• สุรศักดิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : surasak.chawayanan@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-23
  • จำนวนเรื่อง : 1226
  • จำนวนผู้ชม : 6360473
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2061 คน
สุรศักดิ์ ชวยานันท์
บล็อกความรู้ สู่ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม โลกในอนาคต สุขภาพ และการพัฒนาตนเอง เพื่อรู้เท่าทันโลก
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 908 , 22:35:49 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน แม่หมี , นายยั้งคิด โหวตเรื่องนี้

ช่วยกันสืบสานปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ !!
 
 
 
 
ใกล้จะถึงวัน "อาจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์"

ในวันที่ 9 มีนาคม 2562  อีกไม่กี่วันนี้แล้ว 
 
 
เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านทำไว้ให้แก่ชาติบ้านเมือง

และในฐานะที่ยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

และเป็นผู้วางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย
 
จึงใคร่ขอให้ได้ช่วยกันสืบสานปณิธานของท่าน
 
 
 
 
 
 
ดร.อัมมาร์ สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
 
ประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้กล่าวในงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล ให้
 
ศาสตราจารย์ “ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์” บุคคลสำคัญของโลก ณ หอประชุม

ศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559  ว่า
 
 
 
"สิ่งที่ท่านอาจารย์ป๋วยได้พยายามทำอยู่ตลอดเวลาก็คือ การอบรมสั่งสอน
 
ลูกศิษย์ท่านให้เข้าใจปัญหาของชนบท ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่ง

ที่ท่านไม่ได้รับความนิยมชมชอบจากผู้มีอำนาจทั้งหลายในขณะนั้น เพราะ
 
การพัฒนาชนบทเป็นการเน้นถึงความเหลื่อมล้ำ เป็นการเน้นถึงปัจจัยที่ไม่ดี

หลายอย่างในสังคมไทย ท่านจึงมีปัญหามาตลอด"
 
 
 
 
ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์  เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิบูรณะชนบท
 
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งในปัจจุบันมี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร
 
เทวกุล (หม่อมอุ๋ย)  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนักการเงิน
 
ระดับประเทศ ผันตัวเองมาช่วยงานการกุศล เป็นประธานกรรมการ
 
อำนวยการ มูลนิธิฯ นี้อยู่ 
 
 
เพื่อสืบสานปณิธาน ดร.ป๋วยฯ โดยได้ปิดค่ายกิจกรรมเพื่อเยาวชนสืบสาน
 
ปณิธาน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ หรือเรียกว่า ค่าย “ป๋วย เรนเจอร์ จูเนียร์”
 
ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา 4- 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ จำนวน
 
50 คน เริ่มแรกก่อน  (ดร.ป๋วยฯ เคยเป็นศิษย์เก่า เรียนที่โรงเรียนนี้มาก่อน)
 
 
 
หลังจากนั้น ก็มีโรงเรียนต่างๆ ให้ความสนใจ  และได้แจ้งความจำนงมาแล้ว

จะส่งนักเรียนมาเข้าค่ายอีกหลายโรงเรียนด้วยกัน
 
 

ค่ายกิจกรรม ป๋วย เรนเจอร์ จูเนียร์ ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้แต่ละเรื่อง

ให้เด็กได้ลงมือปฎิบัติเองทุกเรื่อง ทั้งเป็นกลุ่ม และทำคนเดียว ให้เด็ก
 
ได้สรุปบทเรียนที่ตนได้เรียนรู้ทุกวัน และให้เด็กได้ฟังเรื่องราวการทำดี

ของผู้ใหญ่ในอดีต เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี ในการสืบสานต่อไปในอนาคต
 
 
 
 
 

ปัญหาสำคัญเร่งด่วนของชาติ ด้านเศรษฐกิจ  ก็คือ  ปัญหาการกระจาย
 
รายได้ หรือปัญหาความเหลือมส้ำทางเศรษฐกิจ นั่นเอง  หากไม่รีบแก้ไข
 
อย่างถูกวิธี ความเหลื่อมล้ำนี้ ก็จะมากขึ้นทุกทีๆ  ช่องว่างระหว่างคนรวย
 
กับคนจน นับวันจะห่างกันยิ่งขึ้นทุกทีๆ  จนยากจะแก้ไข
 
 
 
สำหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยวัดจาก การเติบโตของ GDP ที่
 
ผ่านมามีอัตราการเติบโตประมาณ 4 % หรือมากกว่า 4 % เล็กน้อย 
 
ก็ถือว่าทำได้ดีแล้ว เป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่าย
 
 
 
