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

สวัสดี ปีใหม่ไทยครับท่านอาจารย์
เรื่องราวนี้มีผลไม้จริงๆนะครับน่าศึกษา ประเทศไทยเรามีอะไรแปลกดีๆมากมายนะครับ

ความคิดเห็นที่ 52 (0)
Chio วันที่ : 17/04/2010 เวลา : 21.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chio

ตามอ่านหนังสือของคุณสุทัสสามาตลอด อ่านแล้วติดค่ะ ซื้อทุกเล่ม

เคยไปวัดพระปรางค์มุนี เห็นนารีผลเหมือนในรูป ตอนนั้นยืนจ้องตั้งนาน

ความคิดเห็นที่ 51 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/04/2010 เวลา : 21.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "Airbnb...ปฏิรูปที่พักนักท่องเที่ยวให้ถูกลง และสัมผัสกับวิถีชีวิตมากขึ้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 50
aree วันที่ : 17/04/2010 เวลา : 00.37 น.
http://www.oknation.net/blog/areejang


สวัสดีคะอ.สุรศักดิ์
ขอบคุณคะ ข้อมูลน่าสนใจมากคะ
เคยไปปฏิบัติธรรที่วัดอัมพวันและกราบหลวงพ่อจรัญหลายครั้ง แต่ไม่เคยทราบเกี่ยวกับมักกะลีผลเลยคะ

*+*+*+*

สวัสดีครับ คุณอารี

น่าสนใจนะครับ ลองศึกษาค้นคว้าข้อมูลเรื่องนี้ดู
ผมคิดว่าจะได้ประโยชน์ในหลายด้านครับ

ความคิดเห็นที่ 50 (0)
aree วันที่ : 17/04/2010 เวลา : 00.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/areejang


สวัสดีคะอ.สุรศักดิ์
ขอบคุณคะ ข้อมูลน่าสนใจมากคะ
เคยไปปฏิบัติธรรที่วัดอัมพวันและกราบหลวงพ่อจรัญหลายครั้ง แต่ไม่เคยทราบเกี่ยวกับมักกะลีผลเลยคะ

ความคิดเห็นที่ 49 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/04/2010 เวลา : 20.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "Airbnb...ปฏิรูปที่พักนักท่องเที่ยวให้ถูกลง และสัมผัสกับวิถีชีวิตมากขึ้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 48
ไอลี่ วันที่ : 16/04/2010 เวลา : 19.04 น.
http://www.oknation.net/blog/ilyy
เรื่องเล่าของฉันสีน้ำ


น่าจะมีอยู่จริงค่ะคุณลุง
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับมักกะลีผลนารีผลทางชีวภาพ ได้ประโยชน์มากทีเดียวค่ะ

หนูขอเพิ่มเติม หนังสือธรรมมะอีกสองเล่มค่ะ
เป็น นิยายธรรมมะที่เดี๋ยวนี้ทำเป็นเสียงอ่านหนังสือให้ได้ฟังฟรีๆ แล้ว เรื่องมักกะลีผลและนารีผล เป็นเรื่องเกี่ยวกับอัตชีวประวัติของหลวงพ่อจรัญค่ะ สุทัสสา อ่อนค้อมเป็นผู้เขียนค่ะ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณไอลี่

น่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับ สำหรับหนังสือ นิยายธรรมะ
และหนังสือเสียง เรื่องมักกะลีผล และนารีผล ผมได้
แนะนำไว้ในความเห็นที่ ๘ - ๑๑ แล้วครับ อย่างไรก็ดี
ขอขอบคุณคุณไอลี่มาก ๆ นะครับ

ความคิดเห็นที่ 48 (0)
ไอลี่ วันที่ : 16/04/2010 เวลา : 19.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ilyy
เรื่องเล่าของฉันสีน้ำ

น่าจะมีอยู่จริงค่ะคุณลุง
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับมักกะลีผลนารีผลทางชีวภาพ ได้ประโยชน์มากทีเดียวค่ะ

