• สุรศักดิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : surasak.chawayanan@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-23
  • จำนวนเรื่อง : 1225
  • จำนวนผู้ชม : 6358920
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2061 คน
สุรศักดิ์ ชวยานันท์
บล็อกความรู้ สู่ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม โลกในอนาคต สุขภาพ และการพัฒนาตนเอง เพื่อรู้เท่าทันโลก
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 909 , 12:29:50 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน rkii , rkii และอีก 3 คนโหวตเรื่องนี้

รู้จักนักค้นคว้าประวัติศาสตร์ สปป.ลาว ที่หวังให้ชาวโลกเข้าใจ
 
ชนชาติลาวดียิ่งขึ้น!!
 
 
 
 
 
 
นักค้นคว้าประวัติศาสตร์ สปป.ลาว ที่ผมเอ่ยถึงนี้ ก็คือ 
 
คุณบุนมี เทบสีเมือง
 
 

ที่มีผลงานหนังสือที่ตีพิมพ์แล้วหลายเล่มด้วยกัน ได้แก่
 
 
1.  สี่นิทานเด็ด

2.  ห้านิทานดัง

3.  พาเที่ยวทุ่งไหหิน

4.  ศิลาจารึกเจ้าอนุวงศ์เกี่ยวกับวัดสีสะเกด

5.  นิทานพญาแถน

6.  ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1-3

ฯลฯ
 
 
 
 
 
คุณบุนมี เทบสีเมือง เป็นชาวลาว เป็นเพื่อนร่วมเรียนปริญญาตรี
 
คณะเศรษฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาด้วยกัน
 
กับผู้เขียนบล็อก  ตั้งแต่ปี 2504 ป็นต้นมา มีความสนิทสนมกันเป็นอย่างดี
 
 
 
เมื่อสำเร็จปริญญาตรีแล้ว คุณบุนมีฯ ได้ไปศึกษาต่อชั้นปริญญาโท
 
ที่คณะพัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 
จนสำเร็จปริญญาโท  และกลับไปร่วมการปฏิวัติ
 
 
 
ประสบการณ์ในการทำงาน
 
เคยดำรงตำแหน่ง
 
 
 
รองธิบดีกรมแรงงาน,
 
รองอธิบดีกรมวางแผนเศรษฐกิจ-สังคม,
 
 
อธิบดีกรมวางแผนเศรษฐกิจ-สังคม,
 
อธิบดีกรมแปลงรูปรัฐวิสาหกิจ
 

และหัวหน้าโครงการไฟฟ้าน้ำตกน้ำเทิน 1  จนถึงวันเกษียณ
 
 
 
 

ผมจะขอนำหนังสือ"ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1" การตั้งถิ่นฐาน
 
และสถาปนอาณาจักร ที่คุณไผท ภูธา แปลเป็นภาษาไทย
 
พิมพ์เมื่อปี 2553 โดยสำนักพิมพ์สุขภาพใจ  ที่คุณบุนมี เทบสีเมือง 
 
ผู้เขียน  ได้กล่าวไว้ในคำนำนหนังสือสักเล็กน้อย  ดังนี้
 
 
หนังสือ "ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1" การตั้งถิ่นฐานและสถาปนา
 
อาณาจักร  เกิดขึ้นมาได้ด้วยแรงจูงใจ ใฝ่แสวงหาสัจธรรม เพื่อความกระจ่าง
 
แจ้งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชนชาติลาว ซึ่งเป็นชาติเก่าแก่โบราณ
 
มีมานานแล้ว แต่สมัยปฐมโบราณนับเป็นเวลายาวนานหลายพันปี
 
 
ชนชาติลาวเคยก่อตั้งนครรัฐ เคยมีอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองในอดีตกาล
 
หลายพันปี  ซึ่งชาวโลกรู้จักกันในนาม อาณาจักรอ้ายลาว  และอาณาจักรลาว
 
ล้านช้าง   แต่อาณาจักรดังกล่าว ได้สูญเสียเอกราชและล้มละลายไป
 
ยังเหลือดินแดนผืนน้อยๆ ให้ปรากฏชื่อในปัจจุบันนี้ว่า  สาธารณรัฐ
 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
 
