• สุรศักดิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : surasak.chawayanan@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-23
  • จำนวนเรื่อง : 1272
  • จำนวนผู้ชม : 6474149
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2062 คน
บล็อกสุรศักดิ์ OK Nation || สุรศักดิ์ ชวยานันท์
บล็อกความรู้ สู่ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม โลกในอนาคต สุขภาพ และการพัฒนาตนเอง เพื่อรู้เท่าทันโลก
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2554
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 3688 , 06:24:13 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน โอลิมปัส , Bunjerds โหวตเรื่องนี้

สองระบบความคิดของมนุษย์ …  ที่ทุกคนควรทราบ  และทางที่เลือกเดิน 
ระบบความคิดของมนุษย์ ถึงแม้จะมีมากมายหลากหลายก็ตาม แต่โดยหลักแล้ว  

แยกได้เป็นสองระบบเท่านั้น  ได้แก่   ระบบความคิดนิยมวัตถุ และระบบความคิด

นิยมความว่างเปล่าระบบความคิดนิยมวัตถุ


ชีวิตของมนุษย์จะมีความสุขและได้รับความสำเร็จหรือไม่  อยู่ที่วัตถุ อยู่ที่การพัฒนา

และครอบครองวัตถุ  ดังนั้นตลอดชีวิตของมนุษย์  จึงมุ่งหน้าพัฒนาและแข่งขันช่วงชิง  

เพื่อให้ตัวเองและครอบครัวครอบครองวัตถุให้มากที่สุด มุ่งหน้า แสวงหาและปกป้อง 

เงินทอง ทรัพย์สิน  เกียรติยศ  และศักดิ์ศรี ของตัวเอง


มนุษย์ต้องการวัตถุในการดำรงชีวิต  ชีวิตของมนุษย์หากขาดวัตถุก็ไม่สามารถดำรง

อยู่ได้  มนุษย์จึงต้องพยายามพัฒนาวัตถุ  เพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นระบบความคิดนิยมความว่างเปล่า 


ความว่างเปล่าเป็นพื้นฐานของจักรวาลและชีวิตของมนุษย์  ความว่างเปล่ามีพลัง

อันมหาศาล  ให้กำเนิดและกำหนดวิถีการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งรวมทั้งมนุษย์

ความว่างเปล่าเหนือชั้นกว่าวัตถุและควบคุมวัตถุ  จิตที่ว่างเปล่านั้นเหนือชั้นกว่า

ร่างกายและควบคุมร่างกาย  วิถีแห่งความว่างเปล่า  ก็คือ วิถีแห่งธรรมชาติ  ดังนั้น

มนุษย์จะประสบชีวิตแห่งความสุข มีสุขภาพสมบูรณ์  ได้รับความสำเร็จหรือไม่

อยู่ที่จิตของผู้คน


มนุษย์เรากำเนิดจากธรรมชาติ อาศัยทรัพยากรธรรมชาติดำรงชีวิต เป็นส่วนหนึ่ง

ของธรรมชาติ   ดังนั้น มนุษย์จะต้องเข้าใจตัวเอง เข้าใจธรรมชาติ อ่อนน้อม

ถ่อมตัว เคารพและปฏิบัติตามกฎวิถีแห่งธรรมชาติ  จึงจะประสบความสุข และความ

สำเร็จ    


 

ผู้คนเริ่มมองเห็นผลเสียจากการนิยมและหลงใหลวัตถุมากขึ้น


ปัจจุบัน มีผู้คนมองเห็นผลเสียจากการนิยมและหลงใหลวัตถุมากขึ้น  หันมาเห็น

ความสำคัญและศึกษาแก่นแท้ของศาสนาตะวันออกมากยิ่งขึ้น  เห็นว่าระบบ

ความคิดนิยมวัตถุ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตของมนุษย์ได้  ดังเช่น ชาวตะวันตก

นิยมมาบวช และศึกษาเล่าเรียนธรรมะมากขึ้น


มนุษย์ต้องรู้จักเพียงพอทางด้านวัตถุ  สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกติ ก็ควรพอใจ

ไม่ให้จิตไปเกาะติดอยู่กับวัตถุ  ไม่เห็นความสำคัญของการมีมากมีน้อย   นิยมชีวิต 

ที่เรียบง่าย  เป็นธรรมชาติ  รักษาความสงบผ่อนคลายและว่างเปล่าของจิตไว้ จะทำ

ให้จิตสมดุล  ส่งผลให้ร่างกายสมบูรณ์ มีอายุยืนนาน


 

กฎวิถีแห่งธรรมชาติ จากคัมภีร์เต้าเต๋อ ของเหล่าจือ นักปราชญ์จีน


ผู้ยิ่งใหญ่


พลังและวิถีแห่งความว่างเปล่า   ซึ่งมนุษย์จะต้องเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎวิถี

แห่งธรรมชาติ  โดยหลักแล้ว  มีดังนี้


1.  ความว่างเปล่ามีพลังอันมหาศาล  มีศักยภาพสูงและมีประโยชน์มาก เหนือกว่า

    วัตถุและควบคุมวัตถุ


2.  สิ่งที่เสียสละตัวเอง  ไม่เห็นแก่ตัว  อยู่ได้ยาวนาน


3.  สิ่งที่อ่อนแออ่อนโยน  มีชีวิตชีวาอยู่ได้ยาวนาน  สิ่งที่อ่อนแอชนะสิ่งที่เข้มแข็ง

    สิ่งที่อ่อนนุ่มชนะสิ่งที่แข็งแกร่ง


4.  กฎวิถีแห่งธรรมชาติที่สำคัญอีกกฎหนึ่ง ก็คือ  ไม่กระทำ (ด้วยความอยากนิยม

    และหลงใหลวัตถุ ไม่กระทำด้วยความเห็นแก่ตัว ใช้ผลประโยชน์ของตนเองเป็น

    หลัก ทำให้ผู้อื่นและส่วนรวม ได้รับความเสียหาย  ไม่กระทำด้วยการใช้ความ

    เข้มแข็ง  แข็งแกร่งบีบบังคับ หรือทำตัวอยู่เหนือผู้อื่น)  


    (และไม่หมายความว่า ไม่กระทำอะไรเลย  ต้องการสอนให้มนุษย์เรา รู้จัก

    อ่อนน้อมถ่อมตัว  วางตัวให้ถูกต้อง  เคารพและปฏิบัติตามกฎวิถีแห่งธรรมชาติ  

    อย่าเข้าใจตัวเองผิด  ยกตัวเองให้เหนือธรรมชาติ)


    แต่ให้กระทำด้วยการดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย  อ่อนน้อมถ่อมตัว  วางตัวใน

    ตำแหน่งต่ำ  ยอมเสียสละเพื่อผู้อื่นและส่วนรวม  ยอมรับฝ่ายตรงกันข้าม  

    ใช้ตนเองเป็นแบบอย่างในการแก้ปัญหา


5. สรรพสิ่งประกอบด้วยสิ่งตรงกันข้าม  หรือเรียกว่า อิน  และหยาง  และมีความ    

     สมดุล มีชีวิตชีวาด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างอ่อนโยน เสียสละ


     (อิน หมายถึง  ความเป็นหญิง  ความอ่อนโยน นุ่มนวล  ความว่างเปล่า  

     ไม่กระทำ  ความมืด หรือสิ่งที่ยังไม่ปรากฏออกมา

      หยาง  หมายถึง  ความเป็นชาย  ความเข้มแข็ง ความแข็งแกร่ง ความ  

      เคลื่อนไหว  การกระทำ  และสิ่งที่ปรากฏออกมา)


6.   ชีวิตของมนุษย์ดำเนินไปทางทิศทางด้านกลับ


     วิถีชีวิตของมนุษย์และสรรพสิ่งเป็นวัฏจักรทางด้านกลับ  คือ กำเนิดมาจาก

     ความว่างเปล่า  และดำเนินไปบนทางหวนกลับ  กลับไปที่ความว่างเปล่า

     แล้วกลับมามีชีวิตใหม่  หมุนเวียนกลับไปกลับมาอย่างไม่หยุดยั้ง  และเมื่อ

     ยังมีชีวิตอยู่  การดำเนินชีวิตดำเนินไปทางด้านกลับ  มีความสำเร็จมีความสุข

     แล้วกลับไปที่มีความไม่สำเร็จจนกระทั่งล้มเหลว  ไม่มีความสุข  แล้วกลับมา

     มีชีวิตที่ดีขึ้นอีก  แล้วกลับไปมีชีวิตที่ไม่สมหวังด้อยลงอีก  หวนกลับมาจน

     กระทั่งถึงความตายจิตของคนเรา ยิ่งว่างเปล่า ยิ่งปลดปล่อยจากการเป็นทาสของวัตถุ ความอยากยิ่ง

น้อย  ก็ยิ่งสงบ มีความสุข เพราะว่าไม่มีอะไรต่อให้เกิดความยุ่งยาก ไม่ต้องคอย

ระวังปกป้อง  ไม่ต้องกลัวอะไรต้องสูญเสียไป ทำให้ผ่อนคลาย มีความสมดุล ตาม

ธรรมชาติ  ประสิทธิภาพสูง ส่งผลให้ร่างกายสมบูรณ์มีความสุข


ดังนั้น คนเราควรพยายามขจัดความนิยมและหลงใหลวัตถุ  รู้จักเพียงพอ นิยมชีวิต

ที่เรียบง่าย  แสวงหาความว่างเปล่าให้กับจิต  จะมีประโยชน์มากสำหรับชีวิต
ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น  นั่นเป็นสองระบบความคิดของมนุษย์ ที่ทุกคนควรทราบ

และทางที่เลือกเดิน  ความคิดนิยมวัตถุ  หรือความคิดนิยมความว่างเปล่า  หรือท่าน 

อาจจะเลือกเดินทางสายกลาง ระหว่างความคิดนิยมวัตถุ  กับความคิดนิยมความ 

ว่างเปล่า ... ก็แล้วแต่ท่านจะเลือกของท่านเอง  !!


