• สุรศักดิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : surasak.chawayanan@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-23
  • จำนวนเรื่อง : 1182
  • จำนวนผู้ชม : 6196952
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2061 คน
สุรศักดิ์ ชวยานันท์ surasakc บล็อกความรู้ สู่ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม โลกในอนาคต สุขภาพ และการพัฒนาตนเอง
วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2553
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 16688 , 05:40:05 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 13 คน ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ , ชมพู่แก้มแหม่ม และอีก 11 คนโหวตเรื่องนี้

ครูบุญเลิศ  ไทยทัตกุล  ปราชญ์เดินดินผู้นำการเพาะเห็ด จะมาบอกกับคุณว่า  "ความรู้ยิ่งให้
ยิ่งได้กลับคืนมา  ยิ่งใหญ่กว่าเสมอ"


ชายผู้นำทฤษฎีทางวิชาการด้านการเกษตรมาผสานกับประสบการณ์จริง  ในการเพาะเห็ดด้วยตนเอง  เป็น
เวลาหลายสิบปี  จนกลายเป็นครูผู้เชี่ยวชาญเรื่องเห็ดคนสำคัญของประเทศไทย


    เขาได้ถ่ายทอดความรู้ความมหัศจรรย์เกี่ยวกับเห็ดนานาชนิดที่สะสมมา  ให้แก่ศิษย์ทุกคน
อย่างหมดเปลือก  ให้แพร่กระจายเหมือนดั่งสปอร์เห็ด  เป็นเวลากว่า  ๓๐ ปี  จนถึงปัจจุบัน ด้วยความคิด
ที่ว่า  "ยิ่งให้  ยิ่งได้"  โดยไม่กลัวว่าใครจะมาแย่งอาชีพ หรือแย่งทำธุรกิจไป

    คำว่า  "ยิ่งให้ ยิ่งได้"  หมายความว่า  ถ้าเราให้ได้มากเท่าไร  องค์ความรู้ของเรา ก็จะแตกฉาน
มากเท่านั้น  ธุรกิจ หรือกิจการของเรา ก็จะเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น

     ลำพังแต่ความรู้ที่มีเพียงอย่างเดียว  หากเราไม่เผยแพร่ออกไป  เราก็จะมีความรู้อยู่เพียง
เท่านั้น  หากเราได้ถ่ายทอดความรู้นั้นออกไป  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานต่าง ๆ  รวมทั้ง ความคิดในการต่อยอด  ก็จะยิ่งทำให้เราแตกฉานใน
องค์ความรู้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นประวัติครูบุญเลิศ ไทยทัตกุล  

     ครูบุญเลิศ  ไทยทัตกุล  สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏจันทร์เกษม  และได้เข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโท  ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

    ต่อมา  ศาสตราจารย์  ดร. พัฒนา  สุขประเสริฐ  ประธานหลักสูตรเกษตรพอเพียง  โครงการ
ลูกพระดาบส  ซึ่งดำเนินการส่งเสริมองค์ความรู้ทางการเกษตร  ได้ชวนครูบุญเลิศ ไทยทัตกุล  เข้าร่วม
เป็นวิทยากรในโครงการฯ   เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเห็ดแก่ผู้ที่สนใจประวัติความเป็นมาของโครงการลูกพระดาบส 


    เป็นโครงการพระราชดำริ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อ  ๑๕ มิ.ย. ๒๕๔๑  ตั้งอยู่ที่ ๘๙ หมู่ ๑๔  ต.บางปลา  อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยใช้
ที่ดินราชพัสดุของกรมธนารักษ์  และที่ดินพระราชทาน รวม ๔๖๖ ไร่  ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมเกษตรแบบ
ผสมผสานในลักษณะพึ่งพาตนเองและอื่น ๆ 

    เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร  การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
สมุนไพร  การใช้พลังงานทดแทนและอื่น ๆ  ตามแนวพระราชดำริ   เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของ
ศิษย์พระดาบส  หลักสูตรการเกษตรพอเพียงและช่างไม้เครื่องเรือนของโรงเรียนพระดาบส  การศึกษา
ค้นคว้าวิจัยและพัฒนา  การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

    ตลอดจนใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม  ฝึกปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของ  นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
เกษตรกร และประชาชนทั่วไป โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกัน ของมูลนิธิพระดาบส สำนักพระราชวัง  
และจังหวัดสมุทรปราการ
อาชีพเพาะเห็ดขายไปได้สวยในประเทศไทย

    เห็ดที่สามารถเพาะได้ในไทย  มีอยู่หลายชนิด  เช่น  เห็ดหอม  เห็ดฟาง  เห็ดนางฟ้า  
เห็ดหูหนู   เห็ดลินหจือ  เห็ดภูฏาน  เห็ดยานางิ  เห็ดเป๋าฮื้อ  และอื่น ๆ  อีกมากมาย

    ครูบุญเลิศ  บอกว่า  "อาชีพเพาะเห็ดขายยังไปได้สวยในประเทศไทย  เพราะคนไทยชอบกิน
เห็ดกันมาก  เป็นอาหารสุขภาพที่สำคัญ   ผลผลิตเห็ดในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาด   ประเทศไทยเรายังสั่งซื้อเห็ดจากจีนมากมาย  จึงเป็นโอกาสทองของธุรกิจเห็ดเลยก็ว่าได้

    ผมรับประกันว่า  ทุกภูมิภาคในประเทศไทย สามารถเพาะเห็ดได้หมด  ภูมิอากาศแถบภาคเหนือ
เหมาะกับเห็ดเมืองหนาว  เช่น  เห็ดตระกูลนางรม  เห็นขอนขาว  เห็ดยานางิ    ภาคใต้เหมาะกับเห็ด
เมืองร้อน  ส่วนภาคอีสานจะโชคดี เพราะเหมาะกับการเพาะเห็ดทุกชนิด"

    ไม่เพียงรู้ใจเห็ดเท่านั้น  แต่ครูบุญเลิศยังรู้ใจคนกินเห็ด  รู้ใจคนซื้อเห็ด  แถมยังรู้ใจตลาดเห็ด
อีกด้วย


ครูบุญเลิศ ยังมองต่อยอดออกไปอีกไกลทีเดียว

    อาหารจานเห็ด  คนทั่วไปอาจทำเพียงนำเห็ดมาต้ม  ผัด  แกง  หรือทอด    แต่ครูบุญเลิศ มอง
ต่อยอดออกไปอีกไกลทีเดียว   มองเห็นขนมจีนน้ำยาจากเห็ดนานาชนิด  ข้าวเกรียบเห็ด  แหนมเห็ด 
เยลลี่เห็ด  เฉาก๊วยเห็ด  คุกกี้เห็ด  และอื่น ๆ อีกมากมาย

    ครูบุญเลิศ ยังแปรรูปเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า  ให้มีความแปลกใหม่  น่าลิ้มลองมากกว่าเดิมมากมาย


อบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร  ของโครงการลูกพระดาบส

    โครงการลูกพระดาบส  เปิดการอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร  ที่ ตำบลบางปลา 
อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยใช้เวลาอบรมเพียง  ๖ วันเท่านั้น 

(ท่านที่สนใจโปรดดูรายละเอียดได้จาก  http://www.kuankaset.com/index.php?topic=462.0)  


*+*+*

ขอแถมท้ายสักนิด   "มาเรียนรู้ขั้นต้นการเพาะเห็ดแบบง่าย ๆ  ใคร ๆ ก็ทำได้"  
จาก "ใจอาสา"  ปัจจุบัน การเพาะเห็ดเป็นเรื่องง่ายใกล้ตัว เพราะมีการผลิตก้อนเห็ดสำเร็จที่บรรจุเชื้อเห็ดพร้อมปลูก เพียง
นำก้อนเห็ดที่เชื้อเดินเต็มก้อนแล้ว  มาวางเรียงกันไว้ในที่ปิดมิดชิดอย่าให้โดนแดด รดน้ำเช้า-เย็น ทุกวัน
ไม่ถึงเดือนดอกเห็ดก็จะออกมาให้เก็บกินได้ เรื่อยไปนาน ๓-๔ เดือน