หนูขอเพิ่มเติม หนังสือธรรมมะอีกสองเล่มค่ะ
เป็นนิยายธรรมมะที่เดี๋ยวนี้ทำเป็นเสียงอ่านหนังสือให้ได้ฟังฟรีๆ แล้ว เรื่องมักกะลีผลและนารีผล เป็นเรื่องเกี่ยวกับอัตชีวประวัติของหลวงพ่อจรัญค่ะ สุทัสสา อ่อนค้อมเป็นผู้เขียนค่ะ

ความคิดเห็นที่ 47 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/04/2010 เวลา : 13.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "Airbnb...ปฏิรูปที่พักนักท่องเที่ยวให้ถูกลง และสัมผัสกับวิถีชีวิตมากขึ้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 46
เทพดารา วันที่ : 16/04/2010 เวลา : 09.45 น.
http://www.oknation.net/blog/thdara


โห...ได้ความรู้มากเลย ขนาดผมเคยบวชมาแล้วนะ ยังไม่รู้เลยว่ามีตำนานเป็นมาอย่างไร ผมว่ามันน่าจะยังมีอยู่จริง เพราะพระพุทธองค์ตรัสแต่เรื่องจริง เพียงแต่คนอาจจะไม่มีบุญได้เจอมั้ง

*+*+*+*

สวัสดีครับ คุณเทพดารา

น่าจะเป็นเรื่องจริง ใช่ไหมครับ เพราะพระพุทธองค์ตรัสแต่
เรื่องจริง ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 46 (0)
เทพดารา วันที่ : 16/04/2010 เวลา : 09.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thdara

โห...ได้ความรู้มากเลย ขนาดผมเคยบวชมาแล้วนะ ยังไม่รู้เลยว่ามีตำนานเป็นมาอย่างไร ผมว่ามันน่าจะยังมีอยู่จริง เพราะพระพุทธองค์ตรัสแต่เรื่องจริง เพียงแต่คนอาจจะไม่มีบุญได้เจอมั้ง

ความคิดเห็นที่ 45 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/04/2010 เวลา : 09.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "Airbnb...ปฏิรูปที่พักนักท่องเที่ยวให้ถูกลง และสัมผัสกับวิถีชีวิตมากขึ้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 43
อมต วันที่ : 16/04/2010 เวลา : 08.53 น.
http://www.oknation.net/blog/newslife
ถ้าคุณรู้ คุณเห็น พบกันที่นี่ ..นิวส์ไลฟ์ กับชีวิตหลากหลาย เรื่องราวอัน.. อมตะชีวิต..ไม่ รู้จบ หมุนไปไม่รู้สิ้น ดิ้นมาเกิดแล้วตายกายฝังดิน ทำดี..คนยินข่าวกล่าวขานเป็นตำนาน ทำชั่ว..ล่มลาญแหลก..แตกตำ..ไม่นาน


อันบาปบุญ คุณธรรม มีแน่แน่

หมดทางแก้ คิดชั่ว มัวหมองสิ้น

ไปทิศไหน ทางไหน หาใครยิน

ล้วนกล่าวสิ้น สรรเสริญ เมินหน้าไป

ในทุกเรื่อง มีจิต พิศดาร

บุญบันดาล ความนัย ให้เกินไขว่

สุดครอบครอง ลองคิด แม้นิดเดียว

หยุดสร้างบาป กำราบไว้ ด้วยอัศจรรย์.