ผู้ที่ร่ำเรียนมาทางเศรษฐศาสตร์  จึงควรได้เข้าใจปัญหาของสังคมไทย
 
เราด้วย ท่านอาจารย์ ดร.ป๋วยฯ จึงอยากให้นักศึกษาไดัสัมผัสกับชนบท

รู้ปัญหาชนบทให้ลึกซึ้ง และหาทางแก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง   เพราะเป็น

ปัญหามาเนิ่นนาน ฝังรากลึกในสังคมไทยหลายสิบปี  ก็ไม่สามารถแก้ไขได้
 
 
 

นี่ล่ะ !!   จึงเป็นปณิธานที่สำคัญของ ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ที่ท่านได้ฝากไว้ให้ช่วยกันแก้ไข (ต่อจากที่ได้เคยนำเสนอปณิธานไป
 
ครั้งหนึ่งแล้ว) เป็นการทำความจริง ความดี และความงาม ให้ปรากฏแก่
 
ผืนแผ่นดินไทย อันเป็นที่รักของประชาชนชาวไทยที่ได้อาศัยผืนแผ่นดิน
 
นี้อยู่อาศัย และมีความสุขสืบมา
 
 

***

ผู้เขียนบล็อก ในฐานะศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ผู้หนึ่ง 

และนึกถึงคุณูปการที่ อาจารย์ ดร.ป๋วยฯ ได้ทำให้แก่ประเทศชาติและ

พัฒนาการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียม

นานาอารยะประเทศ จนเป็นที่ยอมรับกันโดย่ทั่วไป  ใคร่ขอเสนอแนะ

เพิ่มเติมให้พิจารณาว่า 
 
 
 
นักศึกษาไม่ควรศึกษาแต่เฉพาะเศรษฐศาสตร์ตามหลักสูตรให้สำเร็จ

ปริญญาเท่านั้น  แต่ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย

เพิ่มเติมด้วย  เพื่อจะได้เข้าใจปัญหาของสังคมไทยที่เป็นอยู่เนิ่นนาน

ให้ถ่องแท้   และควรจะได้ลงไปสัมผัสกับชาวชนบทที่ประสบกับปัญหา

เดือดร้อนที่แท้จริงด้วยตนเองด้วย จึงจะได้ทราบความจริงอย่างถูกต้อง  
  
ในการวัดผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนั้น  ก็ไม่ควรวัดด้วย GDP

แต่เพียงอย่างเดียว ตามหลักสากล เพราะไม่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

จึงใคร่ขอเสนอแนะเป็นสูตรง่ายๆ ใช้วัดการพัฒนาฯ ก็คือ
 
 

Per capita income (จำแนกรายจังหวัด) + Health-efficiency index

ของบลูมเบิร์ก (จำแนกรายจังหวัด) + อายุขัยเฉลี่ยของประชากร (จำแนก

รายจังหวัด)
 
  
(โดยนำข้อมูลตามสูตรข้างต้นของแต่ละจังหวัด มาพิจารณาเปรียบเทียบกัน)
 
 
 
(หมายเหตุ :  รายละเอียดรายได้ของคนรวย ระดับใด ไม่ควรนำมาวิเคราะห์
 
ด้วย ตามหลักวิชาสถิติ เพราะจะทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนได้ ก็แล้วแต่จะ
 
พิจารณา)
 
 
 
***
อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ :
 
 
https://thaipublica.org/2016/03/puey-ungphakorn-the-centenary-of-
 
his-birth-in-2016/
 
TU News
 
National Geographic
 
และภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
 
ขอขอบคุณ
 
 
 
 อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 แม่หมี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สุรศักดิ์ วันที่ : 04/03/2019 เวลา : 22.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "ตรวจล้างมือว่า สะอาดปราศจากเชื้อโรคหรือไม่ ด้วยแสงยูวี !! " กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

สวัสดีครับทุกท่าน

ใกล้จะถึงวัน ""อาจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์"
ในวันที่ 9 มีนาคม 2562 อีกไม่กี่วันนี้แล้ว

จึงใคร่เรียนเสนอให้ช่วยกันสืบสานปณิธานของท่าน
ด้วยเรื่อง "ช่วยกันสืบสานปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ !!" ต่อจากครั้งที่แล้ว
ที่ได้เคยนำเสนอไปครั้งหนึ่งแล้ว ให้ช่วยกัน
พิจารณาด้วยครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ขอเชิญติดตาม บล็อกสุรศักดิ์ oknation

scan ที่นี่

View All
<< มีนาคม 2019 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านทราบบล็อกนี้จาก
OK Nation
0 คน
Google
0 คน
Facebook
0 คน
Twitter
1 คน
Multiply
0 คน
Wordpress
0 คน
อื่น ๆ
0 คน

  โหวต 1 คน