• สุรศักดิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-09-23
  • จำนวนเรื่อง : 1300
  • จำนวนผู้ชม : 6645209
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2063 คน
บล็อกสุรศักดิ์ OK Nation
บล็อกความรู้ สู่ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม โลกในอนาคต สุขภาพ และการพัฒนาตนเอง เพื่อรู้เท่าทันโลก
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 888 , 12:10:07 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน rkii , ลิงเขียว และอีก 2 คนโหวตเรื่องนี้

หนาวนี้จะไปเที่ยวที่ไหนดี...เที่ยวตามรอยพ่อกันดีไหม ??
 
 
 
 
 

ฤดูหนาวเริ่มย่างกรายมาถึงแล้ว  อากาศเย็นอ่อนๆ เริ่มมา

สัมผัสตัว จนรู้สึกได้  ก็เป็นอันว่า  ฤดูฝนเริ่มจากเราไปกันแล้ว


 
เมื่อฝนเริ่มซา  ฟ้าก็ใส... ใจก็รู้สึกสดชื่นขึ้น
 
 
 
คนไทย โดยเฉพาะคนกรุง เริ่มตั้งต้นคิดกันแล้ว  ว่าหนาวนี้

จะไปเที่ยวไหนดี  เป็นการให้รางวัลชีวิต ที่ต้องผจญกับฤดูฝน

ฝนตกหนักมาหลายเดือน ทำให้ไปไหนก็ลำบาก น้ำท่วม และ

เฉอะแฉะไปหมด
 
 
 
กว่าจะหมดฤดูฝนได้  ก็ทรมานกันมานานมาก  ทุกคนต่าง

หายใจโล่งไปตามๆ กัน...
 
 
 
***
 
 
 
ผู้เขียนขอสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม

การท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อไม่ให้เงินทองรั่วไหลไป

ต่างประเทศ  เป็นการช่วยกระจายรายได้สู่เมืองรอง และ

ทั้งยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่ดีมากทางหนึ่งด้วย
 
 

และสนับสนุนโครงการของ ททท. "เที่ยวทั่วไทย ไปถึงถิ่น"

ด้วย ด้วยมาตรการทางภาษี และมาตรการด้านการตลาด
 
 

  
นอกจากนี้ ยังได้ช่วยส่งเสริมบรรดาพวกสตาร์ตอัพทั้งหลาย

ที่เริ่มเป็นผู้ประกอบการ ผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายแก่

นักท่องเที่ยวได้มีรายได้ดีขึ้น  และเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ

ก้าวหน้าสู่ SME ต่อไป 
 
 
 
***
 
 
การท่องเที่ยวภายในประเทศในยุคดิจิตอล หรือประเทศไทย 4.0 นี้

ผู้เขียนบล็อกอยากเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมสักเล็กน้อย  อยากให้

นักท่องเที่ยวในประเทศ (เน้นคนไทย) เปลี่ยนแนวทางการท่องเที่ยว

จากเดิม เที่ยวแล้วให้ได้ความรู้ ให้ได้ประโยชน์ ให้ได้อาชีพเสริมหรือ

อาชีพใหม่แก่นักท่องเที่ยว ผู้ไปเที่ยวกลับมาด้วย  สามารถเข้า
 
หลักสูตรอบรมสั้นๆ ไม่กี่ชั่วโมง นำความรู้นั้นติดตัวกลับไปประกอบ
 
อาชีพเสริมหรืออาขีพใหม่ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ก็จะเป็นแนวทางใหม่

ที่ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย หรือเรียกว่า  win win ทั้ง 2 ฝ่ายก็ว่าได้


 
 
และที่สำคัญก็คือ  นักท่องเที่ยวไทยผู้มีรายได้น้อย  ก็จะได้มีโอกาส

ไปท่องเที่ยว (และได้อบรมดูงาน) ได้ด้วย  โดยเป็นการจ่ายเงิน
 
เพื่อการลงทุนสร้างอาชีพเสริมหรืออาชีพใหม่ ถือเป็นการเดินทางไป
 
ท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเลยทีเดียว
 
 
 
เงินค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวไปนั้น  ก็ไม่ได้ไปไหน จะสามารถหา

รายได้ชดเชยในภายหลัง ได้โดยไม่ยากนัก และจะเพิ่มรายได้ให้มา
 
ยิ่งขึ้นได้ในอนาคตได้ โดยอาจจะเลื่อนฐานะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่

ในอนาคตต่อไปได้
 
 
 