การเพาะเห็ด มี  ๔ ขั้นตอน

๑.    การผลิตเชื้อวุ้น
๒.    การผลิตเชื้อข้าวฟ่าง
๓.    การผลิตก้อนเชื้อเห็ด
๔.    การผลิตดอกเห็ด

แต่ขั้นตอนที่ ๑ - ๓ ต้องใช้อุปกรณ์และความรู้ ซึ่งต้องลงทุนมาก ไม่เหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นใหม่ ๆ
โดยเฉพาะการผลิตเชื้อวุ้นและข้าวฟ่างมีขั้นตอนมาก ต้องอาศัยความชำนาญและความละเอียดสูง

โดยทั่วไปแล้ว  จะแนะนำให้ข้ามมาทำขั้นตอนที่ ๔  คือเปิดดอกเห็ด เพราะมีผู้ผลิตก้อนเห็ดที่เส้นใย
เจริญเต็มก้อนจำหน่าย  สามารถสั่งซื้อได้ราคาก้อนละ  ๘ - ๑๐ บาท


การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก

การเปิดดอกเห็ด

หลังจากเรียงก้อนเห็ดซ้อนสลับกัน ให้ดึงจุกสำลีออกจากปากถุงเห็ด ใช้ด้ามช้อนแคะเมล็ดข้าวบริเวณ
ปากถุงออกให้หมด ห้ามรดน้ำจนกว่าเห็ดจะเริ่มออกดอกจึงเริ่มรดน้ำได้

การดูแล

๑.    รดน้ำวันละ  ๒  ครั้ง ใช้กระบอกฉีดเป็นฝอย หรือผักบัว ห้ามฉีดเข้าไปในปากถุงเห็ด
๒.    ฉีด  EM  ผสมน้ำ ๑:๑๐๐๐  วันละ ๑ ครั้ง เช้าหรือบ่ายก็ได้

การเก็บดอกเห็ด

๑. ควรเก็บดอกตอนเช้า ๆ  เลือกเก็บเฉพาะดอกที่บานเต้มที่
๒. วิธีการเก็บให้จับบริเวณโคนเห็ดดึงเข้าหาตัวคนเก็บ แล้วโยกไปมา เพื่อให้หลุดมาทั้งช่อ
๓. อย่าให้โคนเห็ดตกค้างที่ปากถุง ควรทำความสะอาดปากถุง ใช้โคนช้อนแคะเศษที่ค้างออก จะได้
    ไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรค
๔. ดอกเห็ดจะเริ่มออกอีกครั้ง ประมาณ ๑๔ - ๒๐ วัน
๕. เชื้อเห็ดจะมีอายุประมาณ ๓ - ๕ เดือน ให้ทยอยเก็บถ้อนเก่าออกทิ้ง

สำหรับเด็กนักเรียน หรือผู้ที่ไม่มีสถานที่  อาจทดลองเพาะในห้องน้ำ หรือในภาชนะที่ไม่ได้ใช้แล้ว  เช่น
โอ่งหรือลังไม้ โดยใช้ผ้าปิดปากโอ่งป้องกันแสง ระวังอย่าให้แมลง ยุง และมดมารบกวน
   

ที่มา  :  "ใจอาสา"  เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของตัวเราและสังคม    http://www.jairsa.com/  - ขอขอบคุณ

*+*+*

รายการปราชญ์เดินดิน  บุญเลิศ ไทยทัตกุล  คนรักเห็ด
๒๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๒  จาก  Mthai TV

http://tv.mthai.com/tv-archive/prach-dern-din/9100.html

(หมายเหตุ :  สถานที่แคบ ๆ ในบ้าน  ก็สามารถเพาะเห็ดได้  โดยดูตัวอย่างจากทีวี)
*+*+*