 
ชาวโลกในยุคปัจจุบัน ยังมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของ
 
ชนชาติลาวคลาดเคลื่อนและสับสน เพราะข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
 
ของชนชาติลาวในอดีตได้ขาดหายหรือสูญหายไป ยังมิได้มีการศึกษา
 
ค้นคว้าเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอ
 
 
จากหลักฐานข้อมูลที่มีการค้นพบใหม่ ในท้ายคริสต์ศตวรรษที่ 20 และ
 
ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 ทำให้เห็นได้ว่า ร่องรอยประวัติศาสตร์ของ
 
ชนชาติลาวในอดีตอันยาวนานหมื่นปี  เช่น
 

ขวานหินดอก ขวานหินลับ และขวานทองเหลือง ซึ่งค้นพบที่เมืองวังเวียง 
 
แขวงเวียงจันทน์  ฮูปแต้ม (ภาพเขียน) ตามหน้าผาและผนังถ้ำต่างๆ 
 
เสาหินตั้งที่แขวงหัวพัน ไหหินที่ทุ่งไหหินแขวงเชียงขวาง  เครื่องปั้นดินเผา
 
ที่เหล่าป่าโก  ใกล้นครหลวงเวียงจันทน์  และที่บ้านเชียง บ้านนาดี  ซึ่ง
 
อยู่ฝั่งขวาแม่น้ำโขง
 
 
นอกจากนี้  ยังมีศิลาจารึกอักษรลาว อายุหลายร้อยปีจำนวนมากมาย 
 
ซึ่งบรรพบุรุษลาวได้สร้างไว้  ตลอดถึงเสาหินตั้งที่พระธาตุหลวง
 
นครหลวงเวียงจันทน์  ล้วนแต่เป็นหลักฐานสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะต้อง
 
ทบทวนกันอีก
 
ฯลฯ
 
 
หนังสือประวัติศาสตร์ลาว ที่กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม พิมพ์ออกมา
 
ในปี ค.ศ. 2002 นั้น  ให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของชนชาติลาว  สมัย
 
อาณาจักรล้านช้างไว้อย่างละเอียดชัดเจน  หลายสิบตอน  แต่ข้อมูล
 
เกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติลาว  ระยะก่อนอาณาจักรลาวล้านช้างนั้น
 
ยังมีไม่เพียงพอ  ยังมีอีกหลายยุคหลายสมัยเกี่ยวกับความเป็นมาของ
 
ชนชาติลาว  ที่ควรนำมาเสนอให้ชาวโลกได้ทราบและศึกษาค้นคว้า 
 
เพื่อความกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติลาวในอดีต 
 
 
 
ด้วยเหตุนี้  ผู้เขียนจึงเพียรพยายามศึกษาค้นคว้า เขียนเรียบเรียงเกี่ยวกับ
 
เรื่องดังกล่าวขึ้นมาใหม่  ซึ่งจะเห็นได้ว่า  มีความต่อเนื่องเกี่ยวพันกัน
 
ระหว่าง สปป.ลาว ในปัจจุบัน กับอาณาจักรอ้ายลาว  อาณาจักรลาวล้านช้าง
 
อาณาจักรลาวโคตรบูร  อาณาจักรลาวทวารวดี  และอาณจักรลาวโยนก

ในอดีต  ผ่านการศึกษาค้นคว้ามาหลายปี  ผู้เขียนจึงสามารถสรุปเนื้อหา
 
เกี่ยวกับประวัศาสตร์ลาวได้ และได้วางโครงร่างการเขียนหนังสือเล่มนี้ 
 
โดยให้ชื่อหนังสือว่า "ความเป็นมาของชนชาติลาว" การตั้งถิ่นฐานและ
 
การสถาปนาอาณาจักร  ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยปฐมโบราณเป็นต้นมา 
 