*+*+*+*

สวัสดีครับ คุณอมต

เราหยุดแล้วครับ (หยุดสร้างบาป)
นอกจากไม่ได้ตั้งใจ

ความคิดเห็นที่ 44 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/04/2010 เวลา : 09.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "Airbnb...ปฏิรูปที่พักนักท่องเที่ยวให้ถูกลง และสัมผัสกับวิถีชีวิตมากขึ้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 42
ญิ๋งณัฐ วันที่ : 16/04/2010 เวลา : 08.10 น.
http://www.oknation.net/blog/uranus
บ้าน ญิ๋งณัฐ ยินดีเป็นมิตร ค่ะ


สวัสดีค่ะ ท่านพี่
..
แหม๋าต้นจำลองนั้นเป็นต้นจริง
..
นู๋จะ(รีบหามาปลูกเลย)... ฮิๆๆ
..
เกษตร รุ่งเรือง หละ บ้านเราคราวนี้

*+*+*

สวัสดีครับ คุณญิ๋งณัฐ

ถ้าจริง จะรีบปลูกเลยหรือครับ เกษตรรุ่งเรือง
จริง ๆ ด้วย สงสัยว่าแถวโคนต้น คงเตียนโล่ง
เป็นแน่

ความคิดเห็นที่ 43 (0)
อมต วันที่ : 16/04/2010 เวลา : 08.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/newslife
ถ้าคุณรู้  คุณเห็น  พบกันที่นี่ ..นิวส์ไลฟ์ กับชีวิตหลากหลาย เรื่องราวอัน.. อมตชีวิต..ไม่รู้จบ หมุนไปไม่รู้สิ้น  ดิ้นมาเกิดแล้วตายกายฝังดิน  ทำดี..คนยินข่าวกล่าวขานเป็นตำนาน  ทำชั่ว..ล่มลาญแหลก..แตกตำ..ไม่นาน

อันบาปบุญ คุณธรรม มีแน่แน่

หมดทางแก้ คิดชั่ว มัวหมองสิ้น

ไปทิศไหน ทางไหน หาใครยิน

ล้วนกล่าวสิ้น สรรเสริญ เมินหน้าไป

ในทุกเรื่อง มีจิต พิศดาร

บุญบันดาล ความนัย ให้เกินไขว่

สุดครอบครอง ลองคิด แม้นิดเดียว

หยุดสร้างบาป กำราบไว้ ด้วยอัศจรรย์.

ความคิดเห็นที่ 42 (0)
ญิ๋งณัฐ วันที่ : 16/04/2010 เวลา : 08.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/uranus
บ้าน ญิ๋งณัฐ ยินดีเป็นมิตร ค่ะ

สวัสดีค่ะ ท่านพี่
..
แหม๋าต้นจำลองนั้นเป็นต้นจริง
..
นู๋จะ(รีบหามาปลูกเลย)... ฮิๆๆ
..
เกษตร รุ่งเรือง หละ บ้านเราคราวนี้

ความคิดเห็นที่ 41 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 22.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "Airbnb...ปฏิรูปที่พักนักท่องเที่ยวให้ถูกลง และสัมผัสกับวิถีชีวิตมากขึ้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 40
Patui วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 22.37 น.
http://www.oknation.net/blog/aparat
ป้าตุ้ยเคยนำมักกะลีผลไปแสดงให้ญาติธรรมชมที่วัดใหม่สันติ (วัดที่บวชชี) ได้รับความสนใจมาก...และเชื่อว่าปัจจุบันยังมีอยู่.....

มักกะลีผล ที่หลวงพ่อจรัญได้มา...จะมีจิตวิญญาณของหญิงสาว...มีกลิ่นกายหอม...เวลาหลวง พ่อไม่อยู่ก็เคยออกมารับแขกแทน.....แต่เมื่อเจ้าของมาขอคืน..เทพที่อยู่กับ มักกะลีผลก้กลับไปป่าหิมพานต์.....

เรื่องเหลือเชื่อ...มีมาก....ป้าตุ้ยจะเชื่อเพราะตนเองพบเจออยู่บ่อย ๆ ตั้งแต่ปฎิบัติธรรม....แต่ก็ไม่ยึดติด....

สุขสันต์เทศกาลสงกรานต์นะคะ...