ผู้ประกอบการเอง ก็ควรจัดรายการให้นักท่องเที่ยวได้อบรมเรียนรู้วิธีทำ

แก่นักท่องเที่ยวผู้สนใจด้วย เพื่อสามารถนำความรู้จากการอบรมกลับไ
 
ประกอบอาชีพได้  เป็นหลักสูตรระยะสั้น เพียง 1-2 ชั่วโมง ในราคา

ค่าอบรมที่ไม่สูงเกินไปนัก และควรมีเอกสาร หรือแผ่นซีดี แจกประกอบ
 
หรือให้ดูเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ 
 
 
วมทั้ง สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมภายหลังได้ เมื่อพบกับปัญหา

และอุปสรรคต่างๆ  และยังมีความสัมพันธ์ติดต่อกันต่อไป  เช่น  ติดต่อ
 
ซื้อวัตถุดิบ หรืออุปกรณ์ในการผลิต  เป็นต้น
 
 
  
ผู้เขียนบล็อกก็คิดว่า วิธีนี้น่าจะช่วยเสริมวิธีเดิม ที่นักท่องเที่ยว

เสียค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแต่เพียงฝ่ายเดียว ไม่ได้ประโยชน์
 
กลับคืนแต่อย่างใด   วิธีนี้  จะช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวคนไทย
 
ไปเที่ยวมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย  หากรัฐหรือองค์กร
 
ช่วยสนับสนุนด้วย  ก็ถือว่าเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้มีรายได้น้อยไปด้วย
 
ในการได้ไปพักผ่อน ได้อาชีพใหม่หรืออาชีพเสริม  คือได้ทั้งเงิน
 
กลับไปด้วย  ซึ่งหาได้ไม่ง่ายนัก  และ winwin  ด้วยกันทั้ง 3 ฝ่าย 
 
คือทั้งรัฐบาล  สถานประกอบการที่เปิดอบรม และนักท่องเที่ยวคนไทย
 
(อยากจะเน้นคนไทยก่อน)v ที่ได้ไปท่องเที่ยวด้วย
      
 
 
 

***
 
ในเอ็นทรี่นี้  ผู้เขียนบล็อกอยากจะเชิญชวนผู้อ่านที่สนใจ ไปเที่ยว

ตามรอยพ่อ (โครงการหลวงต่างๆ ) ซึ่ง rabbit finance ได้จัดทำ

ขึ้นกันก่อน  ตามลิงก์นี้
 
 
 
"เที่ยวตามรอยพ่อ จากโครงการหลวงสู่แหล่งท่องเที่ยว
 
  น่าไปเยี่ยมชม"
 
 
 
 
ซึ่ง rabbit finance ได้จัดทำเผยแพร่
 

และมีข้อมูลรายละเอียดสถานที่น่าไปเที่ยวชม หรือ ไฮไลท์,  แนะนำ

การเดินทาง รวมทั้งแผนที่  เป็นข้อมูลที่ดีมากทีเดียวครับ   จึงได้นำมา

เผยแพร่ต่อ  (ควรติดต่อสอบถามไปยังสถานที่ที่จะไปล่วงหน้า ก่อนที่

จะเดินทางไป เพื่อความล่าสุดของข้อมูลครับ)
 
 
 
 
ผู้เขียนบล็อก ก็ได้เคยไปมาหลายแห่งแล้ว  เช่น สถานีเกษตรหลวง
 
อ่างขาง, สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์  และโครงการชั่งหัวมัน เป็นต้น 
 
ก็ได้รับความรู้จากพ่อที่ดียิ่ง
 
 
 
***
ที่มาและภาพประกอบ :
 
บทความเรื่อง "เที่ยวตามรอยพ่อ จากโครงการหลวงสู่แหล่งท่องเที่ยว

น่าไปเยี่ยมชม"

https://rabbitfinance.com/blog/เที่ยวโครงการหลวง
 
 
ขอขอบคุณ

โครงการหลวง

rabbitfinance

YouTube
 
 
 
 
 อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 10/11/2018 เวลา : 21.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "นี่ล่ะ !!  นางพญานาคตัวจริง แห่งลุ่มแม่น้ำโขง" [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

ค6
สวัสดีครับ คุณหนูอาคิ

มีโอกาสลองไปนะ ลุงว่าจะได้ความรู้กลับมามากทีเดียว

ความคิดเห็นที่ 6 สุรศักดิ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
rkii วันที่ : 10/11/2018 เวลา : 12.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rkii

คุณลุงสวัสดีคุณลุงค่ะ ^^ หนูอยากไปโครงการชั่งหัวมันเพราะมีทะเลที่หนูชอบ ที่อ่างขางหนูก็อยากไปอยากไปดูผักค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 สำรวจฟ้า ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สุรศักดิ์ วันที่ : 08/11/2018 เวลา : 23.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "นี่ล่ะ !!  นางพญานาคตัวจริง แห่งลุ่มแม่น้ำโขง" [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