เป้าหมายเพื่อให้ท่านผู้อ่านมีความเข้าใจแจ่มแจ้งเกี่ยวกับความเป็นมา
 
องมนุษย์โลก กลุ่มโฮโม ซาเปี้ยน (Homo Sapiens) และบรรพบุรุษ
 
ของชนชาติลาว ซึ่งคือรากแขนงของมนุษยชาติกลุ่มดังกล่าว
 
 
บรรพบุรุษชนชาติลาวเคยมีถิ่นฐานอยู่ตามถ้ำที่สายภูเลยมาก่อน แล้วแผ่
 
กระจายไปสู่ดินแดนต่างๆทั้งในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนเหนือ และลุ่ม
 
แม่น้ำโขงตอนใต้  หนังสือความเป็นมาของชาติชาติลาวได้อาศัยข้อมูล
 
จากหนังสือประวัติศาสตร์ลาว ที่กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมจัด
 
พิมพ์ออกมาเป็นหลัก  แต่ก็ได้เสนอข้อมูลใหม่ที่มิได้กล่าวไว้ในหนังสือ
 
ดังกล่าว  หรือแม้ได้กล่าวไว้ แต่หากยังไม่ชัดเจนเพียงพอ ก็ได้เสนอ
 
ข้อมูลใหม่เพิ่มเติม  เพื่อให้เกิดความกระจ่างแจ้งเพิ่มขึ้น  เป้าหมาย
 
ก็เพื่อให้มีข้อมูลสำหรับการศึกษาค้นคว้ามากยิ่งขึ้น
 
 
 
ผู้เขียนศึกษาค้นคว้า เก็บเกี่ยว สังเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่ง เขียน
 
เรียบเรียงขึ้นมาจนเป็นรูปเล่ม  แล้วส่งให้ผู้รู้หลายท่านช่วยอ่าน
 
ช่วยแสดงความคิดเห็น และได้นำมาปรับปรุงใหม่อีกให้ดียิ่งขึ้น 
 
 

แต่ก็อาจมีบางแห่งที่ยังไม่สอดคล้องเหมาะสม  หวังว่าจะได้รับการอภัย
 
จากท่านผู้รู้และท่านผู้อ่าน   หากพบเห็นความบกพร่องข้อใด  โปรดส่งข่าว
 
แก่ผู้เขียน เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
 
 
 
ทั้งนี้หนังสือ "ความเป็นมาของชนชาติลาว" พิมพ์ขึ้นเพื่อคำนับต้อนรับ
 
วันชาติ วันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ.2005  ซึ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
 
ลาว  มีอายุครบรอบ 30 ปีด้วย
 
ฯลฯ
 
 
 
 

หากมีโอกาส อยากให้ท่านผู้อ่านได้หาหนังสือ "ความเป็นมาของชนชาติ
 
ลาว"  มาอ่าน  เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของ
 
ชนชาติลาวได้ดีขึ้น  เพื่อความสัมพันธ์อันดีของประชาชนทั้งสองประเทศ
 
ได้สัมพันธ์และสนิทสนมกันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
 
 
 
***
อ้างอิงและภาพประกอบ :

หนังสือ"ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1" 
 
การตั้งถิ่นฐานและสถาปนาอาณาจักร

บุนมี เทบสีเมือง เขียน  ไผท ภูธา แปล

สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, มิ.ย. 2553
 
 อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 02/03/2019 เวลา : 11.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "7 วิธีง่ายๆ ป้องกันตัวเอง ช่วงวิกฤตโรคระบาด COVID-19 !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

ค6
สวัสดีครับ คุณหนูอาคิ

จริงด้วย หากเปรียบเทียบกับไทย สปป.ลาว ก็ยังมีความเป็นธรรมชาติ
อยู่มาก ลุงเคยไปนครเวียงจันทน์ และพักบ้านตึกของอดีตข้าราชการชั้น
ผู้ใหญ่ของสปป.ลาว ผู้หนึ่ง ซึ่งให้การต้อนรับดีมาก และพาเที่ยวสถานที่
ท่องเที่ยวสำคัญๆ ในนครเวียงจันทน์ จนครบถ้วน และพาไปชมเขื่อนน้ำงึม
และนั่งเรือไปเที่ยวเกาะกลางน้ำด้วย บรรยากาศก็สบายดี ไม่ร้อน แม้จะ
เป็นช่วงกลางวันก็ตาม เพราะมีลมพัดมาต้องตัวเป็นระยะๆ หนูลองไป
และสัมผัสด้วยตัวเอง จึงจะทราบ