    การเพาะเห็ดนั้น  นอกจากไว้รับประทานในครอบครัวเป็นอาหารสุขภาพที่ดี  ป้องกันโรคภัย
ไข้เจ็บได้มากมายแล้ว  ยังเป็นการพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่งด้วย   และยังเป็นช่องทางในการทำธุรกิจ
เกี่ยวกับการแปรรูปเห็ดได้เป็นอย่างดี  และเมื่อรู้แล้ว  ก็ควรช่วยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ด
และการทำธุรกิจเห็ดให้แพร่หลายยิ่งขึ้นด้วย      ตามที่ครูบุญเลิศ ไทยทัตกุล ได้บอกไว้ว่า  "ความรู้ยิ่งให้
ยิ่งได้กลับคืนมา  ยิ่งใหญ่กว่าเสมอ"*+*+*
สุรศักดิ์  -  คัดย่อและเรียบเรียง
เอกสารอ้างอิง และภาพ   :   อิสระพร  บวรเกิด  เรียบเรียง. ปราชญ์เดินดิน วิถีคนกล้า
                                      ท้าเปลี่ยนโลก. พิมพ์ครั้งที่ ๒  กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์.
                                      ๒๕๕๓.  -  ขอขอบคุณ   
ภาพบางส่วนจากอินเตอร์เน็ต -  ขอขอบคุณ
วิดีโอจาก Mthai TV  -  ขอขอบคุณ

online

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
มิตรภาพไร้พรมแดน วันที่ : 20/11/2010 เวลา : 07.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phaitoncity
...มิตรภาพและสิ่งดีๆที่นี่มีให้....

เข้ามาติดตามเรื่องดีๆ...ข้อมูลดีๆครับ...

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ วันที่ : 18/11/2010 เวลา : 13.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somchoke101

เห็นคนทุกวันนี้ จบการศึกษามุ่งสู่อาชีพราชการมากกว่า แล้วก็ตกงาน อาชีพอิสระเป็นอาชีพที่น่าสนใจและเป็นอาชีพทำเงิน แบบรวยไม่รู้เรื่องได้เช่นเดียวกัน อยู่ที่ว่ามีความมุ่งมั่นอยากจะทำในสิ่งนั้น ๆ หรือไม่

ครูบุญเลิศ ไทยทัตกุล ปราชญ์เดินดินผู้นำการเพาะเห็ด น่าจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่มุ่งในเรื่องของการเกษตร อันเป็นอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษไทย ที่สำคัญไม่รู้คนเดียว แต่ถ่ายทอดให้คนอื่นได้รู้ด้วย อนุโมทนานะครับ

โหวดสองครับ

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
ชมพู่แก้มแหม่ม วันที่ : 17/11/2010 เวลา : 19.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prisanasweetsong
" ที่นี่มีเพลง ที่นี่มีเพื่อน รักเพื่อนไม่ขาดเพลง รักเพลงไม่ขาดพื่อน "  สโลแกนของครูชาลี  อินทรวิจิตร ...บ้านหลังที่ 2 : http://www.oknation.net/blog/prisanasweetsong2

สวัสดีค่ะ อาจารย์

เคยคิดเหมือนกันค่ะ จะเพาะเห็ดไว้ทานบ้าง แต่คิดไปคิดมาแล้วท้อค่ะ

ข้อสำคัญคือบ้านไม่มีบริเวณที่จะทำอย่างนั้นได้ค่ะ

ทุกอย่างจึงได้แต่คิดเท่านั้น ขอเป็นกำลังใจให้กับครูบุญเลิศด้วยค่ะ

ขอโหวตให้กับอาจารย์ด้วยค่ะ 2 โหวตทั้งเรื่อง และบล็อกแห่งคุณภาพค่ะ

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
ครูไทยใจเกินร้อย วันที่ : 17/11/2010 เวลา : 17.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krusak

