• สุรศักดิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : surasak.chawayanan@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-23
  • จำนวนเรื่อง : 1182
  • จำนวนผู้ชม : 6128916
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2061 คน
สุรศักดิ์ ชวยานันท์ surasakc บล็อกความรู้ สู่ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม โลกในอนาคต สุขภาพ และการพัฒนาตนเอง
วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2555
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 6363 , 06:58:28 น.  
หมวด : สุขภาพความงาม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 8 คน มะอึก , กระเจี๊ยบ และอีก 6 คนโหวตเรื่องนี้

สุขภาพจิตดี  มีอะไรมาเป็นเกณฑ์วัด ... อยากทราบไหมครับ ??


ก่อนที่จะทราบว่า สุขภาพจิตดี มีอะไรมาเป็นเกณฑ์วัดนั้น   ควรจะทราบเสียก่อนว่า 
สุขภาพจิตดี คืออย่างไร 


สุขภาพจิตดี คืออย่างไร ?

แพทย์หญิงชุตินาถ ศักรินทร์กุล  ได้เขียนบทความเรื่อง "สุขภาพจิตดี เป็นอย่างไร" ไว้ในเว็บไซต์
ของมูลนิธิดำรงชัยธรรม  ว่า


สุขภาพจิตที่ดี คือ การมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม
ปรับใจให้มีความเข้มแข็งอดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ  ปรับอารมณ์ให้มั่นคง
ไม่หวั่นไหวหรือไร้อารมณ์จนเกินไป ซึ่งความสามารถเหล่านี้จะส่งผลให้เรามีดุลยภาพกับ
สิ่งแวดล้อมและสังคมที่เราอยู่ และทำให้การดำเนินชีวิตเต็มไปด้วยความสงบสุข โดยไม่จำเป็น
จะต้องปล่อยให้เป็นไปตามอำนาจของสิ่งแวดล้อมทุกอย่าง และไม่ใช่การเอาแต่ใจตัวเองหรือ
ไม่คำนึงถึงผู้อื่น


เกณฑ์วัดสุขภาพจิตดี

สำหรับเกณฑ์วัดสุขภาพจิตดีนั้น  แบ่งออกได้เป็น  3 เกณฑ์ด้วยกัน  ได้แก่  ความรู้สึกต่อตนเอง,  
ความรู้สึกต่อผู้อื่น  และความสามารถในการดำเนินชีวิต


ความรู้สึกต่อตนเอง

1. ไม่เกิดอารมณ์ต่าง ๆ รบกวนตนเองมากนัก เช่น โกรธ กลัว กังวล ฯลฯ 
2. สามารถควบคุมความผิดหวังได้                        
3. เข้าใจตนเองอย่างถูกต้อง เช่น ยอมรับข้อบกพร่องของตนเอง  
4. นับถือตนเอง ไม่ยอมให้ผู้อื่นมีอิทธิพลเหนือตนเอง มั่นใจในตนเอง   
5. สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้โดยรู้สาเหตุแห่งปัญหา


ความรู้สึกต่อผู้อื่น

1. ให้ความรักแก่คนอื่น และยอมรับพิจารณาความสนใจของคนอื่น     
2. คบหาสมาคมกับคนอื่น ๆ ได้       
3. ไว้วางใจคนอื่น ๆ ไม่หวาดระแวง   
4. ยอมรับนับถือความแตกต่างหลาย ๆ อย่างที่คนอื่นมี       
5. ไม่ผลักดันให้ผู้อื่นตามใจตนเอง และไม่ตามใจผู้อื่นจนเกินไป            
6. รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ และมีความรับผิดชอบต่อมนุษย์ทั่วไป


ความสามารถในการดำเนินชีวิต

1. สามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตได้เป็นอย่างดี     
2. มีสิทธิและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง    
3. รู้จักทำสภาพแวดล้อมให้ดีที่สุด ในกรณีจำเป็นก็ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี     
4. รู้จักวางแผนดำเนินชีวิต ไม่หวาดกลัวอนาคต   
5. ยอมรับประสบการณ์ และความคิดใหม่ ๆ     
6. ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ ถ้าทำอะไรก็ทำอย่างเต็มความสามารถ และพึงพอใจ
    ต่อการกระทำนั้น          
7. วางเป้าหมายที่นำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิตของตนเองได้


ลักษณะของผู้มีสุขภาพจิตดี

ตามหลักจิตวิทยาถือว่าผู้มีสุขภาพจิตดีจะมีลักษณะดังนี้

1. รู้จักเผชิญต่อความจริงของชีวิต ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ
2. เป็นผู้มีอิสระ มีเหตุผลอันถูกต้องของตนเอง
3. สามารถให้ความรักผู้อื่นโดยทั่ว ๆ ไป
4. รู้จักไว้วางใจอย่างมีเหตุผลต่อผู้อื่น และรับฟังข้อวิจารณ์ที่เกี่ยวกับตนเองได้
5. มีการแสดงออกทางอารมณ์พอสมควร รู้จักโกรธ เกลียด และรู้จักยับยั้งความโกรธเกลียด
    ด้วยเหตุผล ไม่ปล่อยอารมณ์รุนแรง
6. มีความสามารถที่จะคิดถึงอนาคต โดยรู้จักพิจารณาอย่างรอบคอบ
7. รู้จักผ่อนคลายทางใจ ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และพักผ่อนอย่างเพียงพอ
8. รู้จักปรับปรุงตนเองให้เข้ากับงานได้ พยายามหาทางก้าวหน้าอยู่เสมอ
9. รู้จักเอ็นดูและอดทนต่อเด็ก ไม่รำคาญเสียงหัวเราะ และร้องไห้ของเด็ก
10. รู้จักปรับปรุงตนเองเกี่ยวกับเรื่องเพศ เข้าใจและไม่มีความผิดปกติทางเพศ
11. สามารถศึกษาและสร้างอารมณ์ต่าง ๆ ให้เจริญ เข้าใจและรู้จักควบคุมอารมณ์เพื่อความเจริญ
     แห่งตนได้

ผู้มีสุขภาพจิตดีจึงเป็น ผู้ที่ปรับตัวได้ดี (Well adjusted person) เป็นผู้รู้จักและเข้าใจผู้อื่นได้ดี
และสามารถเผชิญกับปัญหา และความจริงแห่งชีวิตได้ดี


ผู้ที่มีสุขภาพจิตไม่ดีก็คือ ผู้ที่ปรับตัวได้ไม่ดี (Mal-adjusted person) จะเป็นบุคคลที่มีลักษณะ
ตรงกันข้าม ไม่รู้จักและไม่เข้าใจตนเอง ไม่รู้จักและไม่เข้าใจผู้อื่น ตลอดจนไม่สามารถเผชิญปัญหา
และความจริงแห่งชีวิตได้ ทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข


***

ท่านผู้อ่านคงจะได้ทราบแล้วว่า  สุขภาพจิตดี คืออย่างไร   และมีอะไรมาเป็นเกณฑ์วัด
ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากของปัญหาสุขภาพ และไม่ควรมองว่า  เป็นเรื่องไม่สำคัญ ไม่ควรสนใจ 
 
อยากจะย้ำในตอนท้ายนี้ว่า  ผู้ที่จะมีสุขภาพจิตดีได้นั้น  จะต้องเป็นผู้่ที่มีความสามารถใน
การปรับตัวได้ดี  เป็นผู้รู้จักเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้ดี  และสามารถเผชิญกับปัญหาและ
ความจริงแห่งชีวิตได้ดี นั่นเอง


*****
สุดท้าย  ผมมีวิดีโอเพื่อการผ่อนคลายมาฝาก เช่นเดียวกับเอ็นทรี่ก่อน
"Window Views with Ocean Waves" Relaxing Music and Sounds of Nature
จาก YouTube

*****
อ้างอิง :  ชุตินาถ ศักรินทร์กุล,แพทย์หญิง   สุขภาพจิตดี เป็นอย่างไร  กรุงเทพฯ :
            มูลนิธิดำรงชัยธรรม, ๒๕๕๔.
           
http://www.damrongchaitham.com/2011/coaching-read.php?id=35
            ขอขอบคุณ
ขอขอบคุณวิดีโอจาก YouTube

ภาพจากอินเทอร์เน็ต - ขอขอบคุณ

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/08/2012 เวลา : 09.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 33
เรือนข้าหลวง วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 23.46 น.

ขอบคุณค่ะ

*****

สวัสดีครับ คุณ เรือนข้าหลวง

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/08/2012 เวลา : 09.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 32
NN1234 วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 22.37 น.

ผู้มีสุขภาพจิตดีจึงเป็น ผู้ที่ปรับตัวได้ดี (Well adjusted person)

คือ ผู้ที่มีเพื่อนมาก เป็นที่รักของเพื่อนๆ เช่น เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน เพื่อนเรียน ฯลฯ

วัดกันที่จำนวนเพื่อนที่คบหาสมาคม ก็ได้..มั้งครับ

*****

สวัสดีครับ คุณ NN1234

ผู้ที่มีเพื่อนมาก เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี ก็คงต้อง
เป็นผู้ที่ปรับตัวได้ดีเหมือนกัน ถ้าเอาแต่ใจตนเอง
เพื่อนฝูงก็คงหนีหมด และต้องมีสุขภาพจิตดีด้วย
ก็คงจะพอใช้วัดได้บ้างเหมือนกันครับ

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
เรือนข้าหลวง วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 23.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/banklangtung

ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
NN1234 วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 22.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nn1234

ผู้มีสุขภาพจิตดีจึงเป็น ผู้ที่ปรับตัวได้ดี (Well adjusted person)

คือ ผู้ที่มีเพื่อนมาก เป็นที่รักของเพื่อนๆ เช่น เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน เพื่อนเรียน ฯลฯ

วัดกันที่จำนวนเพื่อนที่คบหาสมาคม ก็ได้..มั้งครับ

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 21.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 25
กระเจี๊ยบ วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 20.39 น.

๒ โหวตสำหรับบทความดี ๆ ค่ะ

*****

สวัสดีครับ คุณกระเจี๊ยบ

ขอบคุณมากครับ ที่กรุณาโหวตให้

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 21.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 24
ลุงวอ วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 16.45 น.


ขอบคุณครับ

*****

สวัสดีครับ คุณลุงวอ

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 21.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 23
BlueHill วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 16.42 น.

ผมดีบ้าง ไม่ดีบ้างครับ
แต่ยังยิ้มสู้ปัญหาเสมอ

*****

สวัสดีครับ ท่าน บก. ชาลี

ดีมากครับ ที่ยิ้มสู้ปัญหาอยู่เสมอ
ปัญหามีไว้ให้แก้ ไม่ได้มีไว้ให้เครียด
ใช่ไหมครับ ??

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 21.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 22
ครูแดง วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 07.25 น.


-ตรวจแล้วค่ะ...สุขภาพจิตอยู่ในระดับ"ดี"ค่ะ...

*****

สวัสดีครับ คุณครูแดง

ดีอยู่แล้วครับ ได้ปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 21.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 21
ชบาตานี วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 06.26 น.


ดีจังเลยค่ะอาจารย์ จะได้ตรวสอบตัวเองซะบ้าง

*****

สวัสดีครับ คุณชบาตานี

ดีครับ ไว้ตรวจสอบตัวเองเป็นระยะๆ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 21.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 20
chailasalle วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 00.05 น.

คลิปเยี่ยมมากครับเปิดแล้วจินตนาการไปไกลว่าไปเที่ยวทะเลแล้วคลายเครียดได้เยอะ

*****

สวัสดีครับ คุณ chailasalle

หากได้เปิดเต็มจอติดผนัง จะได้อรรถรสมากทีเดียว
และจินตนาการได้เต็มที่ครับ

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
กระเจี๊ยบ วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 20.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/JinjokJiap
www.oknation.net/blog/QuatschBox (-: ............ :-)

๒ โหวตสำหรับบทความดี ๆ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
ลุงวอ วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 16.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/welder

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
BlueHill วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 16.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ผมดีบ้าง ไม่ดีบ้างครับ
แต่ยังยิ้มสู้ปัญหาเสมอ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
ครูแดง วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 07.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

-ตรวจแล้วค่ะ...สุขภาพจิตอยู่ในระดับ"ดี"ค่ะ...

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
ชบาตานี วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 06.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

ดีจังเลยค่ะอาจารย์ จะได้ตรวสอบตัวเองซะบ้าง

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
chailasalle วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 00.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chailasalle

คลิปเยี่ยมมากครับเปิดแล้วจินตนาการไปไกลว่าไปเที่ยวทะเลแล้วคลายเครียดได้เยอะ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 21.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 18
ครูจอมบ้านดง วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 15.49 น.


เป็นการตรวจสอบตนเองได้ดี เป็นแนวปฎิบัติ ได้ความรู้มากๆครับ ถือว่าเป็นวิทยาทาน

*****

สวัสดีครับ คุณครูจอมบ้านดง

ดีครับ ไว้เป็นแนวปฏิบัติในการตรวจสอบตนเอง

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
ครูจอมบ้านดง วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 15.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/esanbanhow

เป็นการตรวจสอบตนเองได้ดี เป็นแนวปฎิบัติ ได้ความรู้มากๆครับ ถือว่าเป็นวิทยาทาน

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 11.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 9
hayyana วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 09.12 น.


อื่ม..สุขภาพจิตดีชอบกินไอติมครับ

*****

สวัสดีครับ คุณ hayyana

ทานมากๆ ระวัง Metabolic Syndrome นะครับ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 11.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 10
ลำชานบ้านบู วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 10.37 น.


สวัสดีครับ
รู้สึกตัวเองว่าสุขภาพจิตไม่ค่อยดีในหลายๆ เรื่อง
ขอบคุณครับ

*****

สวัสดีครับ คุณลำชานบ้านบู

ค่อยๆ ปรับตัวเองครับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 11.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 8
มือใหม่ วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 09.09 น.

ขอบคุณค่ะ โหวต เลยค่ะ เอนทรี่นี้

*****

สวัสดีครับ คุณมือใหม่

ขอบคุณมากครับ ที่กรุณาโหวตให้
ขอเชิญอ่านย้อนหลังและติดตามต่อนะครับ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 11.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 6
toondee วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 08.09 น.

อาจารย์ค่ะ คนที่มีสุขภาพจิตดี ถือว่ามีชัยในชีวิตแล้วค่ะ

*****

สวัสดีครับ คุณทุนดี

จริงครับ คนที่มีสุขภาพจิตดี ถือว่ามีชัยในชีวิตแล้ว
จะทำอะไรก็ดีไปหมดครับ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 11.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 5
ชินเดช วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 07.37 น.


ดีมากเลยครับ..ขอบคุณที่เสาะค้นให้พวกเราได้รู้ด้วยครับ..โหวตให้ครับ..

*****

สวัสดีครับ คุณชินเดช

เอาไว้เป็นเกณฑ์วัดในเบื้องต้น
และขอบคุณที่กรุณาโหวตให้ครับ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 11.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 4
market วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 07.34 น.

สวัสดีค่ะอาจารย์
อ่านทั้งหมดแล้ว ให้คะแนนตัวเอง 95 เต็มร้อยเลยค่ะ แบบนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงและสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ทำให้สามารถประคองสุขภาพจิตตัวเองมาได้ดีขนาดนี้ค่ะ

*****

สวัสดีครับ คุณ market

ยินดีด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 10.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 


ความคิดเห็นที่ 2
คนปทุมรักสุขภาพและครอบครัว วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 07.15 น.

เข้ามาอ่านเกณฑ์ 3 เกณฑ์ของตนที่มีสุขภาพจิตดี ประกอบด้วย ความรู้สึกต่อตนเอง ความรู้สึกต่อผู้อื่น และความสามารถในการดำเนินชีวิต

อ่านแล้วคิดว่า ผมน่าจะผ่านเกณฑ์ได้ไม่ยากนะครับคุณลุงสุรศักดิ์

*****

สวัสดีครับ คุณคนปทุมฯ

ผ่านอยู่แล้วครับ สบายมาก

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ลำชานบ้านบู วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 10.37 น.

สวัสดีครับ
รู้สึกตัวเองว่าสุขภาพจิตไม่ค่อยดีในหลายๆ เรื่อง
ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
hayyana วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 09.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hayyana
You are what you is  !   

อื่ม..สุขภาพจิตดีชอบกินไอติมครับ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
มือใหม่ วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 09.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Thanapornk

ขอบคุณค่ะ โหวต เลยค่ะ เอนทรี่นี้

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
toondee วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 08.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/toondee
เกษียณแล้ว ไปไหน

อาจารย์ค่ะ คนที่มีสุขภาพจิตดี ถือว่ามีชัยในชีวิตแล้วค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
toondee วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 08.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/toondee
เกษียณแล้ว ไปไหน

อาจารย์ค่ะ คนที่มีสุขภาพจิตดี ถือว่ามีชัยในชีวิตแล้วค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ชินเดช วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 07.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chindej

ดีมากเลยครับ..ขอบคุณที่เสาะค้นให้พวกเราได้รู้ด้วยครับ..โหวตให้ครับ..

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
market วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 07.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/market

สวัสดีค่ะอาจารย์
อ่านทั้งหมดแล้ว ให้คะแนนตัวเอง 95 เต็มร้อยเลยค่ะ แบบนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงและสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ทำให้สามารถประคองสุขภาพจิตตัวเองมาได้ดีขนาดนี้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 07.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 

*** ชมวิดีโอ กรุณาคลิกที่มุมขวาล่างของวิดีโอ
เพื่อชมภาพได้เต็มจอคอมพิวเตอร์ (Full Screen)
และเปิดเสียงให้ดังพอสมควร จะได้อรรถรสในการชม
มากกว่าครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
คนปทุมรักสุขภาพและครอบครัว วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 07.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jarinasa

เข้ามาอ่านเกณฑ์ 3 เกณฑ์ของตนที่มีสุขภาพจิตดี ประกอบด้วย ความรู้สึกต่อตนเอง ความรู้สึกต่อผู้อื่น และความสามารถในการดำเนินชีวิต

อ่านแล้วคิดว่า ผมน่าจะผ่านเกณฑ์ได้ไม่ยากนะครับคุณลุงสุรศักดิ์

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 07.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 

สวัสดีครับทุกท่าน

วันนี้ ผมมีเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งในชุดสุขภาพ
ที่มานำเสนอ นั่นคือ

เรื่อง "สุขภาพจิตดี มีอะไรมาเป็นเกณฑ์วัด ... อยาก
ทราบไหมครับ ??"

ถ้าอยากทราบ ขอเชิญติดตามได้แล้วครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ไทรโยคแห่งความหลัง

วงจันทร์ ไพโรจน์

View All
<< สิงหาคม 2012 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านทราบบล็อกนี้จาก
OK Nation
0 คน
Google
0 คน
Facebook
0 คน
Twitter
1 คน
Multiply
0 คน
Wordpress
0 คน
อื่น ๆ
0 คน

  โหวต 1 คน