ลุงว่ารอสักหน่อย อีกไม่นาน รถไฟความเร็วสูงของ สปป.ลาว ก็จะเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จะได้ทดลองนั่งดูด้วย ส่วนของไทยเรานั้น คงอีกนาน
ทีเดียว เพราะสปป.ลาวนั้น เขาลงมือทำอย่างเดียว เขาไม่คุย พอทราบกัน
ก็จะเสร็จแล้ว

ความคิดเห็นที่ 6 สุรศักดิ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
rkii วันที่ : 01/03/2019 เวลา : 11.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rkii

คุณลุงสวัสดีคุณลุงค่ะ ^^ หนูตั้งใจจะไปเที่ยวที่ลาวค่ะ เพื่อนหนูไปมาแล้วเล่าว่า ยังเป็นธรรมชาติอยู่ตั้งแยะ ^^

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 25/02/2019 เวลา : 22.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "7 วิธีง่ายๆ ป้องกันตัวเอง ช่วงวิกฤตโรคระบาด COVID-19 !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

ค3
สวัสดีครับ คุณสิงห์นอกระบบ

อาจจะเป็นจริงครับ ที่ชาวลาวจะมีความคุ้นเคยกับชาวไทยล้านนา
หรือภาคเหนือตอนบนมากกว่า อันเนื่องมาจากภาษาเหนือ ใกล้เคียง
กับภาษาลาว มากครับ (คนเหนือจะฟังคนลาวพูดออก และเข้าใจได้
เป็นอย่างดีครับ)

ความคิดเห็นที่ 4 สำรวจฟ้า ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สุรศักดิ์ วันที่ : 25/02/2019 เวลา : 22.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "7 วิธีง่ายๆ ป้องกันตัวเอง ช่วงวิกฤตโรคระบาด COVID-19 !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

ค2
สวัสดีครับ คุณสำรวจฟ้า

จริงครับ ลาวไทยเหมือนญาติสนิท ประวัติความเป็นมาคงจะใกล้เคียงกัน

ผมเองก็ยอมรับว่าเป็น "เจ๊กปนลาว" จริงครับ

คุณแม่มีเชื้อสายมาจากจีน (แซ่คู) ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากชนเผ่าโบราณ
ของจีนที่อยู่ตอนเหนือของประเทศจีน (จีนมีหลักฐานอ้างอิงได้) อพยพ
มาตั้งรกรากครั้งแรก มาอยู่เรือนแพ จอดอยู่หน้าวัดป่างิ้ว อ.สามโคก
ปทุมธานี (ท่านเจ้าอาวาสวัดป่างิ้ว องค์ปัจจุบัน ก็เป็นญาติกันครับ)

และต้นตระกูลฝ่ายคุณพ่อ มาจาก นายสา ชาวเวียงจันทน์ มาตั้งรกราก
ครั้งแรกที่ ต.บางชะนี อ.บางบาล พระนครศรีอยุธยา (นามสกุล "หอมเศรษฐี"
และ "มีเศรษฐี" บรรพบุรุษล้วนเคยพักอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น)

ความคิดเห็นที่ 3 สุรศักดิ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 25/02/2019 เวลา : 16.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

ลาวแม้จะมีชายแดนติดต่อกับไทยด้านตะวันออกเฉียงเหนือยาวมาก แต่รุ่นน้องที่เคยไปทำงานในลาวเล่าว่า ชาวลาวจะมีความคุ้นเคยกับชาวไทยล้านนาหรือภาคเหนือตอนบนมากกว่าครับ

ความคิดเห็นที่ 2 สุรศักดิ์ , นายยั้งคิด ถูกใจสิ่งนี้ (2)
สำรวจฟ้า วันที่ : 25/02/2019 เวลา : 14.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PeeThong