*+*+*

อ้างอิง :  ชาตรี แซ่บ้าง. สองระบบความคิดของมนุษย์. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ,

             2543. -  ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

ภาพจากอินเตอร์เน็ต - ขอขอบคุณ

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 20/10/2011 เวลา : 09.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่  "หัวใจปรมัตถธรรมในพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธควรปฏิบัติอย่างยิ่ง !!"  โดยเชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ

ความคิดเห็นที่ 9
สวัสดีครับ คุณ hayyana

แบ่งเป็นคิด กับไม่คิด ก็เข้าทีดีเหมือนกันครับ
ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 20/10/2011 เวลา : 09.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่  "หัวใจปรมัตถธรรมในพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธควรปฏิบัติอย่างยิ่ง !!"  โดยเชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ

ความคิดเห็นที่ 8
สวัสดีครับ คุณโอลิมปัส

อ่านแล้วปลงเลยหรือครับ สบายดีครับ
และขอขอบคุณที่กรุณาโหวตให้

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
hayyana วันที่ : 20/10/2011 เวลา : 06.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hayyana
You are what you is  !   

ผมแบ่งเป็นคิดกับไม่คิดครับ 5555

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
โอลิมปัส วันที่ : 20/10/2011 เวลา : 01.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Present-life

อ่านแล้วปลงได้เลยครับ อาจารย์
สบายดีนะครับ
+2 ครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 19/10/2011 เวลา : 09.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่  "หัวใจปรมัตถธรรมในพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธควรปฏิบัติอย่างยิ่ง !!"  โดยเชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ

ความคิดเห็นที่ 4
สวัสดีครับ คุณ bon09

ผมเห็นว่าถูกต้องแล้วครับ
ไม่จำเป็นต้องตรงกลางเป๊ะทีเดียว

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 19/10/2011 เวลา : 08.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่  "หัวใจปรมัตถธรรมในพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธควรปฏิบัติอย่างยิ่ง !!"  โดยเชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ

ความคิดเห็นที่ 3
สวัสดีครับ คุณปวิภา

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 19/10/2011 เวลา : 08.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่  "หัวใจปรมัตถธรรมในพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธควรปฏิบัติอย่างยิ่ง !!"  โดยเชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ

ความคิดเห็นที่ 1
สวัสดีครับ คุณ BFW

สุขสันต์เช่นกันครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
bon09 วันที่ : 19/10/2011 เวลา : 07.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krasean

ขอบคุณข้อมูลค่ะ

โดยส่วนตัวจะพยายามเลือกเดินทางสายกลาง (ในชีวิตจริงไม่ตรงกลางเป๊ะ )

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ปวิภา วันที่ : 19/10/2011 เวลา : 06.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pavipa
ปวิภา วัฒนวราสิน...@ บูชาคนดี...ไว้เชิดชู...แผ่นดินไทย @ 

...สวัสดีค่ะ...

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 19/10/2011 เวลา : 06.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่  "หัวใจปรมัตถธรรมในพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธควรปฏิบัติอย่างยิ่ง !!"  โดยเชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ

สวัสดีครับทุกท่าน

วันนี้ ขอนำเสนอเรื่องระบบความคิดของมนุษย์

ระบบความคิดของมนุษย์ ถึงแม้จะมีมากมายหลากหลาย
ก็ตาม แต่โดยหลักแล้ว แยกได้เป็นสองระบบเท่านั้น
ได้แก่ ระบบความคิดนิยมวัตถุ และระบบความคิดนิยม
ความว่างเปล่า

เป็นเรื่องที่ทุกท่านควรทราบอย่างยิ่ง และจะต้องเลือก
ทางเดิน

ขอเชิญท่านติดตามได้แล้วครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
BFW วันที่ : 19/10/2011 เวลา : 06.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bfw
 

สุขสันต์วันพุธค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ขอเชิญติดตาม บล็อกสุรศักดิ์ oknation

scan ที่นี่

View All
<< ตุลาคม 2011 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านทราบบล็อกนี้จาก
OK Nation
0 คน
Google
0 คน
Facebook
0 คน
Twitter
1 คน
Multiply
0 คน
Wordpress
0 คน
อื่น ๆ
0 คน

  โหวต 1 คน