ได้รับความรู้ที่เป้นประโยชน์ยิ่งครับ
ที่รรมีโครงการจะนำก้อนเห็ดเืพื่อนำผลผลิตไปประกอบเป็นอาหารกลางวันครับ
ขอขอบพระคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
พันธุ์สังหยด วันที่ : 17/11/2010 เวลา : 16.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sawnoyzi

สุดยอดครับ
ความรู้ และกำลังใจในการสู้ชีวิตต่อไปครับ
โหวตครับ

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/11/2010 เวลา : 11.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 28
สิริปตี วันที่ : 17/11/2010 เวลา : 00.39 น.
http://www.oknation.net/blog/siripatee
You are what you eat.You are what you write.


ความรู้ยิ่งให้
ยิ่งได้กลับคืนมา
ยิ่งใหญ่กว่าเสมอ

เพาะเห็ด สนุก ได้ความรู้ และเลี้ยงชีพได้อย่างมีสุขภาพที่ดี
+โหวตค่ะ

*+*+*

สวัสดีครับ อาจารย์สิริปตี

ขอบคุณครับอาจารย์ที่กรุณาโหวตให้
ความรู้ยิ่งให้ ยิ่งได้ นะครับ

และการเพาะเห็ด จะได้ถึง ๓ อย่างด้วยกัน
๑. ได้ความสนุก
๒. ได้ความรู้
๓. ได้เลี้ยงชีพอย่างมีสุขภาพดี

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/11/2010 เวลา : 10.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 27
Patui วันที่ : 16/11/2010 เวลา : 22.50 น.
http://www.oknation.net/blog/aparat
เคยซื้อก้อนเห็ดนางฟ้ามาเลี้ยง...
ดอกงามมากค่ะ...
เก็บได้ตั้งหลายครั้ง...คุ้มค่ะ
ได้ทานสด ๆ ด้วย..

*+*+*

สวัสดีครับ คุณป้าตุ้ย

ดีจังเลยครับ ดอกก็งาม และได้ทานสด ๆ ด้วย

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
สิริปตี วันที่ : 17/11/2010 เวลา : 00.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/siripatee
You are what you eat.You are what you write.

ความรู้ยิ่งให้
ยิ่งได้กลับคืนมา
ยิ่งใหญ่กว่าเสมอ

เพาะเห็ด สนุก ได้ความรู้ และเลี้ยงชีพได้อย่างมีสุขภาพที่ดี
+โหวตค่ะ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
Patui วันที่ : 16/11/2010 เวลา : 22.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparatเคยซื้อก้อนเห็ดนางฟ้ามาเลี้ยง...
ดอกงามมากค่ะ...
เก็บได้ตั้งหลายครั้ง...คุ้มค่ะ
ได้ทานสด ๆ ด้วย..


ความคิดเห็นที่ 26 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/11/2010 เวลา : 21.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 

ขอขอบคุณ กอง บก. โอเคเนชั่น
ที่กรุณาคัดเลือกให้เป็นเรื่องแนะนำในวันนี้

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/11/2010 เวลา : 21.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 

ขอขอบคุณทุึกท่าน ที่กรุณาแวะเข้ามาชมเอ็นทรี่นี้ครับ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
คมเย็น วันที่ : 16/11/2010 เวลา : 19.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/komyen

เคยเห็นในรายการโทรทัศน์
ยังเคยคิดจะเพาะ
แต่เป็นคนที่คิดแล้วไม่ค่อยชอบทำครับ
ชอบคิดเฉยๆ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
คมเย็น วันที่ : 16/11/2010 เวลา : 19.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/komyen

เคยเห็นในรายการโทรทัศน์
ยังเคยคิดจะเพาะ
แต่เป็นคนที่คิดแล้วไม่ค่อยชอบทำครับ
ชอบคิดเฉยๆ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
Cat@ วันที่ : 16/11/2010 เวลา : 17.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

สวัสดีค่ะ อาจารย์

คนรักเห็ด ไม่ใช่เห็บมาแล้วค่ะ

.................
.......................