ลาวไทยเหมือนญาติสนิท ประวัติความเป็นมาคงใกล้เคียงกับชนชาติไทย

ความคิดเห็นที่ 1 นายยั้งคิด , สำรวจฟ้า ถูกใจสิ่งนี้ (2)
สุรศักดิ์ วันที่ : 25/02/2019 เวลา : 14.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "7 วิธีง่ายๆ ป้องกันตัวเอง ช่วงวิกฤตโรคระบาด COVID-19 !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับทุกท่าน

ท่านกงเดือน เนดตะวง ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติ สปป.ลาว ได้
กล่าวว่า "หนังสือเกี่ยวกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ สำหรับลาวแล้ว
ไม่ค่อยมีให้อ่าน

ส่วนมากเป็นหนังสือที่เขียนโดยชาวต่างชาติ จากหลายแห่งในโลก
และหลายมุมมอง ถ้าหากไม่ชำนาญทางด้านภาษาต่างประเทศ
ก็จะไม่มีโอกาสได้รู้ความเป็นมาของชนชาติลาวอย่างแท้จริง"

ผมภูมิใจที่ คุณบุนมี เทบสีเมือง เพื่อนร่วมเรียนเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากเกษียณแล้ว ได้สนใจศึกษา
ค้นคว้าประวัติศาสตร์ ในเรื่องความเป็นมาของชนชาติลาว การตั้งถิ่นฐาน
และสถาปนาอาณาจักร อย่างจริงจัง และมีผลงานออกมาเป็นหนังสือ
ประวัติศาสตร์หลายเล่มด้วยกัน อย่างต่อเนื่อง (เริ่มตั้งแต่เมื่อประมาณ
10 ปีมาแล้ว ถึงปัจจุบัน) ล้วนแต่มีหลักฐานและเอกสารอ้างอิงทั้ง
ภาษาลาว ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส เป็นการเปิดหน้า
ประวัติศาสตร์ลาวยุคใหม่ก็ว่าได้ เพื่อยืนยันแก่โลกว่า ชนชาติลาวนั้น
เป็นชาติที่เก่าแก่โบราณชาติหนึ่งในโลก นับเป็นเวลายาวนานหลายพันปี
มาแล้ว


อาจารย์สุจิตต์ วงษ์เทศ ได้กล่าวไว้ในนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ
"เจ๊กปนลาว" พิมพ์เมื่อปี 2530 ว่า

ลาว คือ "ผู้เป็นใหญ่"
สมัยสามก๊ก มีเอกสารจีนระบุ ชนเผ่าหนึ่งซึ่งอยู่ทางาคใต้ขื่อว่า "ลาว"

เจีย แยนจอง นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเรื่องคนไทยในเมืองจีน แห่งสถาบัน
เอเชียอาคเนย์ เมืองคุนมิง มณฑลยูนนาน บอกว่า ชนเผ่า "ลาว" ใน
สมัยสามก๊กนี้มีพัฒนาการมาจากชนเผ่าเก่าแก่ เมื่อประมาณ ไม่น้อยกว่า
3,000 ปีมาแล้ว แต่ยังไม่มีการศึกษาว่า ชื่อชนเผ่า "ลาว" ในสมัยสามก๊ก
จะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของคนลาวและประเทศลาวทุกวันนี้หรือไม่ ?
อย่างไร ?


ผมขอแนะนำให้ท่านผู้อ่านบล็อก ได้รู้จักกับคุณบุนมี เทบสีเมือง
นักค้นคว้าประวัติศาสตร์ สปป.ลาว และฝากช่วยสนับสนุนผลงาน
ด้วยครับ หากมีโอกาส ขอบพระคุณครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ขอเชิญติดตาม บล็อกสุรศักดิ์ oknation

scan ที่นี่

View All
<< กุมภาพันธ์ 2019 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านทราบบล็อกนี้จาก
OK Nation
0 คน
Google
0 คน
Facebook
0 คน
Twitter
1 คน
Multiply
0 คน
Wordpress
0 คน
อื่น ๆ
0 คน

  โหวต 1 คน