*+*+*+*

สุขสันต์เทศกาลสงกรานต์ครับ คุณป้าตุ้ย

ขอให้คุณป้าตุ้ยมีความสุขมาก ๆ และมีสุขภาพแข็งแรงครับ

ป้าตุ้ยเคยนำมักกะลีผลไปแสดงให้ญาติธรรมชมที่วัดใหม่สันติ (วัดที่บวชชี) ด้วยหรือครับ ป้าตุ้ยได้มาหรือครับ
มักกะลีผล ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แปลกและเหลือเชื่อนะครับ

ขอบคุณครับ ที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 40 (0)
Patui วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 22.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparatป้าตุ้ยเคยนำมักกะลีผลไปแสดงให้ญาติธรรมชมที่วัดใหม่สันติ (วัดที่บวชชี) ได้รับความสนใจมาก...และเชื่อว่าปัจจุบันยังมีอยู่.....

มักกะลีผลที่หลวงพ่อจรัญได้มา...จะมีจิตวิญญาณของหญิงสาว...มีกลิ่นกายหอม...เวลาหลวงพ่อไม่อยู่ก็เคยออกมารับแขกแทน.....แต่เมื่อเจ้าของมาขอคืน..เทพที่อยู่กับมักกะลีผลก้กลับไปป่าหิมพานต์.....

เรื่องเหลือเชื่อ...มีมาก....ป้าตุ้ยจะเชื่อเพราะตนเองพบเจออยู่บ่อย ๆ ตั้งแต่ปฎิบัติธรรม....แต่ก็ไม่ยึดติด....

สุขสันต์เทศกาลสงกรานต์นะคะ...


ความคิดเห็นที่ 39 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 22.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "Airbnb...ปฏิรูปที่พักนักท่องเที่ยวให้ถูกลง และสัมผัสกับวิถีชีวิตมากขึ้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 

ขอขอบคุณ กอง บก. โอเคเนชั่น ที่ได้กรุณาเลือก
เป็นเรื่องแนะนำในวันนี้ครับ

บล็อกเกอร์สุรศักดิ์

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 22.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "Airbnb...ปฏิรูปที่พักนักท่องเที่ยวให้ถูกลง และสัมผัสกับวิถีชีวิตมากขึ้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 26
สาวอิสานอินเตอร์ วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 21.01 น.
http://www.oknation.net/blog/spj


เคยได้ยินได้ฟังมาเหมือนกันค่ะ
เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มาก น่าทึ่งจริงๆ

*+*+*+*

สวัสดีครับ คุณสาวอิสานอินเตอร์

เคยได้ยินได้ฟังมาเหมือนกันหรือครับ

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 22.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "Airbnb...ปฏิรูปที่พักนักท่องเที่ยวให้ถูกลง และสัมผัสกับวิถีชีวิตมากขึ้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 25
ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 20.51 น.
http://www.oknation.net/blog/somchoke101


สุขสันติ์วันสงกรานต์ครับ

มักรีผล ไม่เคยเห็นต้นจริง...ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่า แปลกดีนะครับ

*+*+*+*

สวัสดีครับ ท่านอาจารย์ ว่าที่ ร.ต.สมโชคฯ

แปลกดีนะครับ มีกล่าวถึงในชาดก ของจริงผมก็เคยเห็น
เฉพาะที่ดองไว้ให้ชมเท่านั้น

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 22.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "Airbnb...ปฏิรูปที่พักนักท่องเที่ยวให้ถูกลง และสัมผัสกับวิถีชีวิตมากขึ้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 24
soonthorn วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 16.58 น.
http://www.oknation.net/blog/soonthorn-filmkayab
Filmkayab ภาพงดงามที่สุด คือ ใจของเรา บ้านหลังที่ 2 The Happiness ความสุขภายในใจ บ้านหลังที่ 3 Imagine ยังไงก็ได้...