เชิญนะคะ่
ร่วม ชม งาน ทอดกฐิน

ตอน รายงานข่าว ทอดกฐินวัดธรรมวิหารฮันโนเฟอร์ ประจำปี ค.ศ 2010
คลิกลิงค์จ้า

http://www.oknation.net/blog/Akanittha/2010/11/16/entry-1

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
market วันที่ : 16/11/2010 เวลา : 16.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/market

ครัวเรือนค่ะ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
market วันที่ : 16/11/2010 เวลา : 16.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/market

อาชีพนี้น่าจะดีนะคะ
กลับมาก็ว่าจะเพาะบ้างค่ะ....เอาไว้กินในครัวเรียนนะคะ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
ลุงตุ่ย วันที่ : 16/11/2010 เวลา : 16.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/THAMRONG

ชอบครับ
เรื่องดีโหวดครับ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
khox วันที่ : 16/11/2010 เวลา : 16.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khox
เค-ฮ๊อคซ์ : "เช่น นั้น เอง"

ตะก่อนที่บ้านเคยเพาะเห็นเป๋าฮื้อ กับเห็ดนางรมครับ

เอ็นทรี่ชอบมากๆๆ ครับ โหวตครับผม

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
BlueHill วันที่ : 16/11/2010 เวลา : 14.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ที่บ้านผม ก็เคยคิดจะเพาะเห็ดเหมือนกันครับ
แต่เวลาไม่เอื้ออำนวย เลยทำกินในครอบครัวเท่านั้นครับ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
พฤจิกา วันที่ : 16/11/2010 เวลา : 14.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bigeye2009
"... ณ ทางแยก... บนทางเดินชีวิต..."

ยิ่งให้ ยิ่งได้

คำนี้ยิ่งใหญ่จังค่ะ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
พฤจิกา วันที่ : 16/11/2010 เวลา : 14.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bigeye2009
"... ณ ทางแยก... บนทางเดินชีวิต..."

ยิ่งให้ ยิ่งได้

คำนี้ยิ่งใหญ่จังค่ะ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ตาเรน วันที่ : 16/11/2010 เวลา : 14.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sammaapii
เรียนฟรีจริง ๆ  ขอเชิญแวะเยี่ยมตาเรนที่  >>> http://www.webudon.net

ฮ่า..เรื่องเห็ด..กระตุ้นต่อมอยากของผมขึ้นมาแล้วซี...
เมื่อก่อนอยู่ลพบุรี..ตัดกรอบความรู้จากไทยรัฐเรื่องเพราะเห็ดหูหนู...แล้วก็ทำตาม...ปราช่อนว่า...ได้เห็นหูหนูตามต้องการ แจกให้เพื่อนบ้านห้องแถวตะหาน...กินกัน..
จ่าจอง..เพื่อห้องแถว...เอาแนวคิดและวิธีทำ..ไปใช้
ปัจจุบันเป็นผู้ส่งเห็ดหูหนูเจ้าใหญ่ที่ตลาดบนเมือง ลพบุรี
และรวยไปแล้ว อิ..อิ..
ก็มาวิสกี้ให้ฟังครับ...โหวตให้ อ.บุญเลิศ 1 จึ๊ก ครับ.

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
feng_shui วันที่ : 16/11/2010 เวลา : 12.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

เป็นคนชอบเห็ดเสียด้วยค่ะ


น่าสนใจมากค่ะ ปราชญ์ท่านนี้

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 16/11/2010 เวลา : 12.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

ขอบคุณมากครับ 2 Voteให้อาจารย์ บ้านบ้านนอกผมใฝ่ฝันวาสจะปลูกเห็ดแบบนี้แหละ เป็นอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงยามวางจากอาชีพการงาน

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
Payont วันที่ : 16/11/2010 เวลา : 12.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/payont

ดีครับที่นำเรื่องแบบนี้มาเปิดเผย
เป็นกำลังใจให้คนดี มีฝีมือ
เป็นตัวอย่างให้คนทั่วไป เป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลัง

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
สาวอิสานอินเตอร์ วันที่ : 16/11/2010 เวลา : 12.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/spj
เฮียมนี้เป็นดั่งดวงดอกไม้     บานอยู่กลางดงฝนบ่ตกลงโฮย                     สิหล่นขุคาต้น

กำลังจะปิดเครื่องไปธุระ เหลือบมาเห็นพอดี แปะไว้ก่อน ดึกๆจะมาอ่านค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/11/2010 เวลา : 11.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 8
โอลิมปัส วันที่ : 16/11/2010 เวลา : 11.19 น.
http://www.oknation.net/blog/Present-life


ผมมาร์คเรื่องนี้เป็นเรื่องโปรดแล้วครับ อาจารย์
เอาไว้อ่านประดับความรู้ด้านการเกษตรครับ
โหวตคับ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณโอลิมปัส

ขอบคุณมากครับ ที่กรุณาโหวตให้
ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มาก

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
โอลิมปัส วันที่ : 16/11/2010 เวลา : 11.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Present-life

ผมมาร์คเรื่องนี้เป็นเรื่องโปรดแล้วครับ อาจารย์
เอาไว้อ่านประดับความรู้ด้านการเกษตรครับ
โหวตคับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/11/2010 เวลา : 10.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 6
พญาสุขุม วันที่ : 16/11/2010 เวลา : 09.51 น.
http://www.oknation.net/blog/sangrak


ชอบครับ
โหวต

*+*+*

สวัสดีครับ พญาสุขุม

ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
พญาสุขุม วันที่ : 16/11/2010 เวลา : 09.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sangrak

ชอบครับ
โหวต

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/11/2010 เวลา : 07.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 4
Supawan วันที่ : 16/11/2010 เวลา : 06.12 น.
http://www.oknation.net/blog/supawan


เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะ ... อยากจะไปเรียนเพาะเห็ดจัง จะหาโอกาสไปค่ะ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณสุภาวัลย์

เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
Supawan วันที่ : 16/11/2010 เวลา : 06.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะ ... อยากจะไปเรียนเพาะเห็ดจัง จะหาโอกาสไปค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/11/2010 เวลา : 06.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 1
จ่าจินต์ วันที่ : 16/11/2010 เวลา : 05.44 น.
http://www.oknation.net/blog/jawee
@..จ่าจินต์...ตำรวจบ้าบุญ..เล่ม 2...คลอดแล้วครับ..พิมพ์

จ่าขอโหวต..
ให้ครูบุญเลิศ..
ครับผม..

*+*+*

สวัสดีครับ จ่าจินต์

ขอบคุณมากครับ ที่จ่าช่วยโหวตให้ครูบุญเลิศครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/11/2010 เวลา : 05.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 

สวัสดีครับทุกท่าน

เอ็นทรี่นี้ขอนำท่านมาพบกับ ครูบุญเลิศ ไทยทัตกุล
ปราชญ์เดินดินผู้นำการเพาะเห็ด จะมาบอกกับคุณว่า
"ความรู้ยิ่งให้ ยิ่งได้กลับคืนมา ยิ่งใหญ่กว่าเสมอ"

ขอเชิญพบกับครูบุญเลิศฯ ได้แล้วครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
จ่าจินต์ วันที่ : 16/11/2010 เวลา : 05.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jawee
@..จ่าจินต์...ตำรวจบ้าบุญ..เล่ม 2...คลอดแล้วครับ..พิมพ์จำนวนจำกัด..@

จ่าขอโหวต..
ให้ครูบุญเลิศ..
ครับผม..

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ไทรโยคแห่งความหลัง

วงจันทร์ ไพโรจน์

View All
<< พฤศจิกายน 2010 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านทราบบล็อกนี้จาก
OK Nation
0 คน
Google
0 คน
Facebook
0 คน
Twitter
1 คน
Multiply
0 คน
Wordpress
0 คน
อื่น ๆ
0 คน

  โหวต 1 คน