ค3
สวัสดีครับ คุณสำรวจฟ้า

น่าเที่ยวและน่าเรียนรู้ทุกโครงการครับ
เพียงแต่ ต้องให้เวลาสักหน่อย และ
เจ้าหน้าที่ก็ล้วนเก่งๆ ทั้งนั้นครับ เป็น
อาจารย์จากมหาวิทยาลัย หรือนักวิจัย
หรือผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์สูง

ผมยังอยากเรียนรู้เรื่อง การผลิตไม้ผล
เมืองหนาวให้ออกผลในช่วงเวลาที่ยุโรป
ไม่ให้ผล หรือนอกฤดูของเขา จากเจ้าหน้าที่
ที่อ่างขางและที่อื่น

และอยากเรียนรู้เรื่องการผสมพันธุ์กุหลาบเพื่อ
ให้ได้พันธุ์ใหม่ๆ จากเจ้าหน้าที่ที่พระตำหนักภูพิงค์ ฯ
เชียงใหม่

ผมเคยไปนั่งคุยขอความรู้จากหัวหน้าสำนักงาน
โครงการหลวงภาคเหนือ ที่ อ.สันป่าตอง ในการ
ปลูกพืชแซมสวนลำไย ก็ได้ความรู้ดีครับ รวมทั้ง
ได้พาชมแปลงตัวอ่ย่างด้วย ว่าจะนำไปปรับปรุง
สวนลำไยของผมสักหน่อย

พวกม้งที่ อ. เชียงดาว เชียงใหม่ ก็เก่งมาก ปลูกไม้ผล
เมืองหนาวได้แทบทุกชนิด และส่งขายกิ่งตอนหรือทาบกิ่ง
ให้กับคนกรุงและทั่วประเทศ (ส่งทางไปรษณีย์หรือ
บริษัทรับจ้างส่งของ) และมีเว็บไซต์ด้วย ให้เราสามารถ
แทรคติดตามการสั่งซื้อ ส่งเงิน และส่งของได้

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 08/11/2018 เวลา : 22.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "นี่ล่ะ !!  นางพญานาคตัวจริง แห่งลุ่มแม่น้ำโขง" [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

ค2
สวัสดีครับ คุณยั้งคิด

ผมก็คิดเช่นนั้นครับ เที่ยวกันในประเทศเสียก่อน
แล้วค่อยไปต่างประเทศ เมืองไทยมีดีมากมาย
ต่างชาติยังชื่นชอบ

ความคิดเห็นที่ 3 สุรศักดิ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สำรวจฟ้า วันที่ : 08/11/2018 เวลา : 15.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PeeThong

โครงการหลวงน่าเที่ยวชมทุกโครงการ

ความคิดเห็นที่ 2 สุรศักดิ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
นายยั้งคิด วันที่ : 08/11/2018 เวลา : 15.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

ครับ เที่ยวกันในประะเทศกันเสียก่อน แล้วหากมีเงินเหลือๆค่อยไปเปิดหูเปิดตาถึงเมืองนอกนะครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 08/11/2018 เวลา : 12.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "นี่ล่ะ !!  นางพญานาคตัวจริง แห่งลุ่มแม่น้ำโขง" [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

สวัสดีครับทุกท่าน

พบกันอีกเช่นเคยครับ ย่างเข้าฤดูหนาวกันแล้ว
เราจะไปเที่ยวที่ไหนดี...

ผู้เขียนขอสนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศของรัฐบาล เพื่อกระจายรายได้สู่เมืองรอง
และใคร่ขอเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมสักเล็กน้อย
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวคนไทย เมื่อไปท่องเที่ยว
ที่ใดแล้ว ไม่ได้กลับไปมือเปล่า ได้อาชีพเสริมหรือ
อาชีพใหม่กลับไปด้วย เงินที่จ่ายไปในการไปท่องเที่ยว
ก็ไม่ได้สูญเปล่า จะได้กลับคืนมาภายหลังอีกด้วย

รายละเอียดเป็นอย่างไร ขอเชิญพบกับเรื่อง
"หนาวนี้จะไปเที่ยวที่ไหนดี...เที่ยวตามรอยพ่อกันดีไหม ??"
ได้แล้วครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ขอเชิญติดตาม บล็อกสุรศักดิ์ oknation

scan ที่นี่

View All
<< พฤศจิกายน 2018 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านทราบบล็อกนี้จาก
OK Nation
0 คน
Google
0 คน
Facebook
0 คน
Twitter
1 คน
Multiply
0 คน
Wordpress
0 คน
อื่น ๆ
0 คน

  โหวต 1 คน