หวัดดี ครับ
ชอขอบคุณ สำหรับเรื่องราวดีๆ ครับ
เคยเห็นแต่ในจิตรกรรมฝาผนัง ตอนถ่ายภาพ ครับ

*+*+*+*

สวัสดีครับ คุณสุนทร

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 21.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "Airbnb...ปฏิรูปที่พักนักท่องเที่ยวให้ถูกลง และสัมผัสกับวิถีชีวิตมากขึ้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 23
โคมทอง วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 16.57 น.
http://www.oknation.net/blog/ji2551


ได้ความรู้เพิ่มขึ้นค่ะ...โดยเฉพาะเรื่องในชาดก..

*+*+*

สวัสดีครับ คุณโคมทอง

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 21.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "Airbnb...ปฏิรูปที่พักนักท่องเที่ยวให้ถูกลง และสัมผัสกับวิถีชีวิตมากขึ้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 22
oldman2010 วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 16.10 น.
http://www.oknation.net/blog/oldman2010


อ้อ..ลืมไป ที่นำมาแสดงใ้ห้ เป็นต้นไม้ และ ตุ๊กตา ไม่ใข่ของจริง

*+*+*

ความคิดเห็นที่ 21
oldman2010 วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 15.54 น.
http://www.oknation.net/blog/oldman2010


มักกะลีผล หรือนารีผล น่าจะเป็นเรื่องในชาดกเท่านั้นหรือ

ความเห็น

อะไร ที่เป็นเรื่องชาดก.. ผมคิดว่าจริงนะ สำหรับนารีผลนี้ ของจริงจะสวยกว่าที่นำมาแสดงให้ดูมากๆ ไม่เช่นนั้น ยั่ว ฤาษีให้ตบะแตกไม่ได้ดอกครับ...

ถ้าจะเทียบความสวยงาม...ผมว่า หญิงสาวในเมืองลับแล น่าจะ สวยกว่านะ..

*+*+*+*

สวัสดีครับ คุณ oldman2010

คิดว่าเป็นเรื่องจริงนะครับ เพราะเป็นเรื่องชาดก
ส่วนใครจะสวยกว่าใคร เอาไว้ว่ากันทีหลังครับ

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 21.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "Airbnb...ปฏิรูปที่พักนักท่องเที่ยวให้ถูกลง และสัมผัสกับวิถีชีวิตมากขึ้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 20
พัฒนากรคนสวย วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 15.28 น.
http://www.oknation.net/blog/sunshineday15


วิทยาศาสตร์ตอนนี้ก็ทันสมัยดี หากนำเนื้อเยื่อนารีผลมาเพาะ เพื่อขยายพันธุ์ก็ได้ก็น่าจะดีนะคะ

*+*+*+*

สวัสดีครับ คุณพัฒนากรคนสวย

ถ้าเป็นพืช ก็น่าจะนำเนื้อเยื่อมาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ได้
แต่นี่เห็นบอกว่า ไม่ใช่พืชอีก ก็เลยไม่ทราบว่าเป็นอะไร
แน่ครับ

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 21.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "Airbnb...ปฏิรูปที่พักนักท่องเที่ยวให้ถูกลง และสัมผัสกับวิถีชีวิตมากขึ้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 19
คมเย็น วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 13.56 น.
http://www.oknation.net/blog/komyen


ได้ความรู้มากมาย ขอบคุณครับ

*+*+*+*

สวัสดีครับ คุณคมเย็น

ได้ความรู้นะครับ

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 21.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "Airbnb...ปฏิรูปที่พักนักท่องเที่ยวให้ถูกลง และสัมผัสกับวิถีชีวิตมากขึ้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 18
feng_shui วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 13.24 น.
http://www.oknation.net/blog/buzz
feng_shuiกราบพระเดช พระคุณ หลวงพ่อจรัญ

และสวัสดีเทศกาลสงกรานต์ พาหลานมากราบรดน้ำดำหัวขอพรท่านจขบ.ค่ะ

*+*+*+*

สุขสันต์เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ครับ คุณเฟิงสุ่ย

ขอจงประสบแด่ความสุข ความเจริญก้าวหน้า และมี
สุขภาพแข็งแรงครับ และขอให้หลานมีสุขภาพแข็งแรง
เติบโตเป็นคนดีและคนเก่งของครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 21.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "Airbnb...ปฏิรูปที่พักนักท่องเที่ยวให้ถูกลง และสัมผัสกับวิถีชีวิตมากขึ้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 17
ไทยนิกร วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 12.41 น.
http://www.oknation.net/blog/thainikorn


ครับ ท่ามกลางบรรยากาศและสถานการณ์ที่ร้อนระอุอยู่ในระยะนี้ เรื่อง"นารีผล"น่าจะช่วยบรรเทาลงได้อักโข

*+*+*+*

สวัสดีครับ คุณไทยนิกร

น่าจะช่วยบรรเทาลงได้บ้างนะครับ เปลี่ยนเรื่องการเมือง
สักครู่

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 21.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "Airbnb...ปฏิรูปที่พักนักท่องเที่ยวให้ถูกลง และสัมผัสกับวิถีชีวิตมากขึ้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 16
ลุงต้าลี่ วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 12.13 น.
http://www.oknation.net/blog/loongdali


ผมว่าจริงๆ มันเพียงแต่คล้าย ๆ ตามจินตนาการ แต่ไปดัดแปลงให้มันเหมือนนะครับ

*+*+*+*

สวัสดีครับ คุณลุงต้าลี่

น่าจะคล้าย ๆ กับจินตนาการเท่านั้นนะครับ

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 21.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "Airbnb...ปฏิรูปที่พักนักท่องเที่ยวให้ถูกลง และสัมผัสกับวิถีชีวิตมากขึ้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 15
ting วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 11.25 น.
http://www.oknation.net/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม


สวัสดีคะ
อาจเป็นไปได้นะคะผู้หญิงมารยาหลายร้อยเล่มเกวียน
สิ่งต่างๆอาจจะเกิดขึ้นได้แต่เอาแน่นอนไม่ได้

*+*+*+*

สวัสดีครับ คุณติ่ง

อาจเป็นไปได้หรือครับ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 21.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "Airbnb...ปฏิรูปที่พักนักท่องเที่ยวให้ถูกลง และสัมผัสกับวิถีชีวิตมากขึ้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 14
wansai วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 11.08 น.
http://www.oknation.net/blog/wansai


ว้าวอยากเห็น

*+*+*+*

สวัสดีครับ คุณ wansai

ต้องลองอธิษฐานครับ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
สาวอิสานอินเตอร์ วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 21.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/spj
เฮียมนี้เป็นดั่งดวงดอกไม้     บานอยู่กลางดงฝนบ่ตกลงโฮย                     สิหล่นขุคาต้น

เคยได้ยินได้ฟังมาเหมือนกันค่ะ
เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มาก น่าทึ่งจริงๆ

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 20.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somchoke101

สุขสันติ์วันสงกรานต์ครับ

มักรีผล ไม่เคยเห็นต้นจริง...ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่า แปลกดีนะครับ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
soonthorn วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 16.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/soonthorn-filmkayab
    Life+Bright  ชีวิต...งดงามเสมอ  

หวัดดี ครับ
ชอขอบคุณ สำหรับเรื่องราวดีๆ ครับ
เคยเห็นแต่ในจิตรกรรมฝาผนัง ตอนถ่ายภาพ ครับ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
โคมทอง วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 16.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ji2551

ได้ความรู้เพิ่มขึ้นค่ะ...โดยเฉพาะเรื่องในชาดก..

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
oldman2010 วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 16.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/oldman2010

อ้อ..ลืมไป ที่นำมาแสดงใ้ห้ เป็นต้นไม้ และ ตุ๊กตา ไม่ใข่ของจริง

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
oldman2010 วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 15.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/oldman2010

มักกะลีผล หรือนารีผล น่าจะเป็นเรื่องในชาดกเท่านั้นหรือ

ความเห็น

อะไรที่เป็นเรื่องชาดก.. ผมคิดว่าจริงนะ สำหรับนารีผลนี้ ของจริงจะสวยกว่าที่นำมาแสดงให้ดูมากๆ ไม่เช่นนั้น ยั่ว ฤาษีให้ตบะแตกไม่ได้ดอกครับ...

ถ้าจะเทียบความสวยงาม...ผมว่า หญิงสาวในเมืองลับแล น่าจะ สวยกว่านะ..

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
พัฒนากรคนสวย วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 15.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sunshineday15

วิทยาศาสตร์ตอนนี้ก็ทันสมัยดี หากนำเนื้อเยื่อนารีผลมาเพาะ เพื่อขยายพันธุ์ก็ได้ก็น่าจะดีนะคะ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
คมเย็น วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 13.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/komyen

ได้ความรู้มากมาย ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
feng_shui วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 13.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui


กราบพระเดช พระคุณ หลวงพ่อจรัญ

และสวัสดีเทศกาลสงกรานต์ พาหลานมากราบรดน้ำดำหัวขอพรท่านจขบ.ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ไทยนิกร วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 12.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thainikorn

ครับ ท่ามกลางบรรยากาศและสถานการณ์ที่ร้อนระอุอยู่ในระยะนี้ เรื่อง"นารีผล"น่าจะช่วยบรรเทาลงได้อักโข

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ลุงต้าลี่ วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 12.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/loongdali

ผมว่าจริงๆ มันเพียงแต่คล้าย ๆ ตามจินตนาการ แต่ไปดัดแปลงให้มันเหมือนนะครับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ting วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 11.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม

สวัสดีคะ
อาจเป็นไปได้นะคะผู้หญิงมารยาหลายร้อยเล่มเกวียน
สิ่งต่างๆอาจจะเกิดขึ้นได้แต่เอาแน่นอนไม่ได้

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
wansai วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 11.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wansai

ว้าวอยากเห็น

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 10.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "Airbnb...ปฏิรูปที่พักนักท่องเที่ยวให้ถูกลง และสัมผัสกับวิถีชีวิตมากขึ้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ระหว่างทางไปชมต้น "มักกะลีผล"

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 10.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "Airbnb...ปฏิรูปที่พักนักท่องเที่ยวให้ถูกลง และสัมผัสกับวิถีชีวิตมากขึ้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ภาพต้นมักกะลีผล ที่สวนป่าหิมพานต์ เพชรบูรณ์

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 10.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "Airbnb...ปฏิรูปที่พักนักท่องเที่ยวให้ถูกลง และสัมผัสกับวิถีชีวิตมากขึ้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


หนังสือ "มักกะลีผล" และหนังสือ "นารีผล"
โดย อ. สุทัสสา อ่อนค้อม

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 09.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "Airbnb...ปฏิรูปที่พักนักท่องเที่ยวให้ถูกลง และสัมผัสกับวิถีชีวิตมากขึ้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 

ฟังหนังสือเสียง "มักกะลีผล" โดย อ. สุทัสสา อ่อนค้อม
น่าสนใจมากครับ

http://audio.palungjit.com/f22/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD_%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%A5-%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%AD-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-621.html

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 08.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "Airbnb...ปฏิรูปที่พักนักท่องเที่ยวให้ถูกลง และสัมผัสกับวิถีชีวิตมากขึ้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 

ธรรมนิยาย "มักกะลีผล"
http://bannpeeploy.exteen.com/20080109/entry-12

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 08.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "Airbnb...ปฏิรูปที่พักนักท่องเที่ยวให้ถูกลง และสัมผัสกับวิถีชีวิตมากขึ้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 

ท่านที่สนใจ ลองอ่านธรรมนิยาย
เรื่อง "นารีผล"

http://www.sudassa.com/nareepol.html

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 07.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "Airbnb...ปฏิรูปที่พักนักท่องเที่ยวให้ถูกลง และสัมผัสกับวิถีชีวิตมากขึ้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 6
ชมพู่แก้มแหม่ม วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 07.16 น.
http://www.oknation.net/blog/prisanasweetsong
" ที่นี่มีเพลง ที่นี่มีเพื่อน รักเพื่อนไม่ขาดเพลง รักเพลงไม่ขาดพื่อน " สโลแกนของครูชาลี อินทรวิจิตรสวัสดีค่ะ อาจารย์

เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ยากเช่นกันค่ะ

เคยศึกษา เคยติดตาม ในปัจจุบันยังสนใจอยู่ค่ะ

คงต้องไปวัดอัมพวัน ไปดูบ้างแล้วค่ะ

มีความสุขมากๆ นะคะ

*+*+*+*

สวัสดีครับ คุณชมพู่แก้มแหม่ม

ขอบคุณครับที่กรุณาให้ความสนใจ พิสูจน์ยากครับ
ลองฟังจากนักวิชาการแต่ละท่าน ก็ได้ความรู้ดีครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ชมพู่แก้มแหม่ม วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 07.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prisanasweetsong
" ที่นี่มีเพลง ที่นี่มีเพื่อน รักเพื่อนไม่ขาดเพลง รักเพลงไม่ขาดพื่อน "  สโลแกนของครูชาลี  อินทรวิจิตร ...บ้านหลังที่ 2 : http://www.oknation.net/blog/prisanasweetsong2


สวัสดีค่ะ อาจารย์

เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ยากเช่นกันค่ะ

เคยศึกษา เคยติดตาม ในปัจจุบันยังสนใจอยู่ค่ะ

คงต้องไปวัดอัมพวัน ไปดูบ้างแล้วค่ะ

มีความสุขมากๆ นะคะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 07.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "Airbnb...ปฏิรูปที่พักนักท่องเที่ยวให้ถูกลง และสัมผัสกับวิถีชีวิตมากขึ้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


เผยแพร่แล้ว

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 07.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "Airbnb...ปฏิรูปที่พักนักท่องเที่ยวให้ถูกลง และสัมผัสกับวิถีชีวิตมากขึ้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


เผยแพร่แล้ว

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 07.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "Airbnb...ปฏิรูปที่พักนักท่องเที่ยวให้ถูกลง และสัมผัสกับวิถีชีวิตมากขึ้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 2
Supawan วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 06.46 น.
http://www.oknation.net/blog/supawan


เดี๋ยวนี้คงสามารถบังคับให้ผลไม้มีรูปร่างอย่างที่ต้องการได้บ้างแล้ว ..

*+*+*+*

สวัสดีครับ คุณสุภาวัลย์

ญี่ปุ่นเขาเริ่มบังคับให้ผลไม้มีรูปปร่างตามที่ต้องการได้แล้ว

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
Supawan วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 06.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

เดี๋ยวนี้คงสามารถบังคับให้ผลไม้มีรูปร่างอย่างที่ต้องการได้บ้างแล้ว ..

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/04/2010 เวลา : 06.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "Airbnb...ปฏิรูปที่พักนักท่องเที่ยวให้ถูกลง และสัมผัสกับวิถีชีวิตมากขึ้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 

สวัสดีครับทุกท่าน

เช้านี้อากาศกำลังสดชื่น ขอเสนอเรื่อง "มักกะลีผลหรือนารีผล
น่าจะเป็นเรื่องในชาดกเท่านั้นหรือ" เพื่อคลายเครียดปัญหา
ทางการเมืองในขณะนี้ ขอเชิญติดตามครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ไทรโยคแห่งความหลัง

วงจันทร์ ไพโรจน์

View All
<< เมษายน 2010 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านทราบบล็อกนี้จาก
OK Nation
0 คน
Google
0 คน
Facebook
0 คน
Twitter
1 คน
Multiply
0 คน
Wordpress
0 คน
อื่น ๆ
0 คน

  โหวต